"Jesus" og den jødiske Messias


Man skal ikke dykke særlig langt ned i jødedommen for at se, hvor besatte jøderne er af deres "Messias", især de ortodokse jøder.

Mange rabbinere og kabbalister har gennem århundrederne udført spirituelle værker, der har haft til formål at fremskynde deres Messias' komme (hvilket ofte har gjort skade på dem selv).

Jøderne er kompulsive af natur, og de religiøse af dem er særligt kompulsive i forhold til deres Messias.

Taget deres slyngelagtige karakter i betragtning er det helt og aldeles indlysende, hvad "Jesus Kristus" i virkeligheden handler om. Jøderne har gennem tiden kapret og hamstret viden om sindet og sjælens kræfter, især viden om energi kanaliseret gennem tro (massesindets styrke afhænger af antallet af troende). Ved at skabe den fiktive figur Jesus Kristus og konceptet om "Jesu genkomst" har jøderne sørget for, at disse energier bliver kanaliseret ind i at frembringe deres længe ventede jødiske Messias. De mange milliarder ikke-jødiske troende har med tiden forstærket disse energier ved at tro på Jesus Kristus. Der er enorm styrke i massetro. Jøderne (og især de ortodokse) ved dette.
Læs følgende artikel for mere detaljeret information om hvordan alt dette hænger sammen på et underbevidst niveau:

Jesus: The Jewish Archetype

Alle vores hedenske højtider og helligdage er blevet kapret ved, at nazaræeren er blevet indlejret i dem og har taget over. Jødernes formål med dette har været at opnå yderligere slavisk tilbedelse og dermed endnu større spirituel energi til dem selv og deres Messias. Dette går langt ud over, hvordan jøderne indirekte håndhæver tvungen kirkegang (Vatikanet har ALTID været jødisk og under jødernes kontrol). Jøderne har altid placeret sig selv i autoritære stillinger, hvorfra de kommanderer og hunser med ikke-jøder.

De noatiske bud (dvs. regler som gælder for ikke-jøder) forbryder udtrykkeligt "afgudsdyrkelse", hvilket betyder, at vi ikke må anerkende vores egne hedenske Guder. Jøderne bruger ikke-jøder til at udkæmpe deres krige. Hitler påpegede endda i Mein Kampf, hvordan alle ikke-jøderne var i kamp på fronterne, mens de jøder, der var i militæret, alle havde kontorjob, der holdt dem i sikkerhed. Det er ekstremt vigtigt, at befolkningen vågner op og lærer, hvad historien om den værdiløse nazaræerparasit i virkeligheden handler om.

Citat fra den jødiske Talmud:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Når Messias kommer, vil hver jøde have 2800 slaver."


TILBAGE TIL: AFSLØR KRISTENDOMMEN