Gamle ikke-jødiske religiøse tekster:
Erstattet med meningsløst jødisk/rabbinsk møg


Jøderne kontrollerer næsten al rigdom i verden, som de beslaglagde ved hjælp af okkult kraft. Denne kraft blev tvangsfjernet fra ikke-jøderne gennem det jødiske værktøj kristendommen, hvor de ikke-jødiske Guder alle blev udskiftet med falske jødiske karakterer og arketyper, hvilket resulterede i, at de oprindelige Guders navne og karakter frit kunne blive bespottet som hæslige Dæmoner og skildret med fornærmende monsterafbildinger. Ikke-jødiske legender blev stjålet, fordrejet, forvansket og perverteret til at være jødisk litterært skrald.

Hellige tekster, som indeholdt de ikke-jødiske Guders visdom og lære, og som blev sammensat med henblik på at hjælpe og give menneskeheden den nødvendige viden til at kunne udvikle sjælen og nå et højere niveau af spiritualitet, blev systematisk erstattet med jødisk litterært vrøvl og meningsløst rabbinsk møg, der udgør den jødiske Talmud, Tora og den jødiske/kristne bibel. Den såkaldte "Tora" er i virkeligheden en pervertering af den egyptiske Tarot. Det samme gælder Kabbalaen. Dette er grunden til, at den jødiske/kristne bibel indeholder så mange alvorlige advarsler, der skal afholde ikke-jøder fra at tilgå okkult viden.

"Jeshua" (som er "Jesus") betyder "Må hans navn blive udslettet". Det er så indlysende, hvem de taler om her. Den værdiløse konge, der hænger fra et kors er en fiktiv bedrager, endnu en jødisk arketype, der har til formål at erstatte de sande Guder, og først og fremmest vores Skabergud (Satan) og slette hans eksistens fra vores hukommelse ("Må hans navn og minde blive udslettet"). Dette er ikke blot et enormt slag i ansigtet på ikke-jøder men også en vederstyggelighed over for vores Guder.

Jo mere jeg forsker og går dybere ned i det okkulte, desto mere iøjenfaldende og tydeligt er det, at SATAN er GUD.

Det, der er tilbage af de oprindelige tekster, som blev ændret, er intet mere end jødisk/rabbinsk litterært nonsens. Moderne okkulte lærdomme er blevet befængt med hebraiske bogstaver, jødiske himmelske arketyper og er baseret på den jødiske version af alt. Åbenlyse eksempler omfatter:

Anden Kongebog 18:27
"Men kommandanten sagde til dem: »Tror du, at det kun er til din herre og til dig, min herre har sendt mig for at sige dette? Nej, det er til de mænd, der sidder på muren, som snart skal æde deres eget skarn og drikke deres egen urin sammen med jer!«"

Job 20:7
"går han for evigt til grunde som sit eget skarn; de, der før har set ham, vil sige: »Hvor er han?«"

Historien om Job blev stjålet fra historien om Keret. Den oprindelige historie om Job blev skrevet på det ugaritiske sprog (kileskrift), sammensat cirka 1400 fvt af "Ilimilku den Skriftkloge". Denne legende omhandler "Keret" og Guden "El" - IKKE Job og den fiktive "Jehova.". Kerets framilietragedier og sygdom kan sammenlignes med historien om Job. I den oprindelige fortælling trådte "Satan" ikke engang ind i billedet. Andre ikke-jødiske legender, der udgør Jobs epos, omfatter:

Der fandtes ikke skrifter vedrørende ekskrementer i de oprindelige tekster.

Mere rabbinsk møg nævnes:

Ordsprogenes Bog 26:11
"Som en hund, der vender tilbage til sit bræk, er en tåbe, der gentager sine dumheder."

Esajas' Bog 19:14
"Herren har fyldt dem med svimmelheds ånd. De får egypterne til at vakle omkring, hvad de end tager sig til, som en beruset vakler omkring i sit opkast."

Esajas' Bog 30:22
"Dine gudebilleder, beklædt med sølv, dine støbte billeder, overtrukket med guld, skal du regne for urene. Du skal smide dem væk som skarn. »Ud!« skal du sige til dem."

Jeremias' Bog 4:4
"Judas mænd, Jerusalems indbyggere, omskær jer for Herren, fjern jeres hjertes forhud, for at min harme ikke skal slå ud som ild og brænde, så ingen kan slukke den, på grund af jeres onde gerninger."

Jeremias' Bog 8:2
de skal spredes ud for sol og måne og hele himlens hær, som de elskede og dyrkede og fulgte og søgte og tilbad; de skal ikke samles sammen og begraves, men blive til gødning på jorden.

Ovenstående er blot et meget lille udsnit af det endeløse jødiske litterære svineri, der udgør bibelen, som blev sammensat for at bedrage og slavebinde ikke-jøderne. Dette er, hvad læren af vore Guder er blevet erstattet med. Ikke-jødiske børn er blevet indoktrineret med dette syge skrald, og det er blevet tvangsfordret til det ikke-jødiske folk gennem hele deres liv. Det er ikke underligt, at mange har sådan et negativt syn på spiritualitet.

Meget få mennesker kender til den egyptiske Kabbala. Den sande Kabbala er en instruktion i firdimensionel meditation, hvilket er meget kraftfuldt - at bruge særlige mantraer, toner og vibrationer og anvende disse til forskellige aspekter af sjælen. Den oprindelige Kabbala var baseret på runerne, som er baseret på konstellationerne, ligesom Tarotten. Dette er kun et meget kort resumé, da instruktionerne er komplekse og kræver omfattende læsning.

Det, som jøderne har gjort med dettem, er - igen - at tage det ud af cirkulation og derved holde denne viden i hænderne på de øverste jøder, så de kan have kontrol over verden (hvorfor de har så meget rigdom og magt) og brugt deres værktøj, kristendommen, til at myrde ikke-jøderne, der havde denne viden, såsom Druiderne.

Stort set alt, der er tilbage i offentlig cirkulation, er resterne af hellig viden, der er blevet skændet, forvansket og tilsølet med pis, hvoraf kun et par få fordrejede og forskruede stumper fortsat er her, såsom "gematriaen", der er en forvanskning af og kun bruges som en afledning fra de sande tekster, og den jødiske "golem", der er baseret på elementerne og deres forvanskede "livets træ". Fiktive jødiske "JHVH" og jødiske englearketyper respekteres altid højt, mens ikke-jødiske Guder rykkes ned til at være "qlippoth", der kun omtales i forbindelse med død, snavs og ekskrementer.