Beelzebub


BEELZEBUB er også kendt som BAALZEBUB, ENLIL, BEL, "PIR BUB"* BAAL ZEBUL og BEELZEBUTH
Han er også kendt som den goetiske Dæmon "BAEL"

De, der er Beelzebub nær, ved, at han er Enlil. Dette er fra ham personligt. Enlil var den oprindelige "Bel", hvilket senere blev til "Baal". "Baal" betyder "Herre", "Mester", "Prinsen Baal". Beelzebub/Enlil var en meget populær og velkendt Gud, som fik byer opkaldt efter sig med præfikset "Baal" i hele Mellemøsten.

De fleste mennesker, der har studeret det okkulte, ved, at han er Satan meget nær, og at de begge går helt tilbage til "tidens begyndelse" her på Jorden; Enlil og Enki. Han er Fader Satans halvbror. Sammen med sin bror Ea/Satan og Astaroth endte han i grimoirerne som en af Helvedes Kronede Prinser og blev stemplet som "ond", og det samme blev vores andre hedenske Guder.

"Baal Zebub, Ekrons helbredende Gud, blev senere til ét ord - Beelzebub - som kom til at repræsentere det onde samt afgudsdyrkelse i Det Nye Testamente i Bibelen."
- Uddrag taget fra - "Syria" af Coleman South, 1995

Beelzebub er bedst kendt som filisternes Gud. Han herskede over byen Ekron. Han er næstkommanderende efter Satan. De gamle filistere tilbad Ham under navnet "Baalzebub". Beelzebub er "Herre over alt der Flyver". Hvorend han blev tilbedt, var han kendt som Gud for vejr og meterologi. Han kontrollerede også luftvejende, da Guderne kom til Jorden. Hans navn blev perverteret af hebræerne til at betyde "Fluernes Herre".
Beelzebub tager sig af interne stridigheder mellem dedikerede satanister. Satan ønsker sammenhold, og Beelzebub håndhæver dette. Han kan være meget striks, da Satan ikke tillader, at dedikerede satanister forbander hinanden.
Beelzebub er Protektor for hele Orienten (Fjernøsten), kampkunster, kampsporter og asiatisk kultur. Han var Prins af Seraferne, og han har en hæs stemme.

Ypperstepræstinde Persephone om sin erfaring med Beelzebub:
Beelzebuth er meget høj, jeg vil skyde på omtrent 2½m. Han er flot bygget og har den vidunderligste energi og øjne. De ændrer farve afhængigt af hans energi på det givne tidspunkt. Han var og har altid været meget venlig og god mod mig og kommer til mig ganske ofte. Jeg har set ham være så venlig og blid, som nogen kunne forestille sig, til yderst ondskabsfuld, når rasende. Han har rødbrunt hår.

Min erfaring - jeg så ham for første gang, da jeg bad om hans hjælp til at lave denne side om ham. Han viste sig for mig iført en hvid kåbe og med blondt hår og mørke øjenbryn. Dette var første gang, jeg så ham. Jeg hørte hans stemme for lang tid siden, og den var hæs, men da han talte til mig for nylig, var hæsheden væk. Dette er sandsynligvis fordi, han nu er fri.
- Ypperstepræstinde Maxine

Beelzebubs segl:

Den egyptiske hieroglyf for "luft" og "vind" er meget lig et af Beelzebubs segl. Udviklingen er her totalt indlysende. Min pointe er, at Beelzebub er "Prins af Luften". Jeg finder det kvalmende, hvordan fjenden har nedgjort vores Guder og hævdet, at Beelzebub er "Fluernes Herre". Mange jødeskrevne grimoirer indeholder illustrationer med grimme fluer om Beelzebub, og andre monstrøse billeder for vores andre Guder.
Mange andre gange i mine studier har jeg også bemærket, at der kun findes få, hvis overhovedet nogen, oplysninger om mange forskellige gamle folkeslag, såsom avvijiterne, hvis gud var Adramelech. Alt, hvad jeg har fundet, er i den jødiske/kristne bibel, hvor hebræerne brutalt invaderede og massemyrdede dem (folkedrab) samt mange andre. Dette er dette alt sammen tydeligvis et underbevidst budskab om jødisk sejr over ikke-jøder. De gamle biblioteker, der blev jævnet med jorden, indeholdt ikke blot okkult og spirituel viden; de indeholdt også historie. Dette er et eklatant eksempel på, hvordan historien bevidst er blevet ødelagt og erstattet med løgne.

Som følge af jødisk og kristen ødelæggelse af gammel viden, gik næsten al viden om Beelzebub tabt. Kristne havde frihed til at bespotte, smæde og bagvaske de oprindelige Guders omdømme på hvilken som helst måde, de ønskede. Da der ikke var nogen modstand tilbage efter nedrivningerne af byerne, massemordene på "hedenske" folkeslag, ødelæggelse af deres templer, biblioteker og optegnelser, havde de nye generationer ingen andre kilder at henvende sig til for information vedrørende disse Guder, udover den jødiske/kristne bibel.

Beelzebub/Enlil var Protektorguden for Nippur, en by i Sumer, som nu er Irak:

Beelzebub fik sine ziggurater og templer placeret i sin by, Nippur. Nedenfor er der billeder af hans tempels rester. Fæstningen på toppen af højen blev bygget af amerikanske gravemaskiner i 1890'erne "for at beskytte dem mod lokale stammer". Her ses Den Store Ziggurat og Enlils tempel:

Beelzebub/Enlil er Guden for storme, atmosfæriske forhold, vinden, regnen og luftelementet. Han er også Guden for entomanti. Entomanti er spådom ved aflæsesning af insekters opførsel. Beelzebub er også mester inden for astrologi og dyrekredsen.
Hans tal er 50.

Hanz ziggurat i Nippur blev kaldt "Fi-irn-bar-sag". Han er Guden, der slynger sine tordenbolte og lyn mod Satans fjender (mere end én kristen kirke er gået katastrofe i møde ved lejlighed). Han anses for at være en nådig livgivende og livsopretholdende Gud, der tager sig af sit folk, markens vilde dyr, himlens fugle og havets fisk. "Enlil (Beelzebub) er både en Gud af krig og en Gud af fred; en ødelægger og beskytter, forsvarer, konservator, opbygger - farlig, fjendtlig og allernådigst".¹

For at nyde hans velsignelser, skal man indgå det rette slags forhold med ham og Satan. Han eksekverer og håndhæver Satans dekreter.

"Enlil (Beelzebub) er hverken bange for eller frygttøvende over for en fjende. En kamp påtaget af ham forfølges med ubønhørlig vigør, indtil dens sejrrige afslutning nås - med ham er der ingen benådning eller retræte:
Det fjendtlige og ikke-underdanige land; fra det land må du ikke vende dig.
Hvis hans vrede først vækkes, er der ingen, som kan få ham til at tage afsted eller køle ned."²

Enlil/Beelzebub var en "livgiver og beskytter". "Så rasende og destruktiv som Enlil kan være i håndteringen af sine fjender, ligeså nådig, venlig og elskende kan han være, når det kommer til sit eget folk og land. Han beskytter sit folk mod fjendtlige invasioner ved at omgive dem og deres hjem med en høj mur eller ved at blive som en fæstning eller hus for dem, hvis bolte han fæstner sikkert, så de fjendtlige horder hverken kan kravle over eller overvinde det og ej heller komme ind gennem dets porte."

"Hvis hans folk har brug for regn, åbner han himlens porte, trækker dens træmmer tilbage, løsner dens lukninger, fjerner dens bolte, så rigelige med regnskyld kan vande deres marker; eller han kan gøre dette for at drukne og fuldstændigt og aldeles at ødelægge fjenden."

Her er en gammelt sumerisk hymne til Enlil/Beelzebub:³

Himlens port(e)
Himlens tremmer
Himlens fastgørelser
Himlens bolte
Du åbner
Du trækker tilbage
Du løsner
Du fjerner

"Han opretholder livet for både mennesker og dyr, og han forsømmer ikke selv den mindste og mest ubetydelige. "

De gamle babyloniere var forbløffede over Enlils inderlige venlighed, beskyttelse og støtte, og de priste ham ved at sige "Ham, der beskytter (yder støtte)."

Han besidder ekstraordinære kræfter og autoritet. Emblemet for hans autoritet er et rent eller lysende scepter, som han bærer, holder i sine hænder eller besidder. Han handler efter Satans autoritet og vilje. Dette lysende scepter er dog ikke blot et symbol på autoritet, magt og vælde, men er også en pen i Beelzebubs hænder med hvilken han nedskriver Satans vilje og eksekverer hans beslutninger.

"De tolv tegn i dyrekredsen, året, årstiderne og månederne har alle deres begyndelse og slutning, deres grænser eller konturer, deres billeder eller tegninger: Enlil (Beelzebub) angiver og proklamerer dem. De har alle en mening og betydning: Enlil (Beelzebub) fortolker dem. Dette gør han i 'hele sine manifestationers fylde'. 'Enlil og Hans Syv Manifestationer.' 'Det er en af de mest bemærkelsesværdige fakta i forbindelse med karakteren af enhver gud, der, på et givet tidspunkt, spillede rollen som "Sønnen" i en given treenighed, at sådan en gud blev anset for at have "syv manifestationer" af sine kræfter.' 'Der var syv af dem, fordi dette tal udtrykker 'fylde, fuldstændighed og totalitet'''.4
*Dette er chakraerne.

Her ses en tegning af Beelzebubs Tempel ved Ekron i det gamle filisterland:

*Beelzebub var kendt som "Pir Bub" af yazidierne, Iraks djæveltilbedere. De hævder, at han var Kong Ahabs Gud (kilde: Devil Worship 1919 af Isya Joseph, side 40) .

Følgende er et uddrag fra “Encyclopaedia Biblica; a Critical Dictionary of the Literary, Political and Religious History, the Archaeology, Geography, and Natural History of the Bible"
Bind I : A-D
af den ærværdige T. K. Cheyne, M.A., DD og J. Sutherland Black, M.A. LL.D.
New York, The Macmillian Company; London: Adams and Charles Black, 1899

BAALZEBUB tager Zebub eller Myla som navn for Flue-guden, en af Ekrons Guder, hvis orakel blev hørt af Israels Kong Ahazja under sin sygdom i sine sidste dage. Navnet udtales almindeligvis "Fluernes Herre". Sandt nok, der er ingen semitisk analogi for dette, men Pausanias fortæller os om en Gud, der drev farlige sværme af fluer ud af Olympia, og Clemens af Alexandria bekræfter dyrkelsen af den samme Gud i Elis, og ønsker vi det, kan vi fortolke titlen til at være: "En Gud, der sender samt fjerner fluepeste". Lad os dog dykke dybere ned i dette. Bezold mente, at der i den assyriske inskription af det 12. århundredes (fvt.) "Baal-Zabnbi" fandtes Zebubs navn. Baal-Zebub var et almindeligt kendt guddommeligt navn, der blev vedtaget for Ekrons Gud. Restaureringen af den sidste stavelse er dog imidlertid ganske vist temmelig usikker, og det synes langt mere sansynligt, at det skal læses som Baal-Sapuna (se BAAL-ZEPHON, I). Winckler foreslår derfor, at Zebub kan være et meget gammelt navn på en lokalitet i Ekron (som nu ikke længere forklares etymologisk), på samme måde som Baal-Sidon, Baal-Hermon og Baal-Lebanon. Der kendes dog ikke til nogen sådan lokalitet, og Ekron (og ikke en lokalitet i Ekron) var Baals område. Det er derfor mere sandsynligt, at Baal-Zebub, "Fluernes Herre" (som kun forekommer i en meget sen fortælling, som har en udtalt didaktisk tendens), er en foragtelig, eufonisk, jødisk modificering af det sande navn, hvilket sandsynligvis var Baal-Zebub; "Herre af Det Høje Hus".

Det er en titel, som enhver Gud med et fint tempel kunne bære og var sandsynligvis ikke begrænset til Ekrons Gud. "Det Høje Hus" henviste på samme tid til Gudernes dvælested, "samlingsbjerget", højt oppe i Norden. Der er en vis grund til at tro, at fønikerne kendte til et sådant dvælested. Forestillingen er underforstået i det guddommelige navn, Baal-Saphon, 'Nordens Herre' (se BAAL-ZEPHON), og i kongen af Tyrus' elegi (Ezekiels Bog, 28), og filistrene vidste sandsynligvis dette. I al fald kan den afdøde hebraiske fortæller eller, om man vil, en tidlig skriftlærd have ildeset brugen af titlen 'Herren af det høje hus' (som for ham enten betød Salomons tempel eller Jahves himmelske hus) til den ekronitiske Gud og ændret den til 'Fluernes Herre', Baal-Zebub. Denne forklaring kaster lys over tre korrekte navne; JEZEBEL, ZEBUL og ZEBULON, som betyder 'fra dit (høje hus) af hellighed og herlighed.'

 


Referencer:

¹ Sumerian Hymns and Prayers to God Nin-Ib from the Temple Library of Nippur
af Hugo Radau
Philadelphia Published by the Department of Archeology, University of Pennsylvania 1911; side 21
² Ibid, side 23
³ Ibid, side 25
4 Ibid, side 27

 

© Copyright 2005, 2016 Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 001-216-457


 

Tilbage til: Højtstående Guder og Helvedes Kronede Prinser