Ritual til at beskytte Joy of Satan
Man kan enten begyndte dette ritual med den formelle standardbøn eller ved kort at recitere følgende bøn og gå viere til runevibrationerne.
Ritualet er ekstremt simpelt. Kraften vil være kumulativ, idet vi gentager ritualet på kraftfulde tidspunkter af året.


Fremgangsmåden er enkel:
1. Vibrer runerne.
2. Diriger energien med recitationen.
3. Luk ritualet med et stort HIL SATAN.


The Ritual:


Runerne skal vibreres enkeltvis i den angivne rækkefølge.


18 x Algiz, 18 x Sowilo og 18 x Tyr (man kan også vibrere et antal gange, der kan ganges med 18, eksempelvis 36, 72, osv. alt efter, hvad du kan og ønsker).Runerne:


We will vibrate the following Runes:

Antallet af vibrationer kan være enten 10 eller 40. Begge antal er effektive. Man kan også øge antallet af vibrationer ud over dette, eksempelvis til 60, 80 eller 100, men udfør ikke færre end 10. Vibrationerne kan være korte, og de behøver ikke være perfekte.


OBS: Runerne skal vibreres i rækkefølge. Man vibrerer én rune et antal gange, går videre til den næste rune og gør det samme, og først derefter går man videre til recitationen.


18 x "AAAAAA-LLLLL-GGGGG-IIII-ZZZZ"


18 x "SSSSSSSS-OOOOOOVVVVVV-II-LLLLL-OOOOO"


18 x "TTTTT-YYY-RRRR"


Når du er færdig med alle vibrationerne, skal du fokusere intenst på energien, vibrere SATANAS og sige recitationen nedenfor. Recitationen skal siges 1, 3 eller 10 gange (vælg selv).

Vibrer SATANAS, sig recitationen og vibrer SATANAS igen. Det er 1 gang.


Vibrer SATANAS

Joy of Satan er altid fuldstændigt beskyttet og sikret imod alle former for skade og negativitet.

Alle dem, der forbander Joy of Satan, er forbandede.
Alle dem, der velsigner Joy of Satan, er velsignede.

Vibrer SATANAS
Luk derefter ritualet med et stort HIL SATAN.