JHWH: Sandheden om "Jahve"/"Jehova"
Blotlægning af kristendommen


Den jødiske/kristne bibel har altid brugt ekstrem frygt som et redskab til at holde folk væk fra det okkulte, magi, "trolddom" og brugen af sindet. Årsagerne er indlysende i artiklen nedenfor. For at en besværgelse kan lykkes, skal offeret mangle den nødvendige viden, være et godt får og bare "tro".

Anden Mosebog 22:18
En Troldkvinde må du ikke lade leve.

"JHWH" (også kendt som "Jahve" og "Jehova") er intet mere end et jødisk magisystem. "JHWH" (kendt som "tetragammaton") repræsenterer de fire hjørner og elementer, og det samme gør "INRI" samt de fire evangelier. Alt dette repræsenterer de fire magiske hjørner og de fire elementer, der er altafgørende i ethvert magisk værk. "JHWH" benyttes i vid udstrækning i (jødisk) magi. Jøderne stjal kabbalaen fra egypterne og forvanskede den. Den messes hovedsageligt: "Yod Heh Vau Heh" i forskellige kombinationer.

Det ikke-jødiske folk er blevet tvangsfodret med kristendom for at fratage os al viden og kraft. Dem på toppen spiller med på begge sider mod midten. Hvad dette betyder er, at fjenden opererer fra begge sider; hver side angriber den anden, mens de begge fremmes og udvikler sig. Dette svarer til en politibetjent, der er stærkt involveret i et åbent og offentligt korstog mod narkotika men i al hemmelighed sælger og fremmer stoffer, uden at familien eller samfundet ved noget om det.

Efter den romerske afskaffelse af Salomons tempel 70 e.v.t. blev kristendommen opfundet af jøderne (den mest kendte er Paulus, også kendt som "Hedningeapostlen"), så de kunne styre verden ved hjælp af meget gamle kræfter vedrørende sjælen og sindet. Jøderne ved selv, at nazaræeren er en fiktiv figur, der er baseret på omkring 20 korsfærstede helte fra hedenske pantheoner. Med århundreders from tro på dette væsen samt den spirituelle energi hældt i "ham" gennem bøn, har han gjort sig selv levende. Se Fryden Ved Satan-hjemmesidens artikel: Tankeformer.
Eksempelvis hang Odin fra et træ, Set blev korsfæstet på et gaffelkors, Buddha sad under bo-træet (Boa; igen, slangen) for at opnå oplysning. Listen bliver ved og ved. Vigtigst af alt blev den nazaræenske figur stjålet fra den persiske Gud "Mithra". Når man arbejder med en besværgelse, er det altid vigtigt, at en forbindelse skabes.

I tilfældet med kristendommen, blev alle de tidligere hedenske (ikke-jødiske) Guder bundet og erstattet med fiktive jødiske guder. Den hebraiske Jomfru Maria erstattede Astaroth, legenden om den hebraiske moses blev stjålet fra Sargon (begge blev født i hemmelighed, efterladt i en sivkurv, ladt flyde ned ad floden og adopteret af royaliteter), hebraiske Abraham blev stjållet fra den hinduistiske Brahma. "Brahma" betyder på sanskrit "mange". Den endeløse liste bliver ved og ved. Se Afslør Kristendommen. Der findes intet i den kristne religion, som ikke er blevet stjålet fra hedenske religioner, der kom hundreder til tusindvis af år forud den. De hedenske Guder (værende et kraftfuldt racemæssigt minde i ikke-jødernes sind) blev erstattet med hebraiske figurer, der slavisk skulle adlydes og tilbedes. Dette banede vejen for enorm magt og kontrol.

Kristendommen har aldrig nogensinde været andet end et værktøj til at fjerne spirituel viden og kraft fra den ikke-jødiske befolkning og afholde os fra vores Guder, primært vores sande Skabergud, der blev givet navnet Satan, hvilket betyder "modstander/fjende" på hebraisk. De ikke-jødiske præster og ledere blev tortureret og henrettet. De andre, der ikke fulgte med i den nye magtstruktur, blev udsat for det samme, og enhver ikke-jøde, der overhovedet blev mistænkt for at have nogen forbindelser til de gamle religioner, blev stemplet som en "kætter" og myrdet. Selvfølgelig skråler og skriger jøderne op om den kristne kirkes forfølgelse af deres småsamfund i middelalderen, men dette er igen det gamle trick om at spille begge sider mod midten, og jøderne på toppen kunne ikke være mere ligeglade med, hvor mange af deres egne de er nødt til at bruge. Tomás de Torquemada var den første storinkvisitor i Spanien og var en jøde.

Jøderne har haft fuld kontrol over den katolske kirke (den oprindelige kristne kirke) fra begyndelsen. De fleste katolske paver var af jødisk oprindelse, såsom Johannes Paul 2., der blev født af en jødisk mor (Katz) og anerkendt som en jøde af de ortodokse jøder. Gennem det katolske sakramente kaldet "skriftemål", fik den katolske gejstlighed alle, og nærmere bestemt de ikke-jødiske ledere og adel, trængt op i en krog. De kendte deres dybeste og mørkeste hemmeligheder.

Den katolske kirke er kristendommens rambuk. Siden den protestantiske reformation har jøderne også fået kontrol over disse sekter. "Kirkernes Verdensråd" er endnu et eksempel.

Jøderne har haft en enorm pøl af spirituel energi, som de frit har kunnet tage fra. Jøderne udnævnte sig selv som "Guds Udvalgte". Nazaræeren er en jøde (og en kraftfuld tankeform), Jomru Maria og hendes mand Josef er jøder, nazaræerens 12 apostle (13 udgør et coven - igen stjålet fra gamle hedenske religioner) - alle jøder. Derudover er alle figurerne i det Gamle Testamente og det Nye Testamente stjålet fra ikke-jødiske væsener og afløste disse som de "udvalgte" jøder.

Så den gennemsnitlige kristne ikke-jøde (der er uvidende om jødernes lumske handlinger og om det okkulte) hælder mere og mere spirituel energi ind i denne jødiske hvirvelstrøm af energi gennem bøn, og alligevel spekulerer folk på, hvordan denne minoritet kan besidde det meste af verdens rigdom og magt. Ikke-jøderne, nærmere bestemt de kristne, har været underlagt en meget kraftfuld besværgelse i århundreder.

De afskar os fra vores Guder, vores tradtitioner og vores spirituelle og religiøse arv gennem massemord og erstattede vores historie med pure løgne og frygt for det ukendte, fordi al ikke-jødisk viden blev taget ud af cirkulation.

Hvad angår deres engle-smuds, så har de fleste navne med de syv klassiske bogstaver: Gabriel, Rafael osv. Disse syv repræsenterer de syv chakraer og blev anvendt til at binde de ikke-jødiske Guder og gøre dem til slaver ved hjælp af "Goetiaen". De goetiske sorte bøger, eller "grimoirer", stammede alle fra jøderne, såsom "Salomons nøgle", og "Abramelins bog" og mange flere (disse kan let findes ved at søge efter titlerne i en søgemaskine). De blev alle oprindeligt skrevet på hebraisk, da de fleste ikke-jøder ikke kan læse hebraisk. Hver af dem bruger hebraiske symboler og mantraer og dirigerer intens blasfemi mod de ikke-jødiske Guder, der er blevet skildret som djævler, dæmoner og hæslige monstre, som bare skal nedgøres. De ikke-jødiske Guder er ikke længere bundet, og mange af de magelige profetier holdt ikke stik, såsom at "Azazel skulle være bundet for evigt". Jeg kan forsikre alle om, at han nu er fuldstændig fri.

Kristendommen er bygget op i flere trin. Fordi dette program er fiktivt, er det spirituelt upålideligt. Visse kristne har til tider tappet ind i denne hvirvelstrøm af energi og opnået resultater. Bedegrupper og lignende fremkalder spirituel energi. Vildledte kristne bliver bedt om "at tro". At tro er nødvendigt for, at enhver besværgelse eller ethvert magisk værk udført af sindet kan lykkes. Med kristendommen lykkes det normalt ikke. De få og meget sjældne tilfælde hvor det lykkes holder de vildledte troende, fordi de tror, at det er "et mirakel" og faktisk ikke ved, at de gjorde det med deres eget sind. Ateisterne tror ikke på noget, og tilsidesætter alt, der er "overnaturligt" eller okkult. Ateisten er en skydeskive, der bare venter på at blive manipuleret af dem, der besidder okkult viden og kraft.

 

Mere:

Det sande Tetragrammaton: Yderligere afsløring af kristendommen

Hvor navnet "Satan" stammer fra

Den allestedsnærværende nazaræer

 

TILBAGE TIL: AFSLØR KRISTENDOMMEN