Ku Klux Klans sataniske oprindelse


For det første, så har jeg med denne artikel ikke til hensigt at komme med udtalelser i forhold til Ku Klux Klans handlinger. Jeg er bare træt af denne organisations hykleri i forhold til deres tåbelige omklamren af den kristne tro, som overhovedet ikke har noget at gøre med deres sataniske oprindelse.

I de sidste mange hundrede år har der været denne dødbringende pestilens kaldet "kristendom". Kristendommen blev opfundet af jøderne for at fjerne spirituel/okkult viden fra ikke-jøderne for derved at opnå kontrol over verden. På grund af overflodet af modstridende bibelske skrifter og deres uklare betydning, kan disse behændigt anvendes til ethvert trosystem for at opnå kontrol.

"Kristen identitet", der fremmes af den amerikanske indianer "Richard Butler, grundlæggeren af "ariske nationer", er endnu er meget effektivt jødisk værktøj og våben til at splitte og erobre ikke-jøderne og samtidig fremme den fiktive jødiske "JHVH", som i virkeligheden er det jødiske folk.

En kraftfuld spirituel forbindelse etableres dermed, og igen er man under jødernes kontrol. I sidste ende griner de; de fik dig lige fra starten, uanset hvilken side du er på. På grund af den systematiske fjernelse af spirituel viden og kraft fra ikke-jøderne, gennem Inkvisitionen "(SOM ÅBENLYST VAR FOLKEMORD PÅ DEN HVIDE RACE BEGÅET AF DEN KATOLSKE KIRKE, SOM ER OG ALTID HAR VÆRET I HÆNDERNE PÅ JØDERNE- ALLE KRISTNE, UANSET SEKT, ER JØDERNES SPIRITUELLE SLAVER, UANSET OM DE INDSER DETTE ELLER EJ), afbrændingen af biblioteket i Alexandria, ødelæggelsen af de gamle Hedenske (LÆS IKKE-JØDISKE) templer og steder for spirituelt møde, har de fleste ikke-jøder ingen idé om, hvad der foregår spirituelt, for slet ikke at tale om hvordan man kan håndtere det.

Ku Klux Klan var ikke kristen fra starten af. Gennem meget intelligent infiltration har jøderne igen fået kontrol over denne organisation ved at inficere den med "kristen identitet".

Kristen identitet prædiker, at jøderne er "Satans folk". Intet kunne være længere fra sandheden. "SATAN" ER ET ORD FOR "FJENDE" PÅ HEBRAISK. Ingen er blevet mere bespottet, bagtalt, løjet om og angrebet af de jødekontrollerede medier og "hellige" bøger end Satan og hans Dæmoner, som er de oprindelige ikke-jødiske Guder. De blev alle stemplet som hæslige monstre, der skulle undgås for enher pris. Uvidenhed, frygt og løgne bruges til at opretholde tankekontrol. Derudover er "satanisme" en kollektiv betegnelse for de oprindelige HEDENSKE religioner, der kom forud den jødiske opfindelse kristendommen med hundreder til tusinder af år. "HEDNING" BETYDER "IKKE-JØDE"!

Ku Klu Klans virkelige oprindelse kan spores tilbage til Tempelridderne. Tempelridderne siges at have været meget velhavende og sataniske, helt til deres endeligt, og de tilbad "Baphometets hoved". Den katolske kirke, der styres og kontrolleres af jøderne, havde kontrol over næsten al rigdommen og magten. Det latinske ord "Caput" betyder "hoved" og er en oprindelse for ordet "kapitalisme". Tempelridderne var muligvis forfulgt, fordi rigdom i dette tilfælde var i hænderne på ikke-jøderne og ikke jøderne/den katolske kirke.

Den oprindelige Ku Klux Klan blev grundlagt i Pulaksi, Tennessee i 1866 (ordren blev opløst omkring 1869) af 6 konfødererede officerer, herunder 33. grads Scottish Rite frimurer Albert Pike og Nathan Bedford Forrest. Forrest var en tidligere sydsstatsgeneral og frimurer. Han var KKK's første Kejserlige Troldmand. Albert Pike, der var satanist, var Retspræsident i KKK, mens han samtidig var Suveræn Storkommandør af Scottish Rite (frimureri) i den sydlige jurisdiktion.

Den anden Ku Klux Klan blev grundlagt i 1915 af tidligere metodistiske præst William J. Simmons, og det er her, at den fundamentalistiske, kristenprotestantiske indflydelse opstod, som har hæng fast på klanen lige siden. "Simmons var rekonvalescent efter at have været blevet ramt af en bil i 1915 og beskæftigede sig med at genopbygge klanen, som han havde set afbildet i den nyligt udgivne film "The Birth of a Nation". Han fik fat i en kopi af Rekonstruktionsklanens "Prescript" og brugte det til at skrive sit eget prospekt for at kunne reinkarnere organisationen." 1
Simmons havde ingen reel tilknytning til den første Klan og fik blot inspiration fra dens arv. Den Tredje Klan har været i drift fra 1960'erne til i dag. Den består hovedsageligt af forbundsagenter, meddelere, kommende meddelere og generelle reaktionære, der ingen reel viden har om den oprindelige Klan, som de ikke har forbindelse til. De plaprer om "Jesus" men forstår ikke, at de er iført gamle sataniske symboler og ritualklæder.

Pike erklærede i sin bog "Morals and Dogma", at Lucifer er frimurernes Gud og Guden for Magnum Opus (Magnum Opus er det spirituelle værk for både spirituel og fysisk perfektion og udødelighed). "Ku Klux" er græske ord, der betyder "gylden cirkel". Symbolikken af cirklen repræsenterer den kvindelige kraft; shaktien/slangekraften. Den symboliserer også covenet bestående af 13 personer. Udtrykket "Klan" opstod i Skotland, da de har "Klaner" og også er kendt for deres korsbrændinger, kendt som "Crann Tara". Mange Tempelriddere, der blev jagtet ned, tortureret og myrdet af den katolske kirke efter henrettelsen af deres ledende Stormester Jacques de Molay, flygtede til Skotland og gjorde det til en stor base, og nogle af dem forgrenede sig til frimureri. Albert Pike fordømte jøderne og deres tyranniske Gud "Jahve/Jehova" som en fjende af den Hvide Race. Pike var også åbent racialist og gik ind for racemæssig adskillelse. Hans orden, "the Scottish Rite", opstod med Tempelridderne.
En "33. grads Frimurer" var en rang, hvor man havde hævet sin kundalinislange, hvilket er Satans slange. Oprindelige højtstående frimurere kunne kommunikere med hinanden telepatisk (givet de mange opstegne slanger). Moderne Frimureri er blevet infiltreret og overtaget af jøderne, og ligeså er alle de oprindelige, hedenske okkulte og spirituelle grupper og organisationer, og al den oprindelige viden og de oprindelige traditioner er blevet forvansket og fjernet.

Her er et uddrag fra bogen “Rule by Secrecy” af Jim Marrs, © 2000, sider 58 - 59:
"Dette hemmelighedsfulde bankdynasti blev påbegyndt af Mayer Amschel Bauer, en tysk jøde, født den 23. februar 1744 i Frankfurt..." "Den unge Mayer studerede til rabbiner. Han var især skolet i Haskalah, hvilket er en blanding af religion, hebraisk ret og ræsonnement." "Hans forældres død tvang Mayer til at forlade den rabbinerskolen og blive banklærling.

Han lærte hurtigt kunsten og blev en retslig finansiel agent for William IX, den kongelige administrator af Hessen-Kassel og omegn og en fremtrædende frimurer. Han fik foden indenfor hos William, som kun var et år ældre end ham selv, ved at deltage i hans interesser for frimureri og antikviteter. Mayer fandt frem til gamle mønter og solgte dem til sin velgører til stærkt nedsatte priser. I betragtning af hans rabbinske uddannelse, kombineret med hans seriøse søgning efter oldsager, udviklede han med sikkerhed en dyb forståelse for de gamle mysterier, og især dem vedrørende den jødiske kabbala. Det var i samme periode, at Kabbalaens metafysik begyndte at fusionere med frimureriets traditioner."

"Imperial Wizard" (KKK's øverste leder) og titlen "Wizard" er titler for covenernes stormestere (satanister mødtes på de store sabbatter i grupper kaldet covens). "Imperial Wizard" mødes stadig med de mange "klaverns" (mindre grupper inden for Ku Klux Klan) den dag i dag, på samme måde som et magisk coven fejrer de store sabbatter. Ordet "wizard" refererer åbenlyst til en dygtig troldmand og har, naturligvis, at gøre med trolddom.

"Klavern" opstod med covenet. Så har man "the Grand Red Dragon". Dragen er et velkendt symbol for Satan og endnu et symbol for kundalinislangen. Keglehattene viser det samme, da de altid har været en del af trolddom og hekseri, ligesom maskerne. Ens identitet blev holdt hemmelig under deltagelsen i de store sabbater grundet forfølgelser og Inkvisitionen. Så har vi farverne rød, hvid og sort; igen, Satans farver. "Imperial Wizard" var oprindeligt klædt i sort, "Grand Red Dragon" var klædt i rødt, og resten af medlemmerne i hvidt. Det ligesidede kors, som de stadig bærer, kan ses i Dæmonernes segl.

Endnu et åbenlyst eksempel er "Grand Cyclops". Dette har at gøre med det meget vigtige "altseende øje", hvilket er sjælens "tredje øje"; det sjette chakra og som også ses på den amerikanske endollarseddel. Dette er på ingen måde kristent.

I Skotland, som er berømt for sine "klaner", brændte de ligesidede kors, og det er indlysende, at KKK stammer derfra og ikke USA, som den omskrevne historie dikterer. Det er også himmelråbende indlysende, at deres høje, keglede hatte og kåber ikke kommer fra "lagner", som de fleste videnskabelige kilder om KKK dikterer. Som mange af jer allerede ved, ER ALT I DEN KRISTNE RELIGION BLEVET STJÅLET OG FÆLT FORVANSKET FRA HEDENSKE/IKKE-JØDISKE RELIGIONER I FORSØG PÅ AT FJERNE DET SPIRITUELLE OG ERSTATTE DET MED JØDISK OPFUNDET PIS, SOM ABSOLUT IKKE HAR NOGET AT GØRE MED NOGEN FORM FOR SPIRITUALITET!

Klik her for en fuld artikel den sande oprindelse bag KKK's kåber og kegleformede hatte. Dette er, som alt andet, af satanisk oprindelse. Beretningen om "lagnerne" er intet mere end omskrevet og forfalsket historie, da den katolske kirke (som ikke har nogen historie selv) har brugt disse kostumer med rød, hvid og sort i deres "Hellig Uge"-optog i Spanien i mindst 200-300 år, som det ses på billederne her (dette nævnes i artiklen).

De høje hatte synes at have deres oprindelse i det gamle Egypten med de gamle egyptiske Guder og Faraoerne, og har også stærke forbindelser til troldom og hekseri.

Min pointe med alt dette er, hvordan KKK er blevet ødelagt af kristendommen. De er så hykleriske, når de påstår, at den nutidige KKK er kristen, og de er direkte dumme, når de ikke tager sig tid til at researche deres sande oprindelse. Samtidig fordømmer de jøderne men tilbeder en falsk jødisk "Gud", som er en fjende af den Hvide Race. Det samme er "Jesus kristus", der, IFØLGE BIBELSKE SKRIFTER, VAR EN JØDE FRA FØDSEL TIL DØD OG IKKE KUN OVERHOLDTE MED HÅNDHÆVEDE JØDISK RET.
Ifølge rabbinsk ret og traditionen om mandlige jøder, blev nazaræeren omskåret og navngivet på den ottende dag i templet (den jødiske betegnelse for synagogen) af en rabbiner:
Lukasevangeliet: 2:21
Og da otte Dage vare fuldkommede, så han skulde omskæres, da blev hans Navn kaldt Jesus

Hvis jøderne ikke kan få kontrol gennem direkte jødedom, såsom med de okkulte organisationer og samfund, anvender de deres værktøj (kristendommen) på grupper som KKK. Den eneste måde, hvorpå denne jødiske ordning kan fungere, er ved, at ikke-jøder malplacerer deres tillid og selvfølgelig, frem for alt, er uvidende. Uanset hvordan historien er blevet forfalsket og omskrevet med løgne, kan sandheden ses åbenlyst i symboler, ritualer og det overordnede formål med disse organisationer.Referencer:

1 Wikipedia artikel om William Joseph Simmons

The Second Messiah: Templars, the Turin Shroud, and the Great Secret of Freemasonry af Christopher Knight and Robert Lomas © 1997


LINKS:
Sataniske symboler
Afslør Kristendommen
Jesus: Den jødiske arketype
Den allestedsnærværende nazaræer
YHVH: Sandheden om "Jahve" "Jehova" - Blotlægning af kristendommen
Inkvisitionen
Fryden Ved Satan
Det Tredje Rige og kristendommen

 click tracking