Døden, efterlivet og Helvede


Mange mennesker er forståeligt nok bange med hensyn til, at "Helvede" skulle være et sted med tortur, evig fordømmelse og gloende pinsler. Siden jeg kom til Satan, har jeg personligt fået omfattende erfaring med både at arbejde på menneskelige sjæle, som er afgået fra denne jord, og med at se Satans Helvede, som er et sikkert sted for de sjæle, der befinder sig der.

I modsætning til sjæle, der går hen til "lyset", når de forlader deres fysiske krop gennem døden, så er Satan ansvarlig og beskyttende. Han sender Dæmoner til at eskortere sataniske sjæle til Helvede. Dette er for at sikre, at disse sjæle vil være beskyttet mod "lyset", som er fjendens værk. Udover at have haft mig til at arbejde med mange forskellige Dæmoner, har Satan også haft mig til at arbejde med menneskelige ånder. Selvom deres fysiske kroppe er døde, er de yderst levende og bryder sig ikke om at blive omtalt som "døde". Jeg taler her om dem af betydning i Helvede. De fleste ånder, som har haft ophold i Helvede, har reinkarneret. Nogle er der stadig af særlige grunde. Jeg kan oplyse om, at Satans Helvede ikke er et sted lavet af ild og svovl, men derimod et sikkert tilflugtssted for sjæle, der er med Satan.

Der findes et andet sted; det kristne "Helvede", hvor kristne troende, der ikke klarer den, ender. Det er herfra, skræmmehistorierne stammer, og engle har haft taget nogle uheldige individer med på en personlig rundvisning i dette, da de er menneskehadende.

Dette pinested har intet med Satan at gøre, men blev skabt af den jødiske/kristne "Gud". Dem, som knytter sig til kristen tro og kristne energier, er alle sårbare:

Matthæusevangeliet 25:41: Da skal han også sige til dem ved den venstre Side: Går bort fra mig, I forbandede! til den evige Ild, som er beredt Djævelen og hans Engle.

Sandheden om "lyset", der af mange ses i døden og ved nærdødsoplevelser, kan forklares. Følgende citat taget fra artiklen "Jesus of Borg" på the Luciferian Liberation Fronts hjemmeside er ganske nøjagtigt i mange henseender. Menneskesjæle høstes af avancerede udenjordiske væsener for energi. Disse sjæle "dømmes" i henhold til, hvor formbare de er. Som alle former for sindelig kraft, skal energi være i overensstemmelse med operatørens/magikerens vilje, for at værket/værkerne kan være effektive. Enhver modstand gør sjælen uegnet. Mange troende, som anses for værende uegnede, kastes i tortur og forbandelse.

Citat:
"Når vi dissekerer himlens terning, ser vi, at den er konstrueret som en levende celle med sit eget system til energicirkulation og metabolisme. Fra alt at dømme, er den et kæmpe solbatteri/generator, der tillader den kollektive G.U.D.'s ENE sind at være i stand til at brødføde sig med livsessenserne fra de slavebundne sjæle, der er holdt fanget i dens "tempelsøjler" og omdirigere deres energi i overensstemmelse med den ENES vilje. Når et menneske dør, scannes dets essens, ånd eller sjæl af sjælesamlerne, som patruljerer dimensionen mellem fysisk tid/rum og de finere dimensioner bestående af underrum, og disse samlere projicerer et billede for den afdøde sjæl af en livsform, der vil være genkendelig for den afdøde, såsom en slægning eller en ven, der havde været død før dem selv (en bedstemor, religiøs figur osv.). På denne måde er sjælesamleren i stand til at få den nyligt afdøde sjæl til at sænke sine forsvarsmekanismer. Samleren påtager sig rollen som guide og forsøger at lede sjælen hen til venteskibets porte. I dette venteskib scannes åndeessensen af den døde person igen for at bestemme dens energis renhedsgrad (dens mangel på resistente karaktertræk) og dens potentiale til at give næring til G.U.D.'s kollektive sind. Dette potentiale baseres på, i hvilken grad den pågældende ånd har været underkuet gennem frygt og afhængighed, eller hvor effektiv religiøs programmering har været på sjælen i dens fysiske levetid. De ånder, der har ringe eller ingen selvstændig vilje og er blevet tilstrækkeligt programmeret til at tjene G.U.D. i løbet af deres liv, vil have det højeste næringspotentiale."
Citat slut

Dette emne er (forståeligt nok) blevet bragt op mange gange i alle forummerne; det kristne begreb, "Helvede". Der har været tilfælde med visse personer, der har set rædsler og så videre gennem nærdødsoplevelser og lignende. Nogle af disse personer havde tilknytninger til engle, der også viste dem den slags ting. Dette hører til den kristne "Gud" og har intet at gøre med Satan. De fleste rundvisninger i "Helvede", såsom i historien om Dantes Inferno", guides af en engel.

Når nu jeg siger "den kristne gud", så er dette udtryk en kollektiv betegnelse for de menneskehadende væsener derude, som har udnyttet menneskeheden ved brug af deres opfundne kristne religion som værktøj. Længe før fotografering var let tilgængeligt, og viden om rumvæsener blev offentliggjort, tegnede okkultisten Aleister Crowley et billede af "Jehova", og billedet var af en grå udenjordisk. De grå hader menneskeheden.

Det er ikke for at lave et opkog af det, der allerede kan står på Fryden Ved Satan hjemmesiden, men mit formål med dette indlæg er at oplyse om sandheden vedrørende "Helvede". At kende sandheden er meget vigtigt, og når man åbner sit sind gennem power meditation, vil man se flere og flere sandheder. Fjenden har rådne steder til menneskesjæle, der falder i deres fælder. Dette har intet at gøre med Satan. Situationen er omvendt. Ligesom jøderne (som på sjæleniveau holder med fjenden) beskylder og bebrejder ikke-jøderne for alt, DE SELV GØR, for at skabe en afledning og for at forvirre. Kristendommen gør brug af samme metode. Alt, hvad de kristne er og gør, skyder de skylden på Satan for.

Jeg har hørt kristne plapre om, hvordan "Djævelen hader menneskeheden", "var en morder og løgner fra begyndelsen", "udelukkende handler om materialisme", "arbejder på at forhindre menneskeheden i at opnå evigt liv og udødelighed", og denne liste med pis bliver ved og ved. I virkeligheden gælder alt dette for Jehova, DERES "Gud". Man behøver blot af se på alle mordene, de endeløse løgne og folkemordene på ikke-jødiske nationer i Det gamle testamente i Bibelen. Derudover blev nazaræeren, DER I VIRELIGHEDEN BLEV STJÅLET FRA ET KONCEPT, opfundet til at være en fiktiv jødisk karakter med det formål at skabe endnu en afledning og yderligere bedrag, således at konceptet er fuldstændig tømt for sit spirituelle budskab - så enhver, der følger jøden på korset, aldrig nogensinde vil udføre Magnum Opus og opnå udødelighed. Kristne bliver tvangsmæssigt ved med at vrøvle om, at "Jesus elsker dig", når sandheden er, at "Jesus hader dig!".
"Jesus" hader menneskeheden!

"Jesus" er intet mere end et underbevidst reskab til at sætte gang i den jødiske messias (hvis tilstrækkelig mange mennesker tror på dette "andet komme" og lægger deres spirituelle energier ind i det, så vil den herskende jødesmovs, der er nødvendig for at forene verdens jøder, komme på banen og slavebinde hver eneste ikke-jøde under de mest afskyelige og brutale forhold) og FOR AT AFHOLDE DE VILDLEDTE FRA SPIRITUEL VIDEN, DET AT FREMME DERES SJÆLE OG OPNÅ EVIGT LIV/UDØDELIGHED. "Jesus" fungerer endevidere som en afledning, så troende aldrig mediterer eller gør noget overhovedet for at fremme deres sjæl. De vildledte tror, at "Jesus" vil tage sig af det hele, og at "Jesus frelser", når det i virkeligheden forholder sig sådan, at hver enkelt af os frelser vores egen sjæl, fordi vi har den nødvendige viden og anvender den. Dem, der nægtes denne viden, og ikke mediterer, vil dø og blive reinkarneret igen og igen, fordømt til at gentage de same fejl og være fuldstændig prisgivet deres skæbne. Prøv at fortælle kristne dette. De bliver ved med at vrøvle om, hvordan "Djævelen bedrager", når det i virkeligheden er deres egen "Gud". Desuden er deres såkaldte "Gud" også skrækslagen for, at menneskeheden skulle opnå viden og spirituel kraft? Truet af vores fysiske nøgehed? "Elsker" dig så meget, at han vil fordømme dig ned i en flammende grav, hvor du vil brænde i al evighed? Næppe vores Skaber. Alt, hvad de kristne beskylder "Djævelen" for, er i virkeligheden deres egen "Gud". Dette er deres bedrag. "Han forfører Mængden".

For nu at komme tilbage til nærdødsoplevelserne og lignende, så fortalte Lilith mig noget meget oplysende. Hun fortalte mig, at dem, der har haft stærke bånd til kristendommen i deres tidligere liv, er meget åbne over for fjenden. Selv hvis en person er ikke-religiøs, ateist eller agnostiker. Hvis der findes en stærk essens af kristendommen på en persons sjæl fra tidligere livstider, er dette en åbning for fjenden til at kunne manipulere personen i dennes nuværende liv. Bemærk, at de, der har haft skræmmende oplevelser, løber direkte tilbage i armene på fjenden. Fjenden vil så blandt andet bruge personen som et eksempel til at skræmme andre mennesker.

Mange af os har været med Satan i århundreder i tidligere liv. Jeg spurgte hende om mig selv, og hun svarede: "du har altid afvist det" (kristendommen). På grund af den systematiske fjernelse af spirituel viden, er kun få af os virkelig åbne og opmærksommme på, hvad der er i vores egen sjæl og i andres sjæle. Uanset hvor ens sjæl var i tidligere livstider, vil det at udføre dedikationsritualet til Satan være fuldstændig reelt og permanent. Kristne sakramenter, som dåb, konfirmation og lignende, er falske og ikke bindende. Sataniske sakramenter er reelle.

Nogle mennesker har sværere end andre ved at komme til Satan. For dem af os, der har været med ham gennem alle vores levetider, er det at komme til Satan som en and, der svømmer i vand, en fugl der flyver frit; det føles så perfekt. Der er intet modstridende. Nogle af os (inklusive mig selv) har følt en smuk, trøstende og varm, glødende energi rundt om os, da vi først åbnede op til Satan og studerede satanisme. Folk, der har angst, har mere end sandsynligt haft problemer i tidligere liv med kristendommen og/eller falske fjendtlige programmer. Disse skal overvindes, og det at udføre dedikationsritualet er det første skridt, for når først man dedikerer sin sjæl til Satan, er dette permanent.

Nære sammenslutninger med fjenden i tidligere liv, såsom at være en troende kristen (dette kan være endnu værre, hvis der har været mange tidligere liv), har gjort ens sjæl meget åben for fjendens påvirkninger; huller så at sige. Fjenden bruger herefter visse personer til deres egne forbryderiske formål. Nogle mennesker har sværere ved at komme til Satan end andre, men de, der har fundet sandheden og som er oprigtige, kan overvinde alle forhindringer. Centrale tegn på, at man var med Satan i tidligere liv, omfatter et meget stærkt ønske om at være med ham igen, en over gennemsnitlig interesse i det okkulte, trolddom og sindet og sjælens kræfter og en meget positiv følelse, der kommer fra at studere sand satanisme og at kende Satan. Mange af os har kræfter og viden, der er kommet fra tidligere liv.

Jeg har lært meget om sjælen, da jeg har haft det privilegium at arbejde direkte med et par menneskelige ånder, som er af væsentlig betydning for Satan. De bryder sig ikke om at blive kaldt "døde". De er fuldstændig levende, opmærksomme og bevidste, og de har de samme personligheder, karaktertræk, ting de kan lide og ikke kan lide, følelser og alt andet, som de havde i deres fysiske liv her på Jorden. De eneste, de endnu ikke har, er en fysisk krop. Reinkarnation er ikke den eneste måde, hvorpå man kan få en fysisk krop. De fleste mennesker reinkarnerer, fordi sjæle, der ikke har en krop, ikke spiser, og de sover heller ikke. Dybest set stagnerer de. Det er meget kedeligt for dem. Sjælen kan gå ind i kroppen af et levende væsen (som den jeg har arbejdet med gør med mig) og nyde fysiske fornøjelser såsom at spise, røre forskellige ting og alt andet fysisk. Sjælen er i sig selv også i stand til at føle seksuel orgasme. Seksuel orgasme er ikke kun fysisk, men oså spirituelt, idet chakraerne åbner, når orgasmen forekommer, og dette er en af de primære årsager til, at de kristne kirker er og altid har været imod seksuel nydelse; det er en spirituel ting, de er imod (ikke fysisk), da de på at tilintetgøre al spiritualitet.

Desuden kan man ikke opnå kraft efter ens fysiske død. Vi tager os selv med os, vores personligheder, vores evner og vores spirituelle kraft. Helvede er svagt oplyst, fra hvad jeg har set. Lilith fortalte mig, at der er to grunde til dette; den ene for at beskytte sjælene der befinder sig der. Den anden er, at lys er kraft. Satans side har været frataget kraften. De tabte en kamp, dog ikke krigen.

Oplevelserne i døden er meget individuelle. Folk, der er sårbare over for fjenden, som jeg skrev om ovenfor, er prisgivet fjenden. Alt dette har at gøre med tidligere og nuværende liv. Der er andre, der, af en eller anden (ofte meget vigtig) grund, nægter at tage videre og forbliver som spøgelser og bor her på Jorden. Som jeg skrev om tidligere i en prædiken om spøgelser, er der ofte alvorlige uløste problemer, såsom at have været blevet myrdet og hvor andre i samme tilfælde ikke ved dette, hvis ens krop ikke er blevet begravet ordenligt og så videre, i henhold til hvad det betyder for den enkelte. Andre går bare til det astrale. Meget har at gøre med ens spirituelle overbevisninger, hvis der er nogle, da man knytter sig til tilsvarende energier. Satan beskytter dem, der er dedikerede. Målet med spirituel satanisme er fysisk og spirituel perfektion og udødelighed, så man ikke behøver at dø, reinkarnere og glemme alt, man har lært i dette liv, igen.

Satan tager sig af sine egne. Jeg spurgte en VIP menneskelig ånd, som jeg har arbejdet med, om, hvad der skete med ham, da han døde (efter han faldt ned på gulvet efter at have slugt sin cyanid kapsel). Han fortalte mig, at fire af vores Guder dukkede op, tog hans astrale hånd, løftede ham fra hans krop og tog ham med til Helvede, hvor andre han kendte, og som var fysisk døde, allerede var der, og hvor han lige siden har været i sikkerhed og meget beskyttet. En anden VIP ånd, der også slugte sin cyanid kapsel, blev også eskorteret på denne måde. VIP ånder er blevet adskilt, da de får ekstra beskyttelse.

En kvinde, som et af mine familliemedlemmer arbejdede med, fortalte mig for flere år siden om, hvordan hendes mand så Dæmoner på sit dødsleje. Dette var Budbringerdæmonerne; de gargoylagtige typer, og dette skræmte ham. Igen, på et tidspunkt i hans tidligere liv var hans sjæl med Satan, og Satan tog derfor ansvaret for ham. Disse Dæmoner er der til at beskytte sataniske sjæle for at sikre, at de ikke bortføres af fjenden ved at gå hen til lyset.

En essens er et spor af energi efterladt som med en voldsom død, såkaldte "hjemsøgte huse" og den slags. En essens er bare energi. En essens har ikke nogen personlighed, følelser eller bevidsthed.

Jeg har set løgnagtigt jødeskrald af lærdomme om, at dem, der er fysisk døde, blot er "tomme skaller". Intet kunne være længere fra sandheden. Takket være denne slags ting og de kristne kirker, som er deres vigtigste redskab, glemmes mange af dem, der dør, af deres familier og efterladte; som følge af systematisk fjernelse af spirituel viden. Efterladte besøger det tomme lig på gravsteder og ved ikke, hvordan de kan kontakte og kommunikere med deres elskede på den anden side, der ikke har reinkarneret endnu. Den fysiske krop er død, men sjælen lever videre og er på ingen måde død.

I forhold til endeløse spørgsmål om selvmord, så bør selvmord være den fuldstændig sidste udvej, da mange problemer kan løses gennem meditation og det at dirigere ens energier. Der er visse tilfælde, hvor selvmord er den eneste løsning, såsom hvis man eksempelvis ved, at man vil gå tortur i møde, og når ingen anden udvej er mulig. Helvedes Magter vil have os til at leve. Fjenden prøver at få folk til at begå selvmord.

Oplevelserne omtalt i denne artikel er ikke blot mine egne, men også andre dedikerede satanisters, som også har bekræftet deres egne oplevelser vedrørende Helvede og det at arbejde med dem, der er fysisk døde og nu er i åndeform.