Sataniske symboler


Det er en trist kendsgerning, at få satanister kender til vores symbolers sande betydning. De fleste tager imod falsk og fejlagtig information fra kristne kilder. Kristne viser uophørligt deres dumhed og uvidenhed. Viden er deres største og mest frygtindgydende fjende, for ingen løgn, fidus eller svindelnummer kan lykkes, hvis det tilsigtede offer kender sandheden. Alle sataniske symboler har en kraftfuld spirituel betydning med hensyn til menneskeheden, der opnår Guddommen, hvilket er spirituel og fysisk perfektion samt udødelighed. Alle sataniske symboler har at gøre med sand spirituel viden og den menneskelige sjæl.


SLANGEN: Det allerhelligste symbol i satanisme. Slangen repræsenterer kundalinikraften ved bunden af rygsøjlen. Når slangen aktiveres gennem power meditation og bestemte øvelser, stiger den op gennem de syv chakraer, hvilket bringer intens bevidsthed, oplysning, spirituelle kræfter, evner og alvidenhed. Den hætteklædte kobra, som ses i mange udskæringer og malerier i Egypten, symboliserer den udvidede bevidsthed, der indtræder, når slangen hæves. Dette er satanismens SANDE fundament; at hæve slangen. Dem, for hvem det lykkes at hæve slangeenergien, befinder sig på en langt højere spirituelt niveau og kan ikke længere bedrages af kristendommen og lignende programmer.


Det nedadpegende pentagram symboliserer energi, der kommer ind i kronechakraet fra oven. Det sataniske lyn symboliserer Satan som vores sande Skabergud. Lynet er livskraften; bioelektriciteten. Alle nedadpegende symboler i satanisme repræsenterer energi, der kommer ned ovenfra for at give liv til og styrke den menneskelige sjæl.

Det ligesidede kors ses i de fleste Dæmonsegl og repræsenterer den korrekte måde justere chakraerne på, så de vender den rigtige vej. Det repræsentrer formen af den menneskelige sjæl.

Lucifer har flere forskellige segl, som alle har at gøre med at opnå Guddommen. Hans symbol til venstre repræsenterer den sande GRAL. Dette er koppen, der opbevarer livets eliksir. Den katolske kirke STJAL dette koncept og forvanskede det. Gralen er en del af Magnum Opus, som vi alle har potentialet til at gennemføre. Det er ikke en fysisk genstand, men et koncept. "Chakraernes blod" er energien, chakraerne lækker, når de bliver stimuleret. Gralen afbildes som "Kongeblod", hvilket er chakraernes "blod".

Symbolerne til venstre er Astaroths. Begge er afledt af den egyptiske Ankh.
Den egyptiske Ankh repræsenterer nøglen til sjælen og hjertechakraet. Glyffen for planeten Venus er afledt af den egyptiske Ankh. Astaroth repræsenterer både planeten Venus og hjertechakraet.


Farverne RØD, HVID og SORT går ikke blot helt tilbage til det gamle Egypten, men har deres oprindelse i Fjernøsten. Egypten var kendt som det "Sorte og Røde Land" og var et centrum for spirituel alkymi. Spirituel alkymi er transformation af den menneskelige sjæl til Guddommen. Gennem denne transformation fuldfører vi vores skaber Satans ufærdige arbejde. Rød, hvid og sort er farverne af den menneskelige sjæls tre største og vigtigste nadier. Idaen er sort, pingalaen er rød og sushumnaen er hvid.


"MØRKE"
Forbindelsen mellem "mørke" og satanisme er blevet totalt fordrejet. Dette handler ikke om genfærd, skeletter eller lignende pjat. Satanisk "mørke" har at gøre med "yinnet" i "yangen". Det repræsenterer den kvindelige side af sjælen; det underbevidste sind, som man får adgang til under meditation. Satans slange hører til den kvindelige side af sjælen. Den mandlige side af sjælen er den logiske side; den venstre hjernehalvdel. Den kvindelige side er den højre hjernehalvdel. Sjælen består af en positiv og negativ pol. Både den mandlige og kvindelige må arbejde sammen. Den logiske, maskuline side (den venstre hjernehalvdel) styrer den feminine side gennem tanker og vilje. Den kvindelige side af sjælen er sjælens kraftcenter. Den kvindelige side manifesterer tankerne og idéerne, som genereres af den logiske, mandlige side. Den kvindelige side er også sjælens kreative aspekt; drømme, musik, følelser og intuition. Fordi, at kræften der skal til for at styre ens egen skæbne, samt den spirituelle frihed der følger med, kommer fra sjælens kvindelige side, arbejder de kristne kirker og deres beslægtede ligesindede, såsom islam, på at fremme et underlegent billede af kvinder, som det eksempelvis ses i islams brutalitet mod kvinder og de uophørlige nedværdigelser af kvinder i den jødiske/kristne bibel. Desuden reflekteres dette på det underbevidste niveau for at undertrykke og fornægte sjælen den kvindelige kraft. Kristendom, islam og jødedom er intet mere end programmer til at fjerne al spiritualitet. Som følge af århundreder med håndhævelse af dette nonsens, er sjælens kvindelige side og dens kræfter svundet ind. Dette er grunden til, at menneskeheden og denne verden på nuværende tidspunkt står så ilde til. Det har skabt en yderst alvorligt ubalance, der er begyndt at gå i arv. Satanisme arbejder gennem power meditation på at styrke sjælens kvindelige side for at genskabe balance og genoprette spirituel sundhed, samtidig med, at den enkelte får personlige kræfter.


"Djævlens Trefork" er faktisk et meget gammelt symbol, som også kom flere tusinder af år forud for kristendommen. Dette symbol opstod i Fjernøsten (hvorfra kristendommen og dens jødiske rod stjal og forvanskede de stjålne materialer for at holde al spirituel magt i hænderne på et par "få udvalgte"). Treforken er kendt som en "TRISHUL" og symboliserer gennemboringen af de tre knuder i i henholdsvis sakralchakraet, halschakraet og det syvende chakra. Disse knuder er kendt som "granthier" på sanskrit. For at slangen kan stige op, skal alle tre være åbne. Trishulen symboliserer slangeenergien, der gennemborer de tre granthier. 

Billedet af den vestlige okkultismes "baphomet" blev taget fra billedet af Shiva (ovenfor). Bemærk placeringen af armene; den ene peger opad og den anden nedad. Baphometet er, igen, symbolsk for sjælens både mandlige og kvindelige aspekter. Bemærk, at baphometet både er mandligt og kvindeligt, hvilket også ses på billeder af den egyptiske gud Akhenaton. Hornene symboliserer Merkur, der er sjælens vril, chi, heksekraft, livskraft eller prana.Sjælens vinger repræsenterer spirituel frihed. Geden symboliserer frugtbarhed; frugtbarhed til at formere livskraften (vrilen) hvilket aktiverer og hæver slangen. "Geden med et tusind kid" er en reference til kronechakraet, som på sanskrit hedder "sahasrara", hvilket betyder "den tusindbladede lotus".

Hornene er et symbol på livskraften, heksekraften, vril'en, chi'en. Dette symboliserers ved symbolet for planeten Merkur (vist nedenfor). "Merkur" er kendt som "Gudernes Sendebud" .
"Gud(er)" er et kodeord for chakraerne. Bemærk hornene som vises på billedet af Azazel (vist til venstre) og de skinnende stråler fra hans hoved, der symboliserer en opstegen slange.Pyramiden symboliserer formen af det menneskelige chakra. Den manglende dæksten repræsenterer det ufærdige arbejde, og DET ALTSEENDE ØJE repræsenterer den gnosis og alvidenhed, man får ved at opnå Guddommen. Denne tilstand er også kendt som "SAMADI" eller "SUPERBEVIDSTHED". Fotoet til venstre er af den amerikanske etdollar-seddel. USA og hele deres regering blev grundlagt på frimurerprincipper og er på ingen måde et kristent land.
Oprindeligt frimueri var satanisk


er Solens kabbalistiske kvadrat. 666 er det altafgørende solchakra. Den sande betydning af "Solomons Tempel" er SOLENS TEMPEL. "Sol", "Om" og "On" er alle ord for Solen. "Sol" er også det latinske ord for "Sol" og lægger sig tæt op ad det engelske ord "Soul". "Om" er et navn givet af hinduerne til den spirituelle Sol, og "On" er et egyptisk ord for Solen. Symbolikken bag Solomons Tempel blev stjålet af jøderne og gjort til en fiktiv karakter, ligesom den fiktive nazaræer og næsten alt andet i den jødiske/kristne bibel. For mere information, se:
Fjernelsen og skændelsen af de oprindelige hedenske religiøse tekster
og
Afsløring af spirituel forvanskning: Spirituel alkymi og Bibelen
Den sande betydning af "Solens Tempel" er spirituel. Dette symboliserer den perfektionerede sjæl, hvor stråler fra solchakraet (666 - som er sjælens centrum, og som cirkulerer spirituel energi) deler sig i otte forskellige stråler. Den strålende sjæl symboliseres af Solen. Otte er Astaroths tal. Dette er også "Det Nye Jerusalem". Navnet "Jerusalem" er også blevet stjålet og forvansket til at være en by i Israel. "Jerusalem" ER ET KONCEPT!

Bemærk de to sataniske symboler ovenfor til højre; tallet otte, der er lagt ned, symboliserer uendelighed/udødelighed. Det dobbelte kors symboliserer den menneskelige sjæl ved (666) solchakraet og hjerte-/ skulderchakraerne. Den ottetakkede stjerne er Astaroths Stjerne. Den katolske kirke stemplede dette som "Dyrets Tegn". Alt, der har at gøre med spiritualitet, er blevet smædet, bagvasket, bespottet og skændet af de kristne kirker. Den fuldkomne og strålende sjæl symboliserers også som "lyset".


Astaroths symbol til venstre symboliserer balancen og ligevægten, der opnås, når både ida- og pingalanadierne er lige aktive, og sushumnaen ikke længere er inaktiv.

Kraniet og knoglerne symboliserer nigredofasen/transformationsfasen af Magnum Opus (transformationen af sjælen til Guddommen). Dette er dødsfasen i værket, der indtræder inden sjælen renses ind i Gudommen. Slaggerne sepereres fra det rene.

Den Sorte Sol, ravnen, kragen og farven sort symboliserer også nigredofasen/transformationsfasen. Den Sorte Sol er den astrale Sol.

Påfuglen er hellig for Satan og repræsenterer det tredje øje samt det flerfarvede stadie af Magnum Opus, der indtræder efter nigredofasen (transformationen).
Lucifer, Lucifer, stræk din hale og før mig fuld fart væk gennem strædets passage, dødens dal, til det skinnende lys, Gudernes palads
- Isanatha Muni

Det omvendte kors er et meget gammelt symbol, og JA, det kom tusindvis af år forud for kristendommen og dens jødiske rod. Det symboliserer i virkeligheden den korrekte måde at justere chakraerne. Det altafgørende solchakra (666) justeres til at pege nedad og giver sjælen dens kraft.

Vedrørende solchakraet og frimureri: Karakteren "Hiram Abiff" er endnu en allegori. Bemærk, at "HIRAM" er et meget, meget gammelt mantra for Solen; den sorte sol (astrale sol). Hrim knytter sig til figuren Hiram Abiff, der "præsenteres for alle kandidater ved deres tredje frimurergrad". Bemærk "TREDJE" - dette er det tredje chakra, solchakret - guldchakraet. Solchakraet symboliseres også ved hagekorset. Følgende uddrag er fra Wikipedias engelske artikel om Hiram Abiff: "Hiram Abiff (også kendt som Hiram Abif eller enkens søn) er den centrale figur i en allegori præsenteret til alle frimurerkandidater af tredje grad. Hiram præsenteres som chefarkitekten af kong Salomons tempel, der blev myrdet i templet, han selv konstruerede, af tre bøller, efter de forgæves havde forsøgt at tvinge ham til at røbe mestermurerens hemmelige kodeord."
BEMÆRK: "Hiram præsenteres som chefarkitekten af kong Salomons tempel." Med andre ord, er det solchakraet (som symboliseres af det sataniske omvendte kors), der er sjælens kraftcenter og kilden til magnum opus. Thors hammer symboliserer det samme. Solchakraet er "sjælens arkitekt". Al energi, der skal til for at styrke sjælen, kommer fra dette chakra. Solchakraet er i øvrigt placeret tæt ved navlen, hvilket er stedet, hvor vi først blev givet liv og næring i vores moders livmoder. Hiram Abiff er ikke en figur, men et KONCEPT. De "hemmelige kodeord" er mantraerne og kraftordene, der vækker og styrker chakraerne. Alle de gamle hedenske religioner lagde stor vægt på Solen. Solen er giveren af liv, og dette omfatter også sjælens astrale Sol; "Salomons Tempel". Solchakraet spiller også en stor rolle i magnum opus.© Copyright 2006, 2008, 2011, 2015 Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457