Kristendom, kommunisme, jøderne og Bibelen


Bibelen er en jødisk okkult bog. Husk altid... jøderne er ekstremt kloge. De tager kontrol af to tilsyneladende modstående sider, der begge foregiver at bekæmpe den anden, men i virkeligheden arbejder begge disse kontrollerede sider sammen hen imod deres dagsorden, der lyder på slavebinding af verden. Det samme gælder mange kristne kirker, især Vatikanet, som foregiver at være imod og bekæmpe kommunisme, men hvor de i virkeligheden arbejder FOR kommunisme, hvilket mange ikke ved. Nazaræeren underviste ikke i andet end kommunisme; hans prædikener og endda hele hans liv havde et altoverskyggende kommunistisk tema. Helt ligesom Karl Marx selv var han doven og levede af andres velgørenhed som en parasit. Sovjetunionen lavede et stort nummer ud af at forfølge et antal jøder (de skriger højest), mens millioner af uskyldige ikke-jøder blev tortureret til døde. Men denne jødiske forfølgelse er dog kun et skalkeskjul. De kunne ikke være mere ligeglade med, om de er nødt til at ofre nogle af deres egne for at nå deres mål om slavebinding og underkuelse af verden. Tag for eksempel Josef Stalin (hans sande navn var Josef Dugasvilli, hvor det georgiske efternavn Dugasvilli betyder "søn af en jøde"). På trods af, han hævdede at være antisemit, var hans anden kone også jøde. Det var hans børn også. Det var hans kommunisthelte, såsom Vladimir Lenin og lignende afskum, han var direkte forbundet til, også. I lyset af dette kan enhver idiot se gennem løgne som disse, som, igen, kun er til for at narre masserne. Næsten alle i den kommunistiske ledelse samt KGB var jøder og/eller gift med jøder, og de levede særdeles godt, mens arbejdsklasserne blev brutaliseret i sådan en grad, at det slet ikke er til at forestille sig. Dette omfattede ikke blot Sovjetunionen men også alle andre kommunistiske lande. Forud for "jerntæppets" fald støttede Sovjetunionen også offentligt ethvert land, der var imod Israel. De foregav altså at være Israels fjender, men i virkeligheden var dette ikke tilfældet, idet begge parter arbejde hen imod den samme dagsorden. VID DETTE OG VÆR OPMÆRKSOM PÅ DERES TAKTIKKER! LAD DEM ALDRIG NARRE DIG!

Jeg har skrevet det før, og jeg skriver det igen: Hvordan kan kristendommen virkelig være i modstrid med jøderne, når hver eneste side i den stinkende bibel indeholder ordene "jøde", "jøder", "Israel" og lignende kosher-møg. Som om det ikke var nok, så fremgår det også, at nazaræeren selv er jøde, fra fødsel til død. Givet de spirituelle energier, der er blevet lagt i kristendommen af de uvidende tilhængere i århundreder, har jøderne opnået en endeløs forsyning af spirituel energi, som de kan bruge, til hvad end de ønsker. Dette er deres rambuk og deres fundament. Dette er grunden til, at Bibelen er så propfyldt med tal og helt udspecificerede vers (hvilket er deres mantraer, når de vibreres på hebraisk). Fordi Bibelen findes i næsten alle hjem i verden, og kristendommen utrætteligt bliver tvunget ind i folks liv (elsk jødesus eller brænd i al evighed), fungerer den som et underbevidst medie; en modtager for deres magiske værker. Bibelske vers huskes udenad af mange kristne, hvilket yderligere skaber en meget kraftfuld forbindelse til mange folks sind, som jøderne bruger til at udføre deres forbandelser og besværgelser til at tiltrække enorme rigdomme. I deres egen bibel står der endda "Du skal trives". IKKE-JØDER BETALER OG OFRER SIG FOR DETTE!

Som anført ovenfor, så fungerer "Bibelen" som et forbindelsesled til deres underbevidste værker. Folk har en bibel i deres hjem, og dette skaber en underbevidst forbindelse. Min seneste artikel hedder "Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi". Jeg var meget bevidst om omfanget af denne artikel. Den artikel afslørede deres mest følsomme hemmeligheder, deres fundament og deres totale rambuk. Gennem Satan har vi afsløret dem.

Satan har beskyttet mig. Hvis han ikke havde beskyttet mig, ville jeg og mange andre, der arbejder meget hårdt, allerede være døde. Vi arbejder for et højere formål; for en bedre verden gennem Satan. Vi har identificeret og blotlagt problemerne. Den jødiske magtstruktur arbejder utrætteligt på at ødelægge vores borgerlige rettigheder og friheder, så de kan slavebinde os alle. Jødisk grådighed kender ingen grænser. Kun få mennesker her er bevidste om, hvor brutalt livet har været i mange andre lande. Jøderne arbejder meget hårdt på at gøre dette til en realitet igen. I begyndelsen af 1990'erne, efter Sovjetunionens fald, udvandrede mange jødiske, morderiske kommunister til USA, og har siden da arbejdet på af ødelægge landet. Dette kan åbenlyst ses ved de mange åbenlyse overtrædelser af forfatningen, og hvordan retssystemet hurtigt rådner op. USA er den sidste stormagt på denne jord, der stadig har nogle love, som beskytter ytringsfriheden og pressefriheden, selvom disse er meget usikre, og mange af os bliver undertrykt og chikaneret, ligesom det der på nuværende tidspunkt sker med Joy of Satans e-grupper. Hvis USA går under, vil alle andre mindre lande, der på nogen måde er frie, også bukke under og være under kommunistisk kontrol. Mange af jer ved, at det er en alvorlig forbrydelse at benægte eller betvivle det jødiske holoco$t i mange lande. Hvis man gør det, resulterer det automatisk i fængelsstraf. Alt, som jøden er og gør, får ikke-jøderne skylden for. Dette skaber forvirring og fungerer som en effektiv afledning. Det samme gælder Satan; alt, den kristne "Gud" er og gør, får Satan og Helvedes Magter skylden for, selvom sandheden åbenlys i "Den Hellige Bibel", og man kan se, at jødehova var en "morder og løgner fra begyndelsen". Man behøver blot at skimme igennem Det Gamle Testamente og se, hvordan nazaræeren beordrer sine tilhængere til at begå både tyveri og mord:

Lukasevangeliet 19:27; Lukasevangeliet 6: 1-5; Lukasevangeliet 19: 29-35; og bryde andre "bud": Matthæusevangeliet 10: 34-36.

Kristne og andre kan ikke se dette, da de er blevet vildledt som følge af en kraftfuld besværgelse. Satan selv fortalte mig for noget tid siden, hvor forfærdeligt ikke-jøderne har lidt under jødisk kommunisme. Jeg har skrevet adskillige artikler vedrørende slavearbejdesituationen i det Røde Kina. Denne brutalitet er det, som jødisk kommunisme handler om. Læs venligst og download de følgende PDF-filer. Den første er meget stor, men den anden PDF (blotlægning af det falske holoco$t) kan downloades og distribueres let ved copy/paste, ved at uploade den til din hjemmeside, distribuere den gennem e-mails til folk du kender, eller kunne være interesserede samt ved at brænde den ned på en cd.

DE SANDE KONCENTRATIONSLEJRE - ALLE DREVET AF JØDER!
(Slavearbejde i Sovjetunionen.pdf)

Det Sande Holocaust - PDF

Citat fra den jødiske Talmud:
Nidrasch Talpioth, s. 225-L: "Jehova skabte ikke-jøden i menneskeform, så at jøden ikke tjenes af dyr. Ikke-jøden er således et dyr i menneskeskikkelse, og fordømt til at tjene jøden dag og nat."

Medmindre hver eneste af os kæmper for vores firhedsrettigheder, vil de blive taget fra os. Som i den første PDF-fil ovenfor om sovjetisk slavearbejde, kan man se det præcis samme foregå i det Røde Kina og i andre dele af verden. Folk gøres til undværdlige mennesker, der systematisk brydes ned, arbejder til døde for derefter at blive erstattet med endnu flere ikke-jøder. Man skal ikke forske længe i dette, før det bliver åbenlyst, hvordan det altid HAR været og ER jøderne, der står bag dette, og at Bibelen (med dens lærdomme og indoktrineringer, både i Det Gamle- og Nye Testamente) ikke er andet end en arbejdstegning for jødisk kommunisme, udover at være et værktøj for jøderne til at udføre deres kraftfulde, bibelske besværgelser for at opnå enorm rigdom. Satan fjerner slørene i vores sind og vækker os, så vi er opmærksomme og kan se sandheden. De kristne (og lignende uvidende masser) er underlagt en meget kraftfuld besværgelse. Denne besværgelse skal brydes.

Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi

Den kristne gudstjeneste og hvordan den knytter sig til jødiske ritualmord

Tankekontrol og Bibelen

De jødiske mikrochipimplantater (PDF)
Denne artikel er ekstremt alvorlig. Det er dette, den udenjordiske race "de grå" har; et mikrochipimplantat, der styrer deres følelser, tanker og alt andet. Artiklen indeholder adskillige henvisninger og uddrag, der beviser, hvordan dette er den MEGET nære fremtid for hele verden, og at det allerede foregår.

Afslør kristendommen