Sandheden om "Jesus Kristus"


Mange af jer, der besøger denne hjemmeside, kender til sandheden om, at nazaræeren er en fiktiv jødisk arketype, som er beregnet til ikke-jødernes slaviske tilbedelse. Frem for alt er nazaræeren en afledningsmanøvre, der bruges til at afholde menneskeheden fra at udvikles spirituelt ved at arbejde på og bruge vores egne sjæle. Den fiktive figur kaldet "Jesus" blev opfundet ud fra spirituelle KONCEPTER, der stammer fra Fjernøsten, såsom spirituel alkymi, kundalinienergien (Satans slange) og det, der er kendt som "vril", "chi", "livskraften" og "heksekraften". I virkeligheden frelser man sin egen sjæl ved at udvikle sig selv spirituelt og aktivere denne kraft. Nazaræeren er en hindring for dette og afholder menneskeheden fra at gøre noget som helst spirituelt ved at holde menneskeheden slavebundet ved at påvirke den til at leve en fuldstændig materiel tilværelse. Kristne kan ikke argumentere imod dette, da de ikke kender til sand spiritualitet. De har ikke oplevet det. Hvor mange kristne præster kan skitsere den menneskelige sjæl?

Når ens øjne åbnes, og man er opmærksom på konceptet om heksekraften, kan man tydeligt se, hvordan denne fiktive figur blev opfundet.

Nazaræeren, den fiktive figur:

Det er på tide, at alle vågner op og ser den spirituelle forvanskning, der bedrager menneskeheden, koster milliarder og milliarder af kroner, har forbandet sjæle, har forårsaget endeløse og unødvendige krige, holdt videnskaben (faretruende) tilbage og alt det andet, som kosherparasitterne har fået deres vildledte ikke-jødiske tilhængere med på. De kristne program, samt islams hæslige doktriner, har forhindret menneskeheden fra at udvikle sig spirituelt. Dette er hovedårsagen til universel lidelse i verden.

Alle hændelser i nazaræerens fiktive liv afslører et KONCEPT, DER ER STJÅLET OG FORVANSKET FRA HEDENSKE RELIGIONER, DER KOM FORUD FOR KRISTENDOMMEN.
Nazaræerens fødsel siges at have fundet sted i en hule og ikke i en stald.
"Tidlig kristen tradition tyder på, at Jesus blev født i en hus, der blev brugt som en stald." 2
Mange doktriner, der kom forud for kristendommen, såsom taoisme, hævder, at pinealkirtlen er placeret i en "hule". Dette er området af hjernen, hvor dette meget vigtige spirituelle center ligger. Det føles som et hul og er sædet for denne meget vigtige kirtel, som er inaktiv og i dvale hos de fleste mennesker. Pinealkirtlen er en meget vigtig faktor i forhold til at åbne sjælen og opnå udvidet bevidsthed og spirituelle evner. Dette kommer, når den aktiveres.

De "tre vise mænd" kom fra Østerland og "FULGTE STJERNEN" til nazaræerens fødselssted. Disse "vise mænd" var troldmænd. Dette er IGEN et koncept, der blev stjålet fra spirituel alkymi. Folk, der er nye inden for det okkulte og meditation (sand spiritualitet), er nødt til at foretage yderligere research og læse Fryden Ved Satan-hjemmesiden, men dem af os, som mediterer, kender til den koncentrerede vril/heksekraft, der cirkuleres gennem chakraerne og fremstår som en stjerne. Dette er den sande betydning af "følg stjernen".

På samme måde som tallet syv (de syv chakraer), dukker tallet tre op i forhold til de tre magikere, og dette er symbolsk for idaen, pingalaen og sushumnaen. Dette er sjælens tre nadier og også chakraernes tre kors. Der blev fokuseret vældigt meget på konceptet om tallet tre i de hedenske religioner, der kom hundreder til tusindvis af år forud for kristendommen. Konceptet om tallet tre ses i "Djævlens trefork", også kendt som "trishullen", der stammer fra Fjernøsten. Trishullen symboliserer slangeenergien, der trænger igennem de tre granthier (se Sataniske symboler). Tallene tre og syv anvendes i udstrakt grad i den jødiske/kristne bibel, hvor de er blevet blasfemeret og forvansket.

"Jomfrufødsel" er endnu et forvansket koncept. Dette har at gøre med, at chakraerne skal være rene og ublokerede, hvis spirituel energi skal kunne stige op og cirkulere. Dette er med andre ord den sande betydning af "renhed". Foreningen med den fiktive guddom symboliserer den guddommelige spiritualitet, der er involveret i at øge heksekraften, og IKKE den fiktive YHVH, som ikke er andet end et jødisk magisystem beregnet til at slavebinde ikke-jøder.

Den påståede korsfæstelse af denne pseudofigur kaldet "Jesus Kristus" blev stjålet fra sagn vedrørende 18 forskellige hedenske Guder, der hang fra et træ. I den kristne bibel er der mere end ét vers, hvori det fremgår, at nazaræeren blev hængt fra et træ:

Apostlenes Gerninger 5:30
Vore Fædres Gud oprejste Jesus, hvem I hængte på et Træ og sloge ihjel.

Apostlenes Gerninger 13:29
Men da de havde fuldbragt alle Ting, som ere skrevne om ham, toge de ham ned af Træet og lagde ham i en Grav.

Den nordiske Gud Odin kom før Jesus Kristus. Odin hang fra et træ og oplevede en slags død for at opnå viden. Ved at blive "genfødt", opnåede han gnosis (avanceret spirituel viden), og det samme gjorde den egyptiske Gud Set, der blev "korsfæstet" på et "kors" kendt som et gaffelkors.1 Derudover hang Krishna, Marsyas, Dodonian og Zeus også fra træer. Dette er også betydningen bag "den hængte mand" i tarotten. Buddhaen sad også under et "bo-træ". "Bo" læner sig op ad "boa", der betyder "slange", dvs. kundalinien. Træet er en gammel skildring af den menneskelige sjæl, hvor stammen symboliserer rygsøjlen, grenene symboliserer de 144.000 nadier, og frugterne symboliserer frugten fra meditationen; livskraften og sindet og sjælens kræfter. "144.000" er endnu en jødisk/kristen bibelforvanskelse af en allegori, der har at gøre med den menneskelige sjæls nadier, som er særlige kanaler for livskraften.

Næsten alt i den jødiske/kristne bibel blev stjålet og forvansket fra religioner i Fjernøsten. Den påståede bibelske skabelse, hvori de hævder, at "Edens Have" var i Mesopotamien, har til formål bevidst at påvirke folk til at undlade at se mod Fjernøsten, da det i virkeligheden var her, civilisationen begyndte, og hvor sande spirituelle lærdomme stammer fra. Som følge af kristen forurening i disse områder er mange af lærdommene desværre blevet forvansket og destrueret siden.

Det latinske kors var ikke en del af kristendommen før det 7. århundrede og blev ikke fuldt ud anerkendt før det 9. århundrede. I øvrigt er den menneskelige sjæl i form af et kors. Dette afslører, hvordan spirituel viden er blevet ødelagt og erstattet med nonsens. Korset repræsenterer også de fire kvartaler, tetragrammaton.

Der siges at have foregået en formørkelse under den formodede "korsfæstelse" af nazaræeren, hvilket også symboliserer nigredofasen i spirituel alkymi, fasen med sorthed. Denne fase symboliseres også af den sorte krage og Den Sorte Sol.

De tre krosfæstelser, hvor nazaræeren skulle have været i midten (to andre blev angiveligt korsfæstet sammen med nazaræeren), er endnu en allegori, der symboliserer sjælens tre kors/korsveje. Der er tre store dele af sjælen, hvor der er en krydsning af energier, hvoraf det vigtigste er det intetkønnede hjertechakra (det store kors), hvor skulderchakraerne har vinger, samt de to mindre sjette chakraer og de to mindre hoftechakraer.

Nazaræerens opstigning til "Himlen" er endnu et koncept om kundaliniens opstigning til kronechakraet. Himmel, Jord og Helvede er alle koncepter, der er blevet stjålet fra taoisme, som kom forud for kristendom og jødedom. Himlen er symbolsk for det syvende chakra, også kendt som "kronechakraet". Jorden eller "midterriget" er symbolsk for hjertechakraet, og "Helvede" symboliserer rodchakraet, hvor den brandvarme slange, kundalinien, ligger i dvale.

"Miraklerne", som den fiktive nazaræer udførte, er også en ALLEGORI og et KONCEPT om, hvad heksekraften kan gøre. Nazaræerens profetier er også ALLEGORIER for spirituelle evner, der kommer ved at aktivere ens egen heksekraft.

De 12 apostle er forvanskninger af de 12 tegn i dyrekredsen og symboliserer også et magisk coven, hvor nazaræeren udgør det 13. medlem. Traditionelt set er der 13 medlemmer i et coven. Der er også 13 store chakraer i den menneskelige sjæl.

Nazaræeren levede angiveligt 33 år. Dette er igen endnu et koncept, der vedrører den menneskelige rygsøjles 33 ryghvirvler, som kundalinislangen stiger op ad, hvilket i kolossal grad øger og forstærker ens heksekraft.

Til slut, så har min egen research vist, at kristendommen ikke er "2000" år gammel, som de påstår. Jeg mener personligt, at kristendommen kom på banen sammen med Inkvisitionen. Research indikerer, at Vatikanet indgik en aftale med en udenjordisk race, kendt som "de grå". Denne aftale lyder på rigdom og magt i bytte for menneskesjæle. For at dette kunne lykkes, skulle al spirituel viden destrueres. Dette adskiller sig ikke fra jødisk kommunisme. Bibelen er en arbejdsplan for indførelse og udøvelse af kommunisme, og den forbereder de troende til at acceptere slaveri og misbrug. Hver gang jødisk kommunisme tager kontrollen (som i det tidligere Sovjetunionen, Røde Kina, Cambodja, Tibet og mange andre lande), efterfølges dette af massemord og tortur, præcis ligesom med Inkvisitionen.

"Kristendom og kommunisme ligger spirituelt og ideologisk meget tæt på hinanden. Dette er en meget velkendt opfattelse, der har vundet tilslutning af forskellige tænkere, fra Thomas More til Lev Tolstoy. Få mennesker ved, at verdens første socialiststat blev etableret i Paraguay og var baseret på katolsk jesuitisk idiologi, før Marx skabte sin lære."

"Jesu Selskab" (den religiøse orden kaldet "Jesuitterne") i den katolske kirke svarede nogenlunde til KGB i Sovjetunionen."
De ovenstående citater er taget fra "Pradva" (den vigtigste kommunistpartiavis og førende avis i det tidligere Sovjetunionen). Fra artiklen: Is there any difference between Christianity and Communism? (Er der nogen forskel mellem kristendom og kommunisme?) 30/04/2013

1 The Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects" af Barbara G. Walker, side 54.

2 www.christianitytoday.com

 

TILBAGE TIL: AFSLØR KRISTENDOMMEN