Ritual til at opildne hvid bevidsthed og handling


Skriv følgende runer ned på et stykke papir eller indhug dem i træ: Óðal Sól ÓssFremgangsmåden er enkel:
1. Reciter bønnen højlydt eller i dit sind.
2. Vibrer runerne.
3. Sig recitationen.
4. Luk ritualet med et stort HIL SATAN.

Instruktioner


Hvis du ikke er i stand til at nedskrive runerne, indhugge dem i træ eller stænke dem med blod, så vibrer dem blot med en stærk vilje. Dette virker fint. Runerne kan indhugges i træ eller skrives ned på et stykke papir. Hvis du indhugger runerne i træ, så indhug hver enkelt rune, mens du vibrerer den. Når du udfører dette ritual for første gang, kan du stænkte dem med dit blod for at øge kraften. I betragtning af vores races alvorlige situation, skal dette ritual tilføres så meget kraft som muligt. Man skal kun stænke runerne med blod én gang. Vibrer runen, mens du stænker den. Der er forskellige måder at vibrere runerne på. Gør hvad der passer dig bedst.


Bønnen:


I Satans Navn fremkalder vi Helvedes Magter, den Hvide Races oprindelige og sande Guder, og anmoder dem om at komme frem og manifestere sig selv.

Som den sande Gud, almægtig og uudsigelig, du der som Fader har skabt den Hvide Ariske Race, der afspejler din egen lignelse, anmoder vi dig, Satan, om at skænke os dine kræfter.

Væk alle vores hvide ariske folk til den jødiske trussel, der forsøger at ødelægge os. Tilskynd vores hvide ariske Folk til handling.

Indgyd vores hvide ariske slægtsstolthed. Væk vores hvide ariske brødre og søstre til truslen fra kristendommen, islam og de beslægtede jødiske programmer, så alle disse kan blive fuldstændigt tilintetgjort for evigt.

Skænk dine beskyttende kræfter over vores hvide race og vores hvide børn verden over.

Pris, ære og herlighed være givet til dig, vores sande Fader, og til vores oprindelige Guder!

Vi er jeres direkte efterkommere og børn.Runevibrationerne:


Vibrer Óðal, Sól,Óss, 88 gange, mens du fokuserer på dine runer.

OBS: Runerne vibreres samlet - ikke hver for sig.


Óðal, Sól, Óss er 1 runde. Gentag så: Óðal, Sól, Óss [OOO-TH-AAAL , SSSS-OOOOO-LLLL, OOOO-SSSS]...


*Dette skal gøres 88 gange i alt. Udfør alle vibrationerne og fortsæt til recitationen nedenfor.


Recitationen:

Når du er færdig med alle vibrationerne, skal du fokusere intenst på energien, vibrere SATANAS og sige recitationen nedenfor. Recitationen skal siges 1, 3 eller 10 gange (vælg selv).

Vibrer SATANAS, sig recitationen og vibrer SATANAS igen. Det er 1 gang.Vibrer SATANAS


Alle hvide mennesker er nu racebevidste.
Alle hvide mennesker er kritisk bevidste om det jødiske problem.
Alle hvide mennesker skrider til handling for at sikre vores hvide races eksistens.
Alle hvide mennesker arbejder hen imod en sikker fremtid for vores hvide børn.


Vibrer SATANAS


Vibrer AUMLuk derefter ritualet med et stort HIL SATAN.