Den kristne gudstjeneste og hvordan den er forbundet til jødisk ritualmord


På grund af århundreder med heftig undertrykkelse af spirituel viden er de fleste mennesker ikke alene uvidende om men også ude af i stand til at se visse sandheder. Dette er fjendens måde at erobre - ved at skabe en blind plet på sjælen, hvor man er spirituelt afvæbnet. Den såkaldte "sjette sans" er underudviklet hos de fleste mennesker og er hos mange andre helt fraværende.

Millioner af uheldige mennesker er og har været bedraget af de kristne og muslimske programmer, hvis eneste formål er at ødelægge spirituel viden og erstatte den med løgne, der skal føre til ødelæggelsen af menneskeheden og hvert andet levende væsen på denne jord.

Den jødiske/kristne bibel advarer sine troende mod sindets kræfter og mod "trolddom". Det gør den, så man ikke er i stand til at se gennem de åbenlyse løgne, der udspilles lige foran næsen på én hver eneste dag.

Jøderne, der er parasitter af natur, har altid brugt ikke-jøder som deres spirituelle værter; til at nære sig. Ikke anderledes fra, hvordan den fjendtlige udenjordiske race "de grå" bruger deres samling af sjæle til at nære sig. Mange af jer er allerede bekendte med "jødiske ritualmord". På og omkring jødiske helligdage bortfører de øverste rabbinere ikke-jødiske børn og bruger dem som ritualofre til Jødehova. Barnet føres til et hemmeligt baglokale i en synagoge, bindes fast til et kors og derefter tortureret til døde, mens blodet drænes fra de fire hjørner (hænder og fødder), mens barnet stadig er levende og ved bevidsthed, hvorefter dets blod bliver drukket rituelt af rabbinerne. Denne afskyelige handling er blevet praktiseret i århundreder. Dette er grunden til, at jøderne har været udsat for endeløse pogromer (hvor ikke-jøder har massakreret hele landsbyer med jøder), er blevet tvangsudvist fra næsten alle lande i verden (undtagen USA) og er blevet hadet helt ekstremt af alle ikke-jødiske racer. Dette er kun ét tilfælde. Jeg kunne blive ved og ved med at remse disse jødiske forbrydelser op ad nauseam, men formålet med denne artikel er at forklare, hvordan dette forbinder sig til den kristne gudstjeneste. For mere om den ovenstående praksis, se artiklen: 2000 år med jødiske ritualmord.

Jeg bed mærke i titlen på en bog, som jeg så stå på en hylde på et offentligt bibliotek. Den var skrevet af en jødisk rabbiner, og titlen var "Du skal trives". Dette udtryk findes også i Bibelen. Denne titel var i forhold til jøderne. Næsten alle er klar over den utrolige materielle rigdom, succes og magt, som den jødiske race har haft i århundreder. Dette er et direkte resultat af deres misbrug af okkult kraft, og alt dette forbinder sig til kristendommen.

Som jeg har påpeget mange gange før, så er den jødisk/kristne bibel et værk af jødisk trolddom. Versene, deres tal osv. For overhovedet at kunne se denne kendsgerning, skal man vide hvordan trolddom, kraftord og sindets kræfter virker, og hvordan brugen af dette får magikerens hensigter til at manifestere sig i virkeligheden.

Som i mange andre af de jødiske magiske værker bruges den underbevidste energi til at skabe den nødvendige underbevidste forbindelse, hvilket dermed etablerer en energiforbindelse. Man skal kende til trolddom og sindets kræfter for at vide dette. Dette er grunden til, at Bibelen advarer mod og forsøger at skræmme ikke-jøder væk fra alt, der virkelig er spirituelt. I Bibelen står der f.eks., at "en Troldkvinde maa du ikke lade leve" og masser af andre forfærdelige ting om at "brænde i en sø af ild" og lignende. Desuden bemærkede jeg tidligt, at der findes selvudløsende forbandelser mod folk, der bruger deres sindekræfter, for at få folk til lade være med dette. Disse forbandelser fungerer på den måde, at de indgyder rædsel hos folk, der er mere følsomme og lettere skræmmes.

"Spis mig...Drik mig"
Hele temaet i den kristne gudstjeneste er simulering af en menneskeofring. De fleste mennesker kan ikke se dette, og folk er end ikke opmærksomme på det, idet deres sind bliver tilmuret. Nazaræeren bliver ved hver eneste gudstjeneste korsfæstet i en blodofring til Jødehova. Jeg husker klart de endeløse gentagne sætninger, som præsten bruger for at etablere en underbevidst forbindelse: "Dette er kristi legeme". Dertil kommer den åndssvage lille oblat ved altergangen, hvor den troende så spiser "Kristi legeme". Det fremgår, at nazaræeren blev naglet til et kors; de fire hjørner - ikke anderledes fra de ikke-jødiske børn, som jøderne bruger til deres ofringer. Dette skaber den nødvendige forbindelse, der stimulerer energierne til de jødiske ritualmord, hvilket bringer success til den jødiske race; især stor materiel rigdom.

I hver eneste katolske messe/gudstjeneste (og også protestantiske - temaet er det samme) bliver disse samme vers TROMMET ind forsamlingens hoveder, igen og igen og igen og igen og igen:

"Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde:
Tag det og spis det; dette er mit legeme, som gives for jer."

"Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde:
"Drik alle heraf; dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse.”

SER DU SAMMENHÆNGEN? DETTE ER ÅBENLYS MENNESKEOFRING!

Folk kan ikke se dette, fordi de er blevet blendet spirituelt. Jeg kan se alle slags ting, da jeg har væltet murene i mit sind. Jeg husker for bare omkring fire uger siden, da jeg hørte en religiøs "julesang", der højlydt bulrede i den butik, jeg var i. Det var helt åbenlyst for mig, hvordan disse vildledte kristne fjolser sang for deres egen fordømmelse.

For at skabe den nødvendige afledning (og for at forvirre deres ofre) har jøderne altid foregivet at have været forfulgt af kristne. De foregiver at være i modstrid med kristendommen. Hvis man har brudt murene i sit sind ned, kan man se, hvad der foregår for næsen af en hver eneste dag. Hele Bibelen har enten ordet "jøde", "jøder", "Israel" og lignende skrevet på hver eneste side. Det jødiske folk og deres patriarker beæres og ophøjes på hver eneste side. Bibelen følger et underbevidst tema. Temaet er, at ikke-jøderne gentagne gange erobres af jøderne og deres gud Jehova (Det Gamle Testamente). Efter erobringen og slavebindingen af ikke-jøderne kommer nazaræeren på banen, den længe ventede jødiske messias. Han var en jøde fra fødslen til døden. For mere om dette, se artiklen: Den jødiske nazaræer.

Den jødiske nazaræer-figur blev opfundet ud fra et koncept, nemlig konceptet om slangens heksekraft. Klik her for at en læse en hel artikel om dette. Igen - for at et magisk værk skal kunne lykkes, skal der i mange tilfælde på én eller anden måde være en forbindelse til offerets sind. De fleste kristne kan ikke se, at Jødehova var en "morder og løgner" fra begyndelsen. Nazaræeren nævnes konstant i Det Nye Testamente, som kulminerer i en menneskeofring. Han myrdes og ofres til Jødehova, den morderiske, blodtørstige og sadistiske "fader". Dette oversættes på en helt fordrejet måde til mord på børn. Fordi børns sind (grundet et begrænset antal personlige erfaringer, der udformer holdninger og personlighedens farve) på mange måder er en blank tavle, er børn de bedste ofre. Kristendommen er berygtet for at gå efter børn, og det samme er engle og selvfølgelig de beskidte jødesmovser. De ved, at de kan bruge børns energi helt frit, da der er ringe eller overhovedet ingen spirituel modstand.

CITAT FRA DEN JØDISKE TALMUD:

Simeon Haddarsen, fol. 56-D:
"Når Messias kommer, vil hver jøde have 2800 slaver.”

---

De fleste mennesker er totalt uvidende i forhold til ovenstående og kan ikke se det. Jeg har i en anden artikel allerede skrevet om, hvordan jøderne bruger okkulte kræfter: JoSNewsletter/message/385
Her er et uddrag:

*****

Videoen nedenfor (som jeg stærkt anbefaler alle at se) er ikke noget nyt og eksponerer åbenlyst jøderne, og hvordan de misbruger okkult kraft (betingning og subliminalkraften) til at få den underbevidste forbindelse til at virkeliggøre deres magiske værker i den fysiske verden. Skyderierne havde til formål at indføre våbenkontrol. Mange mennesker (herunder ophavsmanden til videoen, som der er linket til nedenfor) aner intet om den jødiske kraft. De aner intet om den energi, som de vildledte tilhængere af det kristne program kanaliserer til deres jødiske mestre, som står bag dette. Disse mennesker kan kun gætte fejlagtigt:
Sandy Hook and Batman shootings announced in Movie Batman and Dark Knight Rise

Det jødiske misbrug af okkulte kræfter har rødder i deres Gematria. 11. september er endnu et eksempel, og et meget åbenlyst et af slagsen. For nogle år siden viste en kollega mig, hvordan en 20-dollarseddel kunne foldes på en bestemt måde, så man på bagsiden af sedlen kunne de to tvillingetårne gå op i røg og flammer. Man kan søge efter dette på internettet. Jeg har ikke tid til at finde hjemmesiderne, der viser dette. Pludselig (efter 11. september) blev den gamle udgave af 20-dollarsedlen (som man kunne folde på den bestemte måde) taget ud af cirkulation. De fodrede offentligheden med deres lortehistorie om, at "sedlerne var for lette at forfalske". Sandheden var, at sedlerne forsvandt så hurtigt, fordi for mange mennesker vidste, hvordan man kunne folde dem og dermed se det bestemte motiv. 20-dollarsedlen er den mest almindelige og anvendte valuta i USA.

Andre eksempler omhandler attentater på præsidenter. Jeg researchede dette en smule for nogle år siden. Bemærk (om Lincoln) hvordan navnene, datoerne og tallene alle er forbundet på en meget uhyggelig måde. Dette indikerer brugen af deres udgave af trolddom. 11. september er endnu et eksempel på dette; datoen, flyene og tallene taler for sig selv, såsom antallet af bogstaver i "New York City"; 11 bogstaver. Prøv selv at undersøge dette.

*****

Til slut, så er alle de selvmorderiske lærdomme (som for eksempel at fattigdom er en dyd, og at man bør afvise materiel rigdom) til for at sikre, at jøderne trives, og at al rigdom og magt forbliver i deres hænder. Disse selvmorderiske lærdomme trommes ind i sindet på ikke-jøder allerede fra en meget tidlig alder med henblik på at gennemføre programmeringen ved roden. Resultatet er, at programmeringen varer i flere livstider, hvilket forårsager fattigdom.

---

CITATER FRA DEN JØDISKE TALMUD:

Seph. Jp., 92, 1:
"Gud har givet jøderne magt over alle nationers besiddelser og blod.”

Schulchan Aruch, Choschem Hamischpatk 348:
"Alle andre nationers ejendom tilhører den jødiske nation, som derfor er berettiget til at inddrage det uden nogen skrupler."

Schulchan Aruch, Choschem Hamischpatk 156:
"Når en jøde har en ikke-jøde i kløerne kan en anden jøde gå til samme ikke-jøde, låne ham penge og dernæst bedrage ham, så at ikke-jøden bliver ruineret. For i henhold til vor lov tilhører ikke-jødens besiddelse ingen, og den første jøde, der kommer forbi, er i sin fulde ret til at bemægtige sig det."

---

Bag det hele står jøderne, som med hård hånd udbreder kristendommen. Dette er på trods af, at de forsøger at bedrage verden til at tro anderledes. Jeg ser det konstant, da jeg er meget opmærksom på det. Selv med små, ligegyldige ting såsom krydsogtværser. De fleste af disse er lavet af jødiske forfattere, og der er endeløse henvisninger til kristendommen og den usle bibel, som om at alle bør kende disse gustne jødiske karakterer og figurer udenad. Som om dette forventes at være almen og accepteret viden.


2000 år med jødiske ritualmord

Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi

Kristendom, kommunisme, jøderne og Bibelen

Tankekontrol og Bibelen

Sandheden om Bibelen

Afslør Kristendommen

Fryden Ved Satan

Her er himmelråbende åbenlyse beviser på de underbevidste budskaber anvendt i medierne, der førte op til 11. september. De fleste mennesker er klar over, at jøderne styrer Hollywood og medierne:

WHAT? ...Hollywood Predicted 9:11??? [Youtube video]
Ovenstående video er bevis på, at de såkaldte "profetier" i Bibelen ikke er andet end kæmpe fupnumre. Bibelen er ikke "Guds bog", men derimod jødernes værk, som de bruger til underbevidst at udføre deres forbandelser, hvoraf nogle er flere århundreder gamle. Man er nødt til at være vidende om magi og anvendelsen af sindets kræfter for at se dette og fuldt ud at forstå det.

"The Lone Gunmen Pilot - 11. september
Sendt seks måneder før angrebene på World Trade Center. Bemærk: SEKS måneder.

Det Sande Holocaust