Den stjålne Kabbala


Kabbalaen er ikke af jødisk oprindelse. Jøderne stjal og ændrede Kabbalaen fra egypterne. Rent faktisk er ordet "Kabbala" en ændring af "KA BA ANKH".

For yderligere at understrege kabbalaens egyptiske oprindelse, kan vi bryde ordet ned: Egyptisk religion fastslog, at det, vi kalder ånden eller sjælen, bestod af tre adskilte dele: KA, BA og ANKH. Egyptologer karakteriserer KA (repræsenteret ved to oprakte arme) som den enkeltes "livskraft" eller "åndelig tvilling". Faraoer kunne have flere KA'er, hvor dødelige kun kunne have én. "KA" aspektet er den æteriske klon af ens fysiske krop; spøgelset eller billedet af en i det nuværende eller umiddelbart foregående liv. "BA" er sjælen. Sjælen har ingen relation til kroppens billede, da den reinkarnerer fra krop til krop gennem livstiderne. Grunden til, at faraoerne, som var meget tæt på Guderne, kunne have flere KA'er kom højst sandsynligt fra evnen til at ændre form under astralprojektion. Dette er en gudeevne.

ANKH er livskraften; auraen, "lyskroppen".

De hebraiske bogstaver, som mange okkulte samfund anvender i deres ceremonier og lignende, er falske, da hebraisk bestemt ikke er det oprindelige skriftsprog eller talte sprog. Det bruges til kontrol.

Ligesom den falske kristendom, erstattede de oprindelige religioner, gælder det samme med det hebraiske "sprog". Kristendom er jødernes redskab. Gennem jødisk infiltration (et godt eksempel er det, der blev gjort mod frimureriet) blev hebraiske bogstaver og mystik tvangsfodret til okkulte samfund. Dette adskiller sig ikke fra, hvordan befolkningen er blevet tvangsfodret med kristendom. Dette er deres kontrol. De spiller med på begge sider mod parten i midten. På den ene side styrer de ikke-jøderne gennem deres kristne program, og på den anden side gennem deres infiltration af okkulte samfund. Med de okkulte samfund har de kontrolleret "hedenskab" og "satanisme". Begge sider anser den anden som en ærkefjende. Dette er intet mere end en afledningsmanøvre; ikke-jøde mod ikke-jøde, mens jøderne venter på, at vi ødelægger os selv nok til det punkt, hvor de uhindret kan gøre fremskridt og tvangsmæssigt overtage verden selv. Alt det ovenstående er fyldt med hebraiske arketyper, symbolisme, bedrageriske guddomme, sprog, skrift og den stjålne, forvanskede og fordrejede "kultur", som de ikke har noget af selv. Selv ateistiske og "fritænkende" organisationer er kontrolleret af jøderne. Her fremmer de den jødiske opfindelse kaldet kommunisme. Kommunisme (hvor spiritualitet ikke længere anderkendes) er det næste niveau efter kristendom. Man tvangsfodres et program bestående af løgne og forvanskninger og når endelig en tilstand, hvor man sætter spørgsmålstegn ved og derefter benægter alt spirituelt. Fordi disse jødebaserede religioner er falske og baseret på total materialisme, sker der meget lidt af spirituel karakter, om noget overhovedet, i dem.

Den runiske Kabbala gik tabt. Den runiske Kabbala er nøglen til at bruge runerne. Druiderne brugte den runiske Kabbala i udstrakt grad. De blev alle slagtet af Inkvisitionen, og straffen for at være i besiddelse af eller anvende runer var døden. Al spirituel viden blev systematisk ødelagt og fjernet.

Runerne er baseret på konstellationerne og er meget tæt på det oprindelige manuskript givet til os af Guderne (hvis ikke det selv samme). Runerne svarer på mange måder til formerne af de gamle kileskrift-bogstaver. Bogstavslinjerne forbinder konstellationernes planeter, hver i en bestemt form.

"JHVH" er absolut ikke et væsen, men derimod et repræsentativt koncept for de fire elementer.

Dette blev igen stjålet og jødegjort, ligesom alt andet.

Der er ikke behov for det jødiske "yod heh vau heh". For ikke-jøder kommer sand kraft fra runerne, ikke fra hebraiske bogstaver. Jøderne forvanskede, misbrugte og vanhelligede den oprindelige Kabbala og påberåbte den som deres egen. Ikke-jødiske folkeslag, såsom druidepræsterne, der havde kendskab til den sande Kabbala, blev brutalt tortureret til døde og slagtet.

Al hedensk okkult viden blev tvangsfjernet og lagt lige i hænderne på jøderne, der har brugt dette til at slavebinde vores Guder, vores folk og vores nationer. Det er på tide, at vi genvinder, hvad der er vores og står stolt. Satan er rasende!
"For det er straffens dage... For der skal komme stor nød over landet og vrede over dette folk."
De gamle belæringer og tekster indeholder kraften, vi skal bruge til sand spirituel krigsførelse. Dette er, hvad fjenden frygter mest. Jøderne har kun spirituel kontrol over vores folk, så længe de vildledte bruger deres symboler, tror på deres løgne, tilbeder deres fiktive guder og anerkender dem som det "udvalgte folk". Vi skal tage det tilbage, der er vores!

HIL SATAN FOR EVIGT!

 

Tilbage til: Afslør Kristendommen

Tilbage til: Den Sorte Sol

 

click tracking