“(Satanisme er) menneskehedens oprindelige religion”
- Satan

Fryden Ved Satan har forpligtet sig til genoprettelsen af sand satanisme. Vi ser på den Sande Skaber af religionen (nu kendt som satanisme) som Satan selv. I alt for lang tid har fjender og udenforstående haft friheden til at definere Satan og satanisme på måder, der stemmer overens med deres egne dagsordener. Satan er sjældent blevet tilladt at tale for sig selv, og forklare hvem han virkelig er, og hvad han står for. Satan er en reelt væsen. Han har interageret med mange personer over de sidste par tusinde år og har efterladt os sine doktriner; Al Jilwah'en, Qu'ret Al Yezid'en og andre manuskripter.

De jødiske/kristne og muslimske beskrivelser, som fejlagtigt og alt for længe har defineret Satan, afspejler på ingen måde virkeligheden. Det samme gælder karakteren, der afbilder ham i Anton Lavey's "Satans Bibel". For virkelig at lære Satan at kende, må man gå til ham personligt - uden fordomme eller forventninger. Man vil opdage, at han på ingen måde er "ond", som diverse trossamfund i flere århundreder - tåbeligt og tankeløst - har dynget på ham.

Sand satanisme er præ-jødisk/præ-kristent hedenskab. Kendsgerningen er, at jødedom, kristendom og islam alle er efternølere, og at disse programmer er en reaktion på det gamle hedenskab, der går tusinder af år forud for dem.

Desværre har det at lede efter information og svar fra eksterne kilder været et gennemgående tema i satanisme, fordi så meget viden systematisk er blevet fjernet og ødelagt af kristne kirker. Den kristne kirke opfandt en falsk historie, der skulle passe til deres dagsorden, som er at holde spirituelle kræfter og viden væk fra masserne samt at holde dem i hænderne på nogle få udvalgte på menneskehedens bekostning.

Fryden Ved Satan anerkender ikke jødedom, kristendom eller islam som legitime religioner. Disse er i virkeligheden programmer, skabt til at erstatte spirituel viden med løgne og forvanskninger, afpresse ekstreme mængder penge og spirituel energi, samtidig med at udnytte menneskelig elendighed og lidelse til at holde umådelig rigdom og spirituel viden i hænderne på nogle "få udvalgte". Jødedommen og kristendommen er desuden også ekstremt nye, selvom de hævder det modsatte. Den sidste "større" religion er islam, som kom på banen for mindre end tusind år siden.

Vi har fundet, at disse programmer har deres fundament bygget på stjålne og forvanskede læredomme og praksis fra de ældre religioner - intet i disse programmer er deres eget. Vi er af den samme holdning, hvor "wicca" og "neo-paganisme" er berørt. Begge disse er efternølere (begge kom på banen i det 20. århundrede) og er forvanskede versioner af de oprindelige religioner, som overholder den jødiske/kristne dagsorden om at slavebinde verden ved at fjerne sand spirituel viden.

Vores mål er at oplyse folk om sandheden og at afsløre alle de løgne, som disse såkaldte "religioner" har skabt og spredt om Satan, satanisme og satanister.

Vi anerkender ikke grupper, der karakteriserer Satan eller satanisme ved jødiske/kristne begreber, eller de, der, som de senere tilhængere af Anton Lavey's "Church of Satan", ikke anerkender hans eksistens som værende et sandt, levende væsen.

Vi anerkender ikke nogen organisationer, kirker og så videre, der hævder at være satanister, men alligevel tager deres såkaldte "satanisme" direkte fra den jødiske/kristne bibel og er i overensstemmelse med de jødiske/kristne begreber om Satan, Dæmoner (de gamle hedenske Guder) eller satanisme. Sand satanisme eksisterede længe før nogen jødisk/kristen bibel eller lære. Disse individer er ikke satanister; de er enten jøder eller såkaldte omvendte kristne.

Oplysningerne på denne hjemmeside er resultatet af megen forskning og personlig interaktion mellem mange disciple af Satan og hans Dæmoner, som har vejledt os og undervist os om sandheden og den sande satanismes oprindelse. Vi opfordrer dig til at læse og studere med et frit og åbent sind. Først når ens sind er helt frit og deprogrammeret, kan sand oplysning og indlæring finde sted.


Satanismens sande rødder og oprindelse

Afslør Kristendommen

 

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457