Hiroshima og Nagasaki: Et jødisk eksperiment



Hiroshima før

Hiroshima efter

"Det var først efter krigen, at den amerikanske offentlighed lærte om Japans bestræbelser på at bringe konflikten til ophør. Reporter Walter Trohan fra ’Chicago Tribune’, var f.eks. forpligtet til at overholde krigstidscensur og derved, i syv måneder, tilbageholde en krigens vigtigste historier.”

I en artikel, der endelig dukkede op d. 19. august 1945, afslørede Trohan, på forsiderne af the ’Chicago Tribune’ og ’Washingtom Times-Herald’, at præsident Roosevelt - d. 20. januar 1945, to dage før hans afrejse til Jaltakonferencen med Stalin og Churchill - modtog en 40-siders skrivelse fra General Douglas MacArthur, der beskrev fem seperate kapitulationserklæringer fra højtstående japanske embedsmænd (den fuldstændige tekst fra Thohans artikel findes i ’the Winter 1985-86 Journal’, sider 508-512).

Dette notat viste, at japanerne tilbød kapitulationsbetingelser, der næsten var identiske med dem, der i sidste ende, blev accepteret af amerikanerne ved den formelle kapitulationsceremoni den 2. september - altså den fuldstændige kapitulation af alt på nær kejserens person. Disse fredsbetingelser inkluderede specifikt følgende vilkår:

• Total kapitulation af alle japanske styrker, i eget land, på besiddende øer og i besatte lande.
• Besættelse af Japan og dets besiddelser af Allierede tropper under amerikansk ledelse.
• Japansk afkald på al territorium beslaglægt under krigen, samt Manchuriet, Korea og Taiwan.
• Regulering af japansk industri, for at standse produktionen af alle våben og andre krigsværktøjer.
• Frigivelse af alle krigsfanger og internerede.
• Overgivelse af udpegede krigsforbrydere. 1

Få mennesker kan forstå omfanget af de rædsler, der resulterede fra brugen af atomvåben. De civile i Hiroshima blev angrebet tidligt om morgenen. Indbyggere gjorde sig klar til deres arbejde, børn gjorde sig klar til skole, og ingen kendte til det, der skulle ske. Da Oberst Tibbits smed bomben, var chockbølgerne så intense, at flyet tumlede rundt i luften. Centeret af området, hvor bomben ramte, var så varmt som Solens overflade. Folk smeltede ind i murene, og kun skyggerne af deres forkullede billeder forblev.

Forholdene for de overlevende var langt værre. Huden kunne pilles af knoglerne hos de, der stadig var i live. Håret faldt af deres hoveder. Fostre faldt ret ud af gravide kvinders maver. Mange andre fik tredjegradsforbrændinger og andre langsigtede mén, såsom keloide ar forårsaget af termisk stråling.
"President Truming forsvarede vedholdende sin brug af atombomben ved at hævde, at den "reddede millioner af liv" ved at bringe krigen til en hurtig afslutning. For at begrunde sin beslutning, gik han endda så vidt at erklære: "Verden vil bemærke, at atombomben blev kastet over en militærbase. Det var fordi, vi, i dette første angreb, så vidt muligt ønskede at undgå drab på civile."

Dette var en absurd udtalelse. Faktisk var næsten alle ofrene civile, og "United States Strategic Bombing Survey” (udstedt i 1946) fastslog følgende i den officielle rapport : "Hiroshima og Nagasaki blev valgt som mål på grund af deres koncentration af aktiviteter og befolkning."
Hvis atombomben blev smidt for at imponere de japanske ledere med den enormt destruktive kraft af et nyt våben, kunne dette have være opnået ved at indsætte den på en isoleret militærbase. Det var ikke nødvendigt at tilintetgøre en stor by. Og uanset begrundelsen for bombningen af Hiroshima, er det meget sværere at forsvare den anden bombning af Nagasaki."

Efter ildstormsødelæggelsen af Hamburg i juli 1943, holocaustet af Dresden i midt-februar 1945 og brandbombningerne af Tokyo og andre japanske byer, var USA's ledere (som USA's hærgeneral Leslie Groves senere udtalte) "generelt vante til massedrab på civile." 2

"Eksperimentet har været en overvældende succes" fortalte præsident Harry S. Truman efter sigende sine skibskammerater, efter han lærte, at det amerikanske militær havde smidt atombomben over Hiroshima.

"Efter bombningerne, forsøgte japanske filmskabere at dokumentere den rædsel, atombomberne efterlod i Japan. USA's militær anså dette som værende en potentiel trussel og beslaglagde alle japanske optagelser, hvorefter de forbød al fremtidig optagelse."3

Hiroshima og Nagasaki - fakta og fiktion

• Løgn: foldere blev smidt ned over japanske byer for at advare civilbefolkningen om at evakuere.
• Sandhed: foldere blev smidt efter bombningen af Nagasaki.

• Løgn: brugen af atombomber forkortede krigen.
• Sandhed: japanerne søgte fred, da de vendte tilbage fra Potsdamkonferencen den 3. august 1945 - tre dage inden det amerikanske militær bombede Hiroshima.

• Løgn: USA bombede Hiroshima, hvilket var en vigtig japansk militærbase.
• Sandhed: USA bombede Hiroshimas bycentrum, som havde en befolkning på 350.000.
• Sandhed: Kun fire ud af de 30 mål var faktisk af militær natur.4

I virkeligheden var atombombningerne af Hiroshima og Nagasaki eksperimenter udtænkt af og foretalt for af jøder.

" Vi bliver måske aldrig nødt til at bruge dette atomvåben i militære operationer, da selv truslen om brugen vil overtale enhver modstander til at overgive sig til os."
–Chaim Weizmann [jøde]



Referencer:

1 Institute for Historical Review Article: Was Hiroshima Necessary? Why the Atomic Bombings Could Have Been Avoided by af Mark Weber

2 Ibid.

3 Ibid.

4 www.naturalnews.com/019176_atomic_bomb_Hiroshima



TILBAGE TIL DET SANDE HOLOCAUST - FORSIDE