Afslør kristendommen


Som følge af at være gennemsyret af, tro på og leve en løgn, påtager den kristne sig i de fremskredne stadier af kristendommen et kunstigt udseende og begynder at ligne løgnen:
Det velkendte ligblege udtryk med et opklæbet og falsk smil. Løgnen fremstår i det fysiske selv.

Kristne påstår uophørligt, at "Djævelen bedrager". Hvad de ikke ser er, at alt, hvad de beskylder Djævelen for, i virkeligheden er Guden, de selv tilbeder, nemlig Jahve/Jehova.
Alt, hvad de kristne anklager "Djævelen" for, er i virkeligheden deres egen Gud. Dette er bevist i de bibelske skrifter:
"En morder og løgner fra begyndelsen"
"Menneskehadende"
"Forføreren af alle nationerne"

Problemet er, at få mennesker rent faktisk VIRKELIG læser Bibelen. De fleste tror blot på det, de får fortalt om kristendommen og Bibelen. Få læser den rent faktisk og kan se det sande formål med den. Endnu færre stopper op og tænker over eller sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor der er så mange tal i Bibelen. Alt i Bibelen er stjålent materiale, der er blevet forvansket, således at den spirituelle viden ikke længere er til stede.

Det er blevet sagt, at: "Sandheden vil komme ud i sidste ende, og mange vil forsøge at slutte sig til i sidste øjeblik, men det vil være for sent for dem..."

De fleste mennesker har malplaceret tro, gør hvad de får besked på og sætter ikke spørgsmålstegn ved noget. Dette skyldes, at de er blevet systematisk programmeret og hjernevasket. For fuldt ud at forstå og BEVISE, at kristendommen er et svindelnummer, skal man have personlig erfaring med sindet og sjælen og flere års forskning bag sig. Dette er langt over den gennemsnitlige persons niveau. Ethvert svindelnummer kræver én altafgørende faktor, for at det kan lykkes; OFFERETS TILTRO. Omfanget af det kristne svindelnummer er rystende. Det, der er på denne hjemmeside, er blot toppen af isbjerget så at sige. Vi vil snart tilføje flere artikler.

Om massesindets kræfter:
"Kraften bag et antal menneskers samlede tanker er altid langt større end summen af deres seperate tanker"
- The Astral Body and Other Phenomena af Oberstløjtnant (USA) Arthur E. Powell © 1927

Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente
og den kristne religion


"Jesus" og den jødiske Messias

Toraen og blodofringer af levende væsener

Tankeformen Jesus

Jehova: "En morder og løgner fra begyndelsen"

Sandheden om "Jesus Kristus"

YHVH: Sandheden om "Jahve" "Jehova"
Blotlægning af kristendommen


Jehova og MENNESKELIG BLODOFRING

Den kristne gudstjeneste/messe:
En simulering af menneskelig blodofring


Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi: Blotlægning af 9/11 tragedien
(det ligger i tallene)


BEVISER: Det sande formål med Bibelen er udøvelsen af jødisk trolddom

Jøderne påtager sig rollen som Gud

Tankekontrol og Bibelen

Kristendom, kommunisme, jøderne og bibelen

Kommunismens kristne rødder

Kommunismens død

Sandheden om Bibelen

Sandheden om "besættelser"

Sandheden om "Illuminati"

Sandheden om "Den Nye Verdensorden"

En jødes bekendelser

Kristendommens jødiske oprindelse

Afsløring af det kristne "VELGØRENHEDSFUPNUMMER":
Milliarder og milliarder af skattefritagede dollars afsættes til at fremme kommunisme


Den Nye Verdensorden og de kristne kirker

Mordere, tyve og løgnere:
Kristendommen har intet selv


Det stjålne år

Hvorfor kristendommen angriber og undertrykker menneskelig seksualitet

Inkvisitionen:
En historie om kristen tortur, massemord og ødelæggelse af menneskeliv


Det sande formål med kristendommen

Bibelen: En jødisk sammensværgelse og svindelnummer mod ikke-jøderne

Det underbevidste budskab i den jødiske/kristne bibel: Jødisk overlegenhed over ikke-jøder

Afsløring af spirituel forvanskning: Spirituel alkymi og Bibelen - bevis for at Satan er vores Skabergud

Den allestedsnærværende nazaræer

Nazaræeren: Den værste synder af dem alle
Talrige bibelske citater fra skrifter, der BEVISER, at Jesus stjal, løj og fortalte for MORD!


"Jesu Selskab" - kendt som jesuitterne - er intet mere end organiserede kriminelle og mordere

De ti bud:
Bibelske beviser på hvordan Jehova utrætteligt myrdede, stjal og begærede ("En morder og løgner fra begyndelsen")


Engle: Den grimme sandhed om fjendtlige udenjordiske væsener

Hvordan Jehovas Vidner offentligt har forudsagt verdens ende i over 100 år

Kopi af en katolsk skriftemålsbog:
Dette afslører den kristne "Guds" had for alt af menneskelig natur


Hjælp med at sprede sandheden: Download, del, print, og/eller distribuér en gratis PDF kopi af denne hjemmeside

De følgende artikler indeholder bevis for, at alt i den kristne religion og i Bibelen er blevet STJÅLET fra andre religioner, der kom forud for den fra overalt i verden. Kristendommen er et værktøj til at fjerne spirituel/okkult viden fra Jordens befolkning, så denne kraft kan holdes i hænderne på et par få for på denne måde at manipulere og slavebinde masserne.

For virkelig at forstå Bibelen og se sandheden, skal man være meget veluddannet inden for det okkulte. Massesindet er meget kraftfuldt. Når man studerer længe nok og opnår avanceret viden om det okkulte, er sandheden fuldstændig chokerende. Hele den jødiske/kristne bibel er et svindelnummer af katastrofale proportioner med en meget klar målsætning, der bruger underbevidste midler og de troendes kanaliserede spirituelle energi.

Hver gang kristendommen eller dens kohorter tog kontrollen over et land eller et område, blev de gamle spirituelle tekster og optegnelser fjernet og/eller destrueret, og dem der havde spirituel viden blev massemyrdet af Inkvisitionen. Dette fjernede den selv samme viden, som dem med magten har brugt og stadig bruger til at manipulere den uvidende befolkning ved hjælp af spirituel/okkult kraft. Bibelen er et af de mest kraftfulde, underbevidste værktøjer brugt af nogle få udvalgte til at slavebinde masserne. De fleste mennesker er uvidende om dette, fordi de mangler viden om det okkulte, tankekraft og spirituel energi. Magthaverne arbejder på at styrke troen på, at det okkulte, sindets og åndens kræfter er noget vrøvl eller bare fuldstændig tosset.

Ødelæggelsen af de gamle optegnelser gjorde det muligt at skrive en anden opfundet "historie", som har afskåret menneskeheden fra dens sande oprindelse. Det er vigtigt at kontrollere historien, for hvis man manipulerer den måde, hvorpå folk anskuer det, vi kalder fortiden, påvirker dette nutiden og fremtiden.

Hele Bibelen er et ekstremt kraftfuldt underbevidst værktøj fuld af okkulte tal, budskaber, allegorier og stjålent materiale, der er blevet forvansket fra gamle religioner. Desuden er denne bog blevet gennemsyret med spirituel energi og kraft for at indgyde frygt og gøre den troværdig. Når ens øjne åbnes, og man har den nødvendige viden, vil *besværgelsen* ikke længere være effektiv. Hele det underliggende tema i den jødiske/kristne bibel er etableringen af den fiktive historie om det jødiske folk i massesindet. Det, som massesindet tror på, har kraft samt energien til at virkeliggøre det, da tanker er energi.

Der findes vakuumforseglede bokse i Vatikanets bibliotek, der indeholder tusindvis af gamle esoteriske bøger fra hele verden, som er blevet stjålet og hamstret gennem årene og holdt uden for offentlig cirkulation. Den katolske kirke, der er roden til den kristne religion, er kontrolleret af et hemmeligt samfund, som har misbrugt okkult kraft til at slavebinde masserne. Slutmålet er den totale slavebinding af menneskeheden, hvilket de har arbejdet utrætteligt og skånsesløst på.

Alt dette har påvirket hver eneste af os direkte. Menneskeheden har lidt unødigt på grund af fornægtelsen af denne viden. Folk er gennem århundrederne blevet tvunget til at betale for deres egen fordømmelse med milliarder og atter milliarder af kroner for at holde denne løgn i stærk fremgang. Overlevelsen og blomstringen af dette ondskabsfulde svindelnummer mod menneskeheden kræver kun ÉN ting- EN MANGEL PÅ VIDEN!

I modsætning til hvad de fleste mennesker er blevet indoktrineret med, er jødedom, kristendom og islam relativt nye religioner. Menneskeheden går titusinder af år tilbage. Disse tre har arbejdet utrætteligt på at afholde os fra spirituel/okkult viden og fra at bruge denne kraft, som vi alle besidder.

Disse såkaldte "religioner" er bygget på mord, tortur og løgne, og den eneste måde, hvorpå en løgn af denne størrelsesorden kan overleve, er ved at skabe flere og flere løgne og tilintetgøre de folk, der kender sandheden. Kristendommen er intet mere end et program. Der er intet religiøst eller spirituelt over det. Millioner af mennesker lider af depression, håbløshed og forvirring om livet. Sjælen har brug for lys, og meget få mennesker ved dette og praktiserer aktivt power meditation, hvilket bogstaveligt talt vil "frelse" deres egne sjæle. På grund af manglende viden og uvidenhed om det okkulte, er menneskeheden som en helhed blevet underlagt en kraftfuld besværgelse ved hjælp af okkult kraft og er blevet indoktrineret til ikke at sætte spørgsmålstegn vedrørende disse tre såkaldte "religioner". Dette er blevet forstærket af århundreder med kristne, der narres til at lade deres spirituelle energier og sjæle kanalisere ind i forevigelsen af denne løgn, som i sidste ende kun vil gavne nogle få udvalgte.

Alt det, de kristne beskylder "Djævelen" for, er i virkeligheden deres egen Gud.
"En morder og løgner fra begyndelsen"
"Menneskehadende"
"Han forfører den hele Verden"
Link:
Den kristne gudstjeneste/messe: En simulering af menneskelig blodofring

Citat fra den jødiske Talmud:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D:
"Når Messias kommer, vil hver jøde have 2800 slaver." 

Links:

FRYDEN VED SATAN

 

© Copyright 2005, 2013, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457