Ritual:
Astartes kraft
af Ypperstepræst Hooded Cobra
 1. Dette ritual er baseret på runevibrationer og recitationer. Det anbefales, at man hæver sine energier, inden man går i gang.
 2. Seglet, der bruges, er fokuspunktet for ritualet.
 3. Runerne, der skal vibreres, kan vibreres rundt om midten af seglet, hvor den beskyttende shenu-ring er. Du kan forestille dig ringen lyse så meget op, at solen omkranser hele seglet med et lag af lys.
 4. Vibrer disse runer kort. Med det menes, at der ikke er grund til at vibrere med et stort åndedræt, især for folk der er nybegyndere og ikke kan udføre så mange vibrationer.
 5. Når du reciterer, at forbandelserne vender tilbage til deres afsendere, kan det være en stor hjælp at forestille dig det og se det for dig.


Begynd ved at vibrere følgende runer. Sig derefter recitationen:


Fehu x10


Lagur x10


Berkano x10


Reciter derefter:

Dronning Astarte, helliget og velsignet er dit Navn.
Verden og dens sfærer åbner op for din Vilje.
Du er den bevægende Kraft,
Foreningen, Adskillelsen, du er Alt i Alt.

Jeg kalder dig ved dit Navn:
A,
NNA, ASTR, ASTAR,
ASTARTE,
ASTAR, ASTR,
NNA, A


Ansuz x10


Sowilo x10


Algiz x10


I dag ophæver vi alle forbandelser og angreb mod dit Hellige Navn.
Vi fjerner alle synder, der uretmæssigt er blevet sendt til dig.
Dit navn er løsrevet fra alle fordærvede forestillinger og løgne og al bagvaskelse,
nu og permanent!

(Fokuser på seglet og indgyd recitationen med din vilje)


Odthal x10


Mannaz x10


Eihwaz x10

I Sumer var du kendt af alle.
I Ægypten var du kendt som Isis, den almægtige Magiens Dronning.
I Babylon var du elsket som Inanna.
I Hellas var du den hellige Moder Demeter.

Dit navn er endnu velsignet i de fire retninger.
Sandt er dit Navn og alle dine Navne.
Din Magt er sand og forbundet med jorden.
Du står igen velsignet i alle de fire retninger.


Kenaz x10


Sowilo x10


Wunjo x10


Du er ubændig og kraftfuld.
Din Kraft føles hele vejen fra Orion og ind i Jorden.
Dit folk glæder sig ved din kraft.
Velsignet være dit Navn, evige Dronning og Moder.


Tiwaz x10


Sowilo x10


Thurisaz x10


Alle synder og al fjendtlig energi sendt mod dig, Astarte,
er nu sendt tilbage til dine fjender og dem, der har angrebet dig.

Alt had, al modvilje og al hån sendt mod dit Navn er vendt
tilbage til jøderne og dem, der sammen med dem har bagvasket dit Hellige Navn.

(Fokuser på seglet og indgyd recitationen med din vilje)Algiz x10


Sowilo x10


Berkano x10


Astarte, du står almægtig som Herre Satan.
Ligesom galaksens øje kan intet ondt røre dig.

Shenuen omkring dig er uendeligt kraftfuld og
lyser som kraften fra tusind brændende sole.

(Fokuser på seglet og indgyd recitationen med din vilje)


--SIG: ASTARTE du er: og sig så de følgende ord mens du fokuserer på seglet. Brug din vilje til at indgyde seglet med ordet, mens du forestiller dig, at seglet lyses helt op.

 1. Dronningen
 2. Fødslen af alt
 3. Moderen
 4. Harmoni
 5. Smuk
 6. Slangekraften
 7. Stjernehimlens Kraft
 8. Den Himmelske
 9. Den Almægtigste
 10. Tidens Dronning

Gentag sekvensen ovenfor 3 gange. Reciter så EN GANG:


ALT DETTE ER, HVAD DU ER, VORES DRONNING ASTARTE!


Du står uovervindelig mod alle løgne.

SANDHEDEN OM DIG SES PERMANENT AF ALLE!


Afslut så ritualet ved at sige HIL SATAN
og sig så:

Satans Kraft og Astartes Kraft er øverst og føles af alle.Bemærkninger til ritualet:
सत् = SAT. Dette betyder, sand og sandfærdig på sanskrit.

Vejledning i udtale af runerne

Vejledning til at hæve dine energier

Symbolet, der omkranser seglet, er en shenring, der kommer fra de egyptiske hieroglyffer. Shenringen overlevede også i kinesisk mytologi som en glyf for spirituel kraft, guddommelig kraft og Gud.

Bogstaverne i seglet er de gamle græske bogstaver i Astartes navn.

Segl til fokus: