Sandheden om Bibelen


Dette lader til at være et af de sidste trin til at afsløre kristendommen. Denne lydfil er også yderst vigtig for alle, der ønsker at kende sandheden:
The Holy Bible: A Book of Jewish Witchcraft.mp3

Medmindre vi tager nogle seriøse skridt med henblik på at arbejde utrætteligt på at ødelægge kristendommen samt tilskynde tænkning hos intelligente mennesker, er fremtiden meget dyster. Jeg skrev denne prædiken for noget tid siden, og alle her bør have læst den:

Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi

I mine mange års forskning og research, har jeg fundet ud af, at Bibelen ikke er såkaldte "Guds ord" men derimod en menneskeskabt bog af magi, hvilket er årsagen til alle tallene i den. Dette bruges rundhåndet af de øverste jøder med magt til at slavebinde verden. Jødisk ritualmord knytter sig underbevidst til den kristne gudstjeneste/messe, hvor nazaræeren er barneofferet: "spis mig og drik mig", "dette er jesu kristi legeme..." Denne søn af jødehova, ofret af sin far, dvs. myrdet. Derudover fokuserer hele den gudstjenesten/messen på jøderne, Israel og deres fktive historie, hvilket yderligere skaber en underbevidst forbindelse. De troende er under en meget kraftfuld besværgelse.
2000 år med jødiske ritualmord

Bibelen findes i næsten alle hjem rundt omkring i verden, og i ikke-kristne lande er Koranen dens tvilling med det nøjagtig samme formål. Dette er ikke anderledes end 20-dollarsedlen og 11. september angrebene, da 20-dollarsedlen er den mest almindeligt benyttede valuta i USA. Bibelen tvinges ind på livet af folk - den er på hoteller, hospitaler, plejehjem, og den findes næsten overalt. Den skaber en kraftfuld underbevidst forbindelse til jødiske magiske værker. Mange troende har aldrig læst Bibelen, men sætter deres lid til deres korrupte prædikanters fortolkninger og pladder udstødt af idioter med en tocifret IQ, der hævder, at dette er "den gode bog" og tror, at kristendommen hjælper de fattige og trængende og ikke er andet end en velgørende, fredelig og kærlig bevægelse. Intet kunne være længere fra sandheden.

Dette er, som kommunismen selv, endnu en jødisk løgn; endnu et jødisk "broderskabsprogram", der bedrager de troende med løgne for at få dem indfanget. Ligesom med jødisk kommunisme, frarådes intelligens og selvstændig tænkning i høj grad. De mentalt retarderede er hellige og ærede i kristendommen, men med kommunisme inde over, går det kristne program (jødisk kommunisme er det højere niveau af kristendommen) et skridt videre og massemyrder intellektuelle, i hvad der er kendt som "udrensninger". "Intelligentsiaen" er en af de første befolkningsgrupper, der skal udryddes, når jødisk kommunisme overtager et land eller område med magt.

Disse jødiske programmers succes har været afhængig af ødelæggelsen og fjernelsen af spirituel viden fra den ikke-jødiske befolkning. Jødisk kommunisme tager dog, selvfølgelig, alting et skridt videre, da det meste viden systematisk fjernes, og dette er ikke kun spirituel viden men viden generelt. Det fjernes og erstattes med jødisk, kommunistisk propaganda. Hvor kristendommen slap, fortsætter kommunismen. Ligesom den kristne gudstjeneste/messe, hvor forsamlingen tvangsmæssigt hjernevaskes (folk keder sig, og deres sind er modtagelige for programmering, eller de begynder at falde i søvn, hvilket gør dem meget modtagelige for suggestioner og indoktrinering). Taktikken er den samme med jødisk kommunisme, og ethvert fjols der mener, at kommunismen er liberal har brug for at vågne op til virkeligheden. Jødisk kommunismen betyder i virkeligheden at leve efter gammeltestamentlige love og såkaldt "sædelighed" i strengeste forstand.

Ligesom sin jødiske rod, skaber kristendommen problemet og har derefter sin egen løsning. Folk indoktrineres til at tro, at fattigdom er en dyd, og ligeså frarådes ejerskab af materielle ting. Dette skaber til gengæld fattigdom på et underbevidst plan, hvilket manifesterer sig i virkeligheden. Sindet og sjælen programmeres til fattigdom. Og så ... her kommer kristendommen til undsætning og synes, for de med mindre intelligens, at være en helt og frelser af menneskeheden. Hertil kommer Bibelen, der er chokerende fyldt med destruktive, selvmorderiske lærdomme og leveråd. Kristendommen skaber problemet og kommer så med løsningen, der i sidste ende forbander os alle. De arbejder på dette fra alle tænkelige vinkler, og dem, som er stærkt troende, knytter sig til denne energi og foreviger på denne måde dette forbryderiske program på mange måder. Prævention og lignende frarådes stærkt, og især hvor end der er brug for det, såsom i den tredje verdens lande. Dette lader fortsat fattigdommen løbe løbsk, hvor kristne missionærer og lignende spirituelle kriminelle så kommer til undsætning. Den slags ting narrer befolkningen hver gang. De fleste tror på det, de får at vide, fordi de enten er for dovne til at læse Bibelen eller researche selv. De tror, at Bibelen er "Guds ord", og at kristendommen er en fredsfremmende og velgørende institution. Få er også klar over, at næsten alle krige blev indirekte eller direkte indledt af kristnedommen, og ej heller er de klar over, at kristendommen, med sin tvilling islam, har dannet grundlaget for det mest afskyelige massemord og tortur, menneskeheden nogensinde har kendt til. Inkvisitionen får sin fulde styrke tilbage med skridtet videre til jødisk kommunisme.

For at komme tilbage til magien - for at afsløre Bibelen for det, den virkelig er, må man vove sig videre ind i det ukendte i forhold til "det okkulte", hvilket der er mange trusler og advarsler mod i Bibelen. Der er også indført forbandelser vedrørende dette. Når folk med mindre mod dykker ind i det okkulte, skræmmes de nemt og bakker ud igen. Dem af os, som er dykket meget dybt ned i det okkulte, spiritualitet og sindets og sjælens kræfter...tallene, planeterne og sådan, har nok viden til at se Bibelen for det, den i virkeligheden er. Man er nødt til at have erfaring og viden.

Alle de bibelske "profetier" er også menneskeskabte. Ja, det er sandt. Igen, dem med mindre intelligens, såsom kristne troende og deres prædikanter, bliver bedraget til at tro, at disse er "Guds" handlinger. I virkeligheden kan disse slags ting også udføres af kyndige mennesker; folk, der er velbevandrede til at bruge okkult kraft. Bibelen er ikke "Guds bog". Det faktum, at den er fyldt med tal bør være en slags advarsel for alle, men de fleste er desværre uvidende om dette. Magi gør brug af tal.

Lilith ledte mig til en bog i en butik: "Eye to Eye: Facing the Consequences of Dividing Israel" af William R. Koenig. Den idiotiske forfatter, som er en amerikansk senator, mangler den nødvendige intelligens til at se gennem sine egne skrifter i bogen. Sætninger såsom "fordi Bibelen siger det" og lignende afslører denne bedragede troendes lamslående dumhed. Det er indlysende, at han ikke kan tænke selv, MEN hans research er fremragende til at kunne opskrive en sammenfatning af begivenheder, der korrelerer med vers i Bibelen:

Hver gang der er problemer, som involverer Israel (dette gælder også for før den kriminelle banditstat blev til - problemer der involverede jøderne) følger katastrofer snart efter. Dette er ikke "Guds handling". Der findes forbandelser, som blev fastlagt over flere århundreder af jøder gennem jødisk ritualmord og lignende. De troendes energier, samt den kendsgerning at Bibelen er ligeså allestedsnærværende som papirpenge, styrker disse forbandelser og giver dem en kraftfuld energivært.

Dem er jer der ikke er bekendt med udgravningen af Kong Tutankhamons grav bør venligst sætte lidt tid af til at lære om dette. Åbningen af graven i Egypten i 1922 udløste nogle kraftfulde forbandelser. Disse forbandelser var også menneskeskabte. Det gamle Egypten var meget spirituelt. Disse forbandelser blev iværksat af ikke-jøder, men de samme principper gælder...brugen af magi. Hvis spirituel viden fjernes fra befolkningen, og befolkningen til gengæld bliver tvangsfordret med løgne, bliver dem, der HAR denne viden og kraft, til Guder.

Hver gang der er problemer med Israel, betaler USA, eller hvilket som helst andet land der er involveret, prisen med naturkatastrofer og andre katastrofer, enorme tab af menneskeliv og ødelæggelse. Dette er ingen "handling af Gud". Det er resultatet af århundreder gamle, menneskeskabte forbandelser, der blev sat i værk af de øverste jøder gennem jødisk ritualmord med underbevidst, spirituel støtte fra den kristne gudstjeneste/messe, der fokuserer på jøder, og hvor temaet er den ofrede nazaræer, hvilket er et barneoffer og den antagede "Søn af Gud".

Som med enhver anden forbandelse, kan disse vendes direkte tilbage til senderne. Fryden Ved Satan har haft mange magiske gruppeværker i årenes løb. I hænderne på kraftfulde, sataniske magikere, og under Satans ledelse, kan vi besejre alt dette. Hvis dette ikke sker, er fremtiden dødsdømt. Viden er også en meget vigtig faktor, for jo flere mennesker vi opvågner og viser sandheden om de kristne og muslimske programmer, desto mere vil besværgelsen blive brudt. Disse programmer er intet mere end kraftfulde besværgelser, der udgiver sig for at være "Guds ord" og holder menneskeheden i lænker. Den slaviske tilbedelse pøst på jødehova og nazaræeren overføres derefter til de absolut værste forbrydere, såsom Josef Stalin, Kim II Sung, Mao Tse-Tung og andre relaterede, kommunistiske udskud, der har massemyrdet og tortureret snesevis af millioner uskyldige. Dette er grunden til, at Satan i Al Jilwah advarer os mod at tilbede: "Ingen gud har ret til at blande sig i mine affærer, og jeg har gjort det til en bydende pligt, at alle og enhver skal afstå fra at tilbede alle guder."

Satan kræver ikke slavisk tilbedelse, og han advarer os mod den slags ting, da det forbereder befolkningen til at blive slavebundet os tilintetgjort. Satan står for oprør, individualitet, frihed og, frem for alt, menneskehedens fremskridt.

USA er blevet mål for kommunismen. Ypperstepræst Micama Gmicalzoma har også lavet youtube videoer af mine prædikener:
Exposing Christianity YouTube

Vildledte kristne og muslimer bebrejder Satan for alt. De har ikke nok intelligens eller viden til at se, at det hele kommer fra deres egne såkaldte "Gud", som var en morder og løgner fra begyndelsen, og som afhænger af menneskeofringer. Dette er i virkeligheden det jødiske folk. Som jeg har sagt før, er der intet spirituelt over Bibelen, og der er heller intet i den til at fremme menneskeheden på nogen måde; kun til at holde alle slavebundne og fordømte. Det Gamle Testamente er et system, værende fyldt med folkedrab, barnemord, massemord, tortur, plyndring, krig og slavebinding af ikke-jøder. Dette bruges af jødekommunismen, når det tager hold om en nation eller et område. Før selve kommunismen, brugte den katolske kirke og dens inkvisition de præcis samme metoder. Under denne morderiske institution, og ligesom jødekommunismen, blev al viden fjernet fra befolkningen (dermed udtrykket "den mørke middelalder") og erstattet med obligatorisk kirkepropaganda, hvilket svarer til kommunismens hjernevask. Det Nye Testamente er propfyldt med nazaræerens kommunistiske lære sammen med selvmorderiske råd, såsom skær din hånd af, riv dit øje ud, vend den anden kind til, gå en ekstra mil, velsign dem, der forbander jer, det at have blind tro og andre forbryderiske lærdomme for at destruere menneskeheden; dette forbereder den uvidende befolkning på blindt at acceptere kommunisme. I forhold til at "velsigne dem, der forbander jer", er Bibelen meget direkte i forhold til velsignelse af jøderne og Israel.

En eller andet idiotisk prædikant lavede en youtube video vedrørende den nye 100-dollarseddel, og hvordan den denne gang er meget værre end 20-dollarsedlen i forhold til at forårsage katastrofe. Selvfølgelig skyder denne halvhjerne skylden for dette på Satan ud af ekstrem dumhed. Kristendommens niveau af dumhed og idioti er overvældende for at sige det mildt. Satan har forsøgt at bryde igennem til folk med nok fornuft til at se igennem alt dette. Satan står for oprør. Medmindre kristendommen og dens tvillinger kommunismen og islam bliver fuldstændig destrueret, vil der ikke være nogen fremtid for nogen af os.

TILBAGE TIL AFSLØR KRISTENDOMMEN

TILBAGE TIL DEN SORTE SOL 666

TILBAGE TIL FRYDEN VED SATAN