Ritual:
Azazels kraft
af Ypperstepræst Hooded Cobra
  1. Dette ritual er baseret på runevibrationer og recitationer. Det anbefales, at man hæver sine energier, inden man går i gang.
  2. Seglet, der bruges, er fokuspunktet for ritualet.
  3. Runerne, der skal vibreres, kan vibreres rundt om midten af seglet, hvor den beskyttende shenu-ring er. Du kan forestille dig ringen lyse så meget op, at solen omkranser hele seglet med et lag af lys.
  4. Vibrer disse runer kort. Med det menes, at der ikke er grund til at vibrere med et stort åndedræt, især for folk der er nybegyndere og ikke kan udføre så mange vibrationer.
  5. Når du reciterer, at forbandelserne vender tilbage til deres afsendere, kan det være en stor hjælp at forestille dig det og se det for dig.


Begynd ved at vibrere følgende runer. Sig derefter recitationen:


Fehu x10


Lagur x10


Berkano x10


Reciter derefter:

Smukke Azazel, eminente Apollo, velsignet og herliggjort er dit navn.
Du er harmoni, den sandeligt eksisterende.
Du er lysere end Solen, og dine stråler er visdommens sæder!
Når Solen ser dig, vil selv Han sige: Se! Herre Apollo kommer!

(Fokuser på seglet og indgyd recitationen med din vilje)

Jeg kalder dig ved dit navn: A, ZA, AZAZIL, ZAZIL,  ON,  APOLLON, ZAZIL, AZAZIL, ZA, A!


Ansuz x10


Sowilo x10


Algiz x10


I dag ophæver vi alle forbandelser og angreb mod dit Hellige Navn.
Vi fjerner alle synder, der uretmæssigt er blevet sendt til dig.

Renset er du, Apollo Azazel, Gedernes guddommelige hyrde.
Dit navn er løsrevet fra alle fordærvede forestillinger og løgne og al bagvaskelse,
nu og permanent!

(Fokuser på seglet og indgyd recitationen med din vilje)


Odthal x10


Mannaz x10


Eihwaz x10


I Sumer kalder de dig Udu.
I Hellas talte de til dig med store salmer, prægtige Apollo.
I Babylon rystede Solen, når Han hørte dit navn, Shammash.
I Ægypten var du den Skjulte Sol, Re.
Du er nu Azazel.
Dit navn er helt, delt og udelt!

(Fokuser på seglet og indgyd recitationen med din vilje)


Kenaz x10


Sowilo x10


Wunjo x10


Du spiller den Guddommelige Hymne og Harpe.
Evig er dine følgeres glæde. Når du ankommer, forsvinder al smerte og alle farer.
Du knækker uvidenhedens lænker hos dine følgere!

Velsignet er dit navn, Apollo Azazel!

(Fokuser på seglet og indgyd recitationen med din vilje)


Tiwaz x10


Sowilo x10


Thurisaz x10


Alle forbandelser, der er blevet sendt mod dig, er løftet og tilbagesendt fuldt ud til dine fjender.
Alle dem, der angreb og bagvaskede dig, er ramt af deres egne synder.
Alle dem, der bekendte deres synder på din Hellige Ged, er dækket af deres egne synder i al evighed.

Alt had sendt mod dit Navn og dine guddommelige Geder, er nu vendt tilbage til jøderne og dem, der sammen med dem har bagvasket dig og dit Hellige Navn, APOLLO, AZAZEL.

(Fokuser på seglet og indgyd recitationen med din vilje)Algiz x10


Sowilo x10


Berkano x10


Azazel, du er genoprejst i din skikkelse og dit lys.
Vi kan se den Skjulte Sol, den lyseste.
Dem, der forbander dig, er tifoldigt forbandet.
Dem, der velsigner dig, er tifoldigt velsignet.

Shenuen omkring dig er uendeligt kraftfuld, evigt levende Sol!

(Fokuser på seglet og indgyd recitationen med din vilje)


---Vibrer følgende 10 gange : A-PO-LON [AAAAAA-PO-LOOOOOOON]

Reciter så følgende 3 gange:

AUM


ALT DETTE ER, HVAD DU ER, HERRE AZAZEL!

DU STÅR UOVERVINDELIG MOD ALLE LØGNE, AZAZEL APOLLO!

SANDHEDEN OM DIG SES PERMANENT AF ALLE!


AUM


Afslut så ritualet ved EN GANG at sige:

“HIL SATAN, HIL BEELZEBUL, HIL ASTARTE - SATANS KRAFT ER ØVERST OG FØLES AF ALLE!”Bemærkninger til ritualet:
सत् = SAT. Dette betyder, sand og sandfærdig på sanskrit.

Vejledning i udtale af runerne

Vejledning til at hæve dine energier

Symbolet, der omkranser seglet, er en shenring, der kommer fra de egyptiske hieroglyffer. Shenringen overlevede også i kinesisk mytologi som en glyf for spirituel kraft, guddommelig kraft og Gud.

Bogstaverne i seglet er de gamle græske bogstaver i Azazels navn.

Segl til fokus: