Sandheden om "Den nye verdensorden"


Der er stor forvirring om frimureri, Den Nye Verdensorden, USA, og hvor alle disse står i forhold til SAND satanisme. Årsagen til forvirringen skyldes infiltration. De orindelige frimurere var primært ansvarlige for stiftelsen af USA, projektering af Washington DC og mange andre amerikanske byer, hvor arkitekturen er specielt konstrueret og geografisk arrangeret til et fremtidigt mål. Dette gjorde de ved hjælp af okkult viden, og de havde en helt anden idé om en Ny Verdensorden.

Denne "NWO" (New World Order/Den nye verdensorden) som grundlæggerne af USA (som næsten alle var frimurere) havde i tankerne var baseret på luciferianske principper. Målet for denne NWO var:

1. At etablere et frit land, hvor borgerne kunne slippe for kristendommens voldsomme undertrykkelse og lære fortidens gamle hemmeligheder uden frygt for at miste deres liv.

2. USA skulle være "det nye Atlantis" og skulle danne præcedens for andre nationer i verden med hensyn til spirituel viden.

3. At etablere en fri nation, hvor den enkelte kunne blive den bedste han eller hun kunne være.

4. De andre mål for denne NWO kan findes i USA's oprindelige doktriner.

Det, som skete med det ovenstående, og hvor den *anden* NWO (som jøderne kører) er på vej hen i dag er en helt anden sag. Jeg husker at have spurgt Fader Satan om frimureri for noget tid siden, da jeg var forvirret om modstridende oplysninger. Hans svar var "De er blevet infiltreret", og han fortalte mig også, at nutidens frimureri er meget anderledes end det oprindelige, som var baseret på luciferianske principper.

Jeg læste kort efter dette, hvordan Mayer Amschel Rothschild, faderen til det multi-trillion dollar store jødiske bankdynasti, brugte sin betroede stilling:

Her er et uddrag fra bogen “Rule by Secrecy” af Jim Marrs, © 2000, sider 58 - 59:
"Dette hemmelighedsfulde bankdynasti blev påbegyndt af Mayer Amschel Bauer, en tysk jøde, født den 23. februar 1744 i Frankfurt..." "Den unge Mayer studerede til rabbiner. Han var især skolet i Haskalah, hvilket er en blanding af religion, hebraisk ret og ræsonnement." "Hans forældres død tvang Mayer til at forlade den rabbinerskolen og blive banklærling.

Han lærte hurtigt kunsten og blev en retslig finansiel agent for William IX, den kongelige administrator af Hessen-Kassel og omegn og en fremtrædende frimurer. Han fik foden indenfor hos William, som kun var et år ældre end ham selv, ved at deltage i hans interesser for frimureri og antikviteter. Mayer fandt frem til gamle mønter og solgte dem til sin velgører til stærkt nedsatte priser. I betragtning af hans rabbinske uddannelse, kombineret med hans seriøse søgning efter oldsager, udviklede han med sikkerhed en dyb forståelse for de gamle mysterier, og især dem vedrørende den jødiske kabbala. Det var i samme periode, at Kabbalaens metafysik begyndte at fusionere med frimureriets traditioner."**

Jøderne infiltrerer enhver kilde til ikke-jødisk magt, de kan. De får enten total kontrol indefra eller forsøger at rådne den op og ødelægge den gennem korruption.

Den jødiske NWO er en verdensomspændende slavstat, ledet og drevet af jøderne. Denne NWO er det stik modsatte af de oprindelige frimureres (som var ikke-jøder) hensigt.

1. Den jødiske messias i form af "Jesus" (en sympatisk magiforbindelse, hvor alle de kristne bønner og spirituelle energier er blevet kanaliseret ind i) vil forene jøderne og etablere en kommunistisk verdensregering ledt fra staten Israel (stjålet fra palæstinenserne og baseret på den fiktive historie om jøderne i Bibelen, og især valgt, fordi den ligger på skillevejen mellem tre store kontinenter, Europa, Afrika og Asien, hvilket centrerer den på kraftfulde ley-linjer), hvor jøderne vil have totalt styre og kontrol af alle ikke-jøderne fra alle nationer, kulturer og racer i verden.

2. Folk vil blive stregkodede som kvæg (betydningen af den nedsættende, jødiske ord "gojim" for ikke-jøder) og stemplet for at sikre denne totale kontrol. Mikrochipimplantater er en anden mulighed for at sikre, at ikke-jøder kan spores som dyr.

3. Al spirituel viden vil systematisk blive fjernet fra den ikke-jødiske befolkning (de sande mål med både kristendommen og kommunismen) gennem massemord og tortur, hvilket blev gjort under Inkvisitionen og for nylig (1950), da Kinas kommunistiske formand Mao Tse-Tung marcherede ind i Tibet og brændte deres klostre ned og slagtede og torturerede deres religiøse ledere. På grund af Tibets afsondrethed i Himalaya-bjergene, indeholdt landet mange gamle doktriner fra de oprindelige spirituelle lærdomme, der kom langt forud for ankomsten af jødedøm, kristendom og deres kohorter.

4. Spirituel viden og okkult kraft vil hvile i hænderne på jøderne, hvor de kan bruge den til at håndhæve deres totale kontrol over verden.

5. Næsten alle ikke-involverede og neutrale jøder vil kun være glade for at slutte sig til deres artsfrænders nye herskende klasse, hvis tiden kommer.

6. Raceblandingsprogrammet vil yderligere slette alle racemæssige og kulturelle identiteter, hvilket vil resultere i jødernes total kontrol. Med tabet af selvet gennem ødelæggelsen af racemæssig og kulturel identitet, kan historien omskrives på hvilken som helst måde, jøderne ønsker. De har gjort dette i århundreder, ukendt for størstedelen af den ikke-jødiske befolkning. Dette er allerede blevet gjort med satanisme (menneskehedens oprindelige religion), hvor de oprindelige lærdomme, præster, præstinder, andre spirituelle ledere og folk med viden, samt biblioteker, systematisk blev tilintetgjort. Den kristne kirke har haft frihed til at definere satanisme på hvilken som helst måde, de finder passende, da der er meget lidt tilbage af fortiden i forhold til viden og sandhed. Bibelen er intet mere end en opdigtet historie om det jødiske folk, som de aldrig nogensinde har haft. På grund af den enorme grad af indoktrinering og tvangsfodret tro, har massesindet skabt en kraftfuld tankeform, der har hjulpet det jødiske folk i deres bestræbelse efter verdensherredømmet.

7. Mennesker vil ikke være mere end fortabte sjæle uden identitet, frihed, viden eller individualitet; blot et tal i den jødisk-kørte slavestats tjeneste.

Ovenstående er helt modsat fra de oprindelige frimureres tilsigtede NWO. De oprindelige frimurere var ikke-jøder. Desværre handler dette igen om, at jøderne spiller med på begge sider mod midten for at opnå total kontrol. Moderne frimurerritualer er tilpasset til den afskyelige messias' genkomst og er en sammensmeltning af elementer fra alle religioner i verden. Disse ritualer er helt anderledes end de oprindelige, hvis optegnelser nu er blevet fjernet og forseglet i hemmelighed.
** Se: The Second Messiah: Templars, the Turin Shroud, and the Great Secret of Freemasonry af Christopher Knight and Robert Lomas.
Published New York : Barnes & Noble, 2000.

Når først besværgelsen er brudt, er det alt for åbenlyst, hvordan jøderne har fravristet og misbrugt okkult kraft i deres søgen efter at blive "Gud". Hvis man udfører den fornødne research, kan man tydeligt se sammenhængen mellem den jødiske-kristne bibel, kommunisme og den jødiske udgave af Den nye verdensorden. Selvom bogen "Deadly Deception: Freemasonry Exposed by One of Its Top Leaders" af James D. Shaw og Tom C. McKenney blev skrevet ud fra et kristent perspektiv, indeholder den mange nyttige oplysninger om moderne frimureri. Når frimureren opnår den 33. grad (dette er nutildags meget anderledes end den oprindelige rang, der indikerede, at spirituel viden var opnået, og hvor de 33 grader repræsenterede rygsøjlen og kundalinien), bliver han sædvanligvis inviteret til at slutte sig til Illuminati, hvilket er en kommunistisk organisation med en Ny verdensorden kørt af jøderne som målsætning.

Den jødiske/kristne bibel er, ligesom målet med det nutidige jødisk-infiltrerede frimureri, at "alle religioner er én". Dette er ganske åbenlyst, da alt i den kristne religion er blevet stjålet fra religioner fra hele verden, både øst og vest, og at deres nazaræer (den spirituelle forbindelse til den jødiske messias) kommer fra allegorier om omkring 18+ ikke-jødiske, hedenske Guder, der, ligesom Odin, hang fra et træ og oplevede genfødsel. Enhver, der er bekendt med det okkulte og sindets kræfter, ved, at der skal være en forbindelse for at kunne kanalisere den spirituelle energi.

Jøderne har infiltreret næsten alle ikke-jødiske, okkulte organisationer. The Golden Dawn er propfyldt med hebraiske symboler, hebraiske engle, gudenavne, det jødiske alfabet osv. Wicca er på vej i samme retning, da der i nogle grupper lægges vægt på jødiske engle samt det jødiske "trefoldslort", hvilket stammer fra den sekstakkede (opdeling af tre) "Davidsstjerne", som jøderne for nylig begyndte at bruge (indenfor de seneste 100-150 år), og som blev stjålet fra den hinduistiske "Vishnus stjerne". Den vægt, der lægges på tallet "et" (jødisk monoteisme, hvor de selv bliver "Gud"), er unaturlig, da det kræver to at skabe, og selv aseksuelle skabninger skal forbinde sig på et tidspunkt for at kunne reproducere.

Sandheden er:
Ikke-jødisk spirituel kraft bliver (gennem kristendommen) systematisk kanaliseret ind i at gøre den jødiske messias og en jødisk-drevet Ny verdensorden til en realitet. Det samme gøres fra de okkulte loger (jøderne spiller med på begge sider mod midten og kontrollerer dermed begge sider).

På grund af den fuldstændige infiltration af og kontrol over centrale stillinger i samfundet er mange ikke-jøder, navnligt de kristne, forvirrede og blander derfor denne "Nye verdensorden" sammen til én enkelt ting, hvor der i virkeligheden findes to forskellige idéer og målsætninger med en sådan. På grund af de okkulte kræfter, der bruges, kan ikke-jøderne ikke se den kendsgerning, at dette monster er i deres egen baghave, så at sige, og de narres til inderligt at arbejde for det. Grundlæggerne af USA anvende okkult kraft til godgørende formål for at etablere en fri nation, hvor de gamle lærdomme og den gamle spirituelle viden kunne blomstre uden frygt for vanære. Der bør også være totalt indlysende, at der IKKE ER NOGET SPIRITUELT over den kristne "religion". Den er og har altid været total materialistisk. Kristne har absolut ingen viden om deres sjæls anatomi, hvordan de healer sig selv og andre mennesker eller noget som helst andet af spirituel karakter. Hele den såkaldte "religion" pure falsk og forfalsket. Kristne, der når de fremskredne stadier af kristendommen, får et kunstigt og opklæbet udseende; det berygtede og falske kristne smil. Dette skyldes, at hele deres liv centreres omkring løgne til det punkt, hvor de begynder at få et kunstigt udseende og fysisk ligner de løgne, de er så gennemsyrede med. Dette er en del af deres straf, hvilket i sidste ende vil føre til deres evige fordømmelse gennem degeneration af deres sjæl på grund af deres drastiske afvisning af spirituel viden samt forbanding og blasfemering af menneskehedens sande Skabergud, som er "Satan".


RELATEREDE ARTIKLER:

Bibelen: En jødisk sammensværgelse og svindelnummer mod ikke-jøderne

YHVH: Sandheden om "Jahve" "Jehova" - Afsløring af kristendommen

Afsløring af Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente og den kristne religion

Den stjålne kabbala

Kristendom og kommunisme: Jødiske tvillinger

USAs grundlæggeres udtalelser vedrørende jøderne