Spirituel satanisme


Spirituel satanisme adskiller sig fra LaVeyansk satanisme. Vi er bevidste om Satan/Lucifers faktiske eksistens som et reelt væsen.
Vi er ikke ateister! På trods af store interne uoverensstemmelser, tager "Church of Satan" (grundlagt i 1966 af Anton Szandor LaVey) i øjeblikket en ateistisk holdning, så vidt eksterne guder angår, og ser kun Satan som en "arketype".

I lyset af ny viden, baseret på hundredvis af timers intens og dybdegående forskning, har vi fundet følgende:

1. Satan er vores sande Skabergud.
"YHVH", også kendt som Jehova af de vildledte, er et falskt væsen.
YHVH" står for de fire elementer og hjørner i de populære jødiske systemer af magi, som er tilgængelige for offentligheden.

2. Karakteren "Jesus Kristus" er fiktiv, og blev stjålet fra omkring 18 hedenske sagn om en gud, der hang fra et træ (såsom Odin) for derefter blev genoplivet. Dette er en anden beskrivelse af det alkymistiske værk, at transformere sjælen og derefter genopstå.
Nazaræeren er og har aldrig være andet end et værktøj til at fjerne al sand spirituel viden og afvæbne befolkningen deres spirituelle kræfter. På grund af fjernelsen af denne viden, har menneskeheden betalt med sygdom, elendighed og lidelse, for ikke at nævne ekstreme mængder penge. Spirituel viden blev systematisk destrueret, forvansket og forskruet for at slavebinde os alle - spirituelt og økonomisk. Ved at tvangsfordre befolkningen med, at nazaræeren skulle være et sandt væsen, har dem på toppen opretholdt kontrol og har høstet umådelige mængder rigdom og magt.

3. Sand satanisme kom mange tusinder af år forud for kristendommen og er baseret på den totale transformation af sjælen.
Kristne vildledes til at "acceptere Jesus Kristus" og til at "leve frelst", hvilket alt sammen er falskt. Alt i den kristne religion er falskt, og vi beviser dette ud over enhver tvivl. Det kristne "at blive frelst"-fupnummer er baseret på stjålen og forvansket viden om alkymi, hvor man virkelig arbejder spirituelt på at transformere sjælen til bogstavelig guddommelighed.

Mange traditionelle satanister tilbeder Satan/Lucifer. Nogle anerkender ham som en ven og tilbeder ikke. Vi respekterer individualitet og egne personlige valg. Ens forhold til Satan/Lucifer er op til den enkelte, da satanisme værdsætter fritanke og individualitet.

Satan er bringeren af viden. Målet med spirituel satanisme er at anvende denne viden og transformere ens sjæl for at opnå guddommen (spirituel og fysisk udødelighed og perfektion), hvilket var vores skabergud Satans oprindelige intention.

I modsætning til de fleste religioner, opmundrer spirituel satanisme én til at sætte spørgsmålstegn ved alt. At være den bedste man kan være og at overskride alle begrænsninger er essensen af spirituel satanisme, og dette begynder ved bruge ens hjerne i så vid udstrækning, som det er muligt. Spirituel satanisme er på ingen måde i strid med videnskaben. Vi støtter og opfordrer på det kraftigste til videnskabelig viden og forespørgsel. Vi ved, at menneskeden er faretruende bagud, hvad angår videnskabelig viden og forståelse grundet kristendommens undertrykkelse af disse i flere århundreder. Vi mener, at alle spirituelle og paranormale fænomener kan forklares videnskabeligt på en rationel måde; videnskaben er endnu ikke nået langt nok til at forstå eller forklare særlig meget af det såkaldt "overnaturlige".

Der er ingen mæglere i spirituel satanisme. Vi opfordrer stærkt vores folk til at interagere én til én med Satan. Gejstligheden er her udelukkende for vejledning og støtte. Ens forhold til Satan er mellem individet og Satan. Vi tager standpunktet: "Ansvar til den ansvarlige". Vi placerer ingen begrænsninger på viden eller personlig kraft, og gør alt hvad vi kan for at gøre al viden tilgængelig for ALLE - ikke kun nogle få udvalgte, der er selvudnævnt "elite" som i andre religioner. Satan opfordrer til selvstudium, læring og direkte erfaring.

De fleste spirituelle satanister forpligter sig over for Satan ved at dedikere deres sjæl til ham. Forpligtelsen er meget vigtig, fordi Satan beskytter os, mens vi arbejder på at udvikle vores kræfter. Folk, der forsøger dette alene, uden spirituel beskyttelse, går ofte katastrofe i møde. Når man dedikerer sin sjæl, vil Dæmoner ofte vejlede og arbejde sammen med en for at hjælpe en videre. I modsætning til højrehåndsreligioner, opfordrer spirituel satanisme handling. Satan ønsker, at hans folk lever livet fuldt ud, og at vi udvikler os.

Satan er der altid for os, men som vi gør fremskridt, forventer han, at vi selv håndterer, det vi kan, ved at bruge vores egne kræfter. Kristendommen og dens kohorter gør bevidst folk til krøblinge. Kristne fabler til evig tid om, hvordan deres nazaræer har helbredt folk. Disse mennesker forbliver slaver, fordi de aldrig er har fået lært og ikke er blevet forpligtet til at helbrede sig selv eller andre.
Den nazarænske arketype står for slaveri, trældom og det at udholde endeløs forurettelse med henblik på at programmere menneskeheden til at være de perfekte slaver i en ny verdensorden. Nazaræeren lægger total vægt på "livet efter døden" for at skabe den tankegang, at det liv, vi lever nu, ikke betyder noget. Denne sindstilstand er afgørende for at udholde alle former for forurettelse til fordel for nogle "få udvalgte".
"Den har tjent os vel, denne myte om Kristus"
-Pave Leo X (1475-1521)

Hvad angår de såkaldte "mirakler" i forbindelse med kristendommen, har eventuelle helbredelser været meget få, og der har været langt imellem dem. Disse er også baseret på allegorier, som vedrører transformationen af sjælen. Ethvert menneske med spirituelle kræfter og viden kan udføre alle disse bedrifter (og mange flere), som i den kristne bibel tilskrives nazaræren. De fleste kristne er uvidende om, at de har at gøre med forbryderiske udenjordiske væsener (fjendtlige Nordiske også kendt som "engle" og "de grå"), som af og til opstiller små teaterstykker, der har til formål at tilføre troværdighed til løgnen. Mange af dem, der praktiserer "New Age", hidkalder engle for assistance og lærer intet - her ser vi igen det samme emne, omhandlende menneskets uvidenhed og magtesløshed.

I modsætning hertil ses det faktum, at Satan/Lucifer er den sande skabergud og den store befrier af menneskeheden. Han frygter ikke, at mennesker har spirituel viden og kræfter, da han er sandfærdig og ikke har noget at skjule.

Satan giver os viden, så vi kan blive uafhængige og fri. Han leder os til det punkt, hvor vi kan være herre over vores eget liv og skæbne. Satan og hans Dæmoner er der altid til at hjælpe os, når der er ting, vi endnu ikke kan håndtere selv.

Satan holder sine løfter; han er konsekvent og kærlig mod sine egne. Satan står for frihed, styrke, kraft og retfærdighed.
Satan viser os, at vi absolut IKKE er må finde os i forurettelse og krænkelse. Han viser os, at vi fortjener glæde, lykke og et bedre liv. Han skabte os gennem genteknologi, på samme måde som forskere nu er ved at skabe kloner og arbejder med genetik, dog på et langt mere avanceret niveau.

Mange mennesker ignorerer de såkaldte "okkulte" kræfter, tager dem ikke seriøst eller er totalt uvidende om dem.
Sandheden er, at okkulte kræfter har været i hænderne på nogle få i århundreder. Kristendommen har været deres værktøj til at fjerne denne viden fra Jordens befolkning. Efter fjernelsen af denne viden blev en fiktiv fortid opfundet for at forhindre folk i at kende sandheden. Folk, der ikke forstår, eller ikke kender til disse kræfter og færdigheder, er prisgivet dem, som besider dem og er dygtige til at bruge dem. For tusinder af år siden, i det gamle Egypten, var disse kræfter alment kendte, og størstedelen af befolkningen kunne bruge dem. Med jødedommen/kristendommen og islams ankomst blev viden systematisk tilintetgjort, hvorend den blev fundet.

Byer, biblioteker og andre videnskilder blev tilintetgjort i et forsøg på at udslette al viden om de Oprindelige Guder (som er udenjordiske) og det menneskelige sinds kræfter. Guderne, der kommunikerede, giftede sig eller blev venner med mennesker, blev forbandet og forvist.

Menneskeheden har været afskåret fra vores sande skabergud Satan og har degenereret lige siden. Misbrug af børn og dyr, skødesløs ødelæggelse af og ligegyldighed over for mijøet, Jorden og andre levende væsener er nogle af konsekvenserne ved spirituel degeneration. For tusinder af år siden, længe før jødedommen/kristendommen, levede mennesket side om side med Guderne, i æraen kendt som "Den gyldne tidsalder".

Satan er den sumeriske Gud kendt som "EA" eller "ENKI". Han er en GUD, ikke en engel! Han er blevet nedgjort og smædet gennem århundreder med usandheder og løgne. De fleste mennesker kender ikke Satan. De tror på alt, de får at vide om ham, uden at sætte spørgsmålstegn ved det. Frygt er et kraftfuldt redskab, der er blevet brugt i århundreder til at holde menneskeheden væk fra Satan.

Satan er den mest intelligente og mægtigste af Guderne. Han symboliseres af Vandbæreren, som er det 11. stjernetegn i dyrekredsen. Vandbæreren symboliserer menneskeheden, teknologi og genialitet. Et af Satans tal er 11.

Satan/Enki etablerede den oldegyptiske "Slangeorden", også kendt som "Slangens broderskab".
Gennem årtusinder er disse lærdomme blevet ødelagt, og minder ikke længere de oprindelige doktriner. Denne orden var til for at bringe menneskeheden guddommelig viden og kraft og for at gennemføre Det store værk; at transformere vores sjæl.
Denne viden er blevet holdt i hænderne på et par få og er blevet misbrugt til at skade os; alt dette under de fjendtlige guders befaling. Folk får at vide, at hvis de får disse kræfter, så vil de misbruge dem. Dette er endnu en løgn, skabt og spredt af dem, der bevidst bruger disse kræfter til forbryderiske formål under ledelse af de fjendtlige udenjordiske væsener, forklædt som "Jehova" og slæng. At afsløre disse velbevarede hemmeligheder for den gennemsnitlige person, ville sikre, at de, som er i kontrol, ikke længere ville kunne holde på deres magt.

Guderne er en udenjordisk, humanoid race af væsener. I den kristne bibel omtales de som "Nefilimer". Disse væsener er yderst udviklede, meget avancerede og ekstremt kraftfulde og intelligente. De genmodificerede deres DNA, så de ikke ældes.

I Simons udgave af "Necronomicon" (denne bog er baseret på mesopotamisk/sumerisk mytologi, selvom den betegnes som et skønlitterært værk) refererer sætningen "Når den Store Bjørn hænger lavt på himlen" til Store Bjørn-stjernebilledet, hvilket er en del af Karlsvognen. Når planeterne flugter på en bestemt måde, åbner dette en rejselinje for rumrejsende. Folk kigger altid mod himlen for at finde ud af, hvornår Guderne vender tilbage.

Satan, samt mange andre Nefilimer, blev far til børn med menneskelige mødre. Disse børn blev kendt som "Demi-Guder".

Satan er utrolig stærk, intelligent og kraftfuld. Han nægtede at indrømme sig slået. Han tabte et slag, men ikke krigen. SATAN/LUCIFER STÅR FOR FRIHED FRA TYRANNI!

EKSISTERER SATAN VIRKELIG?
Ja. Han interagerer med sine disciple og tilhængere. Mange af os har set ham, har været vidner til det såkaldt "overnaturlige", og vi har fået evner langt ud over den gennemsnitlige persons. Når vi spørger, får vi svar. I modsætning til andre religioner, hvor tilhængere er nødt til faktisk at lede efter deres guder, kommer Satan/Lucifer til os. Han lader os vide, at han er til stede.

Dæmoner er, i modsætning til alle de kristne løgne, venner af menneskeheden. Dæmoner, som er de Oprindelige Guder, giver os stor individuel opmærksomhed og beskyttelse, når et stærkt tillidsforhold er etableret. Når vi er Satan nær og under hans beskyttelse, giver han os gode Dæmoner at arbejde med. Deres segl indeholder meget vigtige udformninger af alkymistiske symboler omhandlende åbningen af sjælen.

Satan er ikke "ond", og han er heller ikke ansvarlig for mangfoldigheden af de mange lidelser, sygdomme eller andet, der rammer menneskeheden. Disse lidelser skyldes fjernelse og ødelæggelse af gammel viden, der blev erstattet med de kristne programmer.

Satanisme står for balancen mellem spiritualitet og teknologi. Uden denne balance falder civilisationer i sidste ende sammen.

"Helvede" er ikke en brændende sø af ild. Helvede er ikke inde i Jorden, som nogle tåbelige kristne hævder for at skræmme folk.
Den kristne opfattelse af Helvede er yderst latterlig. Nogle af os, der er Satan nær, har set "Helvede". Vi synes alle at have haft de samme oplevelser. Nogle steder i Helvede er mørke og oplyses af et blåt lys, og andre steder er der dagslys. En af Satans farver er blå, og Dæmoner viser sig ofte med et blåt lys omkring sig. Blå er en meget spirituel farve. Jeg så mennesker, siddende om et bord i en bar i Helvede, spille kort. Da de allerede var døde, kunne de ryge alt det, de ville, og rummet var derfor helt fyldt med røg. Disse mennesker var i åndeform. Nogle besøger Jorden for at hjælpe mennesker, der er på venstrehåndsvejen. Det er her, Satan holder sine egne folk, indtil vi kan reinkarnere, udvikle os og opnå Guddommen.

"Helvede" og "Underverdenen" er også allegorier for de tre nederste chakraer; "Helvede" representerer rodchakraet.
Årsagen til dette er, at den flammende kundalinislange ligger sammenrullet under basechakraet, og når den vækkes, kan den blive brændende varm.

I modsætning til hysteriske kristne påstande, handler satanisme på ingen måde om blodofring. Alle former for mord og levende blodofring kan ses hele vejen igennem den jødiske/kristne bibel. Slangen, som er et symbol på Satan, repræsenterer kundalinien i bunden af rygsøjlen. Kundalinien symboliserer det menneskelige DNA. Når denne kraft aktiveres, bliver vi helbredt og oplyst.

Alle, der har problemer med, eller er under kontrol af kristendommen, anbefales at læse alt på disse sider:

 

© Copyright 2002, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457