Den onde Jehova


Få mennesker studerer det okkulte i nogen betydelig dybde. Misinformation og forvirring er det, de fleste mennesker har. "Satanisme" er blevet anvendt på mange ting; hovedsageligt ting, der repræsenterer det kulturelle begreb "ondskab", som er forskelligt i hver eneste kultur.

På den ene side er de hedenske skikke blevet stemplet som "sataniske", selvom de kristne kirker stjal og ændrede dem til deres egne formål. På den anden side har vi grimoirerne og de "sorte bøger". Disse er i virkeligheden IKKE sataniske.

Den jødiske "Gud" Jahve/Jehova, hans engle og hans nazaræer bruges i sorte magiske værker og brugtes til at tvinge Dæmoner til at vise sig. "Salomons nøgle" er et perfekt eksempel på en jødisk forfattet grimoire (som næsten alle af dem er).

Troldmanden/magikeren (som regel en rabbiner eller en anden jøde) forbereder sig i en vis periode med faste, cølibat og bønner til Jahve/Jehova. Når operationen er udført (dette kan omfatte blodofring af levende væsener - dyr eller mennesker, som det dikteres i Bibelens Gamle Testamente: "og du skal bringe dine Brændofre, baade Kødet og Blodet, paa HERREN din Guds Alter; og Blodet af dine Slagtofre skal udøses paa HERREN din Guds Alter, men Kødet maa du spise." - 5. Mosebog 12:27), kaster "magikeren" en nifods-cirkel og placerer en trekant ude i siden af den lukkede cirkel for at tvinge en Dæmon til at vise sig.

Nederst på denne side er der adskillige links til online grimorier for ydereligere research.

Her er et uddrag (oversat til dansk) fra:

“Libellus Magicus
a
nineteenth-century manuscript of conjurations.
The John G. White Collection transcribed and edited
by Stephen J. Zietz
Verus Jesuitarum Libellus,
or,
The True Magical Work of the Jesuits.
Containing Most powerful charges and conjurations for all Evil Spirits
of whatever State-Condition or office they are
And a Most powerful and approved Conjuration of the Spirit Uriel
To which is added Cyprians Invocation of Angels
And his Conjuration of the Spirits Guarding hidden treasure -
together with a form for their dismissal. Paris 1508.
Passan Anno Adventionis Christi .1571

Dette er den sorte bog brugt af den katolske jesuiterorden (Jesu Selskab).

Jeg (Navn), Tjener af Gud, fremmaner, anklager, og uddriver dig O Ånd! ved de fem helligste sår af Jesus Kristus, ved hans kød og blod, ved hans pinsler og lidenskab, ved hans liv og død, og ved de dyrebare dråber blod, som han har udgydt til frelse og helliggørelse af den menneskelige race - ved hans kval og nød, og af de mest hellige og forfærdelige ord - Soter + Choma + Geno + Jehova + Elohim + Rilach (dvs. Velaoch) + Devoch (dvs. Divoch) + Alvoch + Alrulam + Stopiel + Zophiel + Jophiel + Fabriel + Elophoi (dvs. Elopha) + Alisomas (dvs. Alesomas) + Difred Mabach (dvs. Malach) og ved ordene med hvilke Salomon + Manasses + Agrippa + Agrippa + Cyprian sammenkaldte Ånderne - og selv som Jesus Kristus sendte sin ånd fra sig - og bragte den i hænderne på sin himmelske Fader - således befaler jeg dig, at du viser dig uden forsinkelse, og kommer før mig, i en yderst smuk, affable og menneskelige form - og bringer til mig (ud af den Åndelige Afgrund (N + + +), uden at gøre skade på mig, uden tumult - uden torden - uden storm, uden frygt - og uden rysten for denne cirkel - og dette kommanderer jeg dig ved Guddommen og Jesu Kristi menneskelighed.
Amen

For at udstøde Ånderne

Nu befaler jeg og anklager jeg dig Onde Ånd! at du straks skal bringe til mig, det som jeg har befalet dig - og du skal afgå fra denne cirkel - afstå dig fra al støj - rædsel - tumult og stank - og hvis du ikke gør det, vil jeg straffe dig både i krop og sjæl - afstå dig fra al ondskab til alle væsener og ting og afgå straks til det sted, som Guds retfærdighed har sat til side til dig, afgå fra mit syn du forbandede ånd –
Dette befaler jeg dig i navnet, dyden, styrken og magten af den helligste Treeinighed + Fader + og Sønnen + og Helligånden + Se Korsherren + flyv til de ugunstige dele + Løven af Judas' stamme + af roden af Davids erobrere + Allelujah + Allelujah + Allelujah + Skynd dig nu og bring mig hvad jeg ønsker, og afgå fra denne cirkel i navnet af vore Herre Jesu Kristi navn og ved kraften af hans ord (sic), der fik Jorden til at ryste - I hans navn - og ved hans magt befaler jeg dig, at du med det samme og uden forsinkelse trækker din forbandede tilstedeværelse fra mit syn - ved kraften bag ordene Messias + Soter + Emmanuel + Zebaot + Adonai + Hagios ho + Thess [dvs. Theos] + Ischyros + athanatos + Eleison + hymas +Tetragrammaton + vores Herre Jesu Kristus og ved hans allerhelligste navn begrænser jeg + dig, jeg tvinger + dig, jeg pålægger + dig, og betrænger dig + og indskrænker + dig, til stedet, hvor Guds retfærdighed har sendt dig - afgå derfor straks og kontinuerligt - vend hverken hid tilbage, medmindre jeg påkalder dig - dette befaler jeg ved den uskabte Fader + ved den uskabte Søn + ved den uskabte Helligånd + Se Herrens kors! + ved Jesu Kristi sprøjtende blod + ved Helligvandets kraft og dyd + ved den Ypperstes kraft og dyd + at du skal opløse dig du onde ånd + Ordet blev kød og dvæler blandt os +
Amen


Blot for at afklare tingene for folk, der i virkeligheden ikke ved, hvad sand satanisme er: "Aleister Crowley" var IKKE en satanist. Satanister etablerer ikke ondskabsfulde relationer til Dæmoner, som er de oprindelige hedenske Guder, og de beder heller ikke til "Jahve/Jehova" eller hans nazaræer.

Her er links til online grimoirer for yderligere research:

The Key of Solomon (Salomons Nøgle)

The Sacred Magic of Abramelin the Mage

Ars Notoria: The Notory Art of Solomon

 

click tracking