Jesus: Den jødiske arketype


Der findes et lille antal vildledte, ikke-jødiske fjolser, som forsøger at hævde, at nazaræeren var en ikke-jøde. De følgende bibelske skrifter beviser over enhver tvivl nazaræerens jødiskhed samt hans forhold til ikke-jøderne. Med hensyn til hans lærdommes jødiskhed, så se "Kristendom og kommunisme: Jødiske tvillinger".

Nazaræeren er en fiktiv, JØDISK-OPFUNDET ARKETYPE beregnet til at være fokus for slavisk, ikke-jødisk tilbedelse. Denne karakter er baseret på omkring 18(+) korsfæstede hedenske Guder, der blev STJÅLET og FORVANSKET fra HEDENSKE pantheoner! For mere information, der beviser, at nazaræeren er fiktiv, klik da på linkene i bunden af denne side. Jøderne ved selv, at nazaræeren er en løgn!

Hvem var Abraham?

Omskæring var ikke en populær praksis blandt ikke-jøderne:
Mandling omskæring i renæssancen:
Europæere, med undtagelse af jøderne, praktiserede ikke mandlig omskæring.¹
I 1753 i London, var der et forslag om jødisk frigørelse. Datidens skriverkarle gik voldsomt imod dette. De spredte frygten, at jødisk frigørelse betød universel omskæring.
Mænd blev opfordret til at beskytte:
"Det bedste af jeres ejendom" og at vogte deres truede forhud...en påfaldende indikation af, hvor centralt for deres seksuelle identitet mænd betragtede deres forhud på det tidspunkt.²
De samme følelser sejrede indtil langt ind i det nittende århundrede. Richard Burton bemærkede, at "kristenheden praktisk talt holder omskæring i rædsel". Denne holdning afspejles i den niende udgave af Encyclopaedia Britannica (1876), som diskuterer praksissen som værende et religiøst ritual blandt jøder, muslimer, de gamle egyptere og stammefolk i forskellige dele af verden. Forfatteren af posten afviste sanitære forklaringer på proceduren til fordel for et religiøst: "ligesom andre kropslige lemlæstelser...(er det) af karakter af et repræsentativt offer".³

Ifølge rabbinsk lov, og i mandlige jøders tradition, blev nazaræeren omskåret og navngivet på den ottende dag i templet (jødisk betegnelse for synagogen) af en rabbiner:

Jesus' mor, Maria, overholdte også strengt ortodoks jødisk lov, hvor en kvinde er uren efter hendes første menstraution eller fødsel:

Moderne ortodokse jøder følger stadig disse love.
De følgende skrifter er temmelig åbenlyse vedrørende nazaræerens jødisk identitet og hans forhold til ikke-jøder:

Bemærk ovenfor, i vers 32, at der skelnes mellem hedninger (IKKE-JØDER) og "Israel".

Begge nazaræerens forældre var praktiserende jøder, der foretog den årlige pilgrimsfærd til påskefesten:
Lukasevangeliet 2:41
Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten.

Nazaræeren var meget klar i sine holdninger til ikke-jøder og sondringen mellem jøde og hedning (ikke-jøde):

(**Overstående er meget klogt oversat af de danske bibeloversættere, da de har erstattet ordet "ikke-jøder" med "folkene", hvor "ikke-jøder" bruges i samme vers (og andre steder) på andre sprog end dansk.
Dette er et åbenlyst forsøg på at neutralisere den menneskefjendske tekst til at være mere "acceptabel" for ikke-jøder, som læser den, da de fleste ikke vil lægge mærke til ovenstående fordrejning**
)

Han blev kalt "rabbi" af sit eget folk (jøderne):

Og en "jøde" af ikke-jøder:

Han deltog regelmæssigt og underviste i den jødiske synagoge og overholdte den jødiske sabbat. Jøderne elskede og priste ham:

Kun jøder blev tilladt i templet. Ikke-jøder blev, og bliver den dag i dag, betragtet som "urene" af både konservative og ortodokse jøder:

Bemærk at de ovenstående skrifter ikke vedrører nazaræeren, men derimod "Paulus". Nazaræeren var for længst væk på dette tidspunkt ifølge skriften. Selvom Paulus var en jøde, var hans mission til ikke-jøderne.

Han overholdte påskefesten, som sine forældre:

Han fejrede også Chanukah:

Han citerede de hebraiske skrifter:

Bemærk i ovenstående scenarie, selvom det er fiktivt, at Satan nærmede sig nazaræeren som en overlegen - ikke som en ligeværdig. En ligeværdig tilbeder ikke en ligeværdig.

Han indrømmede uden skrupler sin jødiske identitet:

Mange vildledte ikke-jøder hævder, at nazaræeren blev myrdet af jøderne, og at han derfor må være en ikke-jøde. Det er det rene nonsens, da skrifterne beviser det modsatte. Jøderne kan kun straffe deres egne for at bryde jødisk lov, da udelukkende personer født af en jødisk mor kan være en jøde og blive holdt ansvarlig for jødisk lov:

Han blev begravet som en jøde:


Referencer:

¹ Wikipedia, the free encyclopedia: artiklen "History of male circumcision"
²Ibid
³Ibid

Jesus is a Jew (Jesus er en jøde)

BibelenProblemet er, at de fleste mennesker tror på det, de får at vide. For at afsløre kristendommen, må man dykke dybt ind i "forbudt viden". Når man begynder intens forskning i det "okkulte", vil man til tider gå skræmmende oplevelser i møde. Dette skyldes den sindelige/spirituelle kraft, der i flere århundreder er blevet lagt i at beskytte denne viden og holde den forbudt. Ortodokse jøder på de højere niveauer, samt deres ikke-jødiske lakajer, såsom den katolske kirkes vatikan (som er og altid har været deres værktøj til at styre ikke-jøderne), har kendt til og brugt denne kraft i århundreder. Man må fortsætte utrætteligt, og så vil der komme et punkt, hvor den virkelige sandhed kan tilgås, og de kræfter, fjenden har anvendt, ikke længere er effektive.
*Blot for at afklare: dette har ikke været min egen erfaring. Jeg har studeret frit under Satans direkte beskyttelse.

BEVISER FOR AT NAZARÆEREN ER EN JØDISK OPFINDELSE:

AFSLØR KRISTENDOMMEN

Afsløring af spirituel forvanskning: Spirituel alkymi og Bibelen

Jeg vil også gerne tilføje følgende, i lyset af ny viden (jeg har meget at revidere). For at opsummere det, er KONCEPTER, hvoraf de fleste vedrører den spirituelle alkymis Magnum Opus, blevet stjålet, forvanskede og gjort til karakterer og steder for at fjerne spirituel viden og holde dne i hænderne på et par få "udvalgte", så de kan udnytte verden.

 

TILBAGE TIL: DEN SORTE SOL 666

Fryden Ved Satan