"Israel vil få, hvad hun fortjener!
-Satan

Vedrørende jøderne:

DE ER *IKKE* MIT FOLK!
-Satan

joyofsatan.dk/666sortsol


Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi

Den kristne gudstjeneste og hvordan den knytter sig til jødisk ritualmord

Kommunismens kristne rødder

Den virkelige sandhed:
Jøderne fremmer kristendom og islam


Kristendom, kommunisme, jøderne og Bibelen

Jesus: Den jødiske arketype

Satan er IKKE bag Illuminati

"Salomos Tempel"

Sandheden om "Den Nye Verdensorden"

Ku Klux Klans sataniske oprindelse (Blotlæggelse af dumheden og det totale hykleri om "kristen identitet" i denne organisation)

Bibelen: En jødisk sammensværgelse og svindelnummer mod ikke-jøderne

Blotlægning af Jahve/Jehova:
Et system af jødisk magi brugt til at manipulere masserne


Afslør Kristendommen

Afslør Kommunismen

Afsløring af jøderne- De er kraften bag alle sekter af kristendom

Gamle ikke-jødiske religiøse tekster: Erstattet med meningsløst rabbinsk vrøvl og jødisk litterært møg

Det stjålne år

Hvordan jøderne bedrager ikke-jøderne

Den stjålne Kabbala

Amerikanske økonomisk støtte til Israel - Tal, fakta og indvirkning

Nationalsocialisme
OG
SATANISME


Sikker satanisme

Bevis for at JAHVE/JEHOVA er den SANDE djævel

Adolf Hitler

Heinrich Himmler

Kristendom:
Et program for folkedrab


Blotlægning af kristen identitet
Endnu et jødisk program for ikke-jøder


Nazisme og satanisme

Hvad de jødiske rabbinere har at sige om Satan

Kristendom og kommunisme: Jødiske tvillinger

Bevis for, at det jødiske "holocaust" er et svindelnummer

DE SANDE KONCENTRATIONSLEJRE-
ALLE DREVET AF JØDER!
(Slavearbejde i Sovjetrusland) pdf-fil


Sandheden om 11. september: Hvordan jødisk manipulation dræbte tusinder
af Rev. Dr. Matt Hale


The SS Family (PDF)
Bevis for, hvordan Det Tredje Rige arbejde på at afskaffe kristendommen


Styrke Gennem Glæde!

LINKS

Download Hele Denne Hjemmeside som PDF

Det jødiske folk har formået at bedrage det ikke-jødiske folk til at forbande og blasfemere vores sande Skabergud i århundreder. Ordet "Satan" betyder "fjende" og "modstander" på hebraisk. Alt i den jødiske/kristne bibel er blevet stjålet fra hedenske, ikke-jødiske religioner, der kom forud for jødedommen med hundreder til tusindvis af år. Jøderne kan ikke skabe. De har med succes og tvang fjernet okkult/spirituel viden og kraft fra ikke-jøderne og har brugt den kristne kirke som deres primære værktøj til dette.

Kristendommen har fra sin begyndelse været og er intet mere end et program. Dagsordenen for dette program er ødelæggelsen af de ariske folkeslag (nedstammende fra Guden kendt som "Satan") ved brug af okkulte kræfter samt den endelige slavebinding af alle resterende racer med de øverste jøder i total kontrol. Jøderne har i flere århundreder brugt sort magi mod ikke-jøderne, der har været ude af stand til at kæmpe tilbage. Denne viden blev systematisk tvangsfjernet fra de ariske folkeslag med "inkvisitionen", hvor ariske præster og spirituelle ledere, såsom druiderne og andre, blev tortureret til døde og myrdet i massevis. Den Hvide race led mest med "hekseprocesserne", hvor hele landsbyer næsten alle blev udryddet i Europa, navnlig Tyskland.

*Enhver ikke-jøde, der fejlagtigt tror, eller endda hævder, at jøderne ikke er en race har seriøst brug for at vågne op til virkeligheden. De jødiske reptil-gener gives videre til det jødiske afkom fra en jødisk mor. Ortodokse jøder anerkender kun jøder, der er blevet født af en jødisk mor som legitime jøder. Vi har hørt om "halvjøder" og "delvist jøde", men man siger ikke, "jeg er en halv katolik" eller hvad med "en fjerdedel lutheransk" eller måske "halv muslim" eller at "der er noget 'buddhistisk blod' i familien. Desuden, som George Lincoln Rockwell engang erklærede - "Man kan tegne et billede af en jøde, men man kan ikke tegne et billede af en katolik eller en protestant."

Jøderne føjer spot til skade. De har fået vores eget folk til at røvrende sig selv i århundreder og til at udføre deres destruktive arbejde mod vores race for dem. Kristendommen har været et af deres største og mest dødbringende programmer og værktøjer til at nå disse mål. Se dig omkring- kristendommen fremmes konstant. Milliarder og atter milliarder af kroner, spirituel energi og kræfter er blevet lagt i at tvinge denne løgn ind på livet af offentligheden uden nogen som helst form for modstand overhovedet. Sandheden er blevet voldsomt undertrykt og holdt finansielt nede. Den eneste tilgængelige information om "satanisme" skal overholde jødiske normer; med andre ord er bibelen, kabbalaen (som jøderne stjal fra egypterne og skændede samt perverterede), qliphoth og den generelle lære om Satan (vores oprindelige Skabergud) og hans Dæmoner (de gamle Hedenske Guder) monstrøse fjender af menneskeheden. I virkeligheden er Satan og vores Guder fjender af det jødiske folk, og dette er grunden til, at jøderne har gjort alt, der står i deres magt for at holde os fra dem. Ved at afskære os fra vores Guder og fjerne al viden, især det om sjælen, sindet og spirituel kraft, fra ikke-jøderne, har jøderne haft os prisgivet dem i århundreder, og medmindre vi styrker os selv NU, er vores tilintetgørelse nært forestående. Heinrich Himmler vidste dette, og sammen med Adolf Hitler og de andre ledere af Det Tredje Rige arbejdede han utrætteligt på at udrydde det jødiske program kaldet "kristendommen" fra Tyskland.

JØDERNE KAN KUN BESEJRES GENNEM DERES ÆLDGAMLE NEMESIS, SATAN!! "Satan" er det hebraiske ord for "fjende". Satan ønsker okkult viden og kraft tilbage i hænderne på ikke-jøderne.

Man kan argumentere for, at den gennemsnitlige jøde ude på gaden er lige så uvidende om dette som de fleste ikke-jøder; sandheden er, at Zions Vise, de styrende jødiske familier og, selvfølgelig, det hasidiske ultra-ortodokse jødiske religiøse bevægelse ved alt om dette og holder det hemmeligt, selv fra de fleste af deres eget folk. De ved, at deres egne kun vil være glade for at slutte sig til dem, når de løfter sløret og opnår total kontrol.

Hvad det jødiske program kristendommen har gjort:

  • Fjernet al spirituel og okkult viden fra den ikke-jødiske befolkning i det område, hvor den slog rødder, hvilket gjorde ikke-jøderne prisgivet stærke spirituelle kræfter ledet af jøderne; altså "sort magi". Jøderne har i århundreder brugt sort magi mod ikke-jøderne, der har været ude af stand til at kæmpe tilbage.
  • En falsk historie blev opfundet, og løgne blev tunget ind på livet af den ikke-jødiske befolkning, hvor end kristendommen fik fat.

    Vatikanet fjernede de ikke-jødiske folkeslags gamle tekster og erstattede dem med den kristne religion - en falsk jødisk messias, en falsk jødisk "gud" og jødiske engle. Det jødiske mål om verdensdominans vil blive en realitet, når deres messias viser sig. De kristne spirituelle energi kommende fra inderlig bøn til deres pseudo-frelser nazaræeren, der, som den den jødiske messias angiveligt skulle "komme igen", kanaliseres ind i at realisere den jødiske messias. Omskrivning af historien er også udbredt i skolerne i disse dage.

  • Ikke-jødiske religiøse ledere blev brutalt tortureret og myrdet. Dem, der havde nogen form for viden blev jaget ned som "hekse" og myrdet af inkvisitionen.

  • De Hedenske Guder, og navnlig vores sande skabergud Ea (ham kendt som "Satan"), blev forbandet og stemplet som Dæmoner og "onde" monstre. I nutidens jødiske medier bliver vores ariske Guder latterliggjort og smædet som spøgelser og genfærd, og man får dem til at ligne narre med røde horne, der ser hæslige ud, og som vil "besætte" folks sjæle eller tage kontrol over deres sind, hvis man blot tænker på dem.

  • Hedenske fester, praksis og alt, der har at gøre med ikke-jødisk kultur, primært arisk kultur, stemples som "ondt". Fejringen af Beltane, som oprindelig blev fejret ved solnedgang om aftenen den. 30 april, på tærsklen til den 1. maj, blev yderligere bespottet af jødisk kommunismes majfejringer (jødis kommunisme skitseres og implementeret i den jødiske/kristne bibel fra start til slut). 1. maj er en kraftfuld dato, da Jorden flugter med særlige energier, hvor der derved er mere kraft bag visse ritualer og handlinger. Dette har været det jødiske folks taktik- at tilføje blasfemi mod vores Guder ved at indføre deres dødbringende programmer og at fejre disse på Hedenske højtider, hvilket ikke adskiller sig meget fra, hvordan den katolske kirke erstatter Hedenske højtider med deres falske og stjålne fordrejede skrald. Denne dato blev igen smædet som "ond" og, ligesom vores Samhain, som værende af "Djævelen" for at holde de vildledte kristne masser så langt væk fra deres religiøse rødder som muligt ved brug af frygt til at kontrollere det menneskelige sind og den blasfemerende tilsværtning af vores Guder.

Den kristne kirke, og især fundementalisterne, har arbejdet overtid for at luge ud i Hedenske skikke, såsom juletræerne, harene og æggene. Halloween er også kommet under intenst angreb. Ukendt for det meste af offentligheden, har de fundamentalistiske kristne modtaget millioner og millioner af dollars i statstilskud. Jøderne kontrollerer alle verdens penge, og kun programmer, der er til deres formål, får den meste finansiering. Dem, de anser som skadelige holdes økonomisk nødlidende. Den kristne religion arbejder arbejder overtid på at fjerne hver eneste spor af Hedenske højtider og deres fejringer, Hedensk kultur, og frem for alt alle spor om de Hedenske Guder fra befolkningen og tvinger deres jødiske svineri ind på befolkningen for at erstatte det. Kun få er klar over, hvor jødisk vores kultur er blevet.

  • Programmer, der har til formål at knytte vores folk sammen med jødiske engle, foruden deres "Gud", finansieres hæftigt. Moderne frimureri, Illuminati, Golden Dawn, rosenkreuzerne og endda Jehovas Vidner modtager meget fra Rockefeller og andre, der driver Den trilaterale kommission (treenighed). Navnet "Rockefeller" har sine rødder i "Rockenfelder", hvilket er typisk jødisk, selvom kun få jøder nogensinde indrømmer deres jødiskhed, da de skammer sig over den. Det er mere end indlysende, at de førnævtne broderskaber på ingen måde virkelig er af Satan. Den kristne opreklamerer konstant den underjordiske og såkaldt "sataniske sammensværgelse", hvilket er lige præcis, hvad jøderne ønsker, da dette er en distraktion og lokkemad; at spille begge sider imod midten. I betragtning af de store mængder af rigdom og magt, som frimureri, Illuminati og andre besidder, har de stort set ikke gjort noget for at fremme satanisme. De giver kun mere tiltro til de kristne påstande, der evigt og konstant opretholder misinformation og diskrimination af satanister og fastholder kristendommen og dens tilhørende slæng som legitime religioner. Disse grupper er blevet infiltreret og overtaget af jøder, der sørger for, at der aldrig bliver gennemført noget, der fremmer satanisme. Den perverterede jødiske version af kabbalaen, som blev stjålet fra ikke-jøderne, er blevet indført i næsten alle prominente okkulte samfund. Gennem dette, ophøjes deres fiktive "Gud" og modbydelige engle til livets træ, mens de Hedenske Guder omfatter de såkaldte Qliphoth af død og afsky.

Hele det underliggende tema i den jødiske/kristne bibel er etableringen af den fiktive historie om det jødiske folk i massesindet. Det, som massesinet tror på, har kraften og energien til at blive virkeliggjort, da tanker er energi.
Bibelens tema er som følger:

1. Jøderne hævder, at de er det "udvalgte folk", der gives *rettigheder* af en "Gud" til at invadere ikke-jødiske lande, slagte indbyggerne og beslaglægge jorden for dem selv.

2. Det jødiske folk invaderer og massemyrder ikke-jøder af alle forskellige nationer, venhelliger og skænder deres Guder og religiøse lære.

3. Ikke-jødiske folk erobres derefter af jøderne. De ikke-jødiske mænd massemyrdet, og deres kvinder og børn voldtages og sælges til slaveri.

Tredje Mosebog 26:7 I skal forfølge jeres fjender, og foran jer skal de falde for sværdet.

Fjerde Mosebog 21:34  Da sagde Herren til Moses: »Vær ikke bange for ham, for jeg giver ham og hele hans hær og hans land i din magt. Du skal gøre med ham, som du gjorde med amoritterkongen Sihon, der regerede i Heshbon.
Fjerde Mosebog 21:35 Så slog de ham og hans sønner og hele hans hær; der var ingen, der overlevede. Og de erobrede hans land.

Fjerde Mosebog 31:7 De gik i krig mod midjanitterne, sådan som Herren havde befalet Moses, og de dræbte alle mænd.
31:8 Blandt dem, der blev dræbt, var Midjans konger, Evi, Rekem, Sur, Hur og Reba, fem midjanitiske konger. Også Bileam, Beors søn, dræbte de med sværd.
31:9 Israelitterne tog midjanitternes kvinder og børn til fange, og alt deres kvæg, alle deres hjorde og alle deres rigdomme tog de som krigsbytte.
31:10 Alle byerne, hvor de boede, og alle deres lejre brændte de ned.
31:14 og Moses blev vred på hærens beskikkede tusindførere og hundredførere, da de kom tilbage fra krigen,
31:15 og sagde til dem: »Har I ladet alle kvinderne leve?
31:17 Dræb nu alle drenge og alle kvinder, der har haft samleje med en mand.
31:18 Alle piger derimod, der ikke har haft samleje med en mand, skal I lade leve hos jer.
TIL DEM AF JER, DER ER BLEVET HJERNEVASKET MED "KRISTEN IDENTITET", KAN DET FORTÆLLES, AT DE OVENNÆVNTE FOLK SÅSOM "MIDJANITTERNE TILFÆLDIGVIS ER IKKE-JØDER!!

4. Ind kommer den jødiske "messias" i form af "Jesus".
Nazaræeren er intet mere end en fiktiv karakter, der er blevet stjålet fra omkring 18 ikke-jødiske, Hedenske Guder, såsom Odin, der hang fra et træ. Massesindet er tvangsmæssigt blevet indoktrineret med denne "Kristi genkomst", som lige er nok til at skabe den jødiske messias, der vil forene det jødiske folk (de beslaglade Palæstina, fordi det er et meget vigtigt center for deres tre religioner, jødedom, kristendom og islam, og er placeret på kraftfulde ley-linjer), slavebinde den ikke-jødiske verden og gøre jøderne til herskere af Jorden.

Citat fra den jødiske Talmud:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Når Messias kommer, vil hver jøde have 2800 slaver."

Endnu et MEGET afslørende citat fra den Katolske Encyklopædi:
"På samme måde, kan grækerne og romerne have tilbedt deres guder, og glædeligt have troet, at de var gode. Men de kristne skrifter erklærer, at alle ikke-jødernes Guder er dæmoner."
Catholic Encyclopedia: Devil Worship
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm

JØDERNE GJORDE VORES OPRINDELIGE GUDER TIL HÆSLIGE MONSTRE.
IKKE-JØDISK HEDENSKAB KOM HUNDREDER TIL TUSINDER AF ÅR FORUD FOR DEN JØDISKE OPFINDELSE KALDET KRISTENDOM OG ENDDA JØDEDOM SELV!

DERES "GUD" ER IKKE VORES GUD. DERES "GUD" ER DEN VIRKELIGE "ONDSKAB".

VÅGN OP FOLKENS!