Reichsführer Heinrich Himmler 


Reichsführer Heinrich Himmler var satanist og havde et coven bestående af 12 SS-officerer.
Han var det 13. medlem. Sammen med Adolf Hitler arbejdede han ihærdigt på at tilintetgøre kristendommen. Kristne symboler, karakterer (som alle er jødiske) og ritualer blev erstattet med oprindelige hedenske (hedenske betyder "ikke-jødiske") ritualer.

"Ligeså var to principielle ceremonier også blevet tilpasset ud fra hedenske ritualer med henblik på at erstatte kristne festivaler; nemlig sommer- og vintersolhvervet. En engelsk besøgende deltog i en sommersolhvervsfestival i 1936. En cirkel af Hitlerjugend messede bevidst de hedenske litanier under forberedelse til øjeblikket ved middagstid, hvor Solen nåede sit højeste. Da Solen hang over dem, var der stilhed, og så "lød der en hyldestsang til den Ariske Gud." 1

(Den Ariske Gud er Satan)

" 'Kilden til alt liv er Got'. Ordet blev kun givet ét »t« i transskriptionen, hvilket angiveligt var den gamle tyske stavemåde, men dette var først og fremmest nyttigt til at skelne SS-Guden fra den konventionelle kristne Gud." 2

"Himmler var fascineret af Fjernøsten og dens religioner. "Han hadede kristendommen og bar på sig en lommebog, hvor han havde samlet prædikener fra den hinduistiske Bhagavad Gita". 3
Reichsführer Himmler gennemførte talrige sorte magiske ritualer ved Wewelsburg Slot. Disse ritualer blev udført i dybeste hemmelighed. De omfattede nekromantik (kommunikation med de døde). Der var mange kraftfulde sataniske symboler på Wewelsburg, hvoraf de fleste af disse blev hvidkalket og fjernet fra vægge og søjler i det tidlige 1945.4 I 1945 blev Wewelsburg, efter ordre fra Reichsführer Himmler, sprunget i luften for at holde det fra de invaderende hære. Noget af slottet overlevede, og meget er blevet restaureret. Sandt hedenskab, som er synonymt med satanisme, er kendt for lægge stor vægt på Solen (666).

"Himmler og hans inderkreds bestående af de Tolv Gruppenführere udøvede mystisk kommunikation med de døde Teutonere og udførte andre spirituelle øvelser. Hemmeligholdelse var det centrale element i SS, og især på Wewelsburg."
"Den udenlandske efterretningschef Walter Schellenburg observerede Himmler. »Jeg kom tilfældigvis ind i rummet ved uheld, og at se disse tolv SS-ledere sidde i en cirkel, alle sunket ned i dyb og stille fordybelse, var virkelig et bemærkelsesværdigt syn.«". 5


Reichsführer Himmler arbejdede ihærdigt på at tilintetgøre kristendommen i Det Tredje Rige. Han forstod fuldt ud det forbryderiske program kristendommen, og hvordan det var det mest kraftfulde værktøj skabt af jøderne til slavebinding af menneskeheden og ødelæggelsen af de ariske folkeslag. Jøderne har en lang historie med at arbejde på at ødelægge deres fjender indefra. Dette gøres oftest gennem deres egen infiltration eller infiltration på vegne af de ikke-jøder, der arbejder for dem. Der er skrevet enormt mange bøger om, at nazisterne skulle have været kristne. Intet kunne være længere fra sandheden. De mange runesymboler, især SS-runerne og swastikaet (hagekorset), taler for sig selv. Adolf Hitler narrede Vatikanet.

Reichsführer Himmler om kristent ægteskab, 3. maj 1943:

Ægteskabet, som det er i dag, er den katolske kirkes onde værk. Betragtet lidenskabsløst og uden fordomme, er vores nuværende ægteskabslove absolut amoralske. Vor tids ægteskabslove, der antageligvis er beregnet til at beskytte familien, fører faktisk til et fald i størrelsen af familier. Efter krigen...vil monogami ikke længere blive påtvunget den promiskuøse menneskehed. SS og heltene fra denne krig vil have særlige privilegier. De vil straks have retten til at tage en yderligere kone, der vil blive anset for værende lige så legitim som den første. Tilladelsen til at have to koner vil være en udmærkelse."

SS Officer Otto Rahn SS-Obersturmführer skrev en bog med titlen 'Luzifer's Hofgesind' (Lucifers Hoftjenere):
"Han talte for et stort publikum den 9. januar 1938 i Dietrich-Eckarts hus i Dortmund, Tyskland. Rahn havde rykket grænsen for ånden knyttet til romerne, til troen på et liv efter døden og frygten for helvede; han afviste Jahve og den jødiske lære og bekendte 'Luzifers Hofgesind', i hvis navn Kurt Eggers sluttede aftenen med følgende hilsen: 'Lucifer, mod hvem der er blevet begået uret, hilser på jer.'
6

Her er et uddrag fra Luzifer's Hofgesind:
"Der er meget mere (lys) end i Guds huse - katedraler og kirker - hvor Lucifer hverken er i stand til eller ønsker at indtræde på grund af alle de dystre, blyindfattede ruder, hvorpå der er malet de jødiske profeter, apostle og helgener. Skoven, den var fri!"

"Lucifers Tjenere er mindst delvist en ægte nazistisk propagandakanal, og adskillige passager gør god sag for tilbedelsen af Lucifer. Denne idé om Lucifer som et godartet eller guddommeligt væsen var bestemt velkendt og kongenialt for 1920'ernes "hvide lys"-teosoffer, der, trods alt, gav et af deres officielle tyske publikationer titlen Lucifer."
"For Rahn var Gralen et emblen oprettet i opposition til den etablerede kirke - ja, det var bestemt et Luciferisk symbol - og for dette var nazisterne taknemmelige." "...den evige kamp mellem Lys og Mørke. Lys var i dette tilfælde repræsenteret - ikke ved Jesus eller Jehova - men ved en anden ånd; "Lysbæreren". For Rahn repræsenterede dette væsen den ypperste gode. For Rahn blev det Nazistiske Rige i almindelighed - og i særdeleshed SS - tjenere for en gammel hedensk kult, hvis Gud for de middelalderlige kristne ikke var kendt som Jesus, men som Lucifer." "... og efter at have konstateret, at de fejrede vidunderne af Lucifers Krone (som de talrige eksempler har bevist), er det tilladt at tro, at de have tro på eksistensen af en Luciferisk Krone for evigt liv. Og hvis vi følger denne tanke til dens logiske konklusion, vil vi sige, at Guden for Kærlighed (for dem) var ingen mindre end Lucifer i egen person. Guden Amor er forårets Gud, og ligeledes er Apollon. Apollon bragte Solens lys tilbage; han er en lysbærer, eller "Lucifer". Ifølge Johannes' Åbenbaring, blev Apollyo-Apollon sidestillet med Djævelen, og ifølge den romerske kirkes tro...er Lucifer Satan."
7 (Hele afsnittet)

SS mænd blev stærkt opfordret til at afholde sig fra at deltage i kristne religiøse ceremonier af enhver art, og blev aktivt opfordret til formelt at bryde med kirken. Hedenske religiøse ceremonier tog de kristne udgavers plads. Vintersolhvervsceremonier erstattede den kristne "jul".8
I starten af 1939 måtte det kristne ord for "jul" ikke findes på noget officielt SS-dokument, og sommersolhvervet blev formelt fejret. Disse ceremonier blev fejret på den gamle måde med hellig ild og fakkeloptog.

"Bryllupper og dåbshandlinger blev erstattet med hedenske SS-ritualer, og efterhånden var den kristne liturgiske rubrik efterhånden ved at blive erstattet af en fuldstændig hedensk udgave. Selv ikke Hitlerjugend var immune. En såkaldt "Nazistisk Grundbog" udgivet under krigen indeholder mange eksempler på hedensk ideologi og anti-kristen stemning og var bestemt henvendt til de unge læsere." 9
En SS-officer erstattede en kristen præst i ledelsen af bryllupper, dåb og begravelser. En manual med titlen "SS-familieproceduren for gennemførelsen af familiefester" blev udstedt til hver enkelt SS-mand og kvinde. Deri var hedenske fejringer af alle otte af årets vigtige hedenske højtider.

"Himmlers drøm var (ud af SS) at skabe en ny religion baseret på de hedenske elementer af det, han opfattede værende det Gamle Indien og Europas oprindelige Ur-Ariske religion. Dog var mange tyskere fromme kristne. Hitler selv indså dette og vidste, at han måtte spille politik med dem, så længe kirkerne havde magten, og så længe at folket følte, at de skyldte spirituelt troskab til kirkerne og det, som de repræsenterede. I dette var han lige så kynisk i sin håndtering af kirkerne, som han var pragmatisk med kapitalisterne." 10

Det er ukendt for mange, men daglig meditation var et krav for alle i SS.
"Himmler oprettede en skole for okkultisme i Berlin-grenen, og mange af de førende rækker af Totenkopf SS, Sicherheitsdienst (Sikkerhedstjenesten) og Gestapo blev beordret til at deltage i kurser om meditation, transcendentalisme og magi. Det var her, at Himmler blev overtalt til at stifte det nazistiske okkultistiske bureau, Ahnenerbes. Ahnenerbes indarbejdede medlemsstaben fra Crowleys uægte Tempelridderorden og Vril-ordenen, og Thule Gesellschafts medlemmer blev indviet i SS' "Sorte Orden"" 11

Grundlæggeren af Temple of Set, Michael Aquino, besøgte Wewelsburg flere gange i løbet af de tidlige 1980'ere og var meget imponeret. Han udførte et ritual i det Nordlige Tårn for at genoplive Wewelsburgs energier på verden og tilskynde en "satanisk renæssance; at kickstarte den næste fase af menneskets udvikling. Dette tema er bestemt at finde gennem størstedelen af nazistiske skrifter og taler fra de allertidligste dage." 12

Satanismens fjernøstlige rødderReferencer:

SS Familiefesterne (Die Gestaltung der Feste im Jahres– und Lebenslauf in der SS-Familie) pdf

1 Himmler af Peter Padfield © 1991
(Denne bog indeholder meget bagvaskelse)

2 Ibid

3 Himmler's Crusade: The Nazi Expedition to Find the Origins of the Aryan Race af Christopher Hale © 2003; 2006 edition
(Denne bog indeholder meget bagvaskelse)

4 Heinrich Himmler's Camelot: The Wewelsburg Ideological Center of the SS, 1934-1945 © 1999
5 Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the Occult af Peter Levenda © 2002
6 Westfalia Landeszeitung, January 9, 1938, Dr. Wolff Heinrichsdorff
7 Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the Occult af Peter Levenda © 2002
8 Ibid
9 Ibid
10 Ibid
11 The Spear of Destiny af Trevor Ravenscroft, 5th Printing, © 1988
12 Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the Occult af Peter Levenda
© 2002

 

click tracking