Blotlægning af kristen identitet


En besked til dem, der er vildledte og anerkender religionen "kristen identitet":
Kristen identitet er illusorisk, idet de prædiker, at jøderne er med "Satan". "Satan" betyder "modstander/fjende" på hebraisk, for dem, der kan læse det. Sandheden er, at jøderne er ondskabens yngel, men denne ondskab er IKKE "Satan" men derimod "Jahve/Jehova". Jøderne selv udgør som en kollektiv helhed "JHVH". De har bedraget menneskeheden til at tilbede DERES "gud". Referencerne i deres Talmud er blevet fejlagtigt oversat. Referencerne til "Jesus" i deres Talmud er i virkeligheden ikke "Jesus". Det er så indlysende, hvad der præcist er skrevet. Versene om, at "ikke-jøderne "skider" foran deres Gud", og at "Jesus koger i sperm i Helvede" - disse er i virkeligheden ikke referencer til nazaræeren eller Jehova, men til ikke-jødernes sande Gud, kendt som "Satan/Lucifer", der har været udsat for enorme bespottelser, nedværdigelser og forfærdelig respektløshed fra sit eget folk på grund af jøderne. Problemet med de fleste mennesker er en mangel på viden. Kun få mennesker gider at foretage den fornødne research, lære at læse hebraisk (som faktisk er ganske let) og faktisk RESEARCHE den jødiske religion. Deres "Gud" er ingen mindre end Jahve/Jehova. Jesus Kristus er fiktiv. JA, fiktiv. Folk, der kan have haft nogle bestemte oplevelser, har i virkeligheden at gøre med ondskab. Jesus Kristus har været brugt i århundreder som en afledningsmanøvre og intet mere. Man kan ikke bare sige "jeg er frelst" og så indlede et liv med passivitet og selvfornægtelse. Det er, hvad jøderne virkelig ønsker. De ønsker, at ikke-jøderne mister al deres spirituelle kraft, så denne kraft holdes i hænderne på et par få; de få, som vil kontrollere verden fra toppen - jøderne. I virkeligheden "frelser" man sin egen sjæl gennem power meditation. Der er og har aldrig været NOGET "spirituelt" ved de kristne kirker. De er og har altid været materielle. Det er let at narre folk, der aldrig har oplevet sand spiritualitet, da sådanne mennesker end ikke ved, at det findes.

Hvis du virkelig har en interesse i og holder af din egen race, nation og fremtid, kan dette være den vigtigste artikel, du nogensinde læser. Ja, jøderne er ondskabens yngel, det er der ingen tvivl om. Men dette handler om HVEM ondskaben er. Hvis vi ser på visse skrifter, kan "han" let identificeres ved sine værker og handlinger. Der er så meget bedrag, fordi ikke-jøder i århundreder har lært at "tro" og ikke tænke selv. Husk, at den sande onde, ligesom sit udvalgte folk, er mester af bedrag og løgne. Hvis du har tålmodighed til at læse videre, vil du lære, at jøderne har bedraget alle nationer til at tilbede "ham" i deres kirker, og at "hans" navn ikke er Satan, men derimod Jahve/Jehova. Dette bedrag har resulteret i en enorm udledning af spirituel energi, magt og rigdom, der er blevet brugt af jødiske troldmestre til at ødelægge ikke-jøderne, navnlig den hvide race, der har stået i vejen for deres dagsorden om at erobre verdensherredømmet.

Ikke-jøder narres, når de lærer, hvad den jødiske Talmud har at sige om kristne og Jesus Kristus. Sandheden er, at jøderne opfandt denne religion med henblik på at slavebinde ikke-jøder, men den blev et monster og voksede hurtigt ud af deres kontrol. Den udviklede sit eget liv, da jøderne fik skylden for det påståede mord på nazaræeren (Jesus). Dette er én af grundene til, at jøderne ønsker kristendommen tilintetgjort; en anden er, at den har gjort sit arbejde og har udviklet sig til at være en magt i sig selv. De ved, at den var fiktiv. ALT i Bibelens Gamle og Nye Testamente er blevet stjålet fra ikke-jødiske hedenske religioner, der kom hundreder til tusinder af år forud for kristendommen. Hvis du læser videre, vil jeg bevise dette.

Det fremgår, at israelitterne IKKE er den hvide race. Det Gamle Testamente er rystende fuld af massemord, voldtægt og tortur af hvide og andre hedenske folkeslag under ledelse af deres fremmede udenjordiske "Gud", hvis navn er Jahve/Jehova i hænderne på israelitterne, som er ingen mindre end jøderne. Dette indbefatter MENNESKELIG BLODOFRING. Se:
* Femte Mosebog 12:27
* Dommerbogen 11:34-40
* Anden Samuelsbog 21
* Fjerde Mosebog 31:25

"The Handbook of Jewish Knowledge" af Nathan Ausubel ©1964; sider 302-303 er ganske åbenlys om sagen (Dommerbogen 11:34-40):
"Jefta, en af lederdommerne efter erobringen af Kanaa, havde ofret sin eneste datter til Israels Gud i en fejring af militær sejr mod ammonitterne; "Seeren" Samuel havde på offerlig måde hakket Agags krop i stykker foran Gud. David, den følsomme digterkonge, havde udleveret de syv sønner af Saul til gibeonitterne "for at hænge dem op til Gud."

Jødiske ritualmord udføres IKKE i Satans navn, men i Jehovas. Dette er et eksempel på omfanget af bedrageriet og løgnene, som jøderne og deres "ondskab" har vildledt menneskeheden med i århundreder. Den sande ondskab, som "forfører alle lande" har fået hele verden til at tilbede sig i deres kirker. Jøderne ved dette. Det er derfor, de har arbejdet på, at infiltrere alle fremtrædende okkulte samfund og overstænke dem med deres egne Jehova-gudenavne, deres engle, deres kabbala og deres lærdomme, som alle blevet ændret til at have ikke-jøderne som modtagere. Det er så tydeligt, at ENHVER organisation, bevægelse eller samfund, der er imod jøderne, eller er i modstrid med deres interesser, forbliver økonomisk hæmmet. De kristne kirker har altid haft utrolig rigdom. Selv med nutidens sekularisme, er supermarkeder, boghandlere og lignende propfyldt med kristen litteratur og bibler. I betragtning af den jødiske kontrol af medierne og pressen, er dette ikke blot et tilfælde. Hvor meget sendetid er det lige, at sand satanisme eller nationalsocialisme får? Disse to fremmes kun ud fra et fjendtligt perspektiv og med intens partiskhed. Kun acceptable udtalelser er tilladt! Jøderne, der har en gennemsnitlig IQ på 135 og er "folk af bogen", ved, hvordan man spiller med på begge sider mod midten; hvordan man styrer begge siderne indefra.

De har holdt al okkult viden for sig selv, mens de har afvæbnet de ikke-jødiske folkeslag gennem frygt, massemord af hedenske folk (stemplet som "hekse") samt Inkvisitionen, der var ansvarlig for millioner af dødsfald. De fleste mennesker er uvidende om den sande betydning bag hexagram-symbolet, som Israel har i sit flag. Det er et sammensmeltende symbol, der er synonymt med den verdensorden, de agter at etablere og køre fra staten Israel. De har arbejdet i århundreder på at holde denne viden væk fra offentligheden. Dette var for at sikre, at denne kraft ville forblive i hænderne på nogle få, hovedsageligt jøderne og de få ikke-jøder under deres kontrol. De har brugt denne kraft til at fremme deres mål. Kennedy-forbandelsen er ét eksempel. De har infiltreret alle okkulte samfund og har vildledt ikke-jødiske folk, der er/var medlemmer af frimureriet, Golden Dawn og andre. Adolf Hitler var dybt involveret i det okkulte. Hans lærer Dietrich Eckart var medlem af Thules Hvide Orden. Da Hitler så omfanget af den jødiske infiltration af frimureriet og andre okkulte samfund, var det her, han gjorde dem ulovlige, da de var en spirituel magttrussel mod Det Tredje Rige.

For at komme tilbage til Det Gamle Testamente, så lad os tage et kig på massemordene og torturen af ikke-jødiske folkeslag begået af israelitterne. Det er så indlysende ved blot at læse skriften, at israelitterne er jøder:

* De Hvide Egyptere blev tortureret og myrdet af jøderne. Moses' stav og slangen var i virkeligheden hans rygsøjle og kundalinislange (mere om dette senere).
* Moses myrder en egypter efter at have sørget for, at ingen kigger: Anden Mosebog 2:11-12
* Den hebraiske Gud vil sørge for, at den hvide egyptiske Farao ikke lytter til Moses, så han kan dræbe egyptere med sine hære. Mere folkemord mod den hvide race: Anden Mosebog 7:4
*Disse vers viser tydeligt, at massemord på uskyldige hvide ikke-jødiske børn begået af den hebraiske gud var overlagt. Anden Mosebog: 11:4-6 (se 12:29-30)
* "Gud" vil dræbe de hvide egyptiske børn for at vise, at han sætter "en forskel mellem egypterne og Israel". Anden Mosebog 11:7
* Efter "Gud" tilstrækkeligt har forhærdet Faraoens hjerte, dræber han alle de førstefødte hvide egyptiske børn. Da han var færdig, var der "intet Hus, hvor der ikke fandtes en død". Han løber endelig tør før små børn at dræbe, så han slagter også alt det førstefødte af kvæget: Anden Mosebog 12:29
* Efter at have forhærdet Faraos hjerte et par gange mere, drukner "Gud" Faraos hær i havet: Anden Mosebog: 14:4-28

* De Hvide Filistere:
* Sjamgar nedhugger 600 - Dommerbogen: 3:31
* David slagter 200 - Første Samuelsbog: 18:22-30
* David slår Goliat ihjel - Første Samuelsbog: 17
* Besejret af Ezekias - Anden Kongebog 18:8
* Samsom dræber, med Guds hjælp, sig selv og 3000 filistermænd- og kvinder ved at få et tag til at kollapse - Dommerbogen: 16:27-30

* De ikke-jødiske Kana'anæere; israelitterne eftertragtede deres jord, ligesom nutidens Palæstina, og de massemyrdede og torturerede dem (som i dag) for at sjæle den fra dem:
Og HERREN hørte Israels Røst og gav Kana'anæerne i deres Hånd, hvorefter de lagde Band på dem og deres Byer. Derfor gav man Stedet Navnet Horma. Fjerde Mosebog: 21:3

* Andre hedenske folkeslag:
* Under Guds ledelse besejrer Moses' hær midjanitterne. De dræber alle voksne mænd, men tager kvinder og børn til fange. Da Moses finder ud af, at de har ladt nogen leve, siger han vredt: "Har I ladet alle Kvinder i Live? Dræb derfor alle Drengebørn og alle Kvinder, der har kendt Mand og haft Samleje med Mænd; men alle Piger, der ikke har haft Samleje med Mænd, skal I lade i Live og beholde."
Så de tog tilbage, og gjorde som Moses (og formodentlig Gud) sagde - de dræbte alle undtagen jomfruerne: Fjerde Mosebog (31:28-29) 31:1-54, 28-29.
* Gud befaler israelitterne at "udrydde ethvert Minde om Amalek". Et par hundrede år senere beordrer Gud Saul til at dræbe amalekiternes "Mænd og Kvinder, Børn og diende, Okser og Får, Kameler og Æsler". Femte Mosebog 25:19, Første Samuelsbog 15:2-3
* Josva og hans hær hugger "alle indbyggere i Aj" ned efter Guds anvisning. 12.000 massemyrdet - Josva: 8:22-26
* Gud slagter amoriterne og forfulgte dem endda "hen imod Opgangen", mens de forsøger at flygte. Så sender han store sten ned fra himlen og dræber endnu flere af dem. Josva: 10:10-11
* Efter Guds befaling dræber Josva alt og alle i Makkeda, som han kan finde (herunder spædbørn og børn) - eller, som Bibelen udtrykker det: "han slog Byen og dens Konge ned med Sværdet; han lagde Band på den og på hver levende Sjæl i den uden at lade nogen undkomme" - Josva: 10:33
* Befolkningen i Gezer - alle myrdet: "hver levende Sjæl i den": Josva: 10:36-37
*Byerne Hebron og Debir led den samme skæbne: Josva: 10:38-39
* Kadesj Barnea, Gaza, Goshen; alle blev angrebet - som araberne og palæstinenserne i dag - og blev myrdet i massevis: Josva: 10:40-42
* Gud "leverer" flere folk i hænderne på sit udvalgte folk: "Ved den Lejlighed nedhuggede de omtrent 10.000 Moabiter, lutter stærke og dygtige Mænd, ikke een undslap". Dommerbogen: 3:28-29
* 42.000 efraimitter massemyrdes og dræbes, fordi nogen udtaler "shibboleth" forkert. Dommerbogen: 12:6
"Shibboleth" er nøgleordet, der bruges af nutidige frimurere. Frimureri er, som så mange andre okkulte samfund, infiltreret af jøder og er i virkeligheden gennemsyret af jødiske traditioner, og deres ritualer bruges til at genopbygge "Salomons Tempel", som er den ene verdensorden. Jøden Mayer Rothschild infiltrerede frimurerne i det 18. århundrede, og med sin okkulte baggrund indførte han hebraiske symbolisme i organisationen.

Der er mange, mange flere eksempler på massemord i den jødiske/kristne bibel; massemord på IKKE-JØDISKE, HEDENSKE FOLKESLAG. Den samme holdning er ikke anderledes i dag, da palæstinenserne bliver bulldozet i deres hjem, udbombet og myrdet i lejre; herunder deres børn, der har fået kødet brændt af til knoglerne og bogstaveligt talt er blevet kogt levende i hænderne på israelerne.

I virkeligheden griner jøderne af ikke-jødernes uvidenhed, som vildledes til at fejre slagtningen af deres eget folk. De hedenske (ikke-jødiske) Guder blev systematisk tilintetgjort, deres præster og folk myrdet i massevis, deres templer og helligdomme blev ødelagt, og deres omdømme blev skændet og ødelagt. De blev dæmoniseret og stemplet som "onde" af jøderne, som erstattede dem med deres egen "gud". Et eksempel er, hvad der blev gjort mod Adolf Hitler, som gik imod dem - tænk på, hvad de har gjort mod de hedenske Guder.

I virkeligheden ved jøderne, at Jesus Kristus er fiktiv. Alt i den jødiske/kristne bibel er blevet stjålet (typisk jøderne, da de ikke har nogen kultur selv) fra andre religioner, der kom forud for den. For eksempel er "Abraham" et anagram af "Brahma"; Brahma betyder på sanskrit mangfoldighed. Jøderne var på et tidspunkt i det gamle Indien. I betragtning af den spirituelle energi, der er blevet lagt i at bede til ham og fremme ham, har nazaræeren påtaget sig sit eget liv og er nu ude af deres kontrol. Nogle vildledte ikke-jøder mener, at Jesus er arisk. Dette er bestemt ikke tilfældet. Det fremgår med hans lære, at han var en sand kommunist og jøde. Hans paralleller til jødisk adfærd er så blatant - han var et professionelt offer; alle skal være så kede af det. Han har forårsaget alle slags krige og andre tragedier, og ligesom jøderne er han altid uden skyld. Han blev omskåret i henhold til jødisk lov i templet på den 8. dag af en rabbiner og navngivet efter jødisk lov på samme dag: Lukasevangeliet: 2:21-22. Hans jødiske forældre, der kan spores helt tilbage til den jødiske kong David, fejrede den jødiske Pesach: Lukasevangeliet: 2:41. Ikke-jøder vildledes på grund af ét eller to vers, navnlig Johannesevangeliet 8:44. Man bliver nødt til at se på hele Bibelen, og hvad budskabet i den er. Det budskab er et kommunistisk budskab om ødelæggelsen og slavebindingen af hedenske folkeslag fra start til slut. Visse vers placeret i Bibelen blev stjålet fra andre religioner og skrifter. Bibelen er blevet omskrevet mange, mange gange. Tridentinerkoncilet er et eklatant eksempel.

Jesu lære forbereder folk på den nye kommunistiske verdensorden, hvor folk vil blive stregkodet, hvis de ikke vågner op og ser sandheden:

Din krop er ikke din egen; den tilhører "Gud".
* Hav ikke seksueller lyster. Hvis du har seksuelle lyster, vil ejeren af din krop gøre, som han vil med den og "kaste den i Helvede" (Regere ved rædsel): Matthæusevangeliet 5:27-30.
* "Herren" har kontrol over alle dine personlige forhold: Matthæusevangeliet 19:9.
* Ingen ytringsfrihed: Matthæusevangeliet 5:33-37; 12:36.
* Lad dem kaste dig i fængsel: Matthæusevangeliet 5:25.
* Forsvar ikke dig selv og kæmp ikke igen; vær den perfekte slave: Matthæusevangeliet 5:39-44; Lukasevangeliet 6:27-30; 6:35.
* De sagtmodige er de bedste slaver; “sagtmodig” betyder “underdanig”: Matthæusevangeliet 5:5.
* Lev for din død. Livet du lever nu betyder intet. Dette er en klassiker med hensyn til at køre en slavestat. Livet er ikke værd at kæmpe for: Matthæusevangeliet 5:12.
* Bring splid i familieenheden for at skabe kaos: Matthæusevangeliet 10:34-36; Lukasevangeliet 12:51-53.
* Lad det regne med kaos: Matthæusevangeliet 18:21-22.
* Ej intet! Sælg alt, du har: Matthæusevangeliet 19:21-24; Markusevangeliet 12:41-44; Lukasevangeliet 6:20; 6:24; 6:29-30.
* Forlad din familie: “Brødre eller Søstre eller Fader eller Moder”. Netop dette er, hvad en totalitær stat kræver af børn og belønner dem for, når de udpeger deres forældre, der så bliver henrettet: Markusevangeliet 19:29.
* Yderligere slaveri og underkastelse: Anden Mosebog 21:7; Anden Mosebog: 21:20-21; Tredje Mosebog: 25:44-46; Lukasevangeliet 6:40.

Staten er perfekt.
* Lukasevangeliet 12:47;
Efeserbrevet 6:5;
Kolossenserbrevet: 3:22;
Første Timotheusbrev: 6:1;
Titusbrevet 2:9-10;
Første Petersbrev 2:18

Ligesom læren i Det Gamle Testamente, krævede nazaræeren fuldstændig og total lydighed og håndhævede dette koncept gennem frygt og rædsel. Prædikener og præster narrer deres menigheder til at tro, at "Jesus elsker dem".

De skriger og klynker, at det er "ude af kontekst", men det er dem, der går glip af hele budskabet og er "ude af kontekst". Nazaræeren lærte aldrig menneskeheden noget, der havde at gøre med selvstændighed eller personlig udvikling. Kristne fabler op om, hvordan dette væsen helbredte de syge, men han lærte aldrig nogensinde nogen, hvordan man kan helbrede sig selv eller endda at forstå sygdommens natur. Han omgav sig hovedsageligt med de uvidende og underdanige. Den kristne religion holder mentalt retarderede i højt henseende.

Dette er IKKE et nyt koncept, da de kristne kirker i virkeligheden ikke rigtig har ændret sig meget i de sidste 1500+ år. Derudover:
* Stjal han (Lukasevangeliet: 19:29-35, Lukasevangeliet: 6:1-5)
* Løj han (Matthæusevangeliet: 5:17; 16:28; Johannes' Åbenbaring: 3:11)
* Fortalte han for mord (Lukasevangeliet: 19:27)
Dette sætter scenen for kaos. De mange modsigelser har delt den hvide race og sat de ariske folk i krig mod hinanden, og det er netop dette, modsigelserne er beregnet til.

Kristne har frataget sig selv al okkult kraft og forståelse og har finansieret og arbejdet for dette i århundreder, og nu skyder de skylden for det hele på "Djævelen".

De kan ikke se, at det er deres egen "gud", som de er blevet vildledt til at tilbede og den fiktive nazaræer, der ikke var andet end et offer for menenneskelig blodofring. Jøderne har brugt okkult kraft i århundreder for at fremme deres dagsorden. Den gennemsnitlige ikke-jøde er hjælpeløs mod sort magi, fordi de af jøderne er blevet vildledt til at tro, at de vil "komme i Helvede", hvis de studerer det okkulte.

Okkult viden kan bruges af enhver, til ethvert formål. Den sande "ondskab" er mesteren af bedrag og løgne: "Han forfører den hele verden". At betale for ens egen fordømmelse er her et gennemgående tema. HANS NAVN ER IKKE SATAN/LUCIFER, MEN JAHVE/JEHOVA!!
Hvad Hitler havde at sige om kristendommen:
Påstanden er undertiden, at Hitler var en kristen - en romersk-katolsk - indtil den dag, han døde. Faktisk afviste Hitler kristendommen.
Bogen "Hitler's Secret Conversations" 1941-1944 udgivet af Farrar, Straus and Young, Inc.; første udgave, 1953, indeholder endeligt bevis for Hitlers reelle synspunkter. Bogen blev udgivet i Storbritannien under titlen "Hitler's Table Talk 1941-1944". Denne titel blev også brugt til paperback udgaven i USA.
Alle disse citater er fra Adolf Hitler:
Natten til den 12. juli 1941:

"Nationalsocialisme og religion kan ikke eksistere sammen.... Det tungeste slag, der nogensinde har ramt menneskeheden, var kristendommens komme. Bolsjevismen er kristendommens uægte barn. Begge er jødens opfindelser. Den bevidste løgn i spørgsmålet om religion blev indført i verden med kristendommen.... Lad det ikke siges, at kristendommen bragte mennesket sjælens liv" (side 6 og 7)

10. oktober 1941, middag:
"Kristendommen er et oprør mod naturens lov, en protest mod naturen. Taget til sin yderste konsekvens ville kristendommen betyde den systematiske dyrkning af menneskelige fejl." (side 43).

14. oktober 1941, middag:
"Det bedste er at lade kristendommen dø en naturlig død.... Når forståelse for universet er blevet udbredt....vil kristne doktriner blive dømt for absurditet....kristendommen har nået toppen af absurditet....og det er grunden til, at dens struktur en dag vil kollapse.... .... den eneste måde, man kan slippe af med kristendommen, er ved at lade den dø lidt efter lidt... løgneren kristendommen .... Vi vil sørge for, at kirkerne ikke kan sprede lærdomme, der er i strid med statens interesser, til udlandet." (side 49-52)

19. oktober 1941, aften:
"Grunden til, at den antikke verden var så ren, lys og fredfyldt, var, at den intet kendte til de to store plager; kopper og kristendommen".

21. oktober 1941, middag:
"Oprindeligt var kristendommen blot en inkarnation af bolsjevismen, ødelæggeren.... Den afgørende forfalskning af Jesu doktrin blev udarbejdet af Paulus. Han hengav sig selv til dette arbejde... med henblik på personlig udnyttelse.... Kunne verden ikke se det samme gamle system med martyrer, tortur, bøsser? I gammel tid, var det i kristendommens navn. I dag, er er det i bolsjevismens navn. I går var initiativtageren Saulus - i dag er initiativtageren Mardochai. Saulus blev forvandlet til Paulus, og Mordochai til Karl Marx. Ved at udrydde dette skadedyr, vil vi gøre menneskeheden en tjeneste, som vores soldater slet ikke kan forestille sig". (side 63-65)

13. december 1941, midnat:
"Kristendommen er en opfindelse af syge hjerner; man kan ikke forestille sig en mere meningsløs eller uanstændig måde at gøre tanken om Guddommen til grin.... ....
Når alt er sagt, har vi ingen grund til at ønske, at italienerne og spanierne skulle frigøre sig fra stoffet kristendommen. Lad os være de eneste mennesker, der er immuniseret mod sygdommen." (side 118 og 119)

14. december 1941, middag:
"Kerrl ønskede at forsøge en syntese mellem nationalsocialismen og kristendommen. Jeg tror ikke, at det er muligt, og jeg ser forhindringen som kristendommen selv...Ren kristendom - katakombernes kristendom - angår at oversætte kristne doktriner til fakta. De fører ganske enkelt til menneskehedens udslettelse. Det er blot helhjertet bolsjevisme, under lametta af metafysik." (side 119 og 120)

9. april 1942, middag:
"Der er noget meget usundt over kristendommen" (side 339)

27. februar 1942, middagstid:
"Det vil altid være ubehageligt for mig at gå ned i eftertiden som en mand, der kom med koncessioner på dette område. Jeg indser, at mennesket, i sin ufuldkommenhed, kan begå utallige fejl - men bevidst at vie mig selv til fejl, det er noget, jeg ikke kan gøre. Jeg vil aldrig personligt komme overens med den kristne løgn. Vores epoke indtil de næste 200 år vil helt sikkert se enden på sygdommen kristendommen.... Min beklagelse vil have været, at jeg ikke kunne... se det." (side 278)

Lær sandheden. Besøg "Afslør Kristendommen" for beviser på, hvordan jøderne stjal alt fra andre religioner, der kom hundreder til tusindvis af år forud for jødedommen/kristendommen. Dette er så typisk, da de ikke kan skabe noget selv. Det har de aldrig.

Yderligere bevis for, at Jahve/Jehova er den sande ondskab, findes i de sorte magiske grimoirer skrevet og udgivet af jøderne, brugt af ortodokse rabbinere og givet til ikke-jøderne med henblik på at lade dem forbande, skænde og blasfemere deres egne Guder i Jehovas navn. "Jahve/Jehova" bruges af jøderne til sort magi. Dem, der ikke er bekendt med okkult kraft (som netop er det, jøderne har brugt, og som de søger at holde fra den uvidende befolkning) er dem fuldstændig prisgivet. Sindets kræfter bruges i spirituel krigsførelse. Ingen mængde af fysisk træning kan komme i nærheden af at være en trussel. Jøderne skal besejres på det astrale.

Ku Klux Klans sataniske oprindelse