"DER ER INGEN GUD UDEN MIG SELV" "HVEM VOVER MED DENNE VIDEN AT TILBEDE BIBELENS OG KORANENS FALSKE GUDER?"
- -SATAN FRA QU'RET AL-YEZID

**OPDATERINGER - 18/July/2023

Seneste indlæg fra vores onlinefora: Pluto Entering Aquarius: First Signs Of Satan's Era

"Mørke er lys vendt på vrangen" - Beelzebul

SPIRITUEL SATANISME

VELKOMMEN
Satan
SPIRITUEL SATANISME
SATANISKE PRÆDIKENER
DEDIKER DIN SJÆL TIL SATAN
DÆMONER: DE OPRINDELIGE, FØRKRISTNE HEDENSKEGUDER
MEDITATIONER
SATANISK TROLDDOM
SATANISKE DOKTRINER
SATANISMENS OPRINDELSE
SATANISK ETIK
AFSLØR KRISTENDOMMEN
DØDEN & EFTERLIVET OG HELVEDE
SATANISKE SYMBOLER
SATANISKE RITUALER
OG HØJTIDER
SATANS BIBLIOTEK
Der er forskellige sekter af satanisme. Fryden Ved Satan er spirituel satanisme

Satanisme er ikke en "kristen opfindelse."

Satanisme fandtes langt før kristendommen og alle andre religioner.

Satanisme handler ikke om spøgelser, trolde, vampyrer, halloweenmonstre eller andre lignende væsener.

Satanisme handler ikke om "ondskab".

Satanisme er ikke en "reaktion på kristendommen".

Satanisme handler ikke om død.

Sand satanisme handler om at opløfte og styrke menneskeheden, hvilket var vores sande skabers (Satans) hensigt.

Vi ved, at Satan er et sandt, reelt væsen.

Vi ved, at Satan er menneskehedens sande Fader og Skabergud.

Vi er lovlydige.

Vi ved, at Bibelens "Jahve/Jehova" er et fiktivt væsen, og at folket, der står bag fremtvingningen af denne løgn, er de sande bedragere af menneskeheden og mestre af løgne. Dette kan let ses i de mange modsætninger i den jødiske/kristne bibel, som afslører, at teksten er et værk sammensat af mennesker, der havde okkult viden og tilførte det med kraft for at gøre det troværdigt og for at opildne frygt for at kunne kontrollere.

Vi deltager IKKE i og går IKKE ind for nogen former for blodofring eller ofring af levende væsener. Denne handling er jødisk/kristen, som de beskriver i deres bibel: -

5. Mosebog 12:27: "og du skal bringe dine Brændofre, baade Kødet og Blodet, paa HERREN din Guds Alter; og Blodet af dine Slagtofre skal udøses paa HERREN din Guds Alter, men Kødet maa du spise."

Vi har fundet, at satanisme er menneskehedens oprindelige religion. Vi har gjort vores research. Satanisme er baseret på de oldgamle religioner, der går hundreder til tusinder af år forud for jøde- og kristendommen.

Kristendommen var en reaktion på de oprindelige hedenske religioner, der er betegnet som "satanisme", hvilket betyder "fjende/modstander" på hebraisk. Hvis du gennemlæser oplysningerne på denne hjemmeside, beviser vi dette.

Kristendommen blev opfundet for at fjerne spirituel og okkult viden (sindets kræfter) fra Jordens befolkning og placere denne kraft i hænderne på et par få "udvalgte" på hele menneskehedens bekostning. Sindet og sjælens kræfter er yderst virkelige. Folk, der er uvidende om, eller som ikke tror på disse kræfter, er nemme at kontrollere og manipulere for dem, der er dygtige til at bruge disse energier.

De Oprindelige Guder (Dæmoner) blev uberettiget stemplet som monstre og som værende "onde" for at holde menneskeheden afskåret fra spirituel viden. Som følge af dette, har den menneskelige race degenereret drastisk, både spirituelt og intellektuelt.

Spirituel satanisme går stærkt ind for al læring, viden, undersøgelse og fritanke.

Spirituel satanisme støtter adskillelsen af kirke og stat. Satanister fremtvinger ikke satanisme og missionerer ikke.

Spirituelle satanister anerkender videnskab og mener, at alt det okkulte/overnaturlige har en rationel, videnskabelig forklaring. Vi mener, at menneskeheden er blevet holdt faretruende tilbage på dette område som følge af svindelnummeret kristendommen/jødedommen og dets utrættelige angreb på videnskaben i århundreder.

Vi praktiserer power meditation for at udvikle og ophøje os selv spirituelt. Power meditation er så afgørende for den menneskelige sjæl, som mad er afgørende for den menneskelige krop. Slangen, som er et symbol på Satan, repræsenterer den flammende kundalinikraft, der er sammenrullet i bunden af rygsøjlen og som ved sin opstigning omdanner det menneskelige sind og sjæl til et meget højere niveau af forståelse og evne. Dette er den sande betydning bag udtrykket "at fremmane Djævelen". Slangesymbolet for Satan repræsenterer også livets DNA-spiral.

Vi arbejder direkte med Satan. Vi mener, at hver eneste person, der er villig og respektfuld, kan have et personligt forhold til Satan. Der er ingen mæglere i satanisme; gejstligheden er her kun for vejledning og støtte.

Vi tager vores principper og praksis direkte fra Satan selv. I alt for lang tid har fjender af Satan, såsom de kristne kirker, frit kunnet diktere løgne om Satan og satanisme. Disse løgne har været grundlaget for okkulte forbrydelser og andre afskyelige handlinger, som de indirekte fremmer. Sand satanisme har været aktivt og fanatisk undertrykt i århundreder, og mange tror af uvidenhed på løgne om Satan og reagerer derefter.

Spirituel satanisme er en livselskende religion. Satan accepterer os, som vi er, men vejleder os til at udvikle os selv til det punkt, hvor vi kan nå et højere niveau. Spirituelle satanister kan frit leve deres liv, som de ønsker - ansvar til den ansvarlige. Vi lever efter naturretten og opfordrer alle til at udvikle sig til deres fulde udstrækning.

Vi ved, at vi "frelser" vores egen sjæl. Dette skal ses i modsætning til påstande om, at nazaræeren skulle frelse nogen som helst. Satanisme er baseret på den sande transformation af sjælen gennem power meditation. Nazaræeren er et fiktivt væsen, hvis identitet blev stjålet fra nogle 18+ korsfæstede hedenske Guder, såsom Odin, der hang fra et træ, og er intet mere end et værktøj til at holde menneskeheden under nogle få udvalgtes kontrol. Nazaræeren har været brugt i kristne gudstjenester og messer som en erstatning for en levende, menneskelig blodofring, hvilket afslører deres sande formål.

Den jødiske/kristne religion er - i katastrofalt omfang - et ondt svindelnummer spillet på menneskeheden. For at noget svindelnummer skal kunne lykkes, skal der være en mangel på viden hos offeret. Den kristne religion og dens kohorter undertrykkter aktivt viden og fritanke, tilskynder folk til at være slaver, taler aldrig for og underviser heller aldrig i noget, der er til gavn for menneskeheden eller dens fremgang. I modsætning til historierne om, hvordan nazaræeren helbredte mennesker, så viser Satan os, hvordan vi kan helbrede os selv og udføre såkaldte mirakler med vores eget sind og sjæls kræfter.

Ved at styrke os selv spirituelt, opnår vi selvtillid, selvrespekt og spirituelt fremskridt og uafhængighed.

Spirituel satanisme sætter ingen begrænsninger på at udvikle sindets kræfter, kendt som "heksekunst", "trolddom" eller "magi". Vi går ind for retfærdighed, og ligesom visse kampkunstnere er trænede i brugen af Dim Mak og andre aspekter af fysisk kamp, er spirituelle satanister velbevandrede i de sorte arter af "magi", i tilfælde af de nogensinde skulle få brug for dem. Folk, der er uvidende om disse kræfter, er forsvarsløse over for dem, og magthaverne ved udmærket dette. Satan tolererer ikke uretfærdighed.

Spirituel satanisme tolererer på ingen måde åndeligt misbrug, såsom metoderne beskrevet i de klassiske grimoirer. Dæmonerne, som var bundet og tvunget til at lyde troldmændende, er nu frie, og enhver, der bruger ni-fods cirkelmetoder og "Jehova"-navne til at hidkalde dem, inbyder personlig katastrofe. Dæmonerne er vores venner. Ved med respekt og ærbødighed at tilkalde dem gennem Satan, søger vi at etablere gensidigt fordelagtige forhold med dem.

Spirituel satanisme går ind for individualitet, frihed og uafhængighed.

- Det er indlysende, at Satan ikke er "menneskehedens forfører". Hans tilhængere har været få i antal, og han behøver ikke rigelige mængder af rigdom, magt og kontrol for at holde på sine tilhængere.

LÆS MERE OM SATANISME
NY INDEN FOR
SPIRITUEL SATANISME
SATANISME FOR BØRN OG TEENAGERE SLUT DIG TIL HELVEDES HÆR JoS RITUALER AVANCERET SATANISME UDTALELSER, BØNNER, ESSAYS AND
DIGTE TIL SATAN
GEJSTLIGHED COVENS MEDLEMSKAB
E-GRUPPER
Links GAMMEL JOS RITUALS-SIDE

De kristne kirker har milliarder og atter milliarder. For satanisme kan fremmes, er der behov for penge. Joy of Satan Ministries kan gøre meget mere med ressourcer. Donér i dag for at fremme udviklingen af satanisme!

DONERE TIL FREMME AF SPIRITUEL SATANISME