Wealth And Prosperity Ritual
Man kan enten begyndte dette ritual med den formelle standardbøn eller ved kort at recitere følgende bøn og gå viere til runevibrationerne.
Ritualet er ekstremt simpelt. Kraften vil være kumulativ, idet vi gentager ritualet på kraftfulde tidspunkter af året.

Fremgangsmåden er enkel:
1. Sig bønnen højlydt eller i dit sind.
2. Vibrer runerne.
3. Kald på din Bekytterdæmon eller Satan ved mentalt at bede dem om at komme til dig.
4. Sig recitationen 10 gange med et stærkt fokus.
5. Luk ritualet ved at sige Hil Satan.

Bønnen:


"Almægtige Satan: I din tilstedeværelse, og i tilstedeværelsen af dine loyale Dæmoner, vores Gudelige familie, anmoder vi dig ydmygt om din opmærksomhed. Vi beder om at modtage din hjælp, vejledning, kraft og visdom, nu og i al evighed. Hæld dine velsignelser over os alle, dine loyale og dedikerede følgere, som alle er bundet sammen i blod. Overøs os med din kraft og dine lovprisninger!


På denne vigtige nat, Natten, som tilhører dig, Satan, afprøves vores loyalitet. Vores loyalitet er sand. Vi bekæmper dine fjender, vi håner dem, der bespotter dit Navn og dine Dæmoners navne. Vi bandlyser deres forbandelser og omvender deres velsignelser. For i dag giver det lange mørke efter, så dit spirituelle lys kan vende tilbage, dine fjender falde sammen og dit Kongerige opstå!


Herre Satan, og vores loyale Helvedes Dæmoner, hør os denne store nat. Hjælp os med at dirigere denne velsignede energi til jeres dedikerede blodsbåndne folk og samtlige medlemmer af Joy of Satan uanset deres rang og niveau i overensstemmelse med jeres Vilje, Magt og Tjeneste!"


Efter dette kan man kalde på sin Beskytterdæmon, som vil hjælpe med at dirigere energien. Det er ikke vigtigt, om man kender sin Beskytterdæmon eller ej. Kald blot på din Beskytterdæmon mentalt og fortsæt med runevibrationerne.

Runevibrationerne:


Vi vibrerer følgende runer:

(Antallet af vibrationer kan være enten 10 eller 40. Begge antal er effektive. Man kan også øge antallet af vibrationer ud over dette, eksempelvis til 60, 80 eller 100, men udfør ikke færre end 10. Vibrationerne kan være korte, og de behøver ikke være perfekte.):


OBS: Runerne skal vibreres i rækkefølge. Man vibrerer én rune et antal gange, går videre til den næste rune og gør det samme, og først derefter går man videre til recitationen.


Fehu - 40 eller 10 gange. (FFFFFFFFFFF-EEEEEEEEE-HHHHHHHHUUUUUUUUUUUU)


Sowilo - 40 eller 10 gange. (SSSSSSSSSS-OOOOOOOO-VVVVVVVVV-IILLLLLLLLL-OOOOOOOOOO)


Wunjo - 40 eller 10 gange. (VVVVVVVVVVVV-II-NNNNNNN-II-OOOOOO)


Othal - 40 eller 10 gange. (OOOOO-DH-AAAAAA-LLLLLLLL)


Ansuz- 10 times [AAAA-NNNN-SSSS-UUUU-ZZZZ]

Recitationen:


Når du er færdig med alle vibrationerne, skal du fokusere intenst på energien, vibrere AUM og sige følgende recitation. Recitationen skal siges 10 gange. Vibrer AUM, sig recitationen og vibrer AUM igen. Gør dette i alt 10 gange.


Vibrer AUM


"Alle medlemmer af Joy of Satan, der er bloddedikerede til Herre Satan, og som avancerer på hans spirituelle sti, får nu deres materielle rigdom og magt forøget og er permanent beskyttede og velstående på alle måder, NU FORTSAT OG I AL EVIGHED!"


Vibrer AUM
Luk derefter ritualet med et stort HIL SATAN.