Ritual:
Dæmonisk autoritetUdfør dette ritual så ofte, du kan. Det er ekstremt kraftfuldt.

Folk, der har ekstremt kort tid, kan vibrere ordene 3 gange. Dog tager hver runde kun omkring 2 minutter. Hele ritualet i sin fuldstændighed tager derfor omkring 15-20 minutter. Ritualet er ekstremt kraftfuldt og vil være ekstremt stimulerende.

Vibrer ordene nedenfor 3, 9 eller 10 gange (10 gange er bedst):


1.
UU-SH • II-THAM-ONO • OHT • ÆN • NII-MII • Æ-TII-IIS-HAT-OPY • DÆ-MO-NIA • AT • II-K • Æ-II-RIIK • SÆT-NO-YÆL • SARAKH • ATÆM • O-II-D • ATNOK-IIM-OHT-VII • II • II-TH • NASP-ÆRTS-Æ-PII •

2.
ATN-OSH-ÆP • UU-AN-AR-U • II-OT • KII • NII-PART-SHA • S-Uuh • SATANAN • NOT • NUU-RHO-ÆTH-Æ • SII-O-TII-VA • Æ-DH • NÆ-PI-II •

3.
II-SII-KII-THA • II-M • II-O • SA-MIIH • NÆTH-UU • IAK • UOR-TH-CH-Y (II) • YOT • NIIM-AN-IID • NIIT • NA-SHAP • IPÆ • IAK • SCORPION • IAK • OPHÆON • ON-APII • NII-TAP • YOT • NAII-SII-OKSH-Æ • NIIT • NIIM-II • AK-O-THII-TH • II-OTHII •

4.
SII-UUN- AR-UO • SII-OHT • NII • IITP- AR-YII-Y-NII • NOM-IIH • ATAM-ON-OH • TA • II-TOH • Æ-TH • ÆTER-ÆCH ----- Æ-TII-SSH-AT-OPII • NII-MII • ATAM-VÆ-NP • II-TOH • TA • ÆTER-ÆCH • IIM • OT-YOT • NII • NII-PL •


Når du har vibreret ovenstående 10 gange, så reciter følgende 10 gange:

[Satanas-Recitation-Satanas er 1 runde. AUM vibreres kun 1 gang i begyndelsen og 1 gang til sidst.


Vibrer AUM 1 gang

10 x (Vibrer SATANAS:

Enhver jødisk indflydelse, kontrol og binding over Satan og Hans Dæmoner er nu fuldstændig opløst og ugyldiggjort.

Jøderne, deres gud og deres engle har mistet al spirituel autoritet over Dæmonerne og Satans Guder.

Satan og Hans Dæmoner er bragt tilbage til himlene med fuld magt og autoritet, nu og i al evighed.

DEN JØDISKE GUD ER OMSTYRTET, BLOTTET FOR AL SPIRITUEL AUTORITET OG FULDSTÆNDIG TILINTETGJORT!

VIBRER SATANAS)

Vibrer AUM 1 gang


Ovenstående er EN RUNDE og skal udføres 10 gange for at have MAKSIMAL effekt.

Luk ritualet med et stort HIL SATAN!


________________________________

For at udtale ordene korrekt:

Udtalen behøver ikke være perfekt. Nogle stavelser kan være svære, da det er uvante lyde. Det er IKKE et problem. Fortsæt med ritualet alligevel. Nedenfor er et link til en lydfil, hvor du kan høre den korrekte udtale.


• II (dobbelt "i") er er et helt almindeligt I (som i "is").
• I (et enkelt "i") er en kort i-lyd.
• UU (dobbelt "u") er en helt almindelig "u-lyd".
• U (enkelt "u") er en hårdere U-lyd med et lidt stærkere tryk.
• TH og DH lyder begge som i navnet Thoth, men DH er en stærkere lyd, der næsten laves helt fremme ved læberne.
• TH er en blødere lyd, der laves længere tilbage.

Enestående H'er udtales som en let CH-lyd. Det betyder, at H'et udtales bagerst i munden som en let hvæsen.

Sammensatte konsonanter som "RTS" udtales et ad gangen, men i samme udånding, dvs. RRR-TTT-SSS.

 


Lydfil med den korrekte udtale.

Invokation til Satan

Hvordan man hæver sine energier

Hvordan man vibrerer SATANAS


Tilbage til hovedsiden for omvendelsesritualerne