Hvad de jødiske rabbinere har at sige om Satan


Visse jøder, der kalder sig selv "satanister", forsøger at benægte det faktum, at jøderne er fjender af Satan, og at Satan bestemt HADER det jødisk folk i det intense. Han har gjort dette meget klart for sine nærmeste disciple. Følgende er citater fra jødiske rabbinere og andre religiøse jøder. Det er temmelig indlysende.


Rabbinske citater om Satan:
(Et par enkelte kristne citater er medtaget i slutningen af siden)

"Dem, der bruger holocaust til at retfærdiggøre enten deres ateisme eller deres tendens til at devaluere den jødiske bibels autoritet skal huske, at Satan, og ikke G-d, er ophavsmand til nazisme og antisemitisme."
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm

"SATAN ER OPHAVSMAND TIL ANTISEMITISME, HADET TIL JØDERNE. Udtrykket 'antisemitisme' blev opfundet i 1879 af en tysk journalist Wilhelm Marr til at udpege antijødiske kampagner, der dengang optrådte i hele Europa. Siden den tid er udtrykket blevet universelt anvendt til enhver form for adfærd eller litteratur, der dokumenterer fjendtlighed mod jøderne (9).
Satan foragter jøderne med hver eneste fiber af sit depraverede, skumle væsen. Han hader dem med et perfekt had, og hans demente natur åbenbares i hans behandling af det jødiske folk. Dette had er en afspejling af hans had til Gud (da jøderne er Guds udvalgte folk). Hans mål er deres totale tilintetgørelse. Han er ophavsmand til antisemitismens ånd (15).
Han har forsøgt at forfølge Guds folk, jøderne, for at eliminere dem, så det lovede frø i Første Mosebog 3:15 ikke ville blive født, og at menneskeheden ikke ville blive forløst. Esters Bog beskriver, hvordan Guds fjende og hans folk forsøgte at udslette den jødiske race, men Gud oprejste Ester i "en situation som denne" for at levere hendes race. Kong Herodes forsøgte at eliminere Yeshua ved at lade alle de hankønnede babyer i Betlehem under to år dræbes. I vores generation er holocaust en evig påmindelse om Hitlers harme mod millioner af jøder, hvor Stalins drab på tredive millioner jøder næppe nævnes. I dag er ét ud af hver femte menneske i verden besluttet på jødernes død. Islam kræver jødernes død (7)."
http://www.hebroots.org/hebrootsarchive/9805/980528_g.html

"Derfor forsøger Satan desperat at stoppe Messias' tilbagevenden. Det er derfor, Satan gør alt, hvad han kan, for at tilintetgøre det jødiske folk. Samtidig forsøger han at gøre troen på Yeshua så fremmed og frastødende, at ingen jøde med respekt for sig selv, for ikke at tale om nationen, nogensinde ville ønske at angre og stole på Ham! Enhver forsamling af troende i Yeshua, jødisk eller ikke-jødisk, der ikke bestræber sig på at bringe de gode yheder til det jødiske folk, spiller faktisk med på Satans nuværende plan; at stoppe Israel fra at anerkende deres Messias, Satans ødelægger, så Messias ikke kan vende tilbage".
http://www.wordofmessiah.org/june.htm

"I dette århundrede, har Satan pustet ilden af had mod jøderne ved at bruge muslimer på verdensplan i sit forsøg på at standse Guds Plan, som vil se Jesus Kristus vende tilbage til Oliebjerget. Hvis der ikke er noget jødisk Israel, har Satan ræsonneret, at Guds ord ville være en løgn, Guds plan ville mislykkes, og han kunne således overleve."

http://www.bibleprobe.com/baruch.htm

"Hvor kom antisemitisme fra? Hvad er den virkelige årsag til denne onde tanke? Svaret er meget klart. Det kommer fra djævelen. Vidste du, at den første gang, hvor djævelen nævnes ved navnet "Satan", er, når han træder op mod Israel?
"Satan trådte op mod Israel og æggede David til at holde Mandtal over Israel." (Første Krønikebog 21:1). Satan er den, der er årsagen til al forfølgelsen og lidelsen af Israel.
Satan hader nationen, gennem hvilken så megen velsignelse er kommet til verden, især Messias Jesus. Når djævelen er vred over Israel, ender det altid i hans trodsighed mod Messias og frelseren Jeshua ha Meshiach. Fra Faraoen, den første nedskrevne antisemit, til Amalek, Haman, og kongen af Syrien i 168 f.Kr. til den romerske krig i 66-70 e.Kr., var Satan den bevægelige faktor i jødisk forfølgelse og blodsudgydelse. Gennem korstogende, den spanske inkvisition, de russiske pogromer og det nazistiske holocaust læser man historien om, hvad Satan gennem mænd har gjort mod mit jødiske folk.
Men der kommer en dag, hvor de voldsomme angreb mod nationen Israel vil komme til en ende. Abrahams Gud, Isak og Jakob vil kæmpe mod dem, der har forfulgt jøden. Da vil Satan udøve sit endelige angreb mod Israel, og Gud vil kaste ham i ildsøen som profeteret."
http://www.rockofisrael.org/articles/a3.htm

"De arabiske nationer vil stadig være fast besluttet på ødelæggelsen af den lille bitte nation i Mellemøsten. Der vil stadig være had til jøder og en fast besluttethed om at tilintetgøre dem. Kilden til hadet (ha satan, på engelsk: satan) vil stære være meget levende, og vil sandsynligvis være mere aktiv end nogensinde, da han ser sin tid løbe ud. Bedrageren vil stadig være travlt optaget med at overbevise præster og intetanende troende rundt i verden om, at Israel er brutale aggressorer, der dræber uskyldige palæstinensiske børn. Medierne er et stort aktiv for Satan. Folk tror de løgne, de læser i pressen, og Israel får endnu et blåt øje".
http://www.jewishjewels.org/newsletters/2003_03.htm

"Der børe ikke være flere kampe over landet, men over menneskets kødelighed, og fordi satan hader det jødiske folk, på grund af denne pagt, raser krigen videre. Det vil den fortsætte med, indtil Jeshua, den Hellige i Israel, vender tilbage for at indføre sit jordlige Kongerige fra den Hellige By Jerusalem!"
http://www.geocities.com/achothatorah/LT/land.html

"Siden 1948 har der været flere gange, hvor Israel måtte lukke sine grænser for turister. Efter at have haft at gøre med folk, der har været involveret i hundredvis af ture til Israel, har der aldrig været en hændelse, hvor en turist er blevet såret eller dræbt af terrorister. Hvis du planlægger at tage til Det Hellige Land, kan du regne med følgende: Satan vil begynde, omkring 30 dage før du skal tage afsted, at forsøge at forårsage en større ulykke eller skabe en frygtsom stemning for at afholde dig fra at tage til Israel."
http://www.sabbathrest.org/tours.htm

"Anti-israelsk af enhver art er dæmonisk. Satan har hadet Guds udvalgte folk fra det øjeblik, hvor Abraham blev kaldt. Dette skete mange år forud for navnet "Israel", der blev givet til Jakob, da han brødes med Gud. Det var alt sammen en del af kvindens frø og løftet om Messias."
http://www.pawcreek.org/articles/endtimes/MysteryBabylonAntiIsraelAtTheHighestLevel.htm

"I betragtning af de ovenstående, kan vi forstå, hvorfor Satan hader "lyden af Shofar", for det vil helt klart levere budskabet om, at han er, og han blev besejret af det udgydte blod af Guds Lam! Selve lyden af Shofar får Satan til at foragte vores lovprisning og tilbedelse af Herren. Han hader dem, der har angret deres synder og følger Herren Y’Shua. Han hader "Ha Davar - Ordet", og ham, der er ordet. Han kan ikke tolerere dem, der fører krig i Y’Shuas Navn. Han hader at blive mindet om, at Y’Shua genopstod fra de døde, tre dage og tre nætter efter Han gav Sit liv og besejrede den onde. Satan hader Staten Israel, for var det jødiske folk stadig i Diaspora, og var staten Israel ikke blevet genoprettet, kunne Herre Y’Shua ikke vende tilbage. Satan hader også at høre om sin endelige undergang."
http://cometozion.faithweb.com/rmi2.htm

"Du skal vide og forstå, at Satan hader det jødiske folk. Gennem løfter til Abraham og hans efterkommere, ville Gud frembringe i jorden åbenbaringen om sig selv og sin frelse til menneskeheden. Satan hader Abrahams afkom. Satan hader jøden. Jesus var en jøde".
http://www.spiritoflifeministries.com/PropheticEvents.html

"Så hvis Gud elsker det jødiske folk, hvorfor bagtales og udskældes de så? De onde i denne gerning ligger langt under de mørkeste dybder af det mest korrupte menneskelige hjerte. Det er en snigende had, som Satan har for det jødiske folk. For det første hader Satan Gud, så det er naturligt, at han ville hade fokus for Guds opmærksomhed. Det er naturligt for ham at ville ødelægge dem, for han ønsker at såre Gud. Han vil få Gud til virke afmægtig. For hvis den Almægtige Gud ikke kan beskytte Sit eget folk, hvilken garanti er der så for, at Han kan beskytte nogen? Men det er et mirakel, at det jødiske folk stadig findes i dag. De er et tydeligt bevis for Guds guddommelige beskyttelse."
http://www.delusionresistance.org/christian/christkillers.html

"Satan hader jøderne lidenskabeligt, fordi han både gav verden Bibelen og Messias. Han hader også de løfter, som Gud har givet om at spare en stor rest af jøderne i de sidste tider."
http://www.lamblion.com/articles/prophecy/Jews-Israel/Jews-06.php

"Satan er fast besluttet på at ødelægge det jødiske folk, så Gud ikke kan holde sit løfte om at bringe en remanent til frelse. Dette er grunden til, at Satan orkestrerer alle jordens nationer mod Israel den dag i dag. Gud har oprejst en nation, som Satan, som denne verdens fyrste, er fast besluttet på at tilintetgøre."
http://www.lamblion.com/articles/prophecy/pcl/pcl-05.php

"46. Jerusalem Forever Vedrørende Islam, Israel, Undervisning - Den grundlæggende årsag til, at Israels fjender går imod Israel med en sådan intensitet, er fordi, de hader Gud. (se vers 2 ovenfor). Satan hader Gud og Hans plan om jorden centreret i Jerusalem og det jødiske folk. Dette er ikke tænkt som at være hadefuldt, sandheden er ofte smertefuld, men når den er åbenbaret for os, har vi en mulighed for at være fri for satanisk bedrag, der får os til at gå imod den Eneste Sande Gud, som er Israels Gud."
http://members.tripod.com/~JerusalemForever/
http://www.messianicdirectory.com/alpha/j/j3.html

"IV. Rødder af antisemitisme i Kirken; Et komplot for at underminere dette "ene nye menneske" koncept blev systematisk introduceret som en af Satans primære ordninger. Satan hader Israel, fordi hun fødte menneskehedens Forløser. Han hader især den gemte rest af Israel, fordi den opretholder et vidnesbyrd om sand jødisk identitet i Jeshua. (Johannes' Åbenbaring 12:17). Da Satans ordninger modarbejdes af kraften bag Jeshuas blod, og troende er ydmyg over samme omstændighed, er fjendens entré ind i den kristnes liv gennem arrogance og stolthed. Måske forårsagede de messianske jøders eksklusivitet en negativ reaktion blandt ikke-jødiske troende, men der var tidlige tegn i kirken på arrogance mod det messianske jødiske samfund. Paulus berørte denne arrogante attitude i sit brev til romerne."
http://www.baruchhashem.com/resources/reconciliation.html

"I sidste ende ligger kilden til antisemitisme hos Satan selv. Han hader Gud, og han er, og har altid været fast besluttet på ødelæggelsen af det, som Gud elsker og ønsker. Som Guds uvalgte pagtsfolk, er jøder målet for hans had. Satan ved også, at restaureringen af det jødiske folk spiller en central rolle i Messias' tilbagekoms. Således er han fast besluttet på at forhindre dette, for enhver pris. Jødisk teologi kan ikke forklare holocaust - og faktisk er "hvorfor"-delen af det en del af det større spørgsmål. Hvorfor er der ondskab og lidelse i verden, hvis Gud er en Gud af kærlighed? Spørgsmålet er forvirrende for selv den mest troende."
http://www.charismamag.com/a.php?ArticleID=6590

Antisemitismens sataniske oprindelse:
http://www.biblicist.org/bible/plot.shtml

"Endnu værre er det, at det tilskriver Satans uhellige, ondsindede og hævngerrige handlinger til en hellig og retfærdig Gud. Når Gud dømmer sit eget folk, er hans endelige mål ikke gengældelse men restaurering. Hans hensigt er ikke at ødelægge, men at helbrede - ikke blot at straffe, men i sidste ende at rense fra synd. Satan, på den anden side, er ødelæggeren. Han nyder at påføre rædsel og lidelse på Guds folk men den ultimative hensigt om udslettelse. Gud har satset sit ry på bevarelsen og den ultimative restaurering af det jødiske folk. Satan stræber derfor efter at ødelægge jøderne for at ophæve Guds løfter og gøre ham til en løgner."
http://www.biblicist.org/bible/plot.shtml

 

click tracking