Det endelige omvendelsesritual +
Aflivning af tetragrammatonnet +
Sønderrivning af den jødiske sjælebeskyttelse

Malbar udgave

Dette er det endelige toraomvendelsesritual. Ritualet kan udføre med det samme. Øjeblikkeligt. Dette omvendelsesritual vil sætte en stopper for kristendommen og lignende programmer, idet kristendommen har sine rødder i hebraisk. Al jødisk kontrol og rigdom kommer fra det hebraiske alfabet, som for flere århundreder siden blev tilført spirituel kraft. Fjenden har i århundreder gjort stor brug af det hebraiske alfabet. Det omvender vi nu.

I 2003 udtalte Amdusias følgende til Joy of Satans gejstlighed:
"Ligesom (Jehovas folk) ikke kan se jer, kan I ikke se dem, men de vil manifestere åbenlyst i takt med, at Jorden nærmer sig vores sags klimaks".
Denne jord er hurtigt ved at blive ødelagt af fjenden. Vi kan stoppe dette og omvende det med ritualerne her. Man kan se, hvordan de kontrollerer den offentlige mening i nyhederne med deres kontrol over medierne og me ddere falske, løgnagtige og ondsindede programmer, som de promoverer som "religioner".

SÆRLIGT TAK TIL AZAZEL, DER ORGANISEREDE DETTE PROJEKT OG GAV OS DEN NØDVENDIGE VIDEN. Azazel udtalte, at de tidligere omvendelsesritualer drænede fjenden for så meget kraft, at dette omvendelsesritual vil være endeligt. Det er ikke længere nødvendigt at udføre de andre omvendelsesritualer, da vi tilintetgør kraften i de hebraiske bogstaver. Begynd dette omvendelsesritual når som helst.

Brug din computer, tablet eller telefon til at slette bogstaverne.

UDFØR DETTE OMVENDELSESRITUAL SÅ MEGET DU KAN, OG HELST HVER DAG HVIS DET ER MULIGT. Du skal recitere hvert af de nedenstående ord 9 gange. Hvis du har meget kort tid, er det i orden at recitere dem en gang for hvert bogstav. Det er enormt vigtigt at udføre ritualet så ofte som muligt. Der er forskellige udtaler for de fleste af bogstaverne (se vejledningen længere nede på siden og noterne ved siden af nogle af ordene). Det skyldes, at der findes ashkenazisk hebraisk, sefardisk hebraisk, oldhebraisk, aramæsik osv.

Det anbefales, at man lytter til lydfilen for at høre den korrekte udtale.

Brug din mus eller touchskærm til at slette hvert bogstav fuldstændigt. På en touchskærm skal du bruge én finger til at tegne og to fingre til at rulle ned ad siden.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
VAHT • FOT • VÅT • VOSS • AUT • AUTH • VAHSS
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
NESH • NES • NISH • NISS (SS Placer tungen ved den forreste, hårde del af ganen for at lave en hvæsende lyd)

Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
SHÆR • SHÆIR • SHOR (R'et SKAL RULLES MED TUNGEN)
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
• FUUK
• POG
• FOHG

Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
ÆID-AHTS • IID-AHTS • ÆID-AHZ • IID-OHTS • KIID-AHTS
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
ÆIP • ÆHP • ÆIF • ÆHF
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
• NI-AI
• NAI (rimer på "nej")
• AI (rimer på "ej")
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
KHEHM-AHSKHIM-AHS • KHEHM-OHSTÆHK-MÆS
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
• NUN • NÅN
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
MÆM • MIIM • MÆIM
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
DÅM-AHLTÆM-ÆL • DÆM-OL
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
• FAHKH • FAHK • FUKH
• FUK
• FUHK (rimer på "FUCK")
• PAACK (hårdt "A")
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
DUUY (hårdt "U")• DUHHY (blødt "U") • DOI • THOI • TUUI
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
TÆT • SÆT • THOIT • THÆIT • DHOITH
DHOIH • DHOID (DH lyder som starten af det engelske ord "THE")
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
TÆHKH • SÆHKH • THÆIKH • THÆHKH • THOIKH • THÆIH
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
NÅÅ-AIZ • NAIZ • NIY-AIZ • AIZ
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
VAHV • VAHW • VÅHV • WAHW (samme som det engelske ord "WOW")
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
HÆIH • HÆH
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
DÆH-LAHD • TÅH-LAHD • TÆH-LUHD • THÆH-LAHD • THÆ-LOHD • THÆ-LOHZTÆH-LEHD
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
LÆHM-IIG • MAHG • LÅHM-MIIGLÅHM-MEG • LUHM-IIG • LÅHM-IIHG (understreget dyb strubelyd) • LÆHM-MEG • LÆHM-IIG
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
SÆIB • SÆIV • TÆHB • TÆHV • TÆIB • THÆIB • THÆIV • TIIB • TIIV
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.Vibrer hvert af de følgende bogstaver 9 gange:
FÆHL-AH • FÅL-AHFUUL-AH • FIL-AH • FIL-ÅHFÆHL-ÅH • PÆH-LÆH • FÆHL-OH
Udslet nu de hebraiske bogstaver fuldstændigt.

Reciter nu følgende 3 gange:

• Alle de hebraiske bogstaver har totalt, permanent og fuldstændigt mistet al deres kraft på alle måder.

• Det hebraiske alfabet er nu dødt på alle måder.Aflivning af tetragrammatonnet

Dette ritual skal kombineres med det endelige omvendelsesritual. Udfør det med det samme, når du er færdig med recitationerne ovenfor. Der er ingen grund til at øge antallet af vibrationerne i dette ritual. Det er mest effektivt kun at vibrere ordene det antal gange, der står.

Ritualet her er baseret på det endelige omvendelsesritual.

For at gøre det kort, så er dette ritual som napalm mod fjenden. Det ville kræve en halv bog at forklare uddybende hvorfor. Husk blot at udføre ritualet med en stærk bevidsthed. Husk at meningen med ritualet er at tilintetgøre tetragrammatonnet for evigt på alle måder.

Begynd i venstre side og slet hver række - ét bogstav ad gangen. Ligesom i det endelige omvendelsesritual skal man gentage vibrationerne for hvert bogstav, slette bogstavet og gå videre. Gentag vibrationerne 3 gange for hvert bogstav i øverste række, 6 gange i anden række osv. Hver gang du har slettet en række, skal du med intens fokus føle og vide, at bogstaverne er døde.

På rækkeer vibrationerne
1 2 3 4 DUUY • DUHHY • DOI • THOI • TUUI
1 2 3 HÆIH • HÆH
1 2 VAHV • VAHW • VÅHV • WAHW
1 HÆIH • HÆH

Række 1 Række 2 Række 3 Række 4 x3 x6 x9 x12Når du har slettet hele trekanten, så fokuser intenst i dit sinds stilhed på, at du ved, at hele dette "tetragrammaton" er væk for evigt.

Reciter så følgende 10 gange:

• Det hebraiske tetragrammaton er i alle sine symboler og opstillinger dødt, blottet for kraft og permanent tilintetgjort i alle eksistentielle dimensioner.

• Al jødisk spirituel kraft er permanent død, forjaget og bandlyst fra denne verden og fra alle verdener.

• Det spirituelle slør af hebraisk magi og bevidsthed over denne verden er permanent løftet, dødt og blottet for al kraft og indflydelse.

Vibrer så AUM en enkelt gang.


Korrekt udtale:

Udtal ordene som hvis du talte dansk.

Der skal lægges tryk på de FEDE stavelser.


Klik her for at lytte til en lydfil med den korrekte udtale af alle bogstaverne.Sønderrivning af den jødiske sjælebeskyttelse

Dette ritual er en tilføjelse til de andre dele af det endelige omvendelsesritual. Ritualet ødelægger alle deres forsvarsværker og river dem fra hinanden, hvilket gør de andre ritualer endnu mere kraftfulde.

Ritualet er blevet skabt ud fra fjendens hemmelige tekster, som de kun har delt med hinanden i deres indercirkel. Det er ekstremt ødelæggende. Her er instruktionerne:

1. På billedet nedenfor er der nogle pile. Pilene viser, hvilken rækkefølge, man skal bevæge sig i.

2. Start med det første ord [EE-AAHN-OH-DA]. Vibrer ordet med had og intention om at tilintetgøre det hebraiske ord i den første firkant. Slet så den første firkant med ordet. Når du har slettet ordet, skal du fokusere på, at det er tilintetgjort permanent.

3. Følg derefter pilen og bevæg dig videre til den næste firkant, som indeholder 3 navne. Vibrer hvert navn 6 gange og gå så videre til det næste: [LAH-EH YOH-HAH], [LAH-EH YOH-HAH], [LEH-AH FAH-RR], [LEH-AH FAH-RR]. Når du har udført vibrationerne og slettet ordene, skal du fortsætte til den næste firkant med de næste 3 navne.

4. Når alle firkanter med 3 ord er vibreret og slettet, skal du bevæge dig længere ind mod midten, hvor der tredjeøverst er en firkant med et enkelt ord. Vibrer ordet 6 gange og slet det. Bevæg dig derefter ned til den tredjenederste firkant, som også kun indeholder et enkelt ord. Gør det samme her.

5. Bevæg dig nu til midten, vibrer MEE-DU-EH-EEYY 6 gange og slet den jødiske stjerne.

6. Vibrer EE-AAHN-OH-DA en enkelt gang, slet ordet og reciter følgende for at gøre en ende på alle navnene:x1 [II-AAHN-OH-DA] x6 [LAH-ÆH • YOH-HAH]
x6 [LÆH-AH • FAH-RR]
x6 [LÆH-IIR • VAH-GG]
x6 [LÆH-IIR • ZAAH]
x6 [LÆH-IIR • AAHB]
x6 [LÆH-IIM-HH • SH]
x6 [LÆH-II • RUU]
x6 [LÆH • MAH-RR]
x6 [LÆH • AAH-III • GAH-RR]
x6 [LII-VAH • KOHK]
x6 [LÆH-II • DAH-PP]
x6 [LÆH-AH • KKHH • IIMM]
x6 [HAH-II-KAHT • ZÅH • II] x6 [AAH-HAH-II • II-KAHZ • ÅHH • TT] x6
[MII-DU-ÆH-IIYY]
x1 [II-AAHN-OH-DA]

Reciter nu følgende 3 gange:

• Alle jøder og rabbineres spirituelle beskyttelse er permanent død og slettet.

• Jødernes beskyttende engle og tankeformer er nu permanent døde og slettet.

• Jøderne er forsvarsløse fra alle sider og i alle eksistentielle dimensioner.

• Alt had, alle spirituelle angreb og al negativ karma er manifesteret fuldt ud på jøderne og det jødiske folk.

• Jøderne er fuldstændig forsvarsløse mod Satan og Hans Dæmoner.

• Ægyptens sjæl har overmandet Judæas sjæl. Judæas sjæl er nedbrudt, tilintetgjort og sønderrevet i alle eksistentielle dimensioner, nu og i al evighed.

• Alle jødiske planer om verdenserobring er slået fejl, og jøderne er blevet besejret fuldstændigt og permanent.


HIL SATAN FOR EVIGT!!!


Luk nu siden for helt at tilintetgøre de slettede bogstaver og symboler.

Det anbefales på det kraftigste, at du renser din aura efter ritualet.


Korrekt udtale:

Udtal ordene som hvis du talte dansk.

H'et skal ikke vokaliseres. Det høres næsten ikke.

Hvis du har mindre erfaring, så klik her for mere dybdegående instruktioner.