Afsløring af Det Nye Testamente


"Den har tjent os vel, denne myte om Kristus"
-Pave Leo X (1475-1521)*


MYTEN OM OPSTANDELSEN:
STJÅLEN!
Opstandelsen er et fælles tema fundet i mange helt forskellige religioner i hele verden. Det er symbolsk for nedstigningen til underverdenen og en senere tilbagevenden. Mesopotamien: Ishtars/Inannas nedstigning og tilbagevenden (hun genopstod fra de døde). Egypten: Osiris, Gud af Underverden, genopstod. Grækenland: Persefones nedstigning til underverdenen og tilbagevenden. Listen over genopstandne Guder er omfattende og er baseret på et koncept, ikke faktiske karakterer. Denne allegori er baseret på det spirituelle værk Magnum Opus og det, der er kendt som "nigredo-fasen". For mere information, læs artiklen Afsløring af spirituel forvanskning: Spirituel alkymi og Bibelen.

Men vi må selvfølgelig ikke glemme "Faderen, Sønnen og Helligånden".

Nazaræerens korsfæstelse er ikke noget nyt:

Apostlenes Gerninger 5:30:
"Vore fædres Gud har oprejst Jesus, som I dræbte ved at hænge ham på et træ."

Første Petersbrev 2:24:
"På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt."

Den nordiske Gud Odin kom før Jesus Kristus. Odin hang fra et træ og oplevede en slags død for at opnå viden. Ved at blive "genfødt", opnåede han gnosis (avanceret spirituel viden), og det samme gjorde den egyptiske Gud Set, der blev "korsfæstet" på et "kors" kendt som et gaffelkors.1 Derudover hang Krishna, Marsyas, Dodonian og Zeus også fra træer. Dette er også betydningen bag "den hængte mand" i tarotten. Buddhaen sad også under et "bo-træ". "Bo" læner sig op ad "boa", der betyder "slange"; kundalinien. Træet er en gammel skildring af den menneskelige sjæl, hvor stammen symboliserer rygsøjlen, grenene symboliserer de 144.000 nadier, og frugterne symboliserer frugten fra meditationen; livskraften og sindet og sjælens kræfter. "144.000" er endnu en jødisk/kristen bibelforvanskelse af en allegori, der har at gøre med den menneskelige sjæls nadier, som er særlige kanaler for livskraften.

Nedenfor er en yderligere liste over guder, der hang fra træer:

Ovenstående liste blev taget fra bogen "The World's Sixteen Crucified Saviors" af Kersey Graves, Sixth Edition- 1960

I forhold til navnet "Jesus", så repræsenterer de fem bogstaver den menneskelige sjæls fem elementer; ild, jord, luft, vand og kvintessens. Den fiktive karakter blev stjålet fra hedenske ALLEGORIER. Han siges at have levet "33 år", hvilket svarer til antallet af ryghvirvler i den menneskelige rygsøjle, som kundalinistangen stiger op ad og dermed transformerer den menneskelige sjæl og sindet ind i superbevidsthed. Dette er også betydningen bag frimurernes "33. grad". Ifølge den fiktive historie blev to personer korsfæstet sammen med nazaræeren. Dette udgør endnu en treenighed og er (igen) en ALLEGORI for de tre dele af sjælen, hvor der er en stærk krydsning af energier. Det primære af disse er det intetkønnede hjertechakra (det store kors), hvor skulderchakraerne har vinger, og dernæst kommer de to mindre sjette chakraer ved tindingerne og hoftechakraerne. Dem af jer, der ikke er bekendt med det okkulte, bør læse alt på denne hjemmeside og også Fryden Ved Satan hjemmesiden, som er meget afslørende i forhold til spirituel viden.

Nazaræeren blev opfundet ud fra et KONCEPT. Nazaræeren er det, der er kendt som chi, "heksekraften", "pranaen" og de andre navne for den menneskelige sjæls og sindets kræfter. De mange skildringer af glorier indikerer en opstegen Satans slange, også kendt som kundalinien. Korset var oprindeligt ligesidet og er formet som den menneskelige sjæl. Dette er også blevet forvansket i det ekstreme. Påstanden om, at "Jesus frelser" (hvilket kristne plaprer mekanisk ud, som om de var et optrukkent børnelegetøj) er falsk. Sandheden er, at det kun er ens egne kræfter, der kan redde en. Gennem power meditation kan man heale sig selv og overleve situationer, der ville være katastrofale for folk, der mangler denne viden. Den opstegne slange er forudsætningen for det spirituelle værk kaldet Magnum Opus, der gør en fysisk og spirituelt perfekt og udødelig. Dette er endnu et område, hvor de vildledte kristne bliver ved med at gentage sætningen om "evigt liv", uden nogen idé om, hvad det virkelig er, betyder, eller hvordan man opnår det.
Det latinske kors var ikke en del af kristendommen før det 7. århundrede og blev ikke fuldt ud anerkendt før det 9. århundrede.
Primitive kirker foretrak at bruge lammet til at repræsentere nazaræeren. Lammet er i øvrigt endnu et stjålent symbol. Påskelammet symboliserer Vædderen i dyrekredsen (som Solen går ind i den 21. marts hvert år). Lammet blev også båret af Hermes og Osiris.
Forårslammet er med andre ord et symbol på det tidspunkt, hvor Solen går ind i Vædderens tegn, og det har også at gøre med påbegyndelsen af Magnum Opus.

KRISTNE HØJTIDER ER OGSÅ BLEVET STJÅLET: DE FALDER ALLE SAMMEN MED HEDENSKE HØJTIDER OG SÆRLIGE TIDSPUNKTER AF ÅRET.

"Påske" (engelsk "Easter") blev stjålet fra Astaroth, som oprindeligt var kendt som "Ashtar". Denne højtid falder sammen med forårsjævndøgnet, hvor dag og nat er lige lange. Hun var kendt som "Eastre" for angelsakserne. Som Gudinden for frugtbarhed blev hun forbundet med kaniner og æg. De kristne stjal denne højtid og fordrejede dens betydning. Andre navne kan nævnes: Påske, Easter (engelsk), Eastre, Eos, Eostre, Ester, Estrus, (Estrus er når et dyr går i løbetid; parringstiden), Oestrus, Oistros og Ostara. Som anført ovenfor, blev "Guds lam" stjålet fra stjernetegnet Vædderen, som Solen går ind i hvert forår.

 

JULESÆSONEN, 25. december. Julen falder sammen med vintersolhvervet, hvilket er årets korteste dag. Den 25. december er den persiske gud Mithras fødselsdato og er også tidspunktet for den romerske højtid Saturnalia. Træet, dekorationerne, bagning, gaver og fejring har INTET at gøre med nazaræeren. Dette stammer fra hedenske højtider. Igen, så er træet med lysene og dekorationerne symbolske for den opstegne slange, hvor sjælen er blevet lyst op, fordi alle de 144.000 nadier er i live og fulde af energi. Toppen af grantræet kulminerer i ét punkt, og dette symboliserer opvældende energi til toppen af hovedet, hvilket ikke er meget anderledes end symbolikken bag de egyptiske pyramider, der også ender i ét punkt. Der er mange forskellige hedenske Guder forbundet med og fejret den 25. december og omkring denne dato.

"Allehelgensdag" er stjålet fra "Halloween/Samhain".

"Mariæ Himmelfart" falder sammen med "Lammas Dag" under sommersolhvervet.

Alle disse højtider, som oprindeligt var HEDENSKE/IKKE-JØDISKE, er blevet erstattet til at have deres fokus på fiktive jødiske figurer.

For mere detaljeret information vedrørende tyveriet og forvanskningen af hedenske højtider, se: Det stjålne år.

KRISTNE DRAGTER OG DERES PARALLELLER TIL HEKSE/TROLDMÆND:

DET KRISTNE ALTER ER OPSAT NÆSTEN IDENTISK MED ET TROLDMANDSALTER:

Der bliver gjort brug af følgende i den sædvanlige kristne gudstjeneste/messe:

Men på trods af dette myrdede den kristne kirke i massevis dem, de beskyldte for at være hekse, troldmænd og folk af hedenske religioner.

DE SØRGELIGE VITTIGHEDER KALDET KRISTNE SAKRAMENTER:

Det er tydeligt, at kristne sakramenter er falske. Man kan komme og gå, som man ønsker, og de har ingen betydning. Selvfølgelig er dette oplagt, da de alle blev stjålet. Nogle åbenlyse eksempler:

STJÅLEN!
Under en kristen gudstjeneste/messe reciterer præsten sætningen: "Spis brødet – det er min krop. Drik vinen – det er mit blod" for at velsigne nadveren/eukaristien. Dette er en simulering af menneskelig blodofring. For mere dybdegående information om dette, se venligst Den kristne messe/gudstjeneste: En simulering af menneskelig blodofring.

"Helligånden":
"Helligånden" steg angiveligt ned over nazaræerens apostle med tunger af ild. Dette er IGEN Satans slange og blev taget og forvansket fra hedenske religioner, især dem fra Fjernøsten. Hedenskab er blevet stemplet som "satanisme".

Apostlenes Gerninger 2:2-4:
2:2
"Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad."
2:3 "Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem.
2:4 "Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige."

Dette er taget fra slangen. Slangen er kendt for at bringe viden og udvidet bevidsthed; oplysning.
"Ushnishaen" betyder "flamme af usynligt lys" og sad på hovedet af Buddha eller den buddhistiske helligmand, hvor den symboliserede guddommelig intelligens. Flammerne er den opstegne kundalinislange, som kommer fra Satan.

Kirketårnet er en kopi af den egyptiske obelisk. Den eneste forskel er krucifikset i toppen. De fleste er bekendt med den egyptiske obelisk, såsom "Kleopatras nål". Dette har meget til fælles med "majstangen". "Majstangen" var symbolsk for majkongens fallos (erigerede penis). Dette er et symbol på frugtbarhed. På Beltanes aften (den 30. april) dansede de fejrende rundt om majstangen. De oprindelige egyptiske obelisker var symboler for fallossen. De repræsenterede jordguden "Gebs" erigerede kønsorgan, mens han lå på jorden og forsøgte at nå op til og forene sig selv med Gudinden "Neith/Nut" af den altoverskyggende himmel. De fleste kristne ved det ikke, men deres kirketårn er en symbolsk erigeret penis med et kors på toppen.

Det irriterende fiskesymbol, som kristne bruger, er også blevet stjålet og forvansket. Det kaldes en "yoni", og de kristne vendte det om på siden. I virkeligheden er det en skede, og den korrekte stilling er vist her til venstre. Yonien er et meget gammelt symbol og kan ses i mange gamle dæk af tarotkort, som vist her.

Helgene erstattede De Gamle Guder i den katolske religion. Paven brugte denne erstatningsmetode til at konvertere polyteister til monoteisme. Gamle hedenske templer, samt biblioteker der indeholdt vigtigte spirituelle tekster, blev  raseret og tilintetgjort af kristne. Kristne kirker blev ofte bygget oven på disse. Mange hedenske templer blev bygget på leylinjer, især i Europa.*The Atlantis Blueprint, side 267 af Colin Wilson
©2002

1 The Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects" af Barbara G. Walker, side 54.

TILBAGE TIL: AFSLØR KRISTENDOMMEN