Afsløring af spirituel forvanskning:
Spirituel alkymi og Bibelen


Sand satanisme er baseret på de gamle religioner, der kom forud for jødedommen, kristendommen og islam med hundredevis til tusindvis af år. De traditionelle farver, sort og rød, der bruges i satanisme, kommer helt tilbage fra det gamle Egypten og er symbolske for spirituel transformation. De gamle religioner var baseret på at færdiggøre vores Skaber Satans værk: at omdanne den menneskelige sjæl til en Gudeesjæl og opnå gudelignende kraft og udødelighed. Satans Rige blev stjålet fra ham.

Den jødiske/kristne bibel er en forvanskning af stjålent materiale, der er blevet brugt til spirituel at slavebinde menneskeheden. Alle Gudernes legender er allegorier. Vatikanet og dets kohorter har fået rigdom, magt og kontrol ved at tvinge folk til at tro, at disse allegorier er bogstavelige steder og karakterer.

Færdiggørelsen af værket, der i alkymi er kendt som "Magnum Opus", har sit fundament i kundalinien. Kundalinislangen ligger sammenrullet i bunden af rygsøjlen. Gennem meditation, stiger slangen af ild. Der er 33 ryghvirvler i den menneskelige rygsøjle. Vi hører ofte udtrykket "33. grads Frimurer", eller at den fiktive nazaræerer levede 33 år. Kundalinislangen bestiger rygsøjlens 33 ryghvirvler.

De syv chakraer er også meget vigtige i værket. Når kundalinien stiger op, skal den trænge igennem hvert af de syv chakraer. Dette er grunden til, at der er lagt så stor vægt på tallet syv i mange gamle, spirituelle tekster og også det, der er blevet forvansket i den jødiske/kristne bibel. Kristne ledere vildleder deres tilhængere ved at bedrage dem til at tro, at de stjålne legender i Bibelen er reelle. Gennem dette bedrag, har Vatikanet og kristne kirker opnået utrolig rigdom og magt. Denne magt er ikke kun i den fysiske verden, men også den spirituelle. Al spirituel viden blev systematisk fjernet med Inkvisitionen. Dem på toppen er adepter til sort magi og har avancerede spirituelle kræfter, mens resten af menneskeheden er under deres kontrol.

Vi får at vide, at mange gamle malerier er af nazaræeren, "jomfru maria" og lignende, men disse er i virkeligheden af de Oprindelige Guder, såsom Marduk (Amon Ra) og Astaroth. Magnum Opus begynder ideelt set i foråret, når Solen er i Vædderens tegn - dermed manden stående med lammet. Glorien er den opstegne kundalini og auraen, der vibrerer med heksekraft. Den katolske kirke stjal dette og har vidergivet det som værende deres fiktive nazaræer. Glyfferne for Vædderens tegn kan let ses i Astaroths sigil:

(Alle Dæmonernes sigiler er udformninger af vigtige alkymiske symboler).

Historien om skabelsen i Første Mosebog er endnu en allegori: "Gud" skaber universet på "syv dage", "På den syvende dag hvilede han". Dem af os, der er uddannede, ved, at det er nemt for kundalinien at bryde igennem det syvende chakra, når først den har steget op gennem de første seks chakraer og passeret gennem de tre "knuder" (treenigheden). I virkeligheden er "Himlen" er kodeord for det syvende chakra. Vi har alle hørt udtrykket "den syvende himmel". "Gud" er et kodeord for os selv, og i mange gamle tekster er det også et kodeord for chakraerne. "Helvede" er et kodeord for rodchakraet, også kendt som "den nedre verden", hvor den brandvarme kundalinislange ligger i dvale.

Træet i "Paradisets Have" i Biblen blev stjålet fra mange forskellige religioner, der kom forud for kristendommen, og symboliserer et kort over den menneskelige sjæl. Træets stamme repræsenterer den menneskelige rygsøjle, og grenene symboliserer de "144.000" nadier. "Adam og Eva" symboliserer Idaen og Pingalaen, og hvor disse to mødes og bliver til en. Når kundalinien er steget op, og Idaen og Pingalaen er sammenført ved det sjette chakra, opnår man gnosis, og ens spirituelle øjne åbnes. Dette blev oprindeligt symboliseret ved det egyptiske "Altseende Øje".

Den adskildte slutsten på toppen af pyramiden symboliserer vores Skaber Satans uafsluttede arbejde.

Tallet 12 er også allestedsnærverende i mange gamle tekster samt i Bibelens stjålne materiale. Tallet 12 symboliserer de 12 trin i Magnum Opus. Disse er baseret på dyrekredsens 12 tegn.

Første Mosebog
1 I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.
Himmelen og Jorden symboliserer kronechakraet og rodchakraet.

2 Og Jorden var øde og tom, og der var Mørke over Verdensdybet. Men Guds Ånd svævede over Vandene.
"Øde og tom" repræsenterer det, der er kendt som "kaos"-stadiet i Magnum Opus.

4 Og Gud så, at Lyset var godt, og Gud satte Skel mellem Lyset og Mørket,
Lyset beskriver det punkt, hvor man skaber det, der er kendt som prima materia, hvilket er grundlaget for de vises sten. Dette gøres ved at kondensere bioelektriciteten/chi'en til en lyskugle.

5 og Gud kaldte Lyset Dag, og Mørket kaldte han Nat. Og det blev Aften, og det blev Morgen, første Dag.
Dette er et første skridt og et grundlag, derfor "første dag".

16 Gud gjorde de to store Lys, det største til at herske om Dagen, det mindste til at herske om Natten, og Stjernerne;
17 og Gud satte dem på Himmelhvælvingen til at lyse på Jorden
18 og til at herske over Dagen og Natten og til at skille Lyset fra Mørket. Og Gud så, at det var godt.
19 Og det blev Aften, og det blev Morgen, fjerde Dag.

Ovenstående vers vedrørende "de to store lys" symboliserer hjertechakraet, hvor "himmel" og "jord" mødes. Som vi kan se i det nedadpegende punkt i Satans sigil, det sataniske pentagram og Baphometet, stiger lys nedad gennem kronen til rodchakraet.

20 Derpå sagde Gud: Vandet vrimle med en Vrimmel af levende Væsener, og Fugle flyve over Jorden oppe under Himmelhvælvingen!
Livseliksiren, de velsignede vande, trænger ned til dem (metallerne/chakraerne) og vækker dem fra deres søvn. Dette er det, der er kendt som "duggen", der udskilles af pinealkirtlen som følge af power meditation. Fugle er også meget vigtige symboler i alkymi.

27 Og Gud skabte Mennesket i sit Billede; i Guds Billede skabte han det, som Mand og Kvinde skabte han dem;
31 Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev Aften, og det blev Morgen, sjette Dag.

Fra ovenstående kan vi se, at ALLEGORIEN igen er perverteret og fordrejet. "Den sjette dag" er det sjette chakra, hvor kvindelige Ida og mandlige Pingala mødes.

3 og Gud velsignede den syvende Dag og helligede den, thi på den hvilede han efter hele sit Værk, det, Gud havde skabt og udført.
Her er endnu en alkymisk allegori, der blev stjålet og fordrejet. Når alkymisten har udført sit arbejde, hviler han eller hun. "Gud" = OS SELV!

Sagaen om oprindelsen fortsætter, og det hele er stjålet og forvansket fra religioner, der kom forud for kristendommen.

Første Mosebog 3:3 kun af Frugten fra Træet midt i Haven, sagde Gud, må I ikke spise, ja, I må ikke røre derved, thi så skal I dø!

Der er et stadie i alkymi, hvor man undergår en død af prima materiaet. Dette er kendt som "nigredo" - "den sorte stadie".

Det er herfra, den fiktive nazaræer også blev opfundet. Nazaræeren blev stjålet fra omkring 18+ hedenske Guder, der blev "korsfæstede" på et kors eller hang fra et træ. Alt dette er en allegori, for eksempel: den nordiske Gud Odin hang fra et træ og oplevede en slags død for at opnå viden. Ved at blive genfødt, opnåede han gnosis (avanceret spirituel viden). Korset repræsenterer de så vigtige fire kvartaler. Dette er også betydningen bag "Den Hængte Mand" i tarotten. Den egyptiske Føniks har samme betydning - genfødsel gennem ild. Formørkelsen, der siges at have fundet sted under den påståede "korsfæstelse" af nazaræeren symboliserer også det sorte nigredo-stadie. Dette stadie symboliseres også ved den sorte krage og Den Sorte Sol.

4 Da sagde Slangen til Kvinden: I skal ingenlunde dø;
Kundalinislangen transformerer, men dræber ikke.

5 men Gud ved, at når I spiser deraf, åbnes eders Øjne, så I blive som Gud til at kende godt og ondt!
Dette er den gnosis, som de kristne kirker og deres forbryderiske kohorter utrætteligt har modarbejdet. Når vores øjne er blevet åbnet, kan vi ikke længere blive snydt af NOGEN løgne!

7 Da åbnedes begges Øjne, og de kendte, at de var nøgne. Derfor syede de Figenblade sammen og bandt dem om sig.
Nøgenhed er endnu en allegori for genfødsel. Alle fødes nøgne.

Nu kommer vi til "Noa" og arken, der blev stjålet fra det sumeriske epos om Ziusudra.

Vandelementet er feminint, hvor ildelementet er maskulint. Dette stadie af opussen symbliseres ved en flod af energi, der symboliseres af oversvømmelsen med vand. Oversvømmelsen er endnu en allegori om død og regenerering. Arken selv er symbolsk for den menneskelige krop. Allegorien om kragen, der ikke vender tilbage til arken, er symbolsk for, at stadiet endnu ikke er fuldført. "Duen" symboliserer det hvide stadie, også kendt som "albedo".

Det er indlysende, hvordan denne allegori er blevet forvansket til at være en påstået, faktisk begivenhed med menneskelige karakterer.

8:4 På den syttende Dag i den syvende Måned sad Arken fast på Ararats Bjerge
IGEN, tallet syv og "hvile". Dette symboliserer det syvende chakra, som er ubesværet lyksalighed, og "Ararats bjerge" symboliserer det færdige arbejde, hvilket blev STJÅLET fra de egyptiske pyramiders betydning- toppunktet helt øverst, der har sit fundament i de fire kvartaler.

Jeg vil også gerne tilføje - til tåberne, der har angrebet Enlil/Beelzebub med at drukne menneskeheden- FÅ ET LIV!!!!
Viden kommer fra Satan.

9:13 Min Bue sætter jeg i Skyen, og den skal være Pagtstegn mellem mig og Jorden!
9:14 Når jeg trækker Skyer sammen over Jorden, og Buen da viser sig i Skyerne,
9:15 vil jeg komme den Pagt i Hu, som består mellem mig og eder og hvert levende Væsen, det er alt Kød, og Vandet skal ikke mere blive til en Vandflod, som ødelægger alt Kød.

"Buen" er regnbuen - de iriserende farver der indiker, at endnu et stadie af magnum opus er afsluttet. JEG KAN TILFØJE, AT DETTE STADIE OGSÅ SYMBOLISERES VED PÅGUFLEN. PÅFUGLEN ER ET SYMBOL PÅ OG ER HELLIGT FOR SATAN.

Vers 13 lyder: "et pagtstegn mellem mig og Jorden". "Gud" er endnu et alkymisk kodeord for kronechakraet, også kendt som "himlen" (de tre øverste chakraer er også symbolske for "himlen"), "paradiset", "lyksalighed". Jorden er den nedre verden, der symboliseres ved de tre nederste chakraer. Dette indikerer, at "himmel" og jord er blevet ført sammen ved hjertechakraet.

Følgende bibelske bøger er den fiktive historie om det jødiske folk. "Toraen" blev STJÅLET og forvansket fra den egyptiske Tarot. "Toraen" er også kendt som "Pentateuken" eller "de Fem Mosebøger" (endnu en fiktiv karakter). Man kan se, at dette blev stjålet fra tarottens fem kulører- tryllestavene/stokkene (ildelementet); mønterne (jordelementet); bægrene (vandelementer); sværdene (luftelementer) og selvfølgelig trumfen, der repræsenterer akashaelementet/kvintessensen.

IGEN er dette symbolsk og indikerer endnu et stadie at værket, hvor man kan "se" chi-stenens lys i det sorte tomrum, når ens øjne er lukkede under meditation. De "tre" magier repræsenterer de tre stadier i værket. Den fiktive nazaræer- stenen (som blev født fra værket).

Så går det igen løs med de fordrejede allegorier i forhold til den fiktive nazaræer - "korsfæstelsen" - to andre blev korsfæstet sammen med nazaræeren, hvilket giver tre i alt.

Jeg kunne blive ved og ved med at citere bibelske vers og tekster og afsløre, hvordan de blev stjålet og forvansket. Nazaræerens karakter, som blev opfundet ud fra en allegori, har:

1. Fjernet al spirituel viden og erstattet det med det rene pis. Lortet om, at "Jesus frelser" (ad nauseum) og "født igen" er blevet fordrejet og indarbejdet i denne fiktive karakter. Med andre ord, er folk blevet vildledt til at tro, at denne karakter vil tage sig af alt spirituelt, så længe de er i overensstemmelse med dagsordenen.

2. "Jesus" karakteren har fungeret som tankepoliti for ultimativ kontrol. Krige er gentagne gange blevet udkæmpet over overbevisninger og idéer. Kontroller hvad der er i menneskehedens sind, og du vil kontrollere menneskeheden.

3. Da nazaræeren er fiktiv, kan han være hvad som helst for hvem som helst, som dem i magtfulde positioner inde for det kristne program dikterer. Han kan ændres med tiden og passe til hvilken som helst dagsorden.

Det er på tide, at alle vågner op og ser den spirituelle forvanskning, der har røvrendt menneskeheden for milliarder og milliarder og atter milliarder af kroner samt alt andet, disse parasitter har fået deres tilhængere med på.

 


Referencer:

¹A Dictionary of Alchemical Imagery af Lyndy Abraham © 1998
²Ibid
³Ibid
4The Hermetic Museum: Alchemy & Mysticism af Alexander Roob © 2001
5Alchemy: The Secret Art af Stanislas Klossowski De Rola © 1973

Le Mystère des Cathédrales af Fulcanelli © 1964

 

© Copyright 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

TILBAGE TIL AFSLØR KRISTENDOMMEN