Kristendom, folkedrab og jøderne


Ikke-jøder og jøder er kosmiske fjender. Kristendommen har været en jødisk opfindelse fra første færd. Den bruges til at fjerne og ødelægge gammel viden og erstatte den med de antilivsagtige jødiske/kristne løgne, som er beregnet til at ødelægge vores folk. Millioner af uskyldige mennesker er blevet massemyrdet, tortureret og slagtet i hænderne på kristendommen. Broderkrig efter broderkrig er blevet udkæmpet, hvor ikke-jøder (navnlig ariske folkeslag) har slagtet hinanden over kristendom. Intet område på kloden har lidt mere under konsekvenserne ved kristendom end Europa, hvor nogle 9 millioner ariske mennesker blev systematisk lemlæstet og tilintetgjort, med Tyskland som hårdest ramt; et folkedrab. Ukendt for mange, er og har den katolske kirke altid været kontrolleret af jøderne. Den nuværende pave Johannes Paul II har en jødisk mor (Katz) og betragtes efter jødisk lov som værende en jøde, selv af de ortodokse. De fleste af de katolske paver har været af jødisk oprindelse. "Pave Johannes Paul II er af jødisk afstamning. Hans mor hed Kaczorowska... det polskgjorte jødiske navn "Katz" ... Som sønnen af en jødisk mor er Karol Wojtyla, ifølge jødisk skik, en ægte jøde..." (Israel News, 10. september 1992).

Link

Desværre kender kun få mennesker sandheden. Dem af os, der kan identificere jøderne ud fra deres fysiske egenskaber og træk, kan let se ud fra de mange malerier af tidernes paver, at næsten alle var jøder. Det øverste lag af den katolske kirke, dvs. kardinaler og biskopper, er primært jøder, såsom "Grev Hans Kolvenbach" (jesuitternes general), den afdøde biskop "Fulton J. Sheen", og den afdøde kardinal"Francis Joseph Spellman", som havde indflydelse og kontrol over mange politikere. "Ved ACJs årlige middag i 1964 krævede kardinal Spellman, ærkebiskop i New York, stærkere bånd og forståelse mellem de jødiske og kristne samfund".

Jøderne har haft magten i årtusinder ved at kontrollere begge sider. På den ene side skråler og fabler de mod den katolske kirke og jesuitterne, og på den anden side KONTROLLERER de i smug den katolske kirke indefra. Dette adskiller sig ikke fra, hvordan Israel åbent allierer sig med USA og støtter demokrati, men i hemmelighed arbejder med de kommunistiske nationer på at etablere kommunisme. Denne taktik er kendt som "hegelianisme". Det meste er verden er vildledt med hensyn til dette.

Det er en trist kendsgerning, at kristne konstant giver skylden videre, kommer med undskyldninger og forsøger at bortforklare det endeløse væld af modsætninger og de kendsgerninger, der går imod det, de blev opdraget til at tro på. Mange kommer med undskyldninger og hævder, at korruptionen er opstået for nylig; "i disse dage", "i den seneste tid" og så videre. Sandheden er, at korruptionen og den jødiske kontrol inden for de kristne kirker har været en kendsgerning fra dag ét. Desuden er Jehova og hans engle den sande ondskab, som har bedraget menneskeheden i århundreder. "...som forfører hele verden". Folk undervurderer sand "ondskab". De kan ikke se, at de har tilbedt den sande ondskab i deres kirker i de sidste 1500 år. "Allah" er et andet alias for denne ondskab, hvilket let kan ses i det faktum, at den samme engel ("Gabriel") var involveret med Mohammed. Man behøver blot at se på undertrykkelsen af menneskeheden. Disse væsener arbejder gennem kristne og muslimer, og de er alle jødiske. Jo mere hengivne og troende disse kristne og muslimer er, desto større skade forvolder de menneskeheden, især i forhold til spiritualitet. Nedenfor er nogle uddrag og kun et lille udsnit af massemordene, torturen og ødelæggelsen af menneskeliv begået af den kristne kirke. Mange argumenterer ved at finde på undskyldninger om, hvordan "den katolske kirke" er direkte anvarlig, og hvordan deres egen religiøse sekt er ih så fejlfri. Disse vildledte idioter er nødt til at læse deres egen bibel fra ende til anden, før de taler om noget, de i virkeligheden ikke har kendskab til. Jeg taler ikke om stumper og stykker her og dér, jeg taler om at læse Bibelen side for side som en helhed, og så vil de måske se lyset.

Vores folk, vores ledere og dem med gammel viden, som bevarede vores traditioner, blev udslettet den kristne kirke. Hundredvis af druidepræster blev slagtet, naturkvinder, der var kyndige i folkeminder og urtemedicin, blev stemplet som "hekse" og tortureret til døde af Inkvisitionen. Dette strak sig endda til vores børn, hvoraf mange blev tortureret og myrdet af Inkvisitionen og gik i krig for kirken under korstogene. Dette var for at sikre, at al racemæssig hukommelse og viden blev udryddet, kun for at blive erstattet med løgne for at ødelægge vores folk.

Menneskelig seksualitet blev stemplet som en vederstyggelighed, og dette sikrede, at hvide mennesker ikke fik alt for mange babyer. Det strengt håndhævede monogame ægteskab indført af den katolske kirke tog dette et skridt videre for at reducere vores fødselsrate, hvorefter den trak sin antilivsagtige holdning tilbage med ankomsten af protestantismen, som den opfattede som en dødelig trussel mod dens verdensherredømme og derfor begyndte at opmuntre til avl af så mange katolikker som muligt, som de i sidste ende brugte til at dræbe ikke-katolikkerne. Mange "uægte" børn blev myrdet ved fødslen eller levede som udstødte. Nogle blev skjult i kældre, skabe og på lofter og så aldrig dagslys.

Vores oldgamle runealfabet, som går forud for alle andre kendte skrifter, blev næsten udryddet helt, men overlevede i små områder i Norden. I Island alene blev enhver, der blev taget i at besidde eller have kendskab til runer, dømt til døden.

Vores hedenske Guder blev smædet og stemplet som hæslige Dæmoner, hvor dem, der er underlagt kristendommens ondsindede magi har forbandet dem og latterliggjort dem med Halloween, hvor de skildres som monstre og genfærd, der bare skal nedgøres. Vores Guder er blevet behandlet lavere end smuds af vores egne folk, der fik al viden taget fra sig og tvunget ind i kristendommen i flere generationer.

Viden om vores gamle traditioner er blevet fjernet, og resterne blev absorberet og ændret af den katolske kirke. Med kristendommens voksende magt arbejder kristne fundementalister nu endelig på at fjerne juletræerne fra julen, påskeharen fra påske og på at tilintetgøre de positive aspekter af Halloween-festlighederne.

Ved at afskære et folk fra dets arv, dets Guder, dets skikke og dets kultur og erstatte det med antilivsagtige, destruktive løgne, er dette et kæmpe skridt i retning mod folkedrab. Vores folk har mistet dets kampinstinkt, hvilket er så nødvendigt for at overleve. Det er blevet erstattet med nazaræerens antilivsagtige "vend den anden kind til"-attitude, der opmuntrer til trældom, offergørelse og slaveri. Det Gamle Testamente i den jødiske/kristne bibel er propfyldt med historie efter historie om ødelæggelse og udslettelse (folkemord) af hvide hedenske folkeslag begået af jøderne og deres "Gud". Hele byer og nationer blev udslettet og udryddet fuldstændigt. "Det fortjættede land" er ikke den lille stat Israel, men hele planeten.

Vores folk har mistet så meget af dets oprindelse og spiritualitet. Folk famler gennem de jødiske/kristne lærdomme og forsøger at lede efter deres rødder, som er blevet fordrejet til ukendelighed. Alt, der har at gøre med den gamle ariske kultur og dens skikke, stemples som "ondt" og som noget, der skal undgås for enhver pris. Så mange er fortabte og vildledte med hensyn til deres spirituelle oprindelse. "Satan" er det hebraiske ord for "modstander". Alt, der anses som en trussel mod jøderne eller deres erobring af verdensherredømmet, stemples som "satanisk", og "satanisk" har været brugt som et synonym for "ondskab". Forskellige hedenske Guder har fået titlen "Satan", hvor den mest kendte af disse er den romerske gud "Lucifer". Vores folk er dybest set fortabt, da vores oprindelige Guders identiteter er blevet ødelagt. Ea (Jordens Herre), som er vores oprindelige Skabergud, er den virkelig "Satan". Han fik børn med jordkvinder. Det er her, racen af mennesker med lyst hår og blå øjne stammer fra.

Grimoirer skrevet og brugt af jøder til at mishandle vores Guder blev prakket på de hedenske folkeslag for at få dem til at forbande deres egne Guder og få dem til at tro, at disse var de hæsligste monstre af det laveste niveau, mens deres fornedrede kristne "Gud" og "hans" forbryderiske engle steg op til det højeste niveau af anseelse og agtelse. Disse væsener er fuldstændig fremmede for ariske folkeslag.

Alt dette har medført degeneration; degeneration af vores sjæle, degeneration af vores folk og degenerationen af vores samfund som en helhed.

Områder af verden, der holdt fast i de gamle skikke og minderne om de oprindelige Guder og deres viden, blev angrebet, og yderligere massemord fulgte. Inkaernes og aztekernes imperier blev tilintetgjort, mange klostre i Tibet blev plyndret, brændt og jævnet med jorden; deres præster og lamaer blev systematisk tortureret af Kinas kommunister.