Sandheden om Illuminati


Her er sandheden om Illuminati og en kort historie om de begivenheder, der førte til jødedommens undergravning af Frimurerne:

Her er flere gode artikler om emnet:

Sandheden om Den Nye Verdensorden
Salomons Tempel
Det Nye Atlantis

Rothschild ansatte en søn af en jødisk rabbiner ved navn Adam Weishaupt til at skabe en pseudo-frimurerisk-lignende front (Illuminati) og bevæbnede ham med enorme midler og kontakter; scenen var sat.

Ifølge historien grundlagde Dr. Adam Weishaupt, den 1. maj 1776, den bayerske orden kaldet ILLUMINATI. Weishaupt var professor i jødisk kanonisk ret ved universitetet i Ingolstadt i Bayern, Tyskland. Han blev født til jødiske forældre og "konverterede" senere til katolicismen. Han blev et højtstående medlem af Jesuiterordenen, som han senere forlod for at danne sin helt egen organisation på det nydannede "House of Rothschilds" klare foranledning.

Den var den jødiske Weishaupts overbevisning, at kun nogle få udvalgte kunne kvalificere sig til at modtage nok "oplysning" til at vejlede og regere verden. Problemet var, hvor han dog kunne finde nok intellektuelle "lysbærere" til at få det hele i gang? Han fandt dem senere i forskellige loger og ordrer, såsom de forskellige frimurerloger, den rosenkreutzanske orden og andre legitime og oprigtige ordrer fra antikken. Dette bekræftes endnu en gang af Edith Starr-Miller i hendes klasssiske "Occult Theocracy": "I takt med, at Illuminatiorganisationen udviklede sig, udviklede dens ambitioner sig også. Dette endte i et komplot, der havde til formål at undergrave frimueriet til at være i overensstemmelse med Illuminatiorganisationens mål om verdensherredømmet, koste hvad det ville.....Efter de havde opnået kontrol over visse frimuerloger, opreklamerede Weishaupt og hans medarbejdere skødesløst deres voksende magt."

Weishaupt tog navnet "Spartakus", fordi han, ligesom den romerske kriger, var dedikeret befrielsen af de undertrykte masser fra alle monarkier og religiøse magters undertrykkelse. Det viste sig, at hans ønske om at fravriste sig begrænsningernes lænker ikke kun omfattede begrænsningerne sat af regeringer og organiseret religion, men også ægteskabet og endda familieenhedens begrænsninger....

Weishaupt ønskede et system af reelt globale proportioner, selv hvis dette ville medføre en voldelig, verdensomspændende revolution og floder af blod. Hans "velvillige dikatur" havde seks hovedpunkter, der omhandlede afskaffelsen af:

1. Organiserede eller nationalistiske regeringer i form af monarkier.

2. Privat ejendom.

3. Arverettigheder.

4. Patriotisme til nationalistiske sager.

5. Social orden i familier, seksuelle forbudsforanstaltninger (beskyttelse af mindreårige) og ethvert moralkodeks.

6. Alle religiøse discipliner baseret på troen på en levende Gud, i modsætning til tro på naturen, mennesket og fornuft (udbredning af ateisme for at fjerne al spirituel viden).

Dette er næsten ord for ord fra Karl Marx' DET KOMMUNISTISKE MANIFEST. Disse seks punkter er også fuldstændig overensstemmende med Zions Vises Protokoller generelt (hvilket igen beviser deres legimitet).

Weishaupts vision for en fremtidig verden var en verden opslugt af kommunisme, hvor alle ejendelse, selv børn, skulle anses som værende fælleseje.

Endnu mere interessant er det at erfare, at Karl Marx ikke var den sande grundlægger af den kommunistiske verdensrevolution. Dens sande fader var Adam Weishaupt, grundlæggeren af Illuminatiets "Frimurerorden".
- Marschalko

"Vor Ordens styrke beror på dens hemmeligholdelse. Lad den aldrig optræde nogen steder i eget navn. Lad den altid være dækket af et andet navn og virke. (...) offentligheden er vant til den, forventer lidt fra den og bemærker den derfor kun i begrænset omfang."
- Adam Weishaupt

I begyndelsen var Illuminati ikke en frimurerorden, og Weishaupt sluttede sig ikke selv til en loge før 1777, da han blev optaget i logen "Theodore de Bon Conseil" i München. Straks efter han havde sluttet sig til frimureriet, så han øjeblikkeligt dets potentiale for at være en løftestang for realiseringen af hans Illuminati-drømme. For at skabe en officiel forening mellem Illuminati og frimueri gik Weishaupt i gang med at organisere Wilhelmsbas' kongres på William IX af Hessen-Kassels slot, hvilket skulle foregå den 16. juli 1782. Denne særlige begivenhed, som var skelsættende i både størrelse og ambitioner, blev overværet af eliterepræsentanter fra alle tænkelige steders frimurerloger.

Det var også der, hvor beslutningen blev taget om at tillade de tildligere udelukkede jøder at få adgang til frimureriet. Ifølge Illuminatis trosbekendelse var alle mennesker lige (kommunisme/kristendom).
Kristendom og kommunisme: Jødiske tvillinger

Der var dog endnu en stiltiende årsag til ændringen af frimueriets politik over for jøderne; der var brug for penge, og jøderne var Europas væsentligste bankfolk, hvilket var en rolle, de havde påtaget sig siden Tempelriddernes fald. Og glem ikke, at Kong William IX var i gæld på det pågældende tidspunkt og generelt var et psykopatisk individ.

Da tiden kom til en afstemning om deres optagelse på Wilhelmsblad, var jøderne så ivrige efter at vinde dagen, at de fuldstændig fyldte hallen med andre jødiske tilhængere. Det var ikke så længe efter, at Illuminatiets medlemskab omfattede en overflod af jødiske bankfamilier, herunder Rothschilderne, Oppenheimerne, Wertheimerne, Shusterne, Speyerne og Sternerne.

Nye loger, hovedsageligt bestående af jøder, blev dannet i Frankfurt, hvilket var Rothschilds finansielle hovedstad i Europa, og snart efter gjorde alt illuminatiseret frimueri denne by til dets hovedkvarter.

Det første, de Illuminati-initerede jøder gjorde, var at virkeliggøre deres profeterede Zion, en verden regeret af Jehovas udvalgte. Planer blev sat i værk for, at jøderne endelig kunne have deres eget land, flydende med mælk og honning, som (i deres egne jødesind) var blevet lovet til dem i så lang tid, og som ville være hele verden.

Muligheden for at virkeliggøre deres Zion ankom med den russiske revolution, som blev finansieret af de jødiske bankfolk. En af deres egne, den tyske jøde Karl Marx, havde katalyseret begivenheden med udgivelsen af sit Kommunistiske Manifest.

Karl Marx, hvis sande navn var rabbiner Mordechai Levi, var medlem af "De retfærdiges forbund", der førte til skabelsen af den Kommunistiske Liga.

Det var tilbage i 1841, at Moses Hess indførte Marx "De retfærdiges forbund".

Mottoet for denne organisation ("Bund der Gerechten" eller "Bund der Gerechtigkeit") var: "Alle Mennesker er Brødre" og dens mål var, "at etablere Guds Rige på Jorden, baseret på idealer om næstekærlighed, lighed og retfærdighed". [1]. Her ses det tydeligt, at kristendommen er kommunismens tvilling.
Se: Kristendom og kommunisme: Jødiske tvillinger

Den bolsjevikiske leder af revolutionen, Lenin (der på begge sider af sin familie var af jødisk afstamning) bidrog med sin plan for en centraliseret regering, der skulle styres af jødisk oligarki. Efter at Lenin og hans Illuminatiske kohorter havde hævet deres flag i slutningen af den russiske revolution, opstod deres nye kommunistiske regering, hvor jøder besatte mindst 75% af dens højeste stillinger. Dette endte med, at 60 millioner ikke-jøder var blevet myrdet af jøderne, da kommunismen faldt. Mange af dem blev myrdet i et organiseret lejrsystem, der alle blev drevet af jødiske kommisærer. Se:
Slave Labor in Soviet Russia

De jødiske bankfolk satte en ny kurs og opbyggede langsomt et imperium af finansielle institutioner til at overvåge en kapitalistisk infrastruktur, der skulle regere verden. Som den jødiske bankmand og illuminatiprotektor Amshel Rothschild er berømt for at have udtalt: "Giv mig kontrol over et lands økonomi, og jeg vil være ligeglad med, hvem der styrer landet!"

Dette fører i sidste ende til kommunisme. Jøderne sidder på al rigdom og magt, og ikke-jøder reduceres til totalt slaveri under jødedommens "Verdensorden":

"Nationerne vil samles for at hylde Guds folk. Alle nationernes formuer vil blive overdraget til det jødiske folk. Nationerne vil i fangeskab marchere bag det jødiske folk i lænker og knæle for dem. Nationernes konger vil opdrage jødernes sønner, og nationernes prinsesser vil pleje jødernes børn. Jøderne vil herse med nationerne, de vil tilkalde folk, som de ikke engang kender, og de vil hurtigt komme til dem. Havets rigdomme og nationernes vælde vil komme til jøderne automatisk."
"Ethvert menneske i Kongeriget, der ikke vil tjene Israel, vil blive tilintetgjort"
-Isidore Loeb (Le Litterature des Pauvres dans la Bible)

Virkningerne ved jødernes undergravning af Frimueriet har været, at Frimureri nu er baseret på jødedom. Hvis man fjerner jødedommen fra de frimueriske ritualer, hvad kan der så være tilbage?
- The Jewish Tribune (New York, den 28. oktober,1927)

"I de nuværende nationer vil Frimureri kun være til gavn for jøderne"
-Theodore Herzl (stifer og leder af verdenszionismen)

"Vi har grundlagt mange hemmelige sammenslutninger, som alle arbejder hen imod vores mål, under vores ordrer og vejledning. Én af de mange triumfer ved vores Frimureri er, at ikke-jøderne, der bliver medlemmer af vores loger, aldrig vil få mistanke om, at vi bruger dem til at bygge deres egne fængsler, hvorpå vi vil opføre tronen til vores universelle jødernes konge; de vil aldrig vide, at vi befaler dem til at smede deres egne lænker, som vil underkue dem i deres underdanighed over for vores fremtidige Konge Af Verden."
-Åbningstale ved B'nai B'rith-konventionen i Paris (offentliggjort i "the Catholic Gazette", februar 1936)

Her bør det være indlysende, hvorfor Det Tredje Rige forbød sådanne organisationer i Tyskland. De er organer for jødisk kommunisme.Kilder: The Coming Gnostic Civilization af M.A.Pinkham