Slip løs fra kristendommen


Har frygt, skam, kontrol og "synd" været brugt som redskaber til at manipulere dig?
Er du stærk nok til at erkende, at du er blevet løjet for?
Er du villig til at indrømme over for dig selv, at du har været et offer, og at du har brug for hjælp?

Stadier af kristendommens kontrol i ens liv:

Ovenstående er fasen, hvor man har mistet kontrollen.

Ét eller flere af de ovenstående punkter indikerer, at der er et alvorligt problem. For at finde ud af, om noget er godt eller ondt, må vi give det magt. Dette sker med fremskreden kristendom. I sidste ende er ikke nogen form for personlig identitet tilbage. Offeret bliver en tom skal, og noget andet tager over. Hvis du er nået til dette punkt, er det ikke for sent at komme ud og BLIVE ude.

ALLE fupnumre, løgne og svindelnumre har ET hovedtema til fælles- EN MANGEL PÅ VIDEN. Når først man VED, kan man ikke længere blive vildledt og løjet over for. Milliarder og milliarder af kroner, massemord og frem for alt LØGNE og FRYGT har været brugt til at afholde os fra vores Sande Skaber. Dem med magt har nydt godt af deres løgnes frugter i århundreder, og de ønsker af holde på deres magt på bekostning af menneskelig uvidenhed og elendighed. Vores Sande Skaber, Satan, giver os viden, så vi kan ophøje os selv til at være over dyr. Den flaske gud og hans udenjordiske kohorter ser ned på os og ønsker at slavebinde os. Satan holder af sin menneskelige skabelse og ønsker at hjælpe os. Det største skridt er overvinde din frygt samt at studere og lære. Når først du VED, kan kristendommen og dens falske lærdomme ikke længere være en trussel.


Ressourcer:TILBAGE TIL AFSLØR KRISTENDOMMEN