Ritual:
Baalzebuls kraft
af Ypperstepræst Hooded Cobra
  1. Dette ritual er baseret på runevibrationer og recitationer. Det anbefales, at man hæver sine energier, inden man går i gang.
  2. Seglet, der bruges, er fokuspunktet for ritualet.
  3. Runerne, der skal vibreres, kan vibreres rundt om midten af seglet, hvor den beskyttende shenu-ring er. Du kan forestille dig ringen lyse så meget op, at solen omkranser hele seglet med et lag af lys.
  4. Vibrer disse runer kort. Med det menes, at der ikke er grund til at vibrere med et stort åndedræt, især for folk der er nybegyndere og ikke kan udføre så mange vibrationer.
  5. Når du reciterer, at forbandelserne vender tilbage til deres afsendere, kan det være en stor hjælp at forestille dig det og se det for dig.


Begynd ved at vibrere følgende runer. Sig derefter recitationen:


Fehu x10


Lagur x10


Berkano x10


Reciter derefter:

Herre Baalzebul, helliget og velsignet er Dit Navn.
Du er det setes Mester, denne verdens Herre.
Stor er din kraft, og din Torden føles af alle.
Du er Guden, der dømmer i Evig Retfærdighed.

(Fokuser på seglet og indgyd recitationen med din vilje)

Jeg kalder dig ved dit navn: B, AB, BA, BAAL, BAALZEBUL,
BAALZEVULON, BAALZEBUL, BAAL, BA, AB, B


Ansuz x10


Sowilo x10


Algiz x10


I dag ophæver vi alle forbandelser og angreb mod dit Navn.
Vi fjerner alle synder, der uretmæssigt er blevet sendt til dig.
Dit Navn er løsrevet fra alle fordærvede forestillinger og løgne og al bagvaskelse,
nu og permanent!
Din Evige Magt er fri.

(Fokuser på seglet og indgyd recitationen med din vilje)


Odthal x10


Mannaz x10


Eihwaz x10

I Sumer var du kendt af alle.
I Ægypten var du kendt som den Dømmende Magt.
I Babylon var du elsket som Enlil.
I Hellas var du Lederen af Ledere, den prægtige Zeus.
Din Trone er evig i Pergamum.

(Fokuser på seglet og indgyd recitationen med din vilje)


Kenaz x10


Sowilo x10


Wunjo x10


Du er Herskeren og Kongen.
Du er Giveren af rigdom og ære.
Du skænker velsignelser og forbandelser.
Du er den hellige og himmelske Konge, Herskeren, den forenende, vægtige og adskillende kraft.

Velsignet være dit Navn, evige Konge og Hersker af Guder, mennesker og Dæmoner.

(Fokuser på seglet og indgyd recitationen med din vilje)


Tiwaz x10


Sowilo x10


Thurisaz x10


Alle synder og al fjendtlig energi sendt mod dig, Baalzebul,
er nu sendt tilbage til dine fjender og dem, der har angrebet dig.

Alt had, al modvilje og al hån sendt mod dit Navn er vendt
tilbage til jøderne og dem, der sammen med dem har bagvasket dit Hellige Navn.

(Fokuser på seglet og indgyd recitationen med din vilje)Algiz x10


Sowilo x10


Berkano x10


Baalzebul, Kongen af Guderne og Dæmonerne, du er almægtig.
Alle de overlegne væsener glædes ved din tilstedeværelse.
Du er universets brændende øje.

Dine følgere og dem, du værner om, er velsignet af dig i al evighed.

Intet ondt kan røre dig.

Shenuen omkring dig er uendeligt kraftfuld og lyser som kraften fra tusind brændende sole.

(Fokuser på seglet og indgyd recitationen med din vilje)


Når du har reciteret ovenstående, vibrer så SATANAS 10 gange og sig følgende EN GANG:

ALT DETTE ER, HVAD DU ER, KONGE AF GUDER OG MENNESKER!

DU STÅR UOVERVINDELIG MOD ALLE LØGNE!

SANDHEDEN OM DIG SES PERMANENT AF ALLE!

Afslut så ritualet ved at sige HIL SATAN
og sig så: Satans kraft er øverst og føles af alle.
Sig så: “Satan, din Bror er i dag blevet herliggjort!”.
Bemærkninger til ritualet:
सत् = SAT. Dette betyder, sand og sandfærdig på sanskrit.

Vejledning i udtale af runerne

Vejledning til at hæve dine energier

Symbolet, der omkranser seglet, er en shenring, der kommer fra de egyptiske hieroglyffer. Shenringen overlevede også i kinesisk mytologi som en glyf for spirituel kraft, guddommelig kraft og Gud.

Bogstaverne i seglet er de gamle græske bogstaver i Baalzebuls navn.

Segl til fokus: