Holocaust fupnummeret: Løgnen om de "6 millioner"


Udover, at det såkaldte "Holocaust" er matematisk umuligt, er her et uddrag fra Ben Klassens skriverier.
Dette blev skrevet til et hvidt publikum, men vedrører ALLE ikke-jøder, uanset farve:

Mestre af Den Store Løgn
Jøderne har mesterligt udnyttet "Den Store Løgn"-teknikken siden begyndelsen af deres historiske eksistens. I løbet af de sidste 5000 år, er de blevet uovertrufne mestre i denne teknik. Deres religion er baseret på den, deres rigdom er baseret på den, og faktisk skylder de selve deres eksistens til den ekspertise, som de har brugt til at manipulere løgne til en godtroende og (for det meste) intetanende verden.

I årenes løb, har jøderne spredt millioner af løgne - nogle har tjent et midlertidigt formål, mens andre er fortsat i tusinder af år. Nogle har været ineffektive, mens andre har haft succes ud over deres vildeste fantasier.

Opfandt kristendomssvindlen
Deres mest succesfulde løgn nogensinde har utvivlsomt været deres opfindelse af kristendommen og oprindeligt at sælge denne destruktive trosretning til deres dødsfjender - romerne. Denne løgn har forårsaget ikke-jøderne uoverskuelige skader, og denne febers virus på hjernen er stadig i udbrud i dag.
Nu vil vi dog undersøge en af jødernes mere moderne opfindelser, som de har lanceret med ødelæggende effektivitet - løgnen om, at tyskerne gassede, brændte eller på andre måder udryddede 6 millioner jøder under Anden Verdenskrig.

Løgnen om de 6 millioner
Ved hjælp af deres gigantiske propagandaapparat, har de har propaganderet og udbredt denne løgn så effektivt i hele verden, at de fleste godtroende gojer (uden at tænke) reagerer følelsesmæssigt; "det må være sandt, hvorfor skulle de ellers komme med sådan en frygtelig beskyldning?”
Igen: lidt overvejelse og research af de faktiske omstændigheder viser, hvor latterlig denne beskyldning er.

Ingen beviser, ingen vidner
For det første findes der, som med kristendomssvindlen, ikke et ENESTE bevis for, at Hitler, den tyske regering eller eventuelle embedesmænd nogensinde fortalte for politisk indhold, der skulle lede til udryddelsen af jøderne. Jøderne har skrevet tusindvis af artikler om dette emne og snesevis af bøger.
Når disse forfattere er blevet spurgt eller krydsforhørt, har ikke én eneste af dem set en ovn, et enkelt gaskammer eller nogen form for handling, der skulle lede til udryddelse. Ej heller kan de fremstille et eneste øjenvidne, der har set en sådan begivenhed. Når de endelig er i fedtefadet, og der ikke er andre mulige løgne, hævder de at have fået det "fortalt" af en mytisk person, der "nu er død" eller "som læste om det" eller andre forlydenheder.
INGEN kan fremstille et levende øjenvidende - hverken nu eller i fortiden.

Ingen sådanne ordrer, ingen sådan politik
På trods af, at tonsvis af intakte nazistiske dokumenter blev inddrevet, findes der ikke et enkelt, hvor en ordre, kommando eller et politisk oplæg har optrådt, der anbefaler, beordrer eller antyder udryddelsen af jøder - hverken masse- eller enkeltvist. Det er tydeligt, at al denne litteratur, når man undersøger den, er baseret på påstande om, at sådanne ordrer blev givet "verbalt" eller "kunne læses mellem linjerne" eller andre slags udokumenterede beskyldninger.

Ville fratage jøderne deres enorme magt
Sandheden er, at hverken Hitler, den tyske regering eller nogen gren af den nogensinde formulerede, eller havde, en sådan politik. At tyskerne indså, at jøderne var iblandt dem var deres ubetingede ulykke - det er der ingen tivl om. Tyskerne ville have dem ud, og deres politik var at fratage dem deres magt og tilskynde dem til at migrere andetsteds. Da tyskerne indførte Nürnberg-racelovene, forbød de jøderne eventuelle stillinger i nyhedsmedierne, på universiteterne og skolerne, i regeringen, i bankvæsenet og andre magtfulde stillinger, som de tidligere dominerede. Dette, og fjendtligheden affødt af det tyske folk, som endelig anderkendte jøderne for at være de degenerative parasitter de var, tilskyndede jøderne til at forlade landet og søge grønnere græsgange andetsteds.

Rense deres nation
Tyskerne gjorde alt muligt for at hjælpe og tilskynde jøden til at emigrere. De så frem til den dag (og det bør vi også), hvor deres land ville være "Judenrein", dvs. renset for jøder. De forhandlede med Storbritannien for at hjælpe jøderne med at emigrere til Palæstina, hvilket dengang (i 1930'erne) stadig var et britisk mandatområde. Briterne var ikke særligt samarbejdsvillige på dette område, men flere og flere jøder immigrerede til Palæstina, til stor ærgelse for araberne.
Under Göring, forsøgte den tyske regering også at hjælpe med at etablere et jødisk hjemland på den store ø Madagaskar, ud for Afrikas kyst.

Zionistbevægelsen
Madagaskaridéen havde været skiftevis diskuteret af jøderne selv i den voksende zionistbevægelse. Theodore Hertzl betragtes som faderen til zionistbevægelsen - han foreslog en sådan plan så tidligt som i 1896. Blandt jøderne var der delte meninger om Madagaskar; nogle foretrak denne idé, hvor andre foretrak Palæstina.
Under alle omstændigheder gjorde tyskerne, hvad de kunne for at finde et alternativt hjemland til jøderne, selvom hverken Palæstina- eller Madagaskarprojektet blev realiseret i den korte tid før krigen.

USA – “Jødehimlen”
Langt det største antal jøder migrerede til verdens jødeoase, nemlig USA, hvor deres stammefrænder allerede var i gang med at stjæle jorden og vælte sig i mælk og honning.

Holocaust udgør en fantastisk løgn
De faktiske omstændigheder er følgende: Der var kun 500.000 jøder i Tyskland, da Hitler kom til magten. De fleste af disse migrerede til USA før 1939.
Der var aldrig flere end tre millioner jøder i al territoriet, som Hitlers hære besatte i løbet af hele krigen, så det var naturligvis fysisk umuligt for dem at have dræbt seks millioner. Som allerede nævnt, findes der ikke skyggen af et bevis for, at tyskerne nogensinde foreslog, sanktionerede eller påtænkte en sådan udryddelsespolitik.

Jøder erklærede krig mod Tyskland
Selv før krigen startede, havde de jødiske ledere, på verdensplan, erklæret, at verdens jøder var i krig med Tyskland, og at de ville udnytte deres enorme økonomiske, moralske og politiske magt og beføjelser til at destruere Hitler og Nazityskland. Den mest prominente blandt disse var den zionistiske leder, Chaim Weizmann, der erklærede dette den 5. september 1939. Han blev entusiastisk støttet af verdensomspændende jødedom i denne erklæring.
Da det har været almindeligt under krigstid at internere fjender og fremmede statsfjender, internerede Tyskland de fleste, men ikke alle, jøder i deres territorie.
USA gjorde bestemt det samme mod selv de indfødte japanere, alene på baggrund af deres hudfarve og slægt. Og dette blev helt sikkert gjort med meget mindre provokation, da de indfødte japanere var amerikanske eller canadiske statsborgere og ikke havde givet udtryk for nogen fjendtlighed over for de lande, hvor de blev født. Mens de fleste af de amerikansk-japanske var loyale over for USA, blev de indiskutabelt slæbt fra deres gårde i Californien samt andre steder, og mistede som regel deres gårde for evigt da krigen sluttede.

Jøder var farlige, fjendtlige udlændinge
Ikke desto mindre internerede tyskerne jøderne i interneringslejre på en måde, der svarede til måden, hvorpå USA og Canada gjorde det med japanerne.
De havde bestemt en svarende eller meget større grund til at gøre det, end USA og Canada havde. Tyskerne gjorde også dette mod andre udlændinge og samfundsomstyrtere, der blev anset for at være sikkerhedsrisici og farlige for krigsindsatsen. En forskel var, at de internerede i Tyskland blev sat til at arbejde i fabrikker, der enten allerede eksisterede ved lejrene eller blev bygget ved lejrene.

Blev behandlet humant
Disse internerede blev behandlet godt, fik mad og blev mætte, når man tænker på Tysklands svindende midler. Deres rationer oversteg ofte de, som Tyskerne selv modtog. Jødiske statistikker bekræfter løgnen. Som yderligere bevis for løgnen om de seks millioner, kan vi se på jødernes egne statistikker.
'The World Almanac' fra 1938 opskriver antallet af jøder i verden til at være 16.388.259. Efter krigen skrev New York Times (ejet af jøder), at antallet af jøder i hele verden var på min. 15.600.000 og maks. 18.700.000. Hvis man udjævner disse sidste to tal, er gennemsnittet ca. 17.100.000. Det er derfor totalt umuligt, at 6.000.000 jøder kunne have været udryddet, og at man derefter endte med en nettogevinst på en kort periode af otte år.

Jøderne – de store vindere af Anden Verdenskrig
Så meget for statistikken. Der er mange andre, som vi kunne citere, der ville lede til sammen konklusion. "De seks millioner" er en stor løgn. Sandt nok, mange mennesker blev dræbt under krigen. I alt 20.050.000 tyske civile blev dræbt under allierede luftangreb og tvungen repatriering efter krigen. Selv nogle jøder blev dræbt. Men de klarede sig relativt bedre, og deres tab var meget mindre end andre involverede kombattanter - især i betragtning af, at hele den forfærdelige konflikt blev iværksat af jøderne, konstrueret af jøderne, og tilskyndet og fremprovokeret af jøderne. Deres tab var bestemt ubetydelige i betragtning af, at DE var bagmændene bag og de eneste velgørere af den frygtelige krig - en krig, der blev udkæmpet af ikke-jødiske bror mod ikke-jødiske bror, alt sammet kun for jødernes gerrige griskhed og gavn.

Hvis fupnummeret om de seks millioner i virkeligheden intet grundlag har, opstår spørgsmålet: hvorfor skulle jøderne ville ønske at fremme en så ond og forfærdelig løgn?

Jøder har profiteret voldsomt
Svaret er: jøderne har profiteret klækkeligt fra denne grusomme løgn, hvilket de har en evne til at gøre med de fleste af de løgne, de spreder.

1. Løgnen vakte verdens sympati for jøderne, når verden i virkeligheden skulle have været (og takket være Hitler, delvist blev) advaret om denne verdensomspændende parasits farlige og destruktive natur.

2. Den fungerede som en moralsk kølle og propagandahåndtag, med hvilke de, i form af afpresning, har udvundet 12 milliarder dollar fra det tyske folk som "erstatning" til Israel og som "kompensation" til individuelle jødiske sagsøgere. Det sindssyge ved sådanne krav kan kun indses, når vi overvejer, at mange tyske skatteydere i dag (som ikke engang var født, da de påståede forbrydelser angiveligt blev begået) betaler "erstatninger" til en stat (Israel), der ikke engang eksisterede på daværende tidspunkt. Endevidere er listen over jødiske sagsøgere nu, over 35 år senere, vokset til svimlende 3.375.000, hvor der var mindre end 200.000 jøder i Tyskland efter 1939.

Da det har været så nemt for jøderne at røve tyskerne ved hjælp af denne såkaldte "kompensation", er antallet af registrerede sagsøgere mod den vesttyske regering tredoblet inden for de sidste ti år. Intet kunne være et mere gennemtrængende bevis for den uforskammede frækhed ved løgnen om "De Seks Millioner".

3. Løgnen om De Seks Millioner har været et kraftfuldt propagandaværktøj, der gjorde det muligt for jøderne at stjæle Palæstina fra araberne i 1948 og oprette røverstaten Israel. Takket være løgnen om De Seks Millioner, havde jødere en omtåget verdens støtte og velsignelse, især i det jødeinficerede USA.

4. Løgnen om De Seks Millioner har haft en ødelæggende effekt ved at miskreditere og beskæmme det tyske folk. Hvor tyskerne bør hædres for den ædle kamp, de førte for at afsløre og afryste den verdensomspændende jødiske pest, har de magtfulde og effektive jødiske propagandanetværker afbilledet tyskerne som skurkene i øjnene på den godtroende verden.

5. Den har mobilliseret og forenet verdens jøder som intet andet i de sidste tusinde år. Selvom de fleste af jøderne ved, at det er en afskyelig løgn, bliver de konstant ved med at gale op om det indbyrdes (såvel som til resten af verden), indtil de er blevet så hypnotiserede af deres egen løgn, at den rent faktisk bliver en del af deres religion.
På dette snuskede grundlag er enorme mængder penge blevet rejst blandt jøderne selv, og hundreder af organisationer er blevet dannet.

Holocaust Løgnen – et jødisk kampråb
Denne løgn er nu blevet kampråbet for den moderne jøde - en fortsættelse af den ældste løgn i deres omtumlede historie, nemlig at jøderne er en forfulgt race.
Den har virket og har gjort underværker for dem. Den har været sønderlemmende effektiv som et tveægget sværd. Den har ødelagt alle den hvide races forsøg på at bevare deres egen raceintegritet eller nogen form for nationalisme. Derimod har det gjort jøderne fanatisk nationalistiske, når det kommer til Israel, og fanatisk racistiske når det kommer til zionisme eller den jødiske race.

Jøderne nu mere magtfulde end nogensinde før
Denne fordærvede løgn om De Seks Millioner er blevet så stærkt et værktøj, at ikke blot enkeltpersoner men nationers regeringer kryber før den, mens jøderne tager førerpositionen og lukker munden på enhver og alle modstandere. Dr. Max Nussbaum, den tidligere Chefrabbiner for det jødiske samfund i Berlin, pralede, d. 11. april 1953, åbent: "Stillingen, som det jødiske folk i dag indtager i verden, er, på trods af dets enorme tab, ti gange stærkere, end den var for 20 år siden".
Han har ret i halvdelen af sin udtalelse. De led ingen "enorme tab", men de er ti gange stærkere, end de var før det blodige, brodermordiske Holocaust, kendt som Anden Verdenskrig, der blev opildnet og fremprovokeret af jøderne selv. En stor del af denne øgede styrke har de erhvervet takket være denne afskyelige løgn om "De Seks Millioner".

*****

De afmagrede (ekstremt tynde) kroppe, der blev stablet op, var resultatet af tyfus. Tyfus er en sygdom, der skyldes lus. Den forårsager alvorlig, løbende og vandig diarré, og dette medfører meget hurtig afmagring. Den er udbredt på steder, hvor der er mange mennesker samlet, såsom i koncentrationslejre.
Døde kroppe svulmer som regel op på grund af naturlige gasser, der er fanget i lungerne og tarmene. Hvis ligene blev "gassede", som jøderne hævder, ville de havde været oppustede.

Desuden blev de mange fanger barberet skaldet; dette var et forsøg på at redde deres liv, da lusene var epidemien, og lus lever i håret hos sine værter.
Hvis disse var "dødslejre", hvorfor så prøve at redde fangerne? Bunkerne af sko, der blev set, var resultatet af, at fanger blev udstedt træsko for at holde deres fødder i bedre form - træskoene var også mere sanitære.

Hen imod slutningen af krigen forhindrede allierede bombninger af jernbaner og andre transportmidler mad i at nå frem til fangerne, og mange sultede ihjel sammen med tyfusepedemien. Hvis man ser nærmere på det og observerer, kan man se, at en hel del af de indsatte i virkeligheden ikke var magre og og udtærede, men derimod i godt helbred ved slutningen af krigen. Nogle lejre blev ramt hårdere end andre.

Jøderne beskylder ikke-jøderne for alt, de er og gør. Dette adskiller sig ikke fra kristendomssvindlen, hvor Satan bliver beskyldt for alt, hvad Jødehova er og gør.
Satan løj aldrig for nogen, og ej heller myrdede han nogensinde nogen, givet historierne i deres bibel. Allievel får han skylden for alt. Når man er opmærksom på de jødiske taktikker og planer, åbner en hel ny verden sig, hvor man kan se sandheden og adskille den fra løgnene.
Jødehova var en "morder og løgner fra begyndelsen" - IKKE Satan.

Med hensyn til de sande koncentrationslejre (gulaglejre), er sandheden meget, meget tragisk. Hele idéen med folkedrab og racemæssig overlegenhed er jødisk - IKKE ikke-jødisk. Satan nævnte endda for mig, hvor meget det russiske folk har lidt forfærdeligt under jødernes regens (kommunisme).
Nedenfor er en pdf-fil af en meget gammel bog, der afslører Stalins grusomheder i det tidligere Sovjetunionen. Josef Stalin var en georgisk jøde. Hans rigtige navn var "József Dugasvilli". "Dugasvilli" betyder "søn af en jøde" på georgisk (Hans sadistiske makker Lavrenty Beria var også en georgisk jøde).

"Amerikanske aviser hævder, at Stalin er blevet forudbestemt til at redde kristendommen".
-Dr. Josef Goebbels
The Goebbels Diaries, Edited and translated by Louis P. Lochner © 1971

Stalin massemyrdede millioner og atter millioner af uskyldige mænd, kvinder, børn - russere, ukrainere og andre. Hitler fik skylden for mange af mordene, såsom de begået ved Katyn (Katynmassakren), men sandheden er ved at nå ud. Der udkom en film om Katynmassakren, og hvordan Stalin beordrede denne. I 1950'erne, efter Stalins død, var hans forbrydelser så forfærdelige, at den sovjetiske førstesekretær, Nikita Khrusjtjov, der efterfulgte ham, fik Stalins krop fjernet fra et højt profileret område:
"Da Nikita blev lederen af Sovjetunionen, begyndte han noget, han kaldte 'Afstaliniseringen'. I begyndelsen af 1956 fjernede han alle plakater og statuer af Joseph Stalin. Han flyttede også Stalins grav til et sted, hvor folk ikke kunne se den.".

Stalin Khrushchev reflekterede over Stalin i sine erindringer:
"Stalin kaldte alle, der ikke var enige med ham, en 'folkets fjende'. Han sagde, at de ønskede at genoprette den gamle orden, og at "folkets fjender" af denne grund havde tilknyttet sig internationalt til reaktionære kræfter. Som resultatet heraf, omkom adskillige hundredetusinde ærlige mennesker. Alle levede i frygt i disse dage. Alle forventede, at der, på hvilket som helst tidspunkt, ville blive banket på døren midt om natten, og at dette bank ville være dødeligt ..."

"I slutningen af 1955 havde tusinder af politiske fanger vendt hjem og fortalt om deres oplevelser i Gulag-arbejdslejrene. Fortsat efterforskning af misbruget hjembragte den fulde bredde af Stalins forbrydelser til hans efterfølgere."

Overstående citater er fra Wikipedia-artikler om Josef Stalin og Nikita Krushchev.

Selvfølgelig ved eller hører folk ikke noget om disse ting, og hvordan mange dele af verden skrækkeligt har lidt under jødisk kommunisme (nutidens Kina er et åbenlyst eksempel med slavearbejdsfabrikkerne... de kinesiske arbejdere får næsten ingenting; de amerikanske, og andre, jøder, som ejer fabrikkerne og virksomhederne derovre, indkasserer billioner af billioner af dollars). Jøderne har så travlt med at indprogrammere det falske Holocau$t ind i sindet på Jordens befolkning for at vinde sympati, medlidenhed og særlige privilegier, og offentligheden distraheres fra de SANDE grusomheder.

Læs om de SANDE koncentrationslejre der ALLE OPERERET OG DREVET AF JØDER:

Slave Labor in Soviet Russia.pdf

The Gulag: Communism's Penal Colonies Revisited


NEDENFOR ER LINKS, DER GIVER RIGELIGE BEVISER FOR, AT "HOLOCAUST" ER EN LØGN:

David Cole in Auschwitz 1 of 7
Selv en JØDE indrømmer og beviser, at "Holocaust" er en LØGN!

http://www.holocaustdenialvideos.com/

Holocaust Benægtelsesvideoer
9 timer med gratis videoer, der beviser, at holocaust er et fupnummer

Overlevere af "Holosvindlen", der faktisk fortæller sandheden (Youtube Video)

Link til gratis PDF E-bøger der BEVISER at "Holocaust" ALDRIG FANDT STED

Freies Herunterladen von Büchern Deutschsprachiges Material

The Institute for Historical Review har også mange yderst informative artikler vedrørende sandheden om, hvad der virkelig skete under Anden Verdenskrig.TILBAGE TIL DET SANDE HOLOCAUST - FORSIDE