Toraomvendingsritualer

Her er toraomvendingsritualerne. Hvert af disse ritualer kan gentages, så ofte man ønsker. Jo mere desto bedre. Hver eneste uge, hvert år, gentager jøderne reciteringen af disse forfærdelige forbandelser, der rammer ikke-jøderne. Vi følger løbende op på deres forstærkning af forbandelserne ved at omvende dem.

Nuværende omvendingsprogram:

Tjek forummet for at se det nuværende omvendingsprogram. Hvis der ikke er noget igangværende program, så udfører vi følgende sekvens af ritualer hver dag:

Det endelige omvendelsesritual + Aflivning af tetragrammatonnet + Sønderrivning af den jødiske sjælebeskyttelse

___________________________________________________

Krigsrummet
Du kan forstærke et rituals kraft ved at koordinere det med andre satanister ved hjælp af vores timer. Påbegynd det endelige omvendelsesritual på lige klokkeslæt, eksempelvis 00:00:00. Andre ritualer kan startes på ulige klokkeslæt, eksempelvis 01:00:00.

Alle andre, der ser på timeren, ser det samme klokkeslæt. Vi har dermed hver anden time en mulighed for at koordinere et angreb mod fjenden. På den måde ved du, at når du udfører et omvendelsesritual, så er der altid mange andre fra hele verden, der gør det med dig.

Undgå at blive besat af timeren. Følg den blot når du kan. Hvert døgn er der 12 tidspunkter, hvor det endelige omvendelsesritual kan udføres i koordination med andre satanister. Det betyder, at du uanset din tidszone kan deltage og udføre et ritual.


___________________________________________________

HVORDAN OMVENDELSESRITUALERNE FUNGERER:

Sådan fungerer det: Fjenden læser bestemte vers fra deres torah på bestemte datoer. Dette gøres i synagoger over hele verden på de samme dage, og det skaber en kraftfuld astral energi, der bruges til at slavebinde verden, skabe ufattelig rigdom på bekostning af ikke-jødernes blod, arbejde og ofre. Energien sikrer også, at jøderne lykkes med deres bestræbelser og undslipper retfærdighed. Ved at omvende visse vers, efter de har læst dem, tilintetgør vi de energier, som er opstået. Vi venter en enkelt dag, og så følger vi op og fjerner den hæslige energi.

Download venligst alle ritualerne. Hvis der skulle ske noget med internettet, er det meget vigtigt at blive ved med at udføre dem konsekvent. Vores arbejde VIRKER, for de bliver afsløret og uskadeliggjort.

Yom kippur er den vigtigste helligdag i jødedommen. Her reciterer de den såkaldte Kol-nidrei "bøn", der renser dem fra alle de uretfærdigheder, de har begået mod ikke-jøderne (og selv mod deres egne, da de er parasitter og også udnytter deres egne). Bønnen fritager dem også fra at skulle efterleve deres løfter og holde deres ord. Det er en kriminelt magisk værk, der må omvendes. Det er ikke-jøderne, der betaler for det!

Datoerne ændrer sig fra år til år, men de er ret forudsigelige og kan let findes online ved at indtaste "toralæsninger i (årstal)". For eksempel: "Toralæsninger i 2023".

Det er her muligt både at downloade PDF-filerne og de tilhørende lydfiler.


***OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM DET ENDELIGE OMVENDELSESRITUAL

_______________________________

- Det endelige omvendelsesritual -
DETTE ER DET VIGTIGSTE OMVENDELSESRITUAL


NEDENFOR - DETTE ER DET ENDELIGE OMVENDELSESRITUAL MED KRAFTFULDE TILFØJELSER, DER ØDELÆGGER FJENDEN:

Det endelige omvendelsesritual + Aflivning af tetragrammatonnet + Sønderrivning af den jødiske sjælebeskyttelse

RITUALERNE UDFØRES SÅ VIDT MULIGT, NÅR TIMEREN ER PÅ 1:00:00 OG 0:00:00:

KRIGSRUMMET_______________________________

VIDEOVEJLEDNING:


*Særligt tak til vores oversættere og skaberen af videoen, Egon.

_______________________________

Oversigt over alle omvendelsesritualer:

Det endelige omvendelsesritual + Aflivning af tetragrammatonnet + Sønderrivning af den jødiske sjælebeskyttelse (DET VIGTIGSTE RITUAL)

Omvendelse af shemabønnen

Genindførelse af uforstyrret kommunikation (Første Mosebog 11:9)

Forbandelse af Israel (Første Mosebog 12:2-3)

Forbandelse af (((Guds))) 42 navne (Exceptionelt kraftfuldt og ødelæggende for fjenden)

Forbandelse af (((Guds))) 72 navne (Exceptionelt kraftfuldt ritual, der er yderst ødelæggende for fjenden - udfør så ofte som muligt!)

Dæmonisk autoritet ritual

Tilintetgørelse af kristendommen og kristusrabbineren

Afvæbning af fjenden: Genindførelse af retfærdighed (Esajas' Bog 54:17)

Fjernelse af forvirringen (Femte Mosebog 7:23)

Ritual til at holde jøderne ansvarlige (Fjerde Mosebog 15:26)

Omvending af kol nidrei-bønnen

Første ritual til at forhindre endnu en stor krig

Andet ritual til at forhindre endnu en stor krig

Tredje ritual til at forhindre endnu en stor krig

Omvending af en af toraens blodofringsforbandelser (Første Mosebog 12:2-3)

Omvending af forbandelsen mod geden (Tredje Mosebog 16:22)

Genoprettelse af ikke-jødisk herredømme og retten til at regere vores egne nationer (Femte Mosebog 7:24)

Omvending af forbandelsen mod Satans kraft (slangestyrkelse for ikke-jøder) (Første Mosebog 7:12)

Fjernelse af forhindringerne der forhindrer slangens opstigning (Første Mosebog 3:24)

Slangen er fri (Første Mosebog 3:14)

Tilintetgørelse af jødisk økonomisk kontrol (del 1 og 2)

________________________________

Andre ritualer:

Ritual til at vække den hvide race

Ritual til at beskytte Joy of Satan

Ritual til at sikre rigdom og velstand

Dæmoner:

Dæmonritual: Satans kraft

Dæmonritual: Astartes kraft

Dæmonritual: Baalzebuls kraft

Dæmonritual: Azazels kraft

Dæmonritual: Abrasax' kraft

_________________________________