Hvordan jøderne bedrager


De jødiske magthavere tager kontrol over begge modstående sider og manipulerer dem begge for at fremme deres kommunistiske dagsorden. Det har altid narret offentligheden. På den ene side hævder de at være imod kristendommen. Grunden til dette er, at de opfandt den som et kraftfuldt program til "gojerne", så derfor foregiver de at hade den og være ofre for den. Det narrer mange, ligesom med det vildledende "kristen identitet"-program. Kristendommen er og har altid været den jødiske rambuk af magt, og de vil gøre alt i deres magt for at vildlede og bedrage ikke-jøderne om dette. Den mest effektive taktik har været at bedrage den intetanende befolkning om, at de er fjender af kristendommen, at de "dræbte Kristus" og så videre. Den såkaldte "Kristus" var jøde fra fødsel til død; omskåret og navngivet i den jødiske synagoge af en rabbiner. For mere information, læs dette link: Jesus: Den jødiske arketype.

Dette adskiller sig ikke fra, hvordan Vatikanet for offentligheden nedgør kommunismen, når de bag kulisserne og under bordet arbejder for at fremme den. Dette narrer igen den intetanende offentlighed. Hele den jødiske/kristne bibels tema er (fra start til slut) identisk med en kommunistisk doktrin.

Under afhøringer ser man altid den flinke fyr og den hårde fyr, der kommer ind og arbejder på at få oplysninger ud af personen, der bliver afhørt. Den hårde fyr vil banke vedkommende og true ham, og den flinke fyr vil derefter komme ind og virke fuldstændig forstående og sympatisk. Dog arbejder begge på den same side - det samme gælder de kristne ledere og de øverste jøder.

Der skal ofte udføres en grad af et spil for galleriet for at kunne styrke løgnen i offentligheden øjne. Den "fæle religion", som jøderne skrev om i deres talmud og i protokollerne, var satanisme/hedenskab. De har allerede ødelagt og erstattet dette med deres kristne program. Den gennemsnitlige jøde har en IQ på 135. Dette er top 2% af befolkningen. Mange ikke-jøder undervurderer dem.

"Kristen/kristne" er deres kodeord for ikke-jøde(r) i protokollerne og i deres Talmud. Dette føjer spot til skade. Mange ikke-jøder, der ikke forstår dette, vildledes til at tro, at der må være en form for sandhed i den kristne religion, og at den må være umagen værd, da jøderne ellers angiveligt ikke ville ønske at ødelægge kristendommen. Intet kunne være længere fra sandheden! Dette føjer yderligere til bedrageriet og det fiktive koncept om, at kristendom og jødedom er fjender. Den kristne religion har sine rødder i jødedommen. Fjolser med mindre intelligens forsøger at rationalisere og hævde, at disse jødiske karakterer, såsom nazaræeren, ikke er jødiske men derimod hedenske. Dette skyldes også, at de er under en kraftfuld besværgelse og kun har lidt forståelse for det okkulte, og derfor blive de let bytte for jøderne. Man behøver blot at se nørmere på de bibelske skrifter og se disse jødiske karakterer for det, de virkelig er.

Alle de hedenske Guder og Gudinder blev erstattet med fiktive jødiske karakterer og arketyper og fik deres oprindelige personligheder fordrejet og erstattet med jødiske karakteristika. Det er ikke nazaræeren, der bespottes i den jødiske talmud, der er Lucifer. Det samme gælder jomfruen "Madonna", som i virkeligheden er "Dæmoninden" Astaroth, som jøderne kalder en "boshet", hvilket betyder "luder/hore" på hebraisk. Den hebraiske Jomfru erstattede Astaroth. Man behøver blot at studere den jødiske kabbala for at se, at dette er sandt. I den jødiske Talmud står det skrevet, at enhver jøde, som underviser en ikke-jøde i de jødiske hellige bøgers hemmeligheder, vil blive dræbt (Sanhedrin 59a). "Derfor forbød Talmud undervisning til en ikke-jøde om Toraen, "Jakobs forsamlings ejendom" (Fmt. Mosebog, 33:4). R. Johanan siger: "En sådan person fortjener døden". "Det svarer til at placere en forhindring foran en blind" (Sanh. 59a; Hag. 13a)." De Hedenske Guder rykkes ned til at være de jødiske "qlippoth", som kun omtales i forbindelse med død, ekskrementer og degeneration. Det er så indlysende, at det ikke er nazaræeren eller jomfruen, der bespottes, men derimod Satan/Lucifer og Astaroth samt andre Hedenske Guder. "Satan" er ordet for "FJENDE" på hebraisk.

Jøderne er mestre i bedrag og psykologi. Man behøver blot at undersøge, hvad pengene og omtalen drejer sig om for at se, hvor meget de står bag. Hvad er det, er påtvinges offentligheden? Hvem har magten? Det er let at se, at kristendommen er et jødisk program, når man kender til jøderne og deres taktikker. Problemet er- mange falder faktisk for bedrageriet og tror, at jøderne arbejder på at ødelægge kristendommen, når dette i virkeligheden ikke er tilfældet. De opfandt den, de står bag den, og de fremmer den, og "himmel" forbyde at ikke-jøderne skulle vågne op og se denne kendsgerning! Kristendommen er et springbræt til ateisme. Når man er en total ateist, er man ikke længere en trussel for de jødiske magthavere, da man ikke anerkender det okkulte eller tror på sådanne ting, og således har jøderne frit spil til ukontrolleret at bruge disse kræfter til deres egne forbryderiske formål for at slavebinde verden.

For århundreder siden var de ikke-jødiske hedenske religioner, såsom druidisme, ressourcer til kraftfuld okkult viden. Jøderne brugte kristendom som deres redskab til at fjerne denne viden fra ikke-jøderne og massemyrde deres præster og spirituelle ledere. "Djævelen" blev synonymt med viden, og viden skulle være en "synd" i henhold til de kristne doktriner. De jøder, der er kendt som "folk af bogen", vidste, at det ikke forholdt sig sådan. For at kunne opretholde hersken over slaver, skal slaverne holdes uvidende. Spirituel viden blev tvangsfjernet fra den ikke-jødiske befolkning og erstattet med fordrejede forvanskninger af hedenske Guder, der blev til jødiske arketyper. Hedenske mantraer (vokale vibrationer brugt til at udvikle sjælen og forstærke sindets kræfter) blev erstattet med meningsløse robotagtige bønner. Hedensk magisk praksis blev forvansket; et eksempel er de fire hjørner/elementer, som er grundlaget for magi, og som repræsenteres ved det ligesidede kors, som yderligere blev erstattet af det latinske kors, hvorfra "nazaræeren hang". Nazaræeren opfyldte adskillige formål. For det første fungerede denne fiktive karakter (jøderne ved, at han er fiktiv, så det er himmelråbende indlysende, at de ikke ville afsætte sider og atter sider i deres Talmud til at bespotte "ham") en afledning for det ikke-jødiske folk. Ved at tro på, at denne karakter "frelser" og "døde for vore synder", er der ingen grund til at lære om eller have nogen form for viden inden for det okkulte. Det okkulte kan holdes sikkert i hænderne på de jødiske magthavere. Ikke-jøder bliver undervist i at "have tro" og ikke at sætte spørgsmålstegn ved noget. Ud over at være en kommunistisk doktrin, indoktrinerer kristendommen også sine følgere til at finde sig i misbrug og dårlig behandling og til at være slaver. "Vend den anden kind til", "Gå den ekstra mil" og andre selvmorderiske råd, såsom "Bjergprædikenen" har til formål at ødelægge den hedenske ånd.

For det andet, så var nazaræeren absolut en jødisk karakter. Han blev omskåret og navngivet på den ottende dag i templet af en rabbi, hvilket er jødisk skik (Lukasevangeliet 2:21); hans forældre fejrede "påskefesten" (Pesach), og han holdt sin bar mitzvah som 12-årig; Lukasevangeliet 2:14: "Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten."
Lukasevangeliet 2:42: "Også da han var blevet tolv år, drog de derop, som det var skik ved festen." Han lærdomme var jødiske, og han overholdte jødisk lov.

"Jeshua lærte ikke alene andre, hvordan man lever et jødisk liv - han levede det selv. De ydre tegn på dette var ting såsom at bære tzitzitter (trevler) som en del af påklædningen (Lukasevangeliet 8:43, Matthæusevangeliet 14:36) for at tjene som en påmindelse om budene (Fjerde Mosebog 15:37-39). Han fejrede påskefesten (Johannesevangeliet 2:13) og tog til Jerusalem (Femte Mosebog 16:16). Han fejrede Succot (Johannesevangeliet 7:2, 10) og tog til Jerusalem (Johannesevangeliet 7:14). Han fejrede også Hanukah (Johannesevangeleit 10:22) og sandsynligvis også Rosh Hashanah (Johannesevangeliet 5:1) og tog ved begge disse lejligheder også op til Jerusalem, selvom det ikke befales i Toraen." (se referencen nederst).

Denne tilknytning til jødedommen var meget vigtigt for denne figur. Jøderne har haft en besættelse med deres "messias'" genkomst. Når denne "messias" angiveligt vender tilbage, antager det jødiske folk så at blive forenet og styre verden.
Enhver, der har den mindste smule kendskab til sindets værker eller såkaldt "magi", kender også til betydningen af at have en form for forbindelse eller tilknytning, som i "sympatisk magi". Ikke-jødisk spirituel energi, som er meget kraftfuld, er blevet hældt ind i denne "genkomst" gennem bøn, tro, længsel efter at sætte en stopper for lidelserne (et meget kraftfuldt ønske), himlen på Jorden og så videre. Dette skaber en gigantisk hvirvel af energi, der ubevidst bliver kanaliseret ind i et fælles mål. De kristne ikke-jøder, værende frataget al okkult viden og kraft, er marionetter i hænderne på jøderne. Nazaræeren, værende et professionelt offer (som enhver anden jøde), har en ikke-jøde rendende efter sig, der hævder, at jøderne fik ham "korsfæstet". Dette føjer yderligere til taktikken med at spille med på begge sider mod midten. De jødiske magthavere er ligeglade med de ofre, de må tage for at nå deres mål. Dette er igen "jøde mod kristen". Dette er drivkraften, der holder løgnen i live og i gang. Kristendommen skal nu angiveligt forsvares mod jøderne. Hvis kristendommen bliver så brutalt angrebet, så må den være legitim - ikke? Sandheden er, at det hele er et skalkeskjul for offentligheden og et bedragerisk spil. De magthavende jøder ved udmærket godt, at kristendom er et program og et springbræt til ateisme, hvor al spirituel viden vil være død og borte fra den ikke-jødiske befolkning. Man kan ikke flygte nogen steder hen.

Nu kommer vi til de ikke-jødiske okkulte loger og ordrer. Alle disse er blevet infiltreret, og jøderne har også kontrol over disse. I frimureriet, har vi indvielsesritualet, hvor man skal genbygge "Salomons Tempel". Dette er, igen, Kristi genkomst og "messias'" genkomst". Andre store okkulte grupper og loger er propfyldte med hebraiske symboler, det hebraiske "alef bet", hebraisk mysticisme og deres modbydelige engel- og "YHVH"-lort. Og hvis man ønsker at bryde ud fra dette forfærdelige spirituelle fængsel, ja så er der altid "kristen satanisme", hvor det samme jødiske skrald dikterer, at man enten skal tilbede Satan med levende blodofringer og onde gerninger (jo ondere, jo bedre) ELLER udnytte goetiaen og følge den samme jødiske lære, hvor vores Guder skrækkeligt hånes og nedgøres. De kontrollerer det hele. De hebraiske bogstaver omkring Church of Satans baphomet har i virkeligheden til formål at binde baphometet. En cirkel er et symbol på binding. De hebraiske bogstaver omkring ydersiden indeholder kraften.

Det er på tide, at ikke-jøderne vågner op og tager vores okkulte kraft tilbage. Jøderne kan kun besejres gennem Satan, og det ved de. Dette er grunden til, at de har arbejdet så hårdt og så ihærdigt på at holde folk væk fra ham for enhver pris. Frygt og rædsel bruges konstant, og det jødisk-drevne Hollywood producerer film efter film om Satan, der forstærker det kristne skildring af Satan og derved skruer op for rædslen. På den anden side er film om nazaræeren ganske respektable, og hvis der nogensinde produceres en film, der skildrer denne karakter i et negativt lys, er den jødiske presse hurtig til at gå i kødet på den. Igen ser det for offentligheden ud til at være "jøde mod kristen", hvilket giver det kristne program mere troværdighed i øjnene på de vildledte ikke-jøder. De kristne vil stå måbende tilbage, når sløret løftes.


Reference: Jesus is a Jew
(Jesus er en jøde - dette link er meget informerende)

 

click tracking