Adolf Hitler


 

"Adolf Hitler og det nazistiske parti kom til magten i 1933. De fleste okkulte ledere mente, at Hitler var Den Store."
555 er den kabbalistiske ækvivalent af et gammel hebraisk ord, der betyder mørke. 555 er også den numeriske værdi for ordet Necronomicon. Hitlers nazistiske partinummer var 555. Partiet begyndte sit nummersystem ved 500, så det lod til at være større, end det egentlig var.

Sandheden er, at Hitler var satanist. Fordi han var politiker, arbejdede han på at være diplomatisk, givet magten, som de kristne kirker havde dengang. Hitler var den længe ventede leder, som mange tyske sataniske loger arbejdede på at bringe til live. De havde brug for en leder. Hitler var selv medlem af en af disse sataniske loger.

Citat: "Jeg vil gerne vidergive nogle af de oplysninger, som Otti Votavova, ifølge hende selv, modtog direkte fra Franz Bardon. Ifølge hende, var Adolf Hitler et medlem af en 99-loge. Ud over dette var Hitler, og nogle af hans fortrolige, medlemmer af Thule Ordenen, som simpelthen var det eksterne instrument for en gruppe magtfulde tibetanske sorte magikere, der brugte medlemmerne af Thule Ordenen til deres egne formål." 1

"Et af de tidlige medlemmer af det Tyske Arbejderparti var udgiveren Dietrich Eckart, der ofte omtales som den spirituelle grundlægger af nationalsocialismen. Eckart så i Hitler den formbare leder, han havde søgt og introducerede snart det nye medlem til de rette sociale kredse i München og hans intellektuelle venner i Thule Samfundet. Selvom Eckarts rolle i metafysisk praksis og i forhold til grundlæggelsen af det nazistiske parti er blevet marginaliseret af de fleste historikere, bør det påpeges, at Hitler klart forstod Ekarts vigtighed." 2

"Den indre kerne i Thule Gruppen var alle satanister, der praktiserede Sort Magi" [Trevor Ravenscroft, The Spear of Destiny © 1973]

Da Dietrich Eckart lå døende i 1923, sagde han: 'Følg Hitler! Han vil danse, men det er mig, der har sat melodien i gang. Jeg har indviet ham i den "hemmelige lære", åbnet hans synscentre og har givet ham midlerne til at kommunikere med kræfterne. Sørg ikke over mig: Jeg vil have påvirket historien mere end nogen anden Tysker.' 3

Der er også masser af beviser for, at Hitler og Det Tredje Rige arbejdede utrætteligt på at tilintetgøre kristendommen i alle dens former.
"Jeg vil knuse kristendomme under min støvle som en giftig tudse."
"Jødedom, kristendom, bolsjevisme er alle bundet sammen. De er kammerater i agitation og fødte værktøjer til forfald. De besidder det samme talent til at ødelægge samfunds naturlige struktur. Bolsjevismen er den historiske og logiske fortsættelse af kristendommen. Den virkeliggør på et teknisk plan, hvad kristendommen har gjort på et metafysisk plan."
- Adolf Hitler

Et citat om Hitlers holdning til kristendommen fra Alfred Rosenberg:
"Han havde aldrig tilladt et medlem af gejstligheden at deltage i et partimøde eller til begravelsen af noget partimedlem. Den jødisk-kristne pest var nu på vej mod sin ende. Han sagde, at det ligefrem var skræmmende, at en religion, som bogstaveligt talt åd sin Gud op i nadveren, nogensinde kunne have været mulig." 4

"En række af hans nærmeste hjælpere delte Hitlers had mod kirken og hans beslutning om at tilintetgøre den. De bedst kendte blandt dem var sandsynligvis Bormann, Himmler, Heydrich, Rosenberg og Goebbels. Gerhard Reitlinger karakteriserer Himmler som følger: "Himmlers profession blev at ødelægge jøder, liberale og præster." 5

Ifølge et notat fra pavestolen dateret 2. marts 1943:
"I begyndelsen af oktober 1941 udgjorde antallet af præster fra bispedømmet "Warthegau" (som var arresteret i Dachau) flere hundrede. Men dette antal svulmede betydeligt hver måned som følge af en stærk intensivering af politiets foranstaltninger, der resulterede i arrestation og deportation af yderligere hundreder af gejstlige." 6

"Alle katolske skoler blev lukket."
"En ordre givet af Reichsstatthalteren, dateret 19. august 1941, dikterede, at unge tyskere kun måtte få religiøs instruktion i alderen mellen 10 og 18 år, og desuden kun ved tilbedelsessteder og én time om ugen, hvilket blev fastsat til at skulle foregå mellem 15:00 og 17:00 (undtagen de dage, der var forbeholdt til Hitlerjugends øvelser). Det blev endevidere besluttet, at politiet på forhånd skulle underrettes om tid, sted og detaljer om personalet. Adskillige kirker blev taget ud af brug som tilbedelsessteder. Med mange andre skete dette senere; gudstjenester blev begrænset til bestemte tidspunkter" 7

Hvad havde Hitler at sige om "ren, oprindelig kristendom" og en "arisk Kristus"?
"Lad andre om ordkløveriet. Uanset om det er Det Gamle Testamente eller Det Nye, eller blot citater fra Jesus, er det hele det samme gamle jødiske bedrag. Det vil ikke sætte os fri. En tysk kirke, en tysk kristendom er en fordrejning. Man er enten tysker eller kristen. Man kan ikke være begge dele."

"Hitler gjorde det klart, at han ikke var interesseret i "arieriseret kristendom" eller myten om den "ariske Jesus" fremmet af Houston Stewart Chamberlain, Von Liebenfels og visse partimedlemmer." "Man kan ikke få en Arier ud af Jesus, det er noget vrøvl. Hvad må der gøres, siger du? Det skal jeg fortælle dig: Vi må forhindre kirkerne i at gøre noget, udover det, som de gør i dag, hvilket er at tabe terræn dag for dag. Men vi kan fremskynde sagerne. Sognepræsterne vil blive sat til at grave deres egen grav" udtalte han." 8

 


LINK: Beviser for at Jesus var jøde

¹ Frabato the Magician af Franz Bardon, forordet "About The Author"

2Jim Marrs, Rule By Secrecy

3 Ibid

4 Hans-Gunther Seraphim, Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs 1934-1935 und 1939-1940 (Gottingen, 1956)

5 Gerhard Reitlinger, Die SS-Tragodie einer Deutschen Epoche (Munich, 1977)

6 Christian Action for Israel article 'The Church's Struggle with the Third Reich'

7 Ibid

8 Hitler Taler: En serie af politiske samtaler med Adolf Hitler om Hans virkelige målsætninger af Hermann Rauschning, første udgave, 1939


Det Tredje Rige og Kristendom