Tankekontrol og Bibelen
af
Ypperstepræst Don


Artiklen nedenfor er blevet opdateret på nogle områder. For mere information, læs venligst "Prædiken om 666" efter denne artikel, nedenfor.

Bemærk, sammen med faldet af den sovjetiske jødion, at jøderne har arbejdet på at genopbygge den kristne religion efter deres fejlagtige ateistiske kristendomsprogram. Dette giver dem mulighed for at oprethelde streng kontrol over befolkningen, som de med tiden vil bruge til at genvinde den tidligere kontrol, de havde.

Vi kan i linket nedenfor se, hvordan jøderne bruger underbevidst programmering på Amerika, som knyttes til deres magiske bog "Bibelen":
1960'S SUBLIMINAL MESSAGES (in slow motion)[Youtube video]

Andet Korintherbrev
12:16 Men lad så være, at jeg ikke har været eder til Byrde, men jeg var træsk og fangede eder med List!

Bemærk i den ovenstående video, hvordan jøderne bruger udtrykkende med Gud gentagne gange:

"God is real, God is watching"  = 22 bogstaver (Gud er sand, Gud overvåger)

"Believe in government God" = 22 bogstaver (Tro på staten Gud)

"Obey Consume Obey Consume" = 22 bogstaver (Adlyd Indtag Adlyd Indtag)

Ifølge kristen og jødisk mystik, er tallet 22 tallet for det jødiske alfabet, tallet for mesterbyggeren, uendelighed og færdiggørelse, kvintessens (ånd, hvilket er Gud i universel mening i den hermetiske lære) - Guds sind og Gud. Nazaræeren udstøder de sidste 7 ord i endelighed på korset, hvilket er frasen i starten af Salmernes Bog 22. Det svarer til de 12 stjernetegn og de 10 planeter i tarotten. Johannes' Åbenbaring, hvilket er den sidste bog i Bibelen, har også 22 kapitler.

Tallet 22 svarer til Verdenstrumfen i tarotten, hvilket indikerer færdiggørelse. Dette indikerer fjenden, der færdiggører deres mål om verdenserobring og dominans gennem kommunisme.

Mere om dette vigtige emne i følgende artikel:
Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi

Salmernes Bog 66:7
Han (Gud) hersker for evigt med vælde, hans øjne overvåger folkene; de genstridige skal ikke rejse sig mod ham..

Salmernes Bog er den 19. bog i Bibelen. Bemærk verset, 66:7, der også bliver til 19 (6 + 6 + 7 = 19). 19 + 19 = 38 og 3 + 8 = 11, hvilket er et tal for undergang. Dette vil sige, at ovenstående vers ikke kun truer mod oprør, men i betragning af tallene påpeger det underbevidst, at oprør vil resultere i undergang.

Første Samuelsbog 12:15
Adlyder I derimod ikke HERRENs Røst, men er genstridige mod HERRENs Bud, da skal HERRENs Hånd ramme eder og eders Konge og ødelægge eder.

Første Samuelsbog er den 9. bog i Bibelen. 9 + 12 + 15 = 36; 3 + 6 = 9.
9 er tallet for endelighed og dom, Guds magt i sig selv.

Kolossenserbrevet 3:22
I Trælle! adlyder i alle Ting eders Herrer efter Kødet, ikke med Øjentjeneste som de, der ville tækkes Mennesker, men i Hjertets Enfold, frygtende Herren.

Kolossenerbrevet er den 51. bog i Bibelen (5 + 1 = 6). Jøderne bruger uophørligt tallet 6, såsom med deres "de seks millioner" fra det enorme holoco$t fupnummer - her har den jødiske kommunisme den vigtige helligdag den 1. maj - 1/5: 5 + 1 = 6. Jeg kan blive ved og ved med dette. Israel har 6 bogstaver. I bibelen er tallet seks tallet for mennesket uden spirituel kraft. Tallet 7 har at gøre med de 7 chakraer og spirituel kraft strømmende ud fra disse samt spirituel perfektion. Seks er ikke nok. Seks er også et tal for hårdt arbejde. Arbejdet blev udført i seks dage, og den syvende dag var en hviledag.

"Tallet 6 stemples på alt, der har at gøre med menneskelig arbejdskraft. Vi ser det stemplet på de foranstaltninger, han bruger i sit arbejde, og i tidsrummet hvori han arbejder. Og vi ser dette fra starten."

Den jødiske vægt på og brug af tallet 6 opstiller en vibration på det astrale til at fremme deres dagsorden, hvilket er deres kommunistiske stat og verdensorden. Kommunisme er slavearbejde. Med deres kommuniststat bliver jøderne "gud", og al spirituel viden erstattes med materiel ateisme.

Det ovenstående vers af den 51. bog i Bibelen (1 + 5 = 6) tilskynder slavearbejde. Yderligere kan verset 3:22 ganges - 3 x 22 = 66; hvilket er det samlede antal bøger i Bibelen, der angiver færdiggørelsen af den jødiske kommunistiske slavearbejdesstat og deres nye verdensorden.

Romerbrevet 13: 1-7

1 Hver Sjæl underordne sig de foresatte Øvrigheder; thi der er ikke Øvrighed uden af Gud, men de, som ere, ere indsatte af Gud,
2 så at den, som sætter sig imod Øvrigheden, modstår Guds Ordning; men de, som modstå, skulle få deres Dom. 
3 Thi de styrende ere ikke en Skræk for den gode Gerning, men for den onde. Men vil du være uden Frygt for Øvrigheden, så gør det gode, og du skal få Ros af den.
4 Thi den er en Guds Tjener, dig til gode. Men dersom du gør det onde, da frygt; thi den bærer ikke Sværdet forgæves; den er nemlig Guds Tjener, en Hævner til Straf for den, som øver det onde. 
5 Derfor er det nødvendigt at underordne sig, ikke alene for Straffens Skyld, men også for Samvittighedens.
6 Derfor betale I jo også Skatter; thi de ere Guds Tjenere, som just tage Vare på dette.
7 Betaler alle, hvad I ere dem skyldige: den, som I ere Skat skyldige, Skat; den, som Told, Told; den, som Frygt, Frygt; den, som Ære, Ære.


Grundlæggerne af USA ønskede USA's store segl på dollaren af god grund, men de satte aldrig noget om den jødiske "Gud" på den. Reference til den jødiske "Gud" blev sat på den amerikanske valuta af den jødiske præsident Dwight David Eisenhower. "Den 30. juli 1952, to år efter at have presset på efter sætningen "under Gud" indsat i troskabseden, underskrev præsident Dwight D. Eisenhower en lov, der officielt vedtog "In God We Trust" som nationens officielle motto. Loven, P.L. 84-140, sørgede endevidere for, at udtrykket blev trykt på al amerikansk papirvaluta."1 Eisenhower var en jøde, som han selv indrømmede; navnet Eisenhower er taget fra Eisenhauer, hvilket er et jødisk efternavn.

"I Eisenhower's West Point Military Academy dimitterende årgangsbog, udgivet i 1915, identificeres Eisenhower som en "forfærdelig svensk jøde".

Det er ikke en overraskelse, at det kosherejede Hvide Hus med præsidenten Franklin Delano Roosevelt, der selv var af hollandsk-jødisk herkomst, fik sit personale læst op som en synagogeliste.

"I 1943 overførte Washington ikke kun oberst Eisenhower til Europa, men forfremmede ham også over mere end 30 erfarne, ledende officerer til femstjernet general og placerede ham i spidsen for alle de amerikanske styrker i Europa."

Denne store "General", der gemte sig i frygt og pissede i bukserne, da man troede, at en lille, ubevæbnet, tysk kommandoenhed var efter ham under krigen, beordrede personligt mordet på over 1,7 millioner tyske soldater, efter krigen var overstået i hans POW dødslejre. Deres eneste forbrydelse var at forsvare deres nation og folk. Mange af de ovenstående var ikke ældre end 15 år. Dette er endnu et eksempel på rent Talmudisk had.
Klik her for hele artiklen: "In 'Eisenhower's Death Camps': A U.S. Prison Guard Remembers

"In God We Trust" har 12 bogstaver; tolv er det perfekte tal, der tilkendegiver fuldkommenhed og perfektion af regeringen eller statslig perfektion. Der er 66 bøger i Bibelen, hvilket bliver til 12 (6 + 6 = 12).

"Guds Ord" fremgår også 4473 gange i Bibelen, hvilket bliver til summen 9. 9 er tallet for endelighed og dom, selve Guds magt, hvilket pakkes ind i følgende:

"Guds" Domme i Haggaj 1:11 opregnes i ni konkrete domme:
og jeg har kaldt Tørke hid over Land (1) og Bjerge (2), over Korn (3), Most (4) og Olie (5) , over alt, hvad Jorden frembringer (6), over Folk (7) og Fæ (8) , over alt, hvad Hænder virker (9).

Haggaj er den 37. bog i Bibelen. 3 + 7 = 10; så Haggaj 1 bliver til 11; her har vi igen 11 11.

"Loven blev underskrevet af præsident Eisenhower den 30. juli 1956, og mottoet blev gradvist føjet til papirpenge over en periode fra 1957 til 1966. (Public Law 84-851) [18] The United States Code at 36 U.S.C. § 302 erklærer nu, at "In God We Trust" er det nationale motto."2

Man kan tydeligt se, at penge er et kraftfuldt værktøj til at tilføre visse ting ind i underbevidstheden af offentligheden:

9/11 $20 Bill Trick [Youtube video]

Her er mere information om underbevidste budskaber i medierne, der ledte op til 11. september:
WHAT? ...Hollywood Predicted 9:11??? [Youtube video]

Og samme her:
9/11 foreshadowed in Super Mario Bros. The Movie [Youtube video]

Og vi kan se, hvordan de jødiske kræfter injicerer deres "Gud" i massesindet igen: "Eisenhower underskrev lovforslaget på flagdagen den 14. juni 1954. Eisenhower udtalte: 'Fra denne dag og frem vil vores millioner af skolebørn dagligt, og i alle byer, landsbyer, landsdistrikter og skolehuse, proklamere dedikationen af vores nation og vores folk til den Almægtige.... På denne måde bekræfter vi ophøjetheden af religiøs tro i Amerikas kulturarv og fremtid; på denne måde vil vi konstant styrke de spirituelle våben, der for evigt vil være vores lands mest kraftfulde ressource, i fred og i krig.'"

Frasen "Under God" blev indarbejdet i troskabseden den 14. juni 1954 af en såkaldt "Joint Resolution of Congress", der ændrede §4 af "the Flag Code" vedtaget i 1942."3

For at slutte af - mange folk i e-grupperne har nævnt, hvordan de har set bestemte tal gentagne gange. Dette kan være et bestemt tilbagevendende tal på en bils nummerplade, et digitalt ur, i reklamer og mange andre steder og tilfælde. Nogle gange kan dette endda foregå i flere dage, men det er i sig selv udskadeligt. Når vi er opmærksomme på visse tal, etablerer dette en underbevidst vibration, og før vi ved af det, begynder vi at se disse samme tal ofte i dagligdagen. Dette aspekt er ganske uskyldigt, og ofte uden betydning, men i ovenstående artikel er gerningsmændende fuldt ud bevidste om kraften bag tal, og de håndhæver dette for at manifestere deres magiske værker i virkeligheden via den jødiske/kristne bibel. Dette er grunden til, at mange kristne nærmest tvinges til at huske bibelvers, da dette indarbejder en underbevidst forbindelse. For mere om dette:

Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi

Kristendom, kommunisme, jøderne og Bibelen

Den kristne gudstjeneste og hvordan den knytter sig til jødisk ritualmord


Kilder

1 This Day in History [www.history.com]

2 Wikipedia artikel: "In God We Trust"
3 IbidPRÆDIKEN OM 666


Ligesom jeg allerede har skrevet to prædikner vedrørende bibelsk numerologi, og hvordan Bibelen er en bog af jødisk magi - her er mere om tallene:

Bibelen indeholder i alt 66 bøger. Som de fleste af jer allerede ved, lægger de jødiske kræfter altid vægt på tallet 6, såsom med deres 6 million fupnummer kaldet "holoco$t" og Første Maj (første maj = 1/5; 5 + 1 = 6) og mange flere. Vær opmærksom på dette, især når I ser nyheder eller læse aviser, magasiner osv. Jøderne lægger altid vægt på tallet 6. Dette svarer også til det kabbalistiske Saturnkvadrat, der i alt giver 15 på alle sider, selv den diagonale. I Bibelen er tallet 6 tallet for mennskeheden uden nogen form for spirituel kraft. Tallet 7 har at gøre med de 7 chakraer og spirituel kraft strømmende ud fra disse samt spirituel perfektion. Seks er ikke nok. Seks er også et tal for hårdt arbejde. Arbejdet blev udført i seks dage, og den syvende dag var en hviledag. "Tallet 6 stemples på alt, der har at gøre med menneskelig arbejdskraft. Vi ser det stemplet på de foranstaltninger, han bruger i sit arbejde, og i tidsrummet hvori han arbejder. Og vi ser dette fra starten." Tallet 6 har også at gøre med slaveri:

Kolossenserbrevet 3:22
I Trælle! adlyder i alle Ting eders Herrer efter Kødet, ikke med Øjentjeneste som de, der ville tækkes Mennesker, men i Hjertets Enfold, frygtende Herren. 

Det ovenstående vers af den 51. bog i Bibelen (1 + 5 = 6) tilskynder slavearbejde. Yderligere kan verset 3:22 ganges - 3 x 22 = 66; hvilket er det samlede antal bøger i Bibelen, der angiver færdiggørelsen af den jødiske kommunistiske slavearbejdesstat og deres nye verdensorden.

Sandheden er... Satans tal, 666, er tallet for det kabbalistiske kvadrat for Solen og indikerer spirituel kraft og fremskridt. Næsten alle de gamle hedenske religioner lagde vægt på "tilbedelse" af Solen. Kodeordet "tilbedelse" oversættes i virkeligheden til "intens fokus på", såsom i dyb meditation. 6 x 6 x 6 er lig tallet 216, hvilket har at gøre med visse kraftfulde nadier i sjælen. Solchakraet er det mest kraftfulde og vigtigste chakra i sjælen og har at gøre med Magnum Opus. Solchakraet er gralens chakra; bægeret, der indeholder livseliksiren, som udskilles af pinealkirtlen. Bibelen, med dens 66 bøger, forhindrer opnåelsen af Guddommen og holder menneskeheden spirituelt og psykologisk slavebundet.

Ifølge Bibelen, skulle tallet 12 være det perfeke tal, hvor 13 er Satans tal. Som mennesker har vi i alt 13 primære chakraer - ikke 12. Tallet 13 ER et af Satans tal (1 + 3 = 4). Tallet 12 er, igen, ikke tilstrækkeligt. I oldtiden var der 13 stjernetegn i dyrekredsen. Tallet 12 vedrører ligeledes vores Saturn-centrerede tidssystem - 60 sekunder i et minut, 60 minutter i en time og 24 (2 + 4 = 6) timer i et døgn. Som jeg allerede har skrevet ovenfor, vibrerer Saturn til tallet 6. Saturn er den særdeles skadevoldende planet for lidelse, hårdt arbejde, elendighed, ulykke og tab. Hvorend Saturn er placeret i ens horoskop, er det her, man vil lide i livet. De jødiske kræfter udpeger 12 som tallet for "perfekt regering" - med andre ord, hvor menneskeheden er spirituelt hjælpeløs ved ikke at kunne opnå spirituel kraft samt at være underlagt slaveri gennem regeringen og total dominans i hænderne på jøderne, der styrer den selv samme regering. De underbevidste vibrationer og beskeder i Bibelen gør menneskeheden klar til dette. I modsætning hertil, er 13-måneders månekalenderen baseret på Jordens naturlige tidssystem. Vi lever alle ud af trit med Jordens naturlige harmoni i forhold til vores kalender og tidssystem.


TILBAGE TIL DET SANDE HOLOCAUST

TILBAGE TIL AFSLØR KRISTENDOMMEN

TILBAGE TIL FRYDEN VED SATAN

 
click tracking