Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi


Der er intet "helligt" ved Bibelen. Der findes intet til gavn for menneskeheden eller spirituel udvikling i den. Undersøg tallene, bøgerne, skrifterne og indholdet, og så vil du se, hvad den virkelig er beregnet til. Det er en bog af jødisk magi, som de på toppen gør stor brug af med henblik på at fremme deres dagsorden og slavebinde masserne. Hele pointen med denne artikel er (med almindeligt dagligdagssprog) at forklare, hvordan de gør dette.

Til dem af jer, der ikke er bekendt med spiritualitet og brugen af sindet (det kendt som "magi"), vil jeg forklare dette, så I kan forstå, hvordan det virker. Se dig omkring. Alt, du ser - din computerskærm, din stol, din seng, dine møbler, bilerne udenfor, bygninger, vinduer - alt, du ser, var engang en idé i nogens sind, før det blev materialiseret i fysisk form i virkeligheden. Selvfølgelig opstår ting, såsom storme og orkaner osv. af sig selv (varm fugtig luft, der kolliderer med kold, tør luft), men de fleste ting var engang nogens idé.

De fleste af jer er kender også til de kegleformede hatte, som klassiske troldmænd og hekse har på hovedet. Disse har ofte stjerner tegnet på sig og sådan. Den symbolske betydning bag keglen er energi, der flyder op til toppen af hovedet. De egyptiske pyramider symboliserer det samme koncept. Det er nødvendigt med energi for at gøre en idé til virkelighed. Energi er også ligesom vand, da den altid vil finde den letteste vej ud, medmindre den dirigeres og styres. Et bevidst magisk værk kræver energi og sindelig fokus. Jo vigtigere, det magiske værk er, desto mere planlægning skal der ligge bag det. Med planlægning mener jeg en dato, hvor planeterne er gunstige for det bestemte værk (dermed stjernerne på de kegleformede hatte) samt tidsmæssig timing og den rette viden. Jo flere kræfter, der arbejder i harmoni for at understøtte besværgelsen, desto bedre er det, især når det kommer til tal, da livet består af tal; tid.

Det magiske værk styrkes af den højre (kvindelige) side af hjernen. Denne side af hjernen styrer det underbevidste sind og udgør den passive side af hjernen. Den venstre side af hjernen er den mandlige, logiske side, der dirigerer værket. Jo mere energi, der dirigeres ind i et værk, desto mere sandsynligt er det, at det vil blive virkeliggjort. Små ting kræver ikke enorme mængder af energi, men at kontrollere verden, samt ting jeg vil afsløre senere i denne artikel, kræver aktiv deltagelse fra det underbevidste massesind (massernes højre, kvindelige hjernehalvdel). Jordens befolkning ved ikke dette. Dette er grunden til, at der er en bibel i næsten alle hjem, da den fungerer som en underbevidst modtager. Den har underbevidst kraft, hvilket udgør en forbindelse i forhold til tallene i den, versene og århundrederne med enorme mængder af spirituel energi, der er blevet hældt ind i den af troende. Derfor har den enorm kraft. Troende knytter sig underbevidst til energien, og kan (ukendt for de fleste) kontrolleres på denne måde. Dette er blot en meget kort sammenfatning af, hvordan sindet og sjælens kræfter fungerer. For at lære mere, så læs op på det underbevidste sind, især hvordan nogle mennsker er i stand til at suge al informationen ud af en bog ved blot at holde bogen og fokusere på den, uden at åbne og læse den. Dette bør give dig en vis idé om, hvilken slags kraft Bibelen har. Dette er endnu en grund til, at bestemte bibelvers huskes af folk, da disse bliver indlejret i det underbevidste, hvilket bløder over i massesindet og gør massesindet til et meget kraftfuldt reskab i udførelsen af magiske værker.

Mange af jer kender også til underbevidste budskaber. De fleste af os har hørt eller læst om, hvordan populære reklamer, musik og andre medier anvender underbevidste budskaber, der normalt ikke bemærkes af det bevidste sind. Vi er ikke opmærksomme på dem, men de virker, og de påvirker folk. I slutningen af denne artikel er der links til YouTube videoer, som yderligere demonstrerer dette. For yderligere at forvirre og vildlede befolkningen, skydes skylden for disse værker (såsom 11. september) på Satan, men med meget lidt research og selvstudium vil du finde ud af, at det faktisk er modsat. Alle disse magiske værker findes i den jødiske/kristne bibel, hvor de er beskrevet udførligt. Dette er ikke anderledes end "Holocaust" fupnummeret om de "seks millioner". Bemærk, hvordan tallet "seks" ofte benyttes (mere om dette nedenfor). Den endeløse medieomtale fungerer som en vigtig afledning for de virkelige grusomheder, massmord, torturen og brutaliteten begået af det jødiske kommunistiske program.

Nogle af jer kan måske huske, hvordan mange folk efter 11. september foldede 20-dollarsedler på en bestemt måde, hvor tvillingetårnene kunne ses i flammer, fordi sedlen blev foldet og anskuet på en bestemt måde. 20-dollarsedlen er den mest almindelige og anvendte valuta, der bruges og cirkuleres i USA. Pludselig, efter 11. september, blev den gamle udgave af 20-dollarsedlen, som man kunne folde på den bestemte måde, taget ud af cirkulation. De fodrede offentligheden med deres lortehistorie om, at "sedlerne var for lette at forfalske".

Tallet 11 er et tal for kaos, ødelæggelse og opløsning, ifølge Bibelen. Fordi den usle bibel findes i næsten alle hjem, holder så mange mennesker sig fast til kristen lære og sætter deres lid og tro til den. Ligesom 20-dollarsedlen er den et meget kraftfuldt underbevidst redskab, og endda endnu mere kraftfuldt end 20-dollarsedlen, da den har eksisteret meget længere og er international. På denne måde arbejder jøderne på de højeste nivauer sammen i grupper for at udføre deres magi. De bruger tallene og versene i Bibelen til at opnå deres mål. Fra hvad jeg forstår, vibreres nogle af versene på hebraisk i bustrofedon, hvilket betyder i siksak. De rokker også frem og tilbage, når de "beder" i grupper.

Tallene "10" og "12" er de perfekte tal, ifølge Bibelen:

Bemærk også i de ovenstående skrifter (hvis du læser op på dem) hvordan de alle gjorde oprør mod jøderne og blev straffet for det. Ovenstående er ét eksempel; der er mange flere.

Hvad angår tallet "ni", så er dette et tal for afslutninger og endelighed. Bemærk hvordan de bibelske verser, der lagde vægt på tallet 11, alle vedrørte ødelæggelse og undergang (9/11).

Jeg vil ikke gøre denne artikel for lang, da jeg vil have flere detaljerede eksempler osv. i den nærmeste fremtid. Jobs Bog (lidelse) brugs til at forbande deres fjender i mange situationer. Bombningen af Dresden blev udført på den kristne helligdag "Askeonsdag", hvilket i bogstaveligste forstand reducerede byen til aske. Jeg kunne nævne mange flere eksempler, men når vi tager et kig på, hvordan lighederne knytter sig til hinanden, har vi følgende:

Den 15. marts 2004 var der præcis 911 dage mellem angrebet på tvillingetårnene den 11. september 2001 og bombeangrebene på togene i Madrid, Spanien den 11. marts 2004.

Bemærk, hvordan tallet 11's vibrationer knytter sig til 9-tallet. Astral energi finder den nemmeste vej ud og tiltrækker lignende energi. Det er ikke underligt, at Frimurene, som er kontrolleret af jødiske magter, placerer deres hænder på Bibelen under deres indvielse. På hver evig eneste side i den usle Bibel kan man finde ordet "jøde", "jøder", "Israel", "Jerusalem" og lignende, hvilket vil sige nazaræeren og kompagni. De er alle jøder, og da jøderne hævder, at de er "Guds udvalgte", og de holdes i højeste agtelse og er ophøjede i Bibelen, er det ikke så underligt, at de er så magtfulde og hemmeligt har styret verden i århundreder, ukendt for masserne.

Satan selv viste mig, hvordan denne slags magiske værker er som en dominoeffekt. Når først noget iværksættes på det astrale, spiller energierne, der sættes i værk, sammen og opsøger lignende energier, og på denne måde hænger tingene sammen. Dette mærkelige og uhyggelige sammenfald med tallene (dette er kun ét eksempel, der er mange flere) afslører, at dette ikke er en tilfældig handling. Det er åbenlyst, at dette var et overlagt okkult værk.

Hvad angår tallet 6, så sørg for ikke at forveskle dette tal med tallet "666", som har en helt anden betydning.

Ved blot at være opmærksom vil du kunne se, hvad jeg mener her. Tag for eksempel "de 6 millioner" fra det enorme holoco$t fupnummer. Her har den jødiske kommunisme sin vigtige helligdag den 1. maj - 1/5: 5 + 1 = 6. Jeg kan blive ved og ved med dette. Israel har 6 bogstaver. Læg særligt mærke til nyhederne, historie og alt, der har at gøre med jøderne, og så vil du se, hvad jeg mener. I Bibelen er tallet 6 tallet for mennesket uden spirituel kraft. Tallet syv har derimod at gøre med de syv chakraer, og hvordan spirituel kraft strømmer ud af dem, samt spirituel perfektion. 6 er ikke tilstrækkeligt. 6 er også et tal for hårdt arbejde. Arbejdet blev udført i 6 dage, og den syvende dag var en hviledag.

"Tallet 6 stemples på alt, der har at gøre med menneskelig arbejdskraft. Vi ser det stemplet på de foranstaltninger, han bruger i sit arbejde, og i tidsrummet hvori han arbejder. Og vi ser dette fra starten."

Den jødiske vægt på og brug af tallet 6 opstiller en vibration på det astrale, der fremmer deres dagsorden, hvilket er deres kommunistiske stat og verdensorden. Kommunisme er slavearbejde. Med deres kommuniststat bliver jøderne "Gud", og al spirituel viden erstattes med materiel ateisme. Kun jøderne øverst oppe kender til det okkultes hemmeligheder, og de bruger deres forbandelser og besværgelser på en uvidende og hjælpeløs befolkning, til hvad end de har lyst til. Kristendom er (på mere end én måde) en forberedelse til kommunisme. Kristendommen har gjort såkaldt "religion" til et så frastødende og modbydeligt koncept, at mange, der er uvidende, gerne accepterer og fremmer ateisme.

Til slut, så skydes skylden for alt dette (og alt andet) på Satan og Helvedes Magter af uvidende røvhuller. De fleste kristne har ikke den nødvendige intelligens eller karakterstyrke til at dykke ned i det okkulte. Der er også skrifter i Bibelen, som jøderne bruger til at forbande og skræmme udenforstående væk fra virkelig at dykke ned i det okkulte. Jeg husker, da jeg var ny til satanisme, at jeg havde en dårlig oplevelse, men dette førte mig kun videre og øgede min nysgerrighed. Man må ikke være bange. Jøderne og deres udenjordiske kohorter har i århundreder brugt frygt som et redskab til kontrol. I kommunistiske lande lever befolkningen i en konstant tilstand af frygt. Dette er i overensstemmelse med Bibelen, ligesom alt andet, der har at gøre med jødisk kommunisme.

Jeg vil offentliggøre mere information og mange flere eksempler på, hvordan Bibelen ikke er andet end en bog af jødisk magi (dermed tallene og den bibelske numerologi), og hvordan Bibelen konstant presses ind på livet af befolkningen i næsten alle hjem, hotelværelser og alle andre steder. Alle kender til den og ved, hvad den hævder at være.

Verden skal vågne op. Uddan venligst andre. Distribuer denne og andre artikler fra Fryden Ved Satan og arbejd hårdt for Satan. Satan betyder "sandhed" på sanskrit.

Her er himmelråbende åbenlyse beviser på de underbevidste budskaber anvendt i medierne, der førte op til 11. september.

De fleste mennesker er klar over, at jøderne styrer Hollywood og medierne:


2000 år med jødiske ritualmord

Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi

Kristendom, kommunisme, jøderne og Bibelen

Tankekontrol og Bibelen

Sandheden om Bibelen

Afslør Kristendommen

Fryden Ved Satan

Her er himmelråbende åbenlyse beviser på de underbevidste budskaber anvendt i medierne, der førte op til 11. september. De fleste mennesker er klar over, at jøderne styrer Hollywood og medierne:

WHAT? ...Hollywood Predicted 9:11??? [Youtube video]
Ovenstående video er bevis på, at de såkaldte "profetier" i Bibelen ikke er andet end et kæmpe fupnummer. Bibelen er ikke "Guds Bog", men derimod jødernes værk, som de bruger til underbevidst at udføre deres forbandelser, hvoraf nogle er flere århundreder gamle. Man behøver blot at være vidende om magi og anvendelse af sindets kræfter for at se dette og fuldt ud at forstå det.

The Lone Gunmen Pilot - 9/11, Aired 4th March, 2001, 6 months before the World Trade Center attacks. Bemærk: SEKS måneder.

______________

11. SEPTEMBER (9/11) VAR OGSÅ ET SPIRITUELT ANGREB (BABELSTÅRNET)

Følgende er et direkte citat fra Toraen:

Første Mosebog 11:9:
Derfor hedder den Babel, for dér forvirrede Herren sproget på hele jorden, og derfra spredte Herren menneskene ud over hele jorden.

BEMÆRK VEDRØRENDE TALLET FOR VERSET OVENFOR:

I de fleste lande rundt om i verden skriver man 11. september som "11/9", nøjagtig ligesom tallet for ovenstående toravers. Men andre ord, så var angrebet på tvillingetårnene også et spirituelt angreb, der havde til formål at splitte, forvirre og ødelægge kommunikation.

Her er flere vers fra samme kapitel af Toraen:

Første Mosebog 11:6
Så sagde Herren: »Se, de er ét folk med samme sprog. Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem.

Første Mosebog 11:7
Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden.«

Babelstårnet har at gøre med at hæve Slangen (at bygge et tårn er en analogi for dette). Når man besidder slangekraften, så er al viden tilgængelig, og man kan kommunikere telepatisk. Med telepatisk kommunikation er der ingen sprogbarrierer, idet kommunikationen fra den ene person filtreres ned gennem pinealkirtlen hos den anden person, og den anden person modtager på denne måde beskeden på det sprog, han eller hun taler og forstår. Dette er også grunden til, at telepatisk kommunikation sommetider ikke er fuldstændig nøjagtig. Visse ord filtreres eller oversættes ikke altid helt perfekt (på grund af en underaktiveret pinealkirtel), og i andre tilfælde er der væsentlig forskel på de forskellige sprog, der bruges. Nogle sprog indeholder ord, der ikke har et tilsvarende ord på andre sprog og derfor ikke kan formidles præcist.

Hver eneste gang i verdenshistorien, hvor menneskeheden har udviklet sig til et bestemt niveau af viden, så er den viden blevet systematisk tilintetgjort. Det mest bemærkelsesværdige eksempel på dette er Romerrigets fald, hvorefter Den mørke middelalder indtrådte i Europa og varede et helt årtusind. Efter jøderne var blevet udvist fra Vesteuropa, kom renæssancen og bragte oplysning. De jøder, der migrerede mod øst (også til Sicilien, især efter at være blevet udvist fra Spanien), skabte ravage og ødelæggelse mod de østlige ikke-jøder (med tiden kom kommunismen i Rusland og naturligvis de samme gamle jødiske ritualmord, hvor den ikke-jødiske befolkning forståeligt nok reagerede med pogromer) og etablerede organiseret kriminalitet på Sicilien.

Her er åbenlyse beviser på de underbevidste budskaber brugt i medierne inden 9/11:

De fleste mennesker er bevidste om, at jøderne styrer Hollywood og medierne.

WHAT? ...Hollywood Predicted 9:11??? (YouTube video)
Videoen ovenfor er bevis for, at Bibelens såkaldte "profetier" ikke er andet end fupnummre. Bibelen er ikke "Guds bog" men et værk sammensat af jøderne, som de på et underbevidst plan bruger til at udføre deres forbandelser, hvoraf nogle er århundreder gamle. Man skal blot kende til sindet og trolddom for at kunne se dette og forstå det helt.

The Lone Gunmen Pilot - 9/11 (Denne afsnit blev sendt den 4. marts 2001, seks måneder inden angrebene på World Trade Center). Bemærk: SEKS måneder.

Flere artikler om dette:

Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi - Del 2

Tilfælde? Næppe... (Del 1 og 2)
En artikel vedrørende det jødisk opstillede terrorangreb i Paris, og hvordan Bibelen blev brugt til at gennemføre dette (13. november 2015).

Den kristne gudstjeneste og hvordan den forbinder sig til jødisk ritualmord

Toraen og levende blodofringer

Kristendom, kommunisme, jøderne og Bibelen

Tankekontrol og Bibelen

Sandheden om Bibelen

De jødiske mikrochipimplantater (PDF)
Denne artikel er ekstremt alvorlig. Det er dette, den udenjordiske race "de grå" har; et mikrochipimplantat, der styrer deres følelser, tanker og alt andet. Artiklen indeholder adskillige henvisninger og uddrag, der beviser, hvordan dette er den MEGET nære fremtid for hele verden, og at det allerede foregår.

AFSLØR KRISTENDOMMEN


DET SANDE HOLOCAUST

DEN SORTE SOL