Jesuitterne
(Jesu Selskab)


Nedenstående uddrag er taget fra bogen: “The Secret History of the Jesuits” af Edmond Paris, 1975 (oversat fra den franske):

Om forfatteren “Edmond Paris”:
"Han satte sit liv på spil ved at afsløre sådan en sammensværgelse." "Edmon Paris kendte mig aldrig, men jeg kendte til ham uden at møde ham personligt, da jeg, sammen med andre jesuitter, under den ekstreme induktionsed blev orienteret om navnene på de institutioner og enkeltpersoner i Europa, som var farlige for den romersk-katolske institutions mål. Hans navn blev givet til os." "Edmon Paris' værker om romersk katolicisme frembragte jesuitternes tilsagn om 1) at tilintetgøre ham, 2) at ødelægge hans omdømme, herunder hans familie og 3) at tilintetgøre hans arbejde.”

- Dr. Alberto Rivera (forhenværende jesuitterpræst)

Navnene og ansigterne ændrer sig, men det er stadig det samme program, der er tale om, nemlig jødisk kommunisme. Kristendom er en forberedelse til kommunisme. Når den ene fejler, er den anden klar til at tage kontrol over en region eller et land. Et eksempel er det tidligere Sovjetunionens fald 1991 (sammen med "Jerntæppets" andre lande), hvor kristne kristne straks flyttede tilbage som lopper på en hund for at fortsætte deres evindelige og helt og aldeles kompulsive missionering og arbejdede på at konvertere befolkningen. Dette er en ond cirkel.

"Jesuitterne arbejder hemmeligt og utrætteligt hen imod to store mål for den romersk-katolske institution: 1) "Universel politisk magt" og 2) "en universel kirke i overensstemmelse med profetierne i Johannes' Åbenbaring 6, 13, 17 og 18." ¹

Jesuitterne (Jesu Selskab) er den katolske kirkes spioner og dødspatrulje (lejemordere). Folk, der tror, at denne institution er "religiøs" eller "spirituel", er desværre blevet ført bag lyset. Den er og har altid været politisk i alle henseender. Det er en politisk front, der fungerer ved at kontrollere mennesker ved brug af et væld af fiktive religiøse karakterer og ceremonier, som er blevet stjålet fra religioner rundt omkring i hele verden, som alle kom forud for den. Adskillelsen af kirke og stat betyder intet for den katolske kirke, som arbejder utrætteligt og nådesløst hen imod verdensherredømmet, koste hvad det vil. Denne institution er bygget på massemord, tortur, afpresning, organiseret kriminalitet, løgne og fratagelsen af sand spiritualitet fra menneskeheden. Den har styret konger, dronninger, adel, præsidenter, regeringer og næsten alle med magt.

Der florerer påstande om, at der skulle findes en "sort pave". Dette er intet mere end en myte, der er blevet skabt for at aflede ansvaret fra den katolske pave og hans organisation af kriminelle. De anvender i virkeligheden blot såkaldt "hegeliansk dialektik" ved at spille med på begge sider mod midten for at opnå kontrol. Dette svarer med andre ord til en person, der åbent prædiker mod ulovlig brug af narkotikta, åbent arbejder for politiet og foregiver at bekæmpe ulovlig narkotika, men i al hemmelighed selv leder en narkoring i politiets baghave. Kort sagt, en korrupt betjent. På trods af, at den katolske kirke for offentligheden hævder at være en religiøs og velgørende institution, kører og kontrollerer den i al hemmelighed organiserede kriminelle aktiviteter og arbejder hånd i hånd med jødisk kommunisme.

Protestanterne ynder at fordømme katolikkerne og grave snavs op om dem, da det at skyde skylden videre fjerner behovet for at forklare, hvordan sådanne modbydelige og dekadente handlinger gentagne gange har kunnet finde sted i de kristne kirker. Vi ved alle, hvordan Satan altid har været brugt som en syndebuk for disse kriminelle. De kristne er for vildledte og indoktrinerede til at se, at det i virkeligheden er deres egen "gud", der har bedraget dem hele vejen igennem.

Ignatius de Loyola var grundlæggeren af jesuitterne. Den protestantiske reformation havde gjort alvorlig skade på den katolske kirkes ubestridte kontrol, da han kom på banen. Han nåede den konklusion, at den eneste måde for den katolske kirke at kunne genvinde magten, den havde tabt, var ved at håndhæve kanonerne og doktrinerne gennem pavens sekulære magt og ikke blot at ødelægge liv gennem Inkvisitionen (som de dominikanske præster og nonner gjorde) men hemmeligt at infiltrere alle områder af livet.

"Jesu Selskabs forfatning blev endeligt udarbejdet og godkendt i Rom af Paul III i 1540, og jesuitterne stillede sig følgelig til rådighed for paven og lovede ham ubetinget lydighed." ²

Ignatius var mere end nogen anden katolsk leder før ham bevidst om, at den bedste måde at styre en mand var ved at blive herre over den mands sind. "Vi gennemsyrer ham med spirituelle kræfter, som han vil finde det meget vanskeligt at fjerne senere." " (...) kræfter, der er mere varige end nogen af alle de bedste principper og doktriner; disse kræfter kan komme til overfladen igen, sommetider år efter uden at have været nævnt, og derpå bliver de så påtvingende, at viljen finder sig ude af stand til at modsætte sig nogen forhindring og bliver nødt til at følge deres uafværgelige impulser." ³

Man skal altid huske på, hvor meget esoterisk viden den katolske kirke har til rådighed efter århundreders konfiskation, plyndring og systematisk fjernelse af denne viden fra befolkningen. Jesuitterne har brugt denne viden til skade for menneskeheden. Det er ukendt for de fleste, men jesuitterne har infiltreret hvert eneste land på Jordens overflade og er blevet udvist af mange. Gennem det katolske sakramente "skriftemål" fik jesuitterne kontrol over konger og dronninger, magthavere og adel. De blev endda åbent tilbudt vigtige politiske poster. Det er ikke overraskende, at afpresning blev brugt heftigt.

"Hver gang et land blev inficeret med jesuitter, lykkedes det for dem at tage kontrol. Dette blev gjort gennem infiltration. Snart efter begyndte myndighederne at konsultere dem om vigtige sager, store donationer begyndte at strømme ind, og inden længe "besatte de alle skolerne, de fleste af kirkernes prædikestole og alle højtstående menneskers skriftemål." 4

"Offentligheden er praktisk taget uvidende om det overvældende ansvar, der kan tilskrives Vatikanet og dets jesuitter for starten af de to verdenskrige; en situation, som delvist kan forklares ved den gigantiske økonomiske tyngde, der er til rådighed for Vatikanet og dets jesuitter, hvilket giver dem magten på så mange områder, især efter den seneste konflikt." 5

"Ingen stat har lidt så meget, som Polen gjorde under jesuitternes dominans". "Og i intet andet land end Portugal var selskabet så magtfuldt." "I takt med, at Polen hurtigt var ved at gå under, steg antallet af jesuitiske etablissementer og skoler så hurtigt, at generalen gjorde Polen til en speciel menighed i 1751." 6

Fjernøstens lærdomme blev forvansket med jesuitternes ankomst og angreb. Jesuitten Robert de Nobile bosatte sig i Indien for der at konvertere masserne til katolicisme. Fuldstændig tro mod en jesuits karakter, infiltrerede han den brahminske, præstelige kaste (de appellerer altid til de herskende klasser). "Han udviklede brahminernes tøj, vaner og levemåde og blandede deres ritualer sammen med kristne, alt sammen efter godkendelse af pave Gregor XV." Han konverterede over 250.000 hinduer. 7

Det er helt sikkert herfra, en masse af de latterlige new age lærdomme kommer fra, med deres promovering af nazaræeren, læren om "karma" og engle. Det er kristen infiltration.

"De erobrede i Sydamerika de indfødte, der efterfølgende blev tvunget til at leve under streng katolicisme." "Jesuitterne våger over dem (...) de straffer de mindste fejl (...) pisken, faste, fængsel, gabestok på torvet og offentlig bod i kirken er irettesættelserne, de bruger." "Synderen klædt i en angrenes tøj blev eskorteret til kirke, hvor han tilstod sin skyld. Derefter blev han pisket på torvet i henhold til straffeloven. Synderne modtog altid denne irettesættelse, og ikke blot uden mislyde, men endda også med taksigelser. Den skyldige, der er blevet straffet og afstemt, kysser hånden på den, der slog ham og siger: »Må Gud belønne dig for at frigøre mig fra de evige sorger, der truede mig.«" 8

"Vi vil skrive digte; men må vores poeter være kristne og ikke tilhænger af hedninger, der invokerer muser, bjergnymfer, havnymfer, Kalliope, Apollon osv., eller andre guder og gudinder. Derudover, hvis disse skal nævnes, skal det være med henblik på at karikere dem, da de kun er dæmoner." 9

"Den romersk-katolske kirke var blandt de rigeste jordejere i Nordafrika. I Mexico havde de sølvminer og sukkerfabrikker, i Paraguay havde de te- og kakaoplantager, tæppefabrikker og også kontrol over forsyningssituationen, da de ejede kvæget og "eksporterede 80.000 muldyr om året." "Og for at få en endnu større gevinst, tøvede præsterne ikke med at bedrage statskassen, som det ses i den velkendte historie om de såkaldte æsker med chokolade, der blev lastet af i Cadix, og som var fulde af guldpulver." 10

Den 7. januar 1960 i Rom blev der afholdt et topmøde med henblik på at etablere en fredelig sameksistens mellem sovjetterne, østblokken og Vesten. I USA opfordrede Kardinal Spellman (der i mange blade og aviser ses på billeder, hvor han står side om side med vigtige verdensledere) katolikkerne til at vise åben fjendtlighed over for hr. Khrushchev, da han besøgte USA og var gæst her. Kardinal Ottaviani, som var sekræter for Det hellige kontor, leverede en yderst voldsom tale på Santa Maria Maggiore-basilikaen mod sovjetterne og vestmagterne, der var involveret i fredsprojektet. 11

Hvilket formål tjener krig i en insitution som den katolske kirkes stræben efter verdensherredømmet? Svaret er, at intet kendt for menneskeheden ændrer menneskers liv, skaber ødelæggelse og åbner folk op for dominans mere end krig. Begge sider af konflikten bliver hjulpet på vej og finansieret af dem, der har til hensigt at etablere et verdensherredømme og skabe en slavestat. Ved krigens afslutning er alle berørte lande i gæld til de internationale bankfolk, hvoraf en stor del af disse ejes og drives af Vatikanet. Dette er ikke for at se bort fra andre, der arbejder hen imod de samme mål. Alle involverede parter bruger hinanden for at opnå disse mål. Begge foragter hinanden ud af grådighed og søger hinandens ødelæggelse, så at vinderen kan tage det hele, hvis målet nås. Hvad de alle har til fælles er tilbedelsen af den samme "Gud".
Referencer:

¹ Vatican Assassins: Wounded in the House of My Friends, The Diabolical History of the Society of Jesus Including: Its Second Thirty Years' War [1914-1945], its Cold War [1945-1990], and Its Assassination of America's First Roman Catholic President, John Fitzgerald Kennedy [1963] af Eric Jon Phelps, © 2001
² Ibid, side 23
³ Ibid, side 21
4 Ibid, side 38
5 Ibid, side 9
6 Ibid, side 41
7 Ibid, side 50-51
8 Ibid, side 56-57
9 Ibid, side 62
10 Ibid, side 68
11 Ibid, side 184

The Secret History of the Jesuits af Edmond Paris; oversat fra den franske, © 1975


TILBAGE TIL: AFSLØR KRISTENDOMMEN